Onderstaand vindt op op alfabetische volgorde het overzicht van de docenten die momenteel een cursus aanbieden. U kunt klikken op de naam van de docent en krijgt dan kort cv en u ziet welke cursussen de betreffende docent geeft.

Dr. Jan jaap Aué  

Jan-jaap Aué is directeur van ENTRANCE Centre of Expertise Energy en lector waterstof toepassingen aan de Hanzehogeschool in Groningen. Hij studeerde Technische Natuurkunde aan de RuG en heeft een promotie doorlopen aan dezelfde universiteit op het gebied van Materiaalkunde. Na werkzaam te zijn geweest bij KPN Research en TNO is hij sinds 2009 in verschillende rollen werkzaam binnen de Hanzehogeschool Groningen.
http://www.linkedin.com/pub/jan-jaap-au%C3%A9/0/43b/102

 Janita Baron  Ma

Janita Baron MA (1988) is kunsthistorica conservator en museumdocent, gespecialiseerd in vrouwelijke kunstenaars (1400-nu) en de lange negentiende eeuw.   Samen interactief aan de slag gaan om handvatten te krijgen voor een volgend museumbezoek? Dat kan tijdens de lessen Janita Baron. Door samen hardop te kijken naar kunst ontstaan gesprekken die bijblijven, die aan het denken zetten. Ook voor degene die graag alleen luistert.


Het Impressionisme & de context

Het Impressionisme is een herkenbare stroming die onder vele museumbezoekers bijzonder geliefd is. Tijd om deze kunst in een bredere context te plaatsen van vriendschappen én wedijver, de kunsthandel, de Salon en de invloed van fotografie. En laten we vooral ook kennismaken met de vele vrouwelijke Impressionisten in de westerse kunstgeschiedenis! 

bekijk cursus

drs. Cindy Besselink  

Cindy Besselink heeft ruim veertig jaar ervaring in het voortgezet onderwijs, met name in de VWO bovenbouw. Haar aandacht gaat vooral uit naar de Nieuwste en Contemporaine Geschiedenis. 


Op weg naar een nieuwe Amerikaanse Burgeroorlog?

Velen zullen zich met afschuw de beelden herinneren van 6 januari 2021; de aanval van gewelddadige Trump-aanhangers op het Capitool, het parlementsgebouw, het hart van de Amerikaanse democratie. Inmiddels is de politieke polarisatie in de VS zo groot dat de verkiezingen van 2024 belangrijker zijn dan ooit. Een kandidaat die alleen een verkiezingsoverwinning als rechtmatig accepteert, is een gevaar voor de democratie zelf. Bovendien zal de uitslag van deze verkiezingen tevens van invloed zijn op de toekomst van de NAVO en op de veiligheid van de Westerse wereld en de huidige wereldorde. 

bekijk cursus

prof. dr. em. Sible de Blaauw  

Professor Sible de Blaauw is emeritus hoogleraar Vroegchristelijke Kunst en Architectuur, Radboud Universiteit Nijmegen. De zwaartepunten van zijn onderzoek zijn de vroegchristelijke architectuur en kunst van de stad Rome en het religieuze erfgoed in Nederland.

drs Marianne Bleumink  

Marianne Bleumink is humaan/medisch bioloog en studeerde aan de RUG. Ze heeft als docent bij diverse onderwijsinstellingen Medische kennis en biologie gegeven. Van jongs af aan is ze gefascineerd door het functioneren van het menselijk lichaam. Ze wil haar kennis hierover graag delen en inzetten om mensen meer inzicht te geven in het functioneren van het eigen lichaam.
www.mariannebleumink.nl
 

 


Waarom een vrouw geen kleine man is. En een man geen grote vrouw

Vanuit de biologie en fysiologie is te verklaren dat vrouwen en mannen meer zijn dan slechts variaties binnen dezelfde soort. Vrouwen zijn geen kleine mannen, en dit gegeven is van fundamenteel belang om de complexiteit van de geslachtsverschillen te begrijpen. Deze vierdelige cursus zal dieper ingaan op de biologische en fysiologische verschillen tussen vrouwen en mannen, en de implicaties ervan voor de gezondheid en geneeskunde.

bekijk cursus

drs. Jan Allerd de Boer  

Drs. Jan de Boer (1943) studeerde sterrenkunde in Groningen . Hij werkte tot 1988 bij het Kapteyn Astronomisch instituut als beheerder en docent. Sinds zijn studietijd houdt hij zich bezig met de popularisering van sterrenkunde.

drs Petra Bolhuis  

Drs. Petra Bolhuis studeerde filosofie aan de RUG. Zij is al vele jaren als docent bij HOVO Noord-Nederland werkzaam. De mens en het menselijk gedrag in de samenleving staan centraal in de cursussen van Petra Bolhuis


