Zomeracademie: klimaatverandering en energietransitie

Hoe ziet het energiesysteem van de toekomst eruit? In deze collegereeks (4 x) geven verschillende docenten (Dr. Tineke van der Meij, Sanne de Boer Msc., Dr. Ir. Martien Visser, Ruud Paap MBa) van kennisinstellingen en het bedrijfsleven een inkijk in verschillende aspecten van de energietransitie. Vragen als : wat is de relatie tussen klimaat(verandering) en […]

lees meer

Ernstige verkeershinder in Groningen

In de periode van 22 maart – 2 september 2024 Voor de cursisten die buiten de stad Groningen wonen en met de auto naar onze cursussen komen is het verstandig om de website Groningen Bereikbaar in de gaten te houden. De komende tijd staan er veel werkzaamheden op de planning. Op deze website kunt u […]

lees meer