Menu

Onderstaand vindt op op alfabetische volgorde het overzicht van de docenten die momenteel een cursus aanbieden. U kunt klikken op de naam van de docent en krijgt dan kort cv en u ziet welke cursussen de betreffende docent geeft.

 • dr. Redmer Alma

  Drs. Redmer Alma (1963) studeerde wiskunde en geschiedenis in Groningen en is archivaris. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis en cultuur van de adel in Noord-Nederland.

 • drs. Anja van Berkum
 • drs Marianne Bleumink

  Marianne Bleumink is humaan/medisch bioloog en studeerde aan de RUG. Ze heeft als docent bij diverse onderwijsinstellingen Medische kennis en biologie gegeven. Van jongs af aan is ze gefascineerd door het functioneren van het menselijk lichaam. Ze wil haar kennis hierover graag delen en inzetten om mensen meer inzicht te geven in het functioneren van het eigen lichaam.
  Homepage: www.praktijktekstenuitleg.nl

   

 • prof. dr. em. Bert Boekschoten

  Professor Bert Boekschoten is emeritus hoogleraar paleontologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en aan de Rijksuniversiteit Groningen en is sinds zijn emeritaat docent van vele Hovo-cursussen. Hij nam deel aan veel zee-onderzoek, naar riffen in de Antillen en Indonesia, alsook aan negen grote zee-expedities in de Atlantische en Indische oceanen en onderzocht oude formaties, in zee afgezet, zoals krijtrotsen.  

 • drs. Kees Boele

  Kees Boele (1956) is bioloog, docent en ondernemer (Natuurpresentaties) en inmiddels vele jaren werkzaam voor Hovo. Vroeger o.a. werkzaam bij de Natuur en Milieufederatie Groningen; Hortus Haren en botanische tuin De Kruidhof.

 • drs. Jan Allerd de Boer

  Drs. Jan de Boer (1943) studeerde in Groningen sterrenkunde. Hij werkte tot 1988 bij het Kapteyn Astronomisch instituut als beheerder en docent. Sinds zijn studietijd houdt hij zich bezig met de popularisering van sterrenkunde.

 • drs Petra Bolhuis

  Drs. Petra Bolhuis studeerde filosofie aan de RUG. De mens en het menselijk gedrag in de samenleving staat centraal in de cursussen die zij, met haar echtgenoot drs. Theo Meereboer, geeft. Bolhuis en Meereboer zijn al vele jaren als docent bij HOVO Noord-Nederland en diverse andere hovo-instellingen in Nederland werkzaam.


  Levendige Materie (vibrant matter)

  In het westen maken wij over het algemeen een onderscheid tussen een subject en een object. Een subject doet, een object wordt aangedaan. Dit onderscheid wordt door Jane Bennet in haar boek Vibrant Matter ondermijnt. Als dit onderscheid verwatert, wat betekent dit voor de manier waarop wij ons verhouden tot objecten? Hoe zit het met onze vrijheid en verantwoordelijkheid?

  bekijk cursus

 • prof. dr. em. Doeko Bosscher

  Prof. dr. Doeko Bosscher is emeritus hoogleraar Eigentijdse Geschiedenis aan de RUG. In zijn onderwijs en onderzoek richt hij zich zowel op de Nederlandse geschiedenis als op de contemporaine geschiedenis van (West-) Europa en de Verenigde Staten. Hij was tevens Rector Magnificus aan deze universiteit.


  De Nederlandse eilanden

  Eilanden zijn oogstrelende, fijne plekken. De menselijke maat viert er hoogtij. Het wij-gevoel dat de bewoners met elkaar verbindt maakt jaloers. Hun beschutte samenleving ziet er idyllisch uit. Maar hun belang reikt veel verder: zij vormen buffers voor het vasteland tegenover de zee (ook als zij in de loop der jaren met dammen, bruggen en tunnels met elkaar en met het vasteland verbonden zijn geraakt) en ook economisch (toerisme, landbouw, visserij) zijn zij onmisbaar. Deze cursus zal op al die aspecten ingaan.

  bekijk cursus

 • dr. Hanno Brand

  Hanno Brand (1959) is historicus en bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde geschiedenis in Leiden en Gent. Daarna was hij verbonden aan de Rijksuniversiteit Leiden, de Universiteit Gent, het Duits Historisch Instituut in Parijs, de Rijksuniversiteit Groningen en aan de Fryske Akademy. Zijn belangstelling gaat uit naar de geschiedenis van de Hanze en de maritieme geschiedenis van Nederland en Friesland in de middeleeuwen en de vroeg-moderne tijd.