De filosofische achtergronden van ons huidige mensbeeld

Wanneer je geïnteresseerd bent in filosofisch boeken, lezingen en cursussen zijn er vaak filosofen en filosofische termen waar regelmatig naar verwezen wordt. In deze cursus worden de belangrijkste van deze denkers en begrippen op een overzichtelijke wijze gepresenteerd.

bekijk cursus

Het tijdperk van de tovenaars

Deze  filosofie uit het interbellum (het boek gaat over de periode1919-1929) bestaat uit grote namen uit de filosofie die nog één heldhaftige poging doen om de wereld weer begrijpelijk te maken. Eilenberger (die ook Het vuur van de vrijheid schreef) laat in Het tijdperk van de tovenaars zien hoe Heidegger, Wittgenstein Benjamin en Cassirer proberen om één groot verhaal te schrijven over de wereld en de positie van de mens daarin. 

bekijk cursus

prof. dr. em. Doeko Bosscher  

Prof. dr. Doeko Bosscher is emeritus hoogleraar Eigentijdse Geschiedenis aan de RUG. In zijn onderwijs en onderzoek richt hij zich zowel op de Nederlandse geschiedenis als op de contemporaine geschiedenis van (West-) Europa en de Verenigde Staten. Hij was tevens Rector Magnificus aan deze universiteit.

dr. Hanno Brand  

 Hanno Brand was tussen 1985 en 1996 verbonden aan de universiteiten van Leiden en Gent. Daarna werkte hij achtereenvolgens aan het Duits Historisch Instituut in Parijs en de Universiteit Groningen. Sinds 2009 is hij senior onderzoeker aan de Fryske Akademy. Hij was er enige jaren directeur-bestuurder en bijzonder hoogleraar.

drs. Margaret Breukink  

Drs. Margaret Breukink wordt gedreven door haar passie voor kunst. Haar specialiteit is het bieden van een brede cultuurhistorische context met veel aandacht voor de achtergrondverhalen en het gebruik van het beeldmateriaal. 


Over kunstenaarskolonies en hun invloed (cursus in Leeuwarden

In deze cursus kijken we naar het fenomeen kunstenaarskolonie en zien we hoe dorpjes uitgroeiden tot artistieke broedplekken van formaat. Wat was de aantrekkingskracht van deze landelijke locaties, de groepsdynamiek van de kunstenaars en de kunst die er werd gemaakt.

bekijk cursus

Over kunstenaarskolonies en hun invloed (cursus in Groningen)

In deze cursus kijken we naar het fenomeen kunstenaarskolonie en zien we hoe dorpjes uitgroeiden tot artistieke broedplekken van formaat. Wat was de aantrekkingskracht van deze landelijke locaties, de groepsdynamiek van de kunstenaars en de kunst die er werd gemaakt

bekijk cursus

dr. Paul Brood  

Paul Brood is archivaris en rechtshistoricus. Hij is als schrijver en redacteur betrokken bij verschillende historische publicaties. Brood was archivaris in Drenthe en in Groningen en was werkzaam bij het Nationaal Archief in Den Haag.

dr. Leo Delfgaauw  

Dr. Leo Delfgaauw is kunsthistoricus met als specialiteit moderne en hedendaagse kunst. Hij is docent aan de Rijksuniversiteit Groningen en aan de Hanzehogeschool. Hij heeft onderzoek gedaan naar en is gepromoveerd op de beroepspraktijk van oudere beeldende kunstenaars in Nederland. Hij publiceert regelmatig over hedendaagse beeldende kunst. Momenteel is hij tevens voorzitter van het Festival Terug naar het Begin en van de stichting The World We Live In.


Kunstenaars op leeftijd

Is het werk van oudere kunstenaars altijd rijper en rijker? Dat wordt wel eens gedacht. Maar wat betekent de late levensfase in de praktijk van het kunstenaarschap en welke factoren spelen daarbij een rol? We zullen deze vragen bespreken aan de hand van voorbeelden en ervaringen uit de kunstenaarspraktijk.

bekijk cursus

drs. Maaike Dicke  

Maaike Dicke was tot voor kort als docente Italiaanse taal en cultuur verbonden aan de RUG. Zij heeft een vertaalbureau, geeft privélessen 'Italiaans op maat' en verzorgt lezingen over verschillende Italiaanse onderwerpen.

dr Egbert Dommerholt  

Egbert Dommerholt is emeritus lector Circulaire Economie. Hij is gespecialiseerd in het domein van de
ontgroeieconomie (degrowth), de circulaire economie en gerelateerde businessmodellen.


