Zomeracademie: klimaatverandering en energietransitie

Hoe ziet het energiesysteem van de toekomst eruit?

In deze collegereeks (4 x) geven verschillende docenten (Dr. Tineke van der Meij, Sanne de Boer Msc., Dr. Ir. Martien Visser, Ruud Paap MBa) van kennisinstellingen en het bedrijfsleven een inkijk in verschillende aspecten van de energietransitie. Vragen als : wat is de relatie tussen klimaat(verandering) en energie(transitie)? Waarom is energietransitie nodig? Wat is energie eigenlijk? Welke manieren van vergroening van ons energiesysteem zijn mogelijk? Kan hernieuwbaar gas, als groen gas en groene waterstof aardgas helemaal vervangen? Hoe komt het dat de eerste Europese Hydrogen Valley in Groningen ligt?

Er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen. De cursus is zonder veel voorkennis goed te volgen voor iedereen met interesse op dit gebied. 

Locatie: Hortus Haren

Voor meer informatie en opgave kijk hier