 • drs. Margaret Breukink

  Drs. Margaret Breukink wordt gedreven door haar passie voor kunst. Haar specialiteit is het bieden van een brede cultuurhistorische context met veel aandacht voor de achtergrondverhalen en het gebruik van het beeldmateriaal. 

 • Ir. M.P. Broekers

  Prof. dr. C. Th. Smit Sibinga en Ir. M.P. Broekers coördineren de multidisciplinaire cursus die is voorbereid door de discussiegroep 'Impact van natuurwetenschappen en technologie op de maatschappij'. Deze discussiegroep komt voort uit de SAS (zie: http://www.safgroningen.nl) 

 • dr. Paul Brood

  Paul Brood is archivaris en rechtshistoricus. Als schrijver en redacteur is hij betrokken bij verschillende historische publicaties. Brood was archivaris in Drenthe en in Groninge. Vanaf 2000 is hij werkzaam bij het Nationaal Archief in Den Haag. 

 • Mr Ward Bulk
 • drs. Maaike Dicke

   Maaike Dicke (Dordrecht, 1961) is docente Italiaanse taal en cultuur aan de RUG.  In haar woonplaats Winsum heeft zij een vertaalbureau (Studio Giacomina) en geeft zij privélessen Italiaans op maat.

 • drs. Marleen Diepeveen

  Marleen Diepeveen geeft al meer dan vijfentwintig jaar schrijftraining. Zij is een van de (weinige) gekwalificeerde docenten schrijven in Nederland.

 • dr. Jaap van Dijk

  Jaap van Dijk studeerde Egyptische Taal- en Letterkunde aan de RUG en was van 1975 tot 2013 als Egyptoloog aan deze universiteit verbonden. Hij promoveerde in 1993 op de Nieuwe Rijks-dodenstad van Memphis bij Saqqâra, waar hij vele jaren opgroef met het RMO en de Egypt Exploration Society. Daarnaast werkte hij o.a. in het Dal der Koningen bij Luxor en in de Tempel van Moet in Karnak. Zie www.jacobusvandijk.nl

 • Jelto Drenth arts-seksuoloog

  Jelto Drenth is, na zijn artsexamen 39 jaar werkzaam geweest bij de Rutgersstichting als seksuoloog. Publiceerde een flink aantal bijdragen aan het Tijdschrift voor Seksuologie, maar schreef ook voor het lekenpubliek: een boek over de vrouw en een over de man. Was, met Goedele Liekens, mede-auteur van de zelfhulp-videoserie Je Lust en Je Leven. Hij was voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie. Na zijn pensioen is hij journalistiek actief voor het blad Argus.

 • dr. Peter Druijven

  Peter Druijven was als docent en onderzoeker werkzaam bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG. Hij promoveerde in 1990 aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over de sociaal-economische rurale ontwikkeling in Zuid-Mexico. Als ontwikkelingsgeograaf en planoloog heeft hij onderzoek gedaan in onder meer Mexico, India en China en heeft meerdere studiereizen naar deze gebieden georganiseerd.

 • drs. Joost Eskes

  Joost Eskes was docent aan de Hanzehogeschool Groningen en gedurende enkele jaren gedetacheerd als 
  docent geschiedenis aan de lerarenopleiding aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. 
  Hij publiceert regelmatig op www.historiek.nl

 • drs. Miranda van Gelderen

  Miranda van Gelderen is kunsthistorica, doceert kunstgeschiedenis, architectuurgeschiedenis en archeologie aan diverse onderwijsinstellingen, geeft lezingen en begeleidt stadswandelingen en excursies. Speciale aandachtsgebieden: algemene kunstgeschiedenis, 17de eeuwse schilderkunst Noordelijke Nederlanden, materieel onderzoek van kunstvoorwerpen, beeldhouwkunst, Byzantijnse- en islamitische beeldende kunst en architectuur.