Duurzame Ontwikkeling = Degrowth

Duurzame economische groei wordt alom gezien als het antwoord op de klimaatcrisis (en andere crises). Maar is dat werkelijk het geval? Er zijn steeds meer signalen dat we ons niet uit de huidige crises kunnen groeien en innoveren. De enige weg naar duurzame ontwikkeling is via een ontgroeieconomie (degrowth economy). Maar hoe doen we dat? We ontkomen niet aan een waardentransitie.

bekijk cursus

drs. Miranda van Gelderen  

Drs. Miranda van Gelderen is kunsthistoricus, doceert kunstgeschiedenis, architectuurgeschiedenis en archeologie aan diverse onderwijsinstellingen, geeft lezingen en begeleidt stadswandelingen en excursies. Speciale aandachtsgebieden: algemene kunstgeschiedenis, 17de eeuwse schilderkunst Noordelijke Nederlanden, materieel onderzoek van kunstvoorwerpen, beeldhouwkunst, Byzantijnse- en islamitische beeldende kunst en architectuur.

Email: info@kijkopkunst.nu

 


Overzichtscursus Kunstgeschiedenis van West-Europa (1400-1800), deel 2

We volgen de ontwikkelingen in de kunstgeschiedenis van West-Europa, van 1400 tot 1800. In dit tweede deel komen maniërisme, de invloed van Reformatie en Contrareformatie op de beeldende kunst en barok aan de orde. De kunstenaars en kunstwerken worden geplaatst in de historische, religieuze, politieke en maatschappelijke context. U leert de stijlkenmerken herkennen en er wordt aandacht besteed aan materialen, technieken en de rol van opdrachtgevers.

bekijk cursus

dr. Annemie de Gendt  

Dr. Annemie De Gendt heeft vele jaren ervaring als docente aan de RUG. Zij deelt heel graag
haar kennis en doet dat met veel enthousiasme en plezier.


Verrassende Art Nouveau

Deze reeks, gewijd aan bijzondere onderwerpen van eind 19e en begin 20e eeuw, biedt volledig nieuw materiaal en is bijzonder aantrekkelijk voor degenen die al enthousiaste Art Nouveau liefhebbers zijn geworden, maar zeker ook voor degenen die met deze sierlijke, vernieuwende kunstvorm willen kennismaken en zich erin verdiepen.

bekijk cursus

Dr. Riens de Haan  

 Riens de Haan studeerde voor klinisch psycholoog en voor bijbelvertaler. Hij werkte in de jeugdzorg en daarna in zendingswerk in Zuid-Afrika, waar hij promoveerde in Theology and Development.

In Zuid-Afrika deed hij onder meer onderzoek naar de geschiedenis van mensen op een zogenaamde “overheidsboerderij”, een door de overheid gecontroleerde uitbreiding van een “thuisland”.


Een geschiedenis van Zuid-Afrika

De cursus Over komen en gaan geeft een inleiding op de geschiedenis van Zuid-Afrika. Het land is gevormd door mensen met heel verschillende achtergronden, afkomstig uit onder meer Afrika, Azië en Europa. De ontmoeting van deze mensen, vrijwillig, gedwongen of opgejaagd, heeft geleid tot een unieke ontwikkeling.

bekijk cursus

drs. Michiel Hagdorn  

Michiel Hagdorn is literatuurwetenschapper. Hij doceert aan meerdere instellingen Duitse literatuur, muziek en (cultuur-) geschiedenis, onder meer over Thomas Mann, Franz Kafka, Johann Wolfgang von Goethe, Richard Wagner en de geschiedenis van München, Berlijn en Weimar. Daarnaast organiseert hij culturele reizen naar o.a. Berlijn, München, Weimar, Lübeck. Zijn website: www.michielhagdorn.nl.


Franz Kafka en Praag rond 1900

Franz Kafka stierf dit jaar 100 jaar geleden en nog altijd leest zijn werk als modern. Tijdens zijn leven voltrokken zich levensbeschouwelijke omwentelingen: Nietzsche en Freud kregen enorme invloed, (religieuze) waarden kwamen onder vuur te liggen, het zionisme ontstond. Kafka verbeeldt dit alles, in een groteske mengeling van moderniteit en oeroude (joodse) verteltradities: een van de meest raadselachtige literaire oeuvres van de 20e eeuw. 

bekijk cursus

Prof. dr. em. Cornelius Hasselblatt  

Cornelius Hasselblatt (1960) was van 1998 t/m 2014 hoogleraar Finoegrische talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn specialiteiten zijn de Oostzeefinse talen (Estisch, Fins en kleine verwante talen), Finse en Estische literatuur, receptieonderzoek, geschiedenis en cultuurgeschiedenis.


