Menu

Onderstaand vindt op op alfabetische volgorde het overzicht van de docenten die momenteel een cursus aanbieden. U kunt klikken op de naam van de docent en krijgt dan kort cv en u ziet welke cursussen de betreffende docent geeft.

 • dr. Redmer Alma

  Drs. Redmer Alma (1963) studeerde wiskunde en geschiedenis in Groningen en is archivaris. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis en cultuur van de adel in Noord-Nederland.

 • drs Marianne Bleumink

  Marianne Bleumink is humaan/medisch bioloog en studeerde aan de RUG. Ze heeft als docent bij diverse onderwijsinstellingen Medische kennis en biologie gegeven. Van jongs af aan is ze gefascineerd door het functioneren van het menselijk lichaam. Ze wil haar kennis hierover graag delen en inzetten om mensen meer inzicht te geven in het functioneren van het eigen lichaam.
  www.mariannebleumink.nl
   

   


  Verborgen Gezondheid

  Ons lichaam bevat zo’n anderhalve kilo micro-organismen: bacteriën, virussen, schimmels. Door ons worden ze geassocieerd met ziekte en bederf, zeker door de huidige pandemie. Echter de meesten zijn onschuldig en zelfs nuttig voor ons. Ze reguleren onze spijsvertering, zijn essentieel voor ons afweersysteem, en produceren bijvoorbeeld vitaminen en beïnvloeden ons gedrag en humeur.

  bekijk cursus

 • prof. dr. em. Bert Boekschoten

  Professor Bert Boekschoten is emeritus hoogleraar paleontologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en aan de Rijksuniversiteit Groningen en is sinds zijn emeritaat docent van vele Hovo-cursussen. Hij nam deel aan veel zee-onderzoek, naar riffen in de Antillen en Indonesia, alsook aan negen grote zee-expedities in de Atlantische en Indische oceanen en onderzocht oude formaties, in zee afgezet, zoals krijtrotsen.  


  De eilanden van de Middellandse Zee: gevormd door natuur en cultuur

  De cursus behandelt de geologische geschiedenis van de Middellandse Zee, van Oceaan tot binnenzee. De focus is op een aantal eilanden, Cyprus, Kreta, Sardinië, Malta en de Balearen. Naast geologie komt ook de natuur: planten en dieren, aan de orde. En uiteraard de cultuur, het aandeel van de mens in de ontwikkelingsgang van de meest tot de verbeelding sprekende binnenzee van de wereld.

  bekijk cursus

 • drs. Jan Allerd de Boer

  Drs. Jan de Boer (1943) studeerde in Groningen sterrenkunde. Hij werkte tot 1988 bij het Kapteyn Astronomisch instituut als beheerder en docent. Sinds zijn studietijd houdt hij zich bezig met de popularisering van sterrenkunde.


  Sterrenkunde

  De onderwerpen exoplaneten en exobiologie staan sinds 1995 zeer in de