  Email: info@kijkopkunst.nu

   

 • dr. Annemie de Gendt

  Dr. Annemie De Gendt heeft vele jaren ervaring als docente aan de RUG. Haar specialisatie is de cultuur en literatuur van de Middeleeuwen en de vroegmoderne periode. Zij deelt heel graag haar kennis en doet dat met volle overtuiging en veel enthousiasme en plezier. 

 • Ger-Jan Goedvriend

  G.J.M. Goedvriend (1949) was wetenschappelijk onderzoeker, milieutechnoloog
  bij TNO docent Milieuvakken op het HBO, uitvoerder
  van Restauratieprojecten van een Rijks- en een Gemeentelijk
  monument alsook docent Scheikunde op VWO en HAVO. Na de studie
  Scheikunde met biologie in Nijmegen (1968-1972), afgestudeerd in
  Milieuhygiène (Waterzuivering) in Wageningen (1973-1981). Sterk
  gericht op praktische betekenis en toepassing van theoretische kennis
  (popularisering van de kennis over Milieukundige onderwerpen).

 • drs. Michiel Hagdorn

  Michiel Hagdorn is literatuurwetenschapper. Sinds 1997 doceert hij aan meerdere instellingen, waaronder HOVO, Duitse literatuur, muziek en (cultuur-)geschiedenis, onder meer over Thomas Mann, Franz Kafka, Johann Wolfgang von Goethe, Richard Wagner, de Duitse Romantiek en de geschiedenis van München, Berlijn en Weimar. Hij beschouwt kunstwerken altijd in de historische, intellectuele en culturele context.


  Weimar, symbool van de Duitse ‘Geist’. Cursus online

  Het stadje Weimar heeft grote symbolische betekenis voor Duitsland: tegenover de ‘Macht’ in Berlijn representeert het de idealistische traditie van de ‘Geist’. De cursus behandelt de geschiedenis van Weimar, van de Reformatie (Luther) en de Weimarer Klassik (Goethe, Schiller) tot en met de moderne tijd (Nietzsche, Weimarrepubliek, Bauhaus, de nazi-tijd).

  bekijk cursus

 • Prof. dr. em. Cornelius Hasselblatt

  Cornelius Hasselblatt (1960) was van 1998 t/m 2014 hoogleraar Finoegrische talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn specialiteiten zijn de Oostzeefinse talen (Estisch, Fins en kleine verwante talen), Finse en Estische literatuur, receptieonderzoek, geschiedenis en cultuurgeschiedenis.

 • Huub van 't Hek

   Huub van 't Hek (1947) deed rechten, communicatie en muziekgeschiedenis. Heeft sinds 1980 zijn eigen Bureau 'tHekst & Uitleg. 
  Groot operaspecialist. Kennis als basis, inzicht als doel, humor als middel. 
  Leidraad: het heden is het verleden gezien door de toekomst. 
  Homepage: www.hektic.nl

 • drs. Johan Holtrop

  Drs. J. Holtrop is kunsthistoricus en werk(te) onder andere als tentoonstellingsmaker, criticus, schrijver en doceert bij verschillende instellingen, zoals het HOVO vanaf 1996. Daarnaast is hij gespecialiseerd in de relatie tussen beeldende kunst en het brein.  


  Zeestukken van de Gouden Eeuw tot en met Mesdag

  Het zeestuk is een van de fraaiste specialisaties van de 17e eeuw. Geen andere genre reflecteert oorlog, vrede en historische ontwikkelingen zo goed als de marines. In de loop van de eeuw zijn de schilders ook steeds beter in staat zeer realistische voorstellingen te schilderen van de diverse typen schepen, situaties op zee en de zeer bepalende weersomstandigheden. De laatste grote schilder in deze traditie is Hendrik Willem Mesdag eind 19e eeuw.

  bekijk cursus

 • Klaas Hoogenboezem

  Drs. Klaas Hoogenboezem (1940) was tot 2005 docent geschiedenis en aardrijkskunde aan het Hondsrugcollege in Emmen. Hij geeft lezingen en cursussen voor Volksuniversiteiten, Bibliotheken en verenigingen. Daarnaast organiseert hij studiedagen en excursies in het in het Nederlands-Duitse grensgebied.