De zingende revolutie

Toen de Sovjet-Unie in 1991 uit elkaar viel ontstonden er niet 15 nieuwe landen, omdat Estland, Letland en Litouwen al in 1918 onafhankelijk waren geworden. Zij werden echter in 1940 bruut geannexeerd door de Sovjet-Unie en verdwenen een halve eeuw lang van de landkaart. Pas met de hervormingen van Gorbatsjov (vanaf 1985) lukte het deze landen in 1991 om hun vrijheid met succes te bevechten.

bekijk cursus

drs. Johan Holtrop  

Drs. J. Holtrop is kunsthistoricus en werk(te) onder andere als tentoonstellingsmaker, criticus, schrijver en doceert bij verschillende instellingen, zoals het HOVO vanaf 1996. Daarnaast is hij gespecialiseerd in de relatie tussen beeldende kunst en het brein.  


De Westerse architectuurgeschiedenis

Voor de staat en de kerk was de bouwkunst lang de ideale uitdrukking van autoriteit, religie en de gemeenschap, maar ook de Amsterdamse kooplieden lieten graag zich ’ryen van paleyzen’ bouwen. De grote opgave van de 20e eeuw was de woning- en stedenbouw. Op het moment daarentegen verrijzen weer de meest fantastische openbare gebouwen zoals de nieuwe musea.

bekijk cursus

Hersenen en kunst

Al van oudsher bestaat er een spreekwoordelijk verband tussen geestesziekte en creatieve aanleg. Begin 20e eeuw kwam de Duitse psychiater Hans Prinzhorn tot de conclusie dat het werk van zijn patiënten meer was dan alleen in beeld vertaalde pathologie. 

bekijk cursus

Onze passie voor Parijs

Voor veel van ons was Parijs de eerste grote stad in het buitenland die we bezochten en waar we dierbare herinneringen aan hebben. De stad ademt een sfeer van geschiedenis en cultuur die heel on-Nederlands is en dat is waarom we er ook steeds weer naar terugkeren. In dit college ontdekt u waarom Parijs er uit ziet zoals het is.

bekijk cursus

drs. Arend Klaas Jagersma  

Arend Klaas Jagersma studeerde filosofie aan de VU in Amsterdam en was onderzoeker en docent aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de RUG. Sinds 1996 verzorgt hij colleges voor meerdere hovo-instellingen.


Desiderius Erasmus

Met Baruch Spinoza geldt Desiderius Erasmus (1466-1536) als een der bepalende boegbeelden van de Nederlandse cultuur, literatuur en filosofie. Zijn omvangrijke en diverse oeuvre leert ons een vredelievend humanist kennen, die onvermoeibaar streefde naar verzoening van traditie en vernieuwing. Geleid door de idealen van universele mensenliefde en beschaving drukte hij aldus een krachtig stempel op het zestiende-eeuwse Europa.

bekijk cursus

em. prof. dr. Henk Kauffman  

HF Kauffman geeft al meerdere jaren HOVO cursussen in het kader van brede thema ‘Ontstaan van het Bewustzijn’. Deze cursus is een vervolg op meerdere voorgaande lezingen.

Prof. dr. Hans van Koningsbrugge  

Prof. dr. J.S.A.M. (Hans) van Koningsbrugge is hoogleraar Russische geschiedenis en politiek. Hij is directeur van het Nederland-Rusland Centrum én van het evenzeer aan de Rijksuniversiteit Groningen verbonden Centre for Russian Studies. Hij is betrokken bij de minor- en masteropleiding Midden- en Oost-Europastudies en specialist in de Europese geschiedenis van de 18e eeuw.


Amerikaans-Russische relaties door de eeuwen heen.

De Verenigde Staten en Rusland hebben een lange historie. Vandaag de dag zijn de relaties koeler dan koel. Dat is niet altijd zo geweest. Gedurende de 18de en ook 19de eeuw waren de betrekkingen soms zelfs hartelijke te noemen. Deze cursus wil inzicht geven in de ontwikkeling van de relaties sinds het ontstaan van de Verenigde Staten tot heden. Uiteraard zal daarbij veel aandacht zijn voor de ontwikkelingen in de laatste 30 jaar waarbij met name de verhouding tussen Vladimir Poetin en de verschillende Amerikaanse presidenten voorwerp van reflectie zal zijn.

bekijk cursus

Dr. Nicolaas Kraft van Ermel  

Dr. Nicolaas A. Kraft van Ermel is historicus gespecialiseerd in contemporaine geschiedenis van Rusland, Oekraïne en Polen; zijn bredere expertise is gelegen in de Europese geschiedenis van de 20ste eeuw. 


De vergeten “Korea-Oorlog”

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-Un dreigt regelmatig met wapengekletter, raketten en kernwapens. Ook levert hij wapens aan Rusland voor de oorlog in Oekraïne. Linksom of rechtsom: een nieuwe oorlog op het Koreaanse schiereiland is niet onmogelijk. De Korea-oorlog (1950-1953) eindigde formeel nooit. Ondanks dit alles is hij in Nederland onderbelicht. Raar, zeker als je bedenkt dat Nederland destijds meevocht.

bekijk cursus

De Krim. De omstreden geschiedenis van een strategisch schiereiland

Ruslands oorlog tegen Oekraïne begon met de annexatie van de Krim in 2014. Dit schiereiland is sinds de 18e eeuw de thuishaven van de Russische (en Sovjet) Zwartezeevloot. De huidige oorlog is dan ook niet de eerste. Toch geniet de geschiedenis van de Krim te weinig bekendheid, maar deze is onontbeerlijk voor een beter begrip van de huidige situatie en oplossingen voor de toekomst.

bekijk cursus

drs. Saskia van Lier  

Saskia van Lier (1978) heeft godsdienstwetenschap gestudeerd aan de RUG en is gespecialiseerd in christelijke kunst en kerkbouw. Als freelancer heeft ze enkele boeken geschreven, cursussen en lezingen gegeven en reizen en excursies begeleid.


Feest der herkenning

Holman Hunt schilderde Christus, in het duister, met een lantaarn, kloppend op een dichte deur. De schilder probeert duidelijk te maken dat u waarschijnlijk niet open zult doen. U herkent de teruggekeerde Christus niet en houdt de poort dicht. En dat terwijl u cursus na cursus heeft gevolgd over Laatste Oordelen, dan zou u toch de wederkomst moeten herkennen?

bekijk cursus

dr. Tineke Looijenga  

Dr. Tineke Looijenga studeerde Oude Germaanse Talen en Culturen aan de RUG en promoveerde in 1997 op de oudste runeninscripties van Europa. Haar onderzoek heeft zich later meer gericht op de archeologie en op de oudere geschiedenis van Europa. Als onafhankelijk onderzoeker combineert zij archeologie en taalkunde en richt ze zich op Kelten en Prehistorische culturen in Europa. De focus ligt op het neolithicum, de bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd.

dr. Aurora Marijke Martin  

Martin is universitair hoofddocent Geschiedenis en Theorie van de Architectuur & Stedenbouw  aan de RUG. Nadruk in haar onderzoek en onderwijs  ligt op 19de en 20ste eeuw.  

Zowel in onderzoek als onderwijs richt zij zich al geruime tijd op architectuur & stedenbouw in regio’s buiten West-Europa, zoals Colombia (Medellín, Bogotá) en Sub Sahara Afrika. In 2006 was Martin co-curator bij de presentatie van Colombia op de Architectuur Biënnale van Venetië. Als copromotor is ze nauw betrokken bij onderzoek naar (koloniale) architectuur en stedenbouw in diverse Afrikaanse steden. 


Moderne Architectuur: van Adolf Loos tot David Adjaye.

Deze cursus geeft een overzicht van de moderne en contemporaine bouwkunst sinds 1900. Toonaangevende projecten, architecten, opdrachtgevers en denkers worden gesitueerd in hun politiek-maatschappelijke en culturele context, met verwijzing naar parallelle tendensen in bijvoorbeeld literatuur, film en/of fotografie. Behalve voor de Westerse wereld, is er aandacht voor relevante ontwikkelingen daarbuiten. Tijdens de colleges wordt gebruik gemaakt van gedetailleerde
PowerPointpresentaties.

bekijk cursus

Dr Tineke van der Meij  

Tineke van der Meij is werkzaam als (gast)docent bij de Hanzehogeschool en als projectleider bij ENTRANCE. Tineke studeerde natuur- en sterrenkunde en promoveerde aan de Universiteit Utrecht. Na bijna 30 jaar bij Gasunie, startte zij in 2018 als zelfstandige onder de naam EnergyGarden. Zij was projectcoördinator (biogas) bij de RUG, en is nu projectadviseur bij New Energy Coalition, en geeft masterclasses en H2-clinics rond energietransitie en waterstof.

drs. Heiko Jan Mein  

Drs. Heiko Jan Mein studeerde wis- en natuurkunde aan de RUG. Hij doceerde aan hogescholen en academische opleidingen en werkte bij de overheid. Momenteel verzorgt hij nog cursussen, geeft lezingen en schrijft hij artikelen.


Moderne Wetenschap en Technologie

Een boeiende cursus over de geheimzinnige natuurwetten van het universum en de werking en opbouw van onze wereld. Verteld wordt hoe wetenschappers de wereld wisten te veranderen. Middels PowerPoint-beelden, filmpjes en animaties wordt begrijpelijk ingegaan op klassieke natuurfilosofieën, atoomfysica en kwantummechanica, de relativiteitstheorie, vele toepassingen zoals high-tech-elektronica, nieuwe medicijnen, medische-technologie, energievoorzieningen, milieuproblematiek en toekomstige ontwikkelingen.