 • drs. Martinus van Hoorn

  Martinus van Hoorn was wiskundeleraar. Voor HOVO coordineert hij de cursussen over wiskunde, gegeven door diverse docenten. 

 • drs. Hilde Hoving

  Drs. Hilde Hoving is theoloog. Zij was jaren werkzaam als docent filosofie aan een HBO theologieopleiding van de NHL Hogeschool te Leeuwarden. Zij is geestelijk verzorger en leidt uitvaarten vanuit christelijk en humanistisch perspectief.

  Homepage: www.hildehoving.nl

   

 • drs. Arend Klaas Jagersma

  Drs. Arend Klaas Jagersma studeerde onder andere filosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en was als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen.Momenteel is hij werkzaam als zelfstandig onderzoeker en docent filosofie. Sinds 1996 verzorgt hij colleges voor meerdere hovo-instellingen.

 • Prof.dr.mr. Hylkje de Jong

  Dr. mr. Hylkje de Jong studeerde onder andere Klassieke Talen en Rechten. Per 1 december 2019 is zij benoemd tot hoogleraar Rechtsgeschiedenis aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

 • drs. jacq kampman

  controle

 • drs. Sjef Kemper

  Drs. Sjef Kemper was tot zijn pensionering verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen als docent Grieks en Latijn en hij heeft onder andere jarenlang de universiteitsbrede mythologie-minor Een doos van Pandora verzorgd.

 • Prof. dr. Hans van Koningsbrugge

  Prof. dr. J.S.A.M. (Hans) van Koningsbrugge is hoogleraar Russische geschiedenis en politiek. Hij is directeur van het Nederland-Rusland Centrum én van het evenzeer aan de Rijksuniversiteit Groningen verbonden Centre for Russian Studies. Hij is betrokken bij de minor- en masteropleiding Midden- en Oost-Europastudies en specialist in de Europese geschiedenis van de 18e eeuw.

 • Dr. Nicolaas Kraft van Ermel

  Dr. Nicolaas A. Kraft van Ermel is historicus gespecialiseerd in contemporaine geschiedenis van Rusland, Oekraïne en Polen; zijn bredere expertise is gelegen in de Europese geschiedenis van de 20ste eeuw. 

 • drs. Laurens krüger

  Laurens Krüger studeerde Cultuurgeschiedenis. Zij is mede-organisator filosofisch café Philos Groningen en ontwikkelt initiatieven op het gebied van kunstreflectie en creatieve ontwikkeling, waarbij ze zich voedt vanuit de kunsten, de filosofie, literatuur en (cognitie-)wetenschappen. Laurens studeert Kunsteducatie.

 • drs. Saskia van Lier

  Saskia van Lier (1978) heeft godsdienstwetenschap gestudeerd aan de RUG en is gespecialiseerd in christelijke kunst en kerkbouw. Als freelancer heeft ze enkele boeken geschreven, cursussen en lezingen gegeven en reizen en excursies begeleid.

 • dr. Tineke Looijenga

  Dr. Tineke Looijenga studeerde Oude Germaanse Talen en Culturen aan de RUG en promoveerde in 1997 op de oudste runeninscripties van Europa. Haar onderzoek heeft zich later meer gericht op de archeologie en op de oudere geschiedenis van Europa. Als onafhankelijk onderzoeker combineert zij archeologie en taalkunde en richt ze zich op Kelten en Prehistorische culturen in Europa. De focus is op neolithicum, bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd.

 • drs. Hans de Man

  Hans de Man studeerde architectuur- en stedenbouwgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en is werkzaam als zelfstandig architectuurhistoricus. Daarnaast is hij als docent verbonden aan diverse instellingen, waaronder ArtEZ academie van bouwkunst.