bekijk cursus

dr. Betty Meyboom-de Jong  

Betty Meyboom was 35 jaar huisarts en van 1990-2004 hoogleraar huisartsgeneeskunde aan de RUG. In 1989 is zij gepromoveerd op onderzoek naar functiebeperkingen van ouderen in relatie tot hun gezondheidsproblemen. Als voorzitter van het Nationaal Programma Ouderenzorg heeft zij ingezet voor welbevinden en inspraak van ouderen.’Niet over ons, zonder ons’


Voorbereiden op het levenseinde

Praten over het levenseinde, vooral over de eigen dood is voor veel mensen taboe. Ouderen willen graag zelf de regie houden in de laatste levensfase. Daartoe kunnen ze hun wensen kenbaar maken en vastleggen. De dood komt veelal anders dan gedacht, maar het is prettig voor nabestaanden en zorgverleners als ze de wensen van betrokkene kennen.

bekijk cursus

drs. Gerry Mulder  

Gerry Mulder is classica en heeft jaren Klassieke Talen en Klassieke Culturele Vorming onderwezen. Tegenwoordig geeft ze cursussen Latijn en Klassieke Oudheid bij HOVO.


latijn

Zo‘n tweeduizend jaar geleden werd Europa beheerst door de Romeinen. Hun cultuur heeft een enorme invloed op Europa gehad: allerlei Romeinse gewoonten en uitvindingen zijn nog steeds terug te vinden in ons dagelijks
leven. Doordat Rome een wereldmacht werd, groeide de taal der Romeinen, het Latijn, uit tot de belangrijkste voertaal, waaruit onze voorouders veel woorden overnamen. Nog steeds zit het Nederlands vol met woorden en zinnen, die uit het Latijn afkomstig zijn.
Latijn betekent vooral: kennismaken met de wortels van onze eigen cultuur.

bekijk cursus

Dr. Frans Nies  

Frans Nies (1956) promoveerde in 2023 op zijn proefschrift Het einde der tijden voor ogen: Het werk van Jheronimus Bosch bezien in het kader van de apocalyptische eschatologie en de hervormingsbewegingen

 Ynskje Penning-Van Staalduinen  

Ynskje Penning is docent geschiedenis. Ze heeft talloze lezingen gegeven over de achtergronden van haar historische romans, waarvoor ze zeer uitgebreid onderzoek doet. 


WOII vanuit zee! De strijd in de Pacific.

Japan wil een Groot Aziatisch Welvaartsrijk stichten onder Japanse leiding. Daarin is geen plaats meer voor koloniale mogendheden als Nederland, USA en Groot-Brittannië, die Azië als wingewest uitbuiten en de bevolking onderdrukken. Vertrekken ze niet? Dan zal Japan ze met geweld Azië uitjagen.

bekijk cursus

 Gert Riemersma  

Gert Riemersma was docent in het middelbaar (beroeps)onderwijs in de vakken beeldende vorming en kunstgeschiedenis. Hij is medeauteur van het kunstgeschiedenisboek ‘Met Kunst & Bloemwerk.’
 

drs. Loes Rotshuizen  

Loes Rotshuizen studeerde kunstgeschiedenis in Amsterdam (VU) en Parijs (Sorbonne). Zij doceerde kunst- en cultuurgeschiedenis aan de Lerarenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving aan NHL Hogeschool in Leeuwarden. Zij trad op als (mede)curator van beeldententoonstellingen in het park Vijversburg bij Leeuwarden. Daarnaast was en is zij nog steeds actief als docente binnen het HOVO in Noord-Nederland, met als standplaats Leeuwarden.

drs. Alberte Roué  

Drs Alberte Roué was docent Franse taal en cultuur aan de RUG. Zij verzorgt al vele jaren cursussen voor HOVO en het Institut français.


Belle Époque in Frankrijk (1880-1914)

Chique dames en heren die naar de net gebouwde Opera gaan, sportieve heren die de eerste Tour de France volgen of in de eerste automobielen naar de eerste badplaatsen reizen. Vrede, welvaart, onbezorgdheid… De moderne lichtstad Parijs wordt het intellectuele en artistieke middelpunt van de wereld en de hoofdstad van het uitgaansleven. Montmartre, Pigalle, Moulin Rouge en de Eiffeltoren worden wereldberoemd. 
Maar was deze Belle Époque wel zo mooi voor iedereen?

bekijk cursus

drs. Agnes Schilder  

Agnes Schilder is toegepast psycholoog, spreker, docent en coach. Ze is als docent-onderzoeker verbonden aan de Hanzehogeschool in Groningen en eigenaar ACTtoo en Boven het maaiveld Coaching.

Homepage: www.acttoo.nl en www.bovenhetmaaiveldcoaching.nl

 

dr. Henk Schoonhoven  

Dr. Henk Schoonhoven was universitair docent Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verzorgt al vele jaren cursussen voor HOVO Noord-Nederland.


Bacchus/Dionysus – ordening en doorbraak

Bacchus, de god van de wijn, maar dat is een eenzijdig beeld: hij is allereerst de god van de sapstroom, van de altijd groene klimop en pijnboom. Maar hij is ook de god van het ‘pulseren’, van het bruisen van vitaliteit. Hij is de god van de roes, van het masker - en verrassend genoeg: de god die aan de indrukwekkende toneeltraditie van Athene vorm heeft gegeven. 

bekijk cursus

Homerus’ Odyssee – Van identiteitsverlies tot statusherstel

Veel episoden en karakters uit de Odyssee zijn niet meer weg te denken uit de Europese muziek (Monteverdi), beeldende kunsten of literatuur (Kavafis’ Ithaka, Garmt Stuivelings Nu de grote dingen verdwijnen). In deze cursus nemen we kennis van de zwerftochten van Odysseus, hoe hij na twintig jaar terugkeert op Ithaca en daar behoedzaam maar slim zijn positie herwint bij zijn geliefden. 
Let op, in de cursusgids staat een onjuiste prijs. De kosten voor deze cursus zijn € 212

bekijk cursus

prof. dr. em. Rien Segers  

Rien T. Segers is emeritus hoogleraar Bedrijfscultuur, van m.n. China en Japan aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is regelmatig voor langere tijd gasthoogleraar in die twee landen. 


De dreigende annexatie van Taiwan door China

President Xi van de Volksrepubliek China verkondigt al jaren heel nadrukkelijk Taiwan te willen annexeren. In zijn visie is Taiwan een afvallige provincie die tot China behoort. Gaat Xi inderdaad een aanval uitvoeren op Taiwan? Dit is één van de centrale vragen in deze spannende cursus. Ook zal duidelijk gemaakt worden dat de kwestie Taiwan geen regionaal probleem is, maar een regelrechte geopolitieke zaak met alle dreigingen en gevaren van dien.

bekijk cursus

prof. dr. Cees Th. Smit Sibinga  

Prof. dr. C. Th. Smit Sibinga,  Internist-haematoloog en transfusiegeneeskundige. Smit-Sibinga heeft negen multidisciplinaire cursussen georganiseerd.


Kunstmatige Intelligentie in ons dagelijks leven.

Kunstmatige intelligentie (KI) speelt een belangrijke rol in de maatschappij en beïnvloedt een steeds groter deel van ons dagelijkse leven. Het wordt gebruikt in diverse sectoren zoals gezondheidszorg, financiën, onderwijs en transport. Hoewel KI efficiëntie en innovatie  kan verbeteren, roept het ook zorgen op over ethiek, banenverlies en privacy. 
Deze cursus is opgezet in nauwe samenwerking met de  Jantina Tammes School of Digital Society, Technology and Artificial Intelligence van de RuG.

bekijk cursus

dr. Frank van Steenwijk  

Dr. Frank J. van Steenwijk studeerde Natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Tot zijn pensionering was hij werkzaam als docent bij de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.  


Relativiteit

In deze cursus wordt de speciale relativiteitstheorie behandeld. In 1873 had Maxwell een theorie voor het elektromagnetisme geformuleerd waaruit volgde dat de snelheid van het licht constant was. Deze theorie liet echter belangrijke problemen onbeantwoord. Einstein gaf daarop met de speciale relativiteitstheorie een antwoord.

bekijk cursus

Dr. Roel Strijkstra  

Roel Strijkstra heeft Ecologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en is daar ook gepromoveerd. Hij is onder meer lang werkzaam geweest als senior ecoloog voor ecologisch adviesbureau Altenburg en Wymenga bv in Veenwouden. Hier schreef hij onder andere een rapport over de ecologische betekenis van de Hortus Haren en de mogelijkheden die daar zijn voor educatieve en informatieve activiteiten. 
Momenteel is hij werkzaam als docent ecologische advisering bij Hogeschool Van Hall Larenstein en heeft hij zijn eigen eenmans adviesbureau EKOradiaal.

drs Edward van der Tuuk  

Drs. Edward van der Tuuk studeerde sociale filosofie, wetenschap & samenleving, en ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde af op de ethische implicaties van de wettelijke erkenning van 'intrinsieke waarde' in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren en de Wet op de Dierproeven in relatie tot moderne biotechnologie. Hij verzorgt cursussen voor HOVO en andere instellingen.