 • drs. Arwen Meereboer

  Arwen Meereboer is afgestudeerd aan Åbo Akademi in Finland met een scriptie over levendige materie in kinderboeken op basis van Jane Bennet’s boek Vibrant Matter. Haar belangstelling gaat uit naar de interactie van literatuur, ideologie en het dagelijks leven.


  Levendige Materie (vibrant matter)

  In het westen maken wij over het algemeen een onderscheid tussen een subject en een object. Een subject doet, een object wordt aangedaan. Dit onderscheid wordt door Jane Bennet in haar boek Vibrant Matter ondermijnt. Als dit onderscheid verwatert, wat betekent dit voor de manier waarop wij ons verhouden tot objecten? Hoe zit het met onze vrijheid en verantwoordelijkheid?

  bekijk cursus

 • drs. Gerry Mulder

  Gerry Mulder is classica en heeft jaren Klassieke Talen en Klassieke Culturele Vorming onderwezen. Tegenwoordig geeft ze cursussen Latijn en Klassieke Oudheid bij HOVO.

 • drs. Rob Mulder
 • drs. Marcel Niekus

  Marcel J.L.Th. Niekus (1970) is archeoloog, gespecialiseerd in het onderzoek naar de Steentijd. Vooral de periode van de Neanderthaler heeft zijn warme belangstelling. Hij is medeoprichter van Stichting STONE (Steentijdonderzoek Nederland), dat als doel heeft om het onderzoek naar de Neanderthalers in Noord-Nederland te bevorderen.

 • Karel van Olffen

  Karel van Olffen is musicus. Na zijn opleiding aan het conservatorium in Amsterdam, specialiseerde hij zich in de geschiedenis van de Russische muziek en haar dwarsverbindingen met de Russische literatuur en schilderkunst.

 • prof. dr. Bert Otten
 • Bauke van der Pol

  Bauke van der Pol is antropoloog (VU, Amsterdam) met India als specialisatie. Hij deed onderzoek naar het kastenstelsel in Kerala en naar het gemeenschappelijke Indiaas-Nederlandse erfgoed. Zijn jarenlange kennis en ervaring resulteerde in een aantal boeken en talrijke publicaties en artikelen. Voor Omrop Fryslân maakte hij een documentaires onder de titel, ‘Fries in Yndia’. 

 • drs. Tom Reijers

  Tom Reijers was exploratiegeoloog voor Shell (1972-1999). Hij begeleidde na zijn pensionering (1999) wereldwijd wetenschappelijk reizen en expedities en geeft tegenwoordig HOVO-cursussen alsmede gastlessen op middelbare scholen.

   

 • Em.prof.dr. Dirk-jan Reijngoud
 • Em. prof. dr. Reinder Reinders

  Dr. Reinder Reinders is emeritus hoogleraar archeologie aan de 
  Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 1971 verricht hij archeologisch 
  onderzoek in Thessalië (Griekenland) en van 1976 tot 2016 leidde hij de 
  Nederlandse opgravingen in het gebied van de Hellenistische stad Halos. 
  Daarnaast gaat zijn belangstelling uit naar kaarten van de provincie 
  Groningen en de bewoningsgeschiedenis van de Drentse dorpen Pesse, 
  Havelte en Uffelte.

 • Prof. dr. em. Hans Renner

  Prof. dr. Hans Renner, geboren te Praag, is emeritus hoogleraar in Midden- en Oost-Europese Geschiedenis aan de RUG. 

 • Justa Renner-van Niekerk

  Justa Renner-van Niekerk verzorgt de audiovisuele presentatie en doet literatuuronderzoek voor dit college

 • Gert Riemersma

  Gert Riemersma was docent in het middelbaar (beroeps)onderwijs in de vakken beeldende vorming en kunstgeschiedenis. 

 • drs. Loes Rotshuizen

  Loes Rotshuizen studeerde kunstgeschiedenis in Amsterdam (VU) en Parijs (Sorbonne). Zij doceerde kunst- en cultuurgeschiedenis aan de Lerarenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving aan NHL Hogeschool in Leeuwarden. Zij trad op als (mede)curator van beeldententoonstellingen in het park Vijversburg bij Leeuwarden. Daarnaast was en is zij nog steeds actief als docente binnen het HOVO in Noord-Nederland, met als standplaats Leeuwarden.

 • drs. Alberte Roué

  Alberte Roué was verbonden aan de afdeling Frans van Romaanse Talen en Culturen (RTC) bij de RUG. Ze gaf daar colleges Franse taalvaardigheid en cultuur.

 • drs. Agnes Schilder

  Agnes Schilder is psycholoog en als docent verbonden aan diverse onderwijsinstellingen waaronder de opleiding Toegepaste Psychologie van de Hanzehogeschool Groningen.  

  Homepage: www.acttoo.nl

   


  Op uw gezondheid

  De huidige definitie van gezondheid luidt: “Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden en niet alleen maar de afwezigheid van ziekte of gebrek” (WHO, 1948). Arts en onderzoeker Machteld Huber pleit voor een andere term, namelijk Positieve Gezondheid. Waarom zijn zoveel mensen enthousiast over dit concept?

  bekijk cursus

 • dr. Henk Schoonhoven

  Dr. Henk Schoonhoven was universitair docent Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verzorgt al vele jaren cursussen voor de Senioren Academie.

 • Dr. Pouwel Slurink

  Dr. Pouwel Slurink studeerde filosofie in Nijmegen en werkte daar bij de afdeling Algemene 
  Wetenschapsleer. Hij gaf les aan diverse universiteiten en instellingen. Hij schreef veel over evolutie 
  en filosofie, o.a. Aap zoekt zin; waarom wij bewustzijn, vrije wil, cultuur en religie hebben (2014). 

  https://radboud.academia.edu/PouwelSlurink

 • prof. dr. Cees Th. Smit Sibinga

  Prof. dr. C. Th. Smit Sibinga en Ir. M.P. Broekers coördineren de multidisciplinaire cursus die is voorbereid door de discussiegroep 'Impact van natuurwetenschappen en technologie op de maatschappij'. Deze discussiegroep komt voort uit de SAS (zie: http://www.safgroningen.nl) 

 • drs Frans Somers

  Frans Somers (1947) is econoom. Hij is auteur van talrijke studieboeken over de (internationale) economie en doceerde onder andere aan de Hanzehogeschool Groningen, de Universiteit van Leiden, de AOG School of management en als gastdocent aan universiteiten in Praag, Boedapest en Moskou. De laatste jaren voor zijn pensionering in 2016 werkte hij als zelfstandig adviseur voorinternationaliseringsprogramma's van universiteiten en hogescholen.

 • dr. Frank van Steenwijk

  Dr. Frank J. van Steenwijk studeerde Natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Tot zijn pensionering was hij werkzaam als docent bij de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.  

 • test testdocent
 • drs Michiel Edward van der Tuuk

  Drs. Edward van der Tuuk studeerde sociale filosofie, wetenschap & samenleving, en ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde af op de ethische implicaties van de wettelijke erkenning van 'intrinsieke waarde' in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren en de Wet op de Dierproeven in relatie tot moderne biotechnologie. Hij verzorgt cursussen voor de HOVO / Senioren-academie, de U3L, de ISVW, en voorheen het Instituut voor Filosofie en de Volksuniversiteit.

 • drs. ellen van der Vecht

  Drs Ellen van der Vecht geeft als kunsthistorica les op verschillende gebieden van de kunstgeschiedenis, met als specialisaties Italiaanse renaissance en de beeldende kunst van de 19-20e eeuw.

 • Mr. dr. Welmoed van der Velde

  Mr. dr. Welmoed van der Velde is lector Maritime Law aan NHL Stenden hogeschool bij het Maritiem Instituut Willem Barentsz. Daarnaast werkt zij als raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag en als plv. voorzitter bij het Tuchtcollege voor de Scheepvaart. Welmoed van der Velde is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op de positie van het zeeschip in het internationaal privaatrecht.

 • prof. dr. em. John J. Videler

  John Videler introduceerde meer dan 25 generaties Groningse biologiestudenten in de diversiteit van 
  het dierenrijk. Een variant op die collegereeks, waarin recente ontwikkelingen zijn verwerkt, is voor 
  HOVO studenten geschikt gemaakt.

  website: www.johnhannekevideler.com


  Het ontstaan van het dierenrijk en de oorsprong van de mens

  De diversiteit van het leven op aarde is in 3500 miljoen jaar geëvolueerd door natuurlijke selectie tot de huidige ongebreidelde diversiteit. We volgen het ontstaan van de dieren en staan stil bij de ontwikkelingen die uiteindelijk geleid hebben tot het ontstaan van de menselijke soort.

  bekijk cursus

 • drs Gert Visser

  Gert Visser was psycholoog bij de RU Groningen. Hij beschouwt componist en muziekwetenschapper Bertus van 
  Lier als zijn leermeester. De menselijke emoties zijn de psychologische bouwstenen voor zijn 
  muziekcursussen.

 • dr. Marianne Vogel

  Marianne Vogel (1958) is persoonlijke coach en literatuurwetenschapper. In haar advies- en coachpraktijk De Bosvogel te Zuidhorn begeleidt zij cliënten. Daarnaast geeft ze cursussen en leesgroepen. Marianne Vogel is gepromoveerd in de Letteren en in de Algemene Wetenschappen. Haar specialiteiten zijn literatuur- en cultuuranalyse, zingeving en creatieve omgang met problemen.

 • drs. Fons van Wanroij

  Fons van Wanroij was bijna veertig jaar leraar Nederlands. Zijn belangstelling voor de kunsten en de geschiedenis leidde tot enkele bescheiden publicaties en de organisatie van veelsoortige culturele evenementen in Stad, Lande en buitenlanden.

 • Oscar Weijman
 • dr. Paul Wesselius

  Dr. Paul Wesselius (1942) studeerde sterrenkunde in Amsterdam. Tot 2005 werkte hij bij SRON aan de satellieten ANS, IRAS, ISO en Herschel, de laatste 10 jaar als divisiehoof

 • Wildevuur, Reijngoud, Van Baak, Otten
 • drs. Andreas Wismeijer

  Andreas Wismeijer heeft na zijn afstuderen aan de Universiteit van Tilburg zes jaar aan de Vrije Universiteit van Barcelona gewerkt als docent en onderzoeker. Zijn onderzoek richt zich met name op de persoonlijkheidspsychologie en de relatie tussen het hebben van geheimen en welzijn.

 • Willem Wolfert

  Willem Wolfert heeft 30 jaar les gegeven aan de Politieacademie.  Hij doceerde zowel aan de basispolitieopleiding als aan de voortgezette opleidingen 'van politieagent tot hulpofficier van justitie'. Daarnaast verzorgde hij specialistische recherche opleidingen.

 • drs. Arnold Ziegelaar

  Arnold Ziegelaar (1962) is filosoof, beeldend kunstenaar en schrijver. Hij is als docent filosofie werkzaam in het hoger onderwijs. Zijn interesse ligt vooral bij metafysica, bewustzijnsfilosofie en levensfilosofie. Hij publiceerde Aardse mystiek, inleiding in de filosofie van de verwondering (2015) en Oorspronkelijk bewustzijn, een kritiek van de neuromane rede (2016)..Hij verricht als buitenpromovendus bij de Universiteit Leiden onderzoek naar de grondvraag van de metafysica.

  Homepage: www.arnoldziegelaar.nl

   

 • dr. Marcel Zwitser

  Dr. Marcel S. Zwitser studeerde muziektheorie en muziekwetenschap en rondde zijn opleiding af met een postdoctorale lerarenopleiding muziek. In 2012 promoveerde hij aan de Universiteit van Utrecht op een interdisciplinair proefschrift muziekwetenschap en historische theologie. Sinds 2000 verzorgt hij cursussen voor het HOVO in o.m. Groningen en Amsterdam. Website: www.marcelzwitser.nl

Cursusgids
We hopen dat u een goede keuze kunt maken uit ons cursusaanbod.