Democratie onder druk (cursus in Leeuwarden)

Dit jaar worden er in zo'n 70 landen, die samen de helft van de wereldbevolking herbergen, verkiezingen gehouden. Maar of dit 'feest van de democratie' ook een feest vóór de democratie zal zijn is de vraag. Het afgelopen decennium wordt er met regelmaat bericht dat de democratie onder druk staat. Maar wat daarmee bedoeld? Er zijn toch verkiezingen?                                                                    

bekijk cursus

Democratie onder druk (cursus in Groningen)

Dit jaar worden er in zo'n 70 landen, die samen de helft van de wereldbevolking herbergen, verkiezingen gehouden. Maar of dit 'feest van de democratie' ook een feest vóór de democratie zal zijn is de vraag. Het afgelopen decennium wordt er met regelmaat bericht dat de democratie onder druk staat. Maar wat daarmee bedoeld? Er zijn toch verkiezingen?                                                                    

bekijk cursus

prof. dr. em. John J. Videler  

John Videler introduceerde meer dan 25 generaties Groningse biologiestudenten in de diversiteit van 
het dierenrijk. Een variant op die collegereeks, waarin recente ontwikkelingen zijn verwerkt, is voor 
HOVO studenten geschikt gemaakt.

website: www.johnhannekevideler.com

drs Gert Visser  

Gert Visser was psycholoog bij de RU Groningen. Hij beschouwt componist en muziekwetenschapper Bertus van 
Lier als zijn leermeester. De menselijke emoties zijn de psychologische bouwstenen voor zijn 
muziekcursussen.

dr. Marianne Vogel  

Marianne Vogel (1958) is persoonlijke coach en literatuurwetenschapper. In haar advies- en coachpraktijk De Bosvogel te Zuidhorn begeleidt zij cliënten. Daarnaast geeft ze cursussen en leesgroepen. Marianne Vogel is gepromoveerd in de Letteren en in de Algemene Wetenschappen. Haar specialiteiten zijn literatuur- en cultuuranalyse, zingeving en creatieve omgang met problemen.

Drs. Richard de Vries  

Drs. Richard de Vries studeerde geschiedenis aan de RUG. Hij gaf meer dan 26 jaar les in het voortgezet onderwijs.
Momenteel houdt hij zich bezig met uiteenlopende historische activiteiten.  Hij werkt mee aan de ontwikkeling van de geschiedenismethode Memo van uitgeverij Malmberg. 

 


Ontstaan en bloei van de Nederlandse Republiek. 1477-1678

Hoe ontstaat de Nederlandse Republiek? Waarom breekt er een opstand en burgeroorlog uit in de zestiende eeuw? Hoe ontstaat een bloeiende economie aan het begin van de zeventiende eeuw? Op welke manier wordt de jonge Republiek bedreigd door interne conflicten en externe aanvallen? Een overzicht in vier colleges.

bekijk cursus

drs. Fons van Wanroij  

Fons van Wanroij was bijna veertig jaar leraar Nederlands. Zijn belangstelling voor de kunsten en de geschiedenis leidde tot enkele bescheiden publicaties en de organisatie van veelsoortige culturele evenementen in Stad, Lande en buitenlanden.

dr. Paul Wesselius  

Dr. Paul Wesselius (1942) studeerde sterrenkunde in Amsterdam. Tot 2005 werkte hij bij SRON Netherlands Institute for Space Research.

 Ben Westerink  

Ben Westerink is in zijn vrije tijd al vele jaren actief op het gebied van educatie van natuur en landschap. Hij publiceert en geeft lezingen  en rondleidingen over het Groninger kleilandschap.

dr. Marcel Zwitser  

Dr. Marcel S. Zwitser studeerde muziektheorie en muziekwetenschap en rondde zijn opleiding af met een postdoctorale lerarenopleiding muziek. In 2012 promoveerde hij aan de Universiteit van Utrecht op een interdisciplinair proefschrift muziekwetenschap en historische theologie. Sinds 2000 verzorgt hij cursussen voor het HOVO in o.m. Groningen en Amsterdam. Website: www.marcelzwitser.nl


De instrumentale muziek van Johann Sebastian Bach

Zijn arbeidzame leven lang heeft Johann Sebastian Bach instrumentale muziek voor verschillende instrumenten in verschillende genres voor verschillende gelegenheden geschreven. Deze cursus biedt een overzicht van Bachs instrumentale composities, variërend van de korte koraalvoorspelen voor orgel in het Orgel-Büchlein (‘Orgelboekje’) uit het begin van zijn loppbaan tot de grootschalige instrumentale composities voor de hoven van aristocraten zoals de Brandenburgse concerten en het Musikalisches Opfer.

bekijk cursus

De instrumentale muziek van Johann Sebastian Bach

Zijn arbeidzame leven lang heeft Johann Sebastian Bach instrumentale muziek voor verschillende instrumenten in verschillende genres voor verschillende gelegenheden geschreven. Deze cursus biedt een overzicht van Bachs instrumentale composities, variërend van de korte koraalvoorspelen voor orgel in het Orgel-Büchlein (‘Orgelboekje’) uit het begin van zijn loppbaan tot de grootschalige instrumentale composities voor de hoven van aristocraten zoals de Brandenburgse concerten en het Musikalisches Opfer.

bekijk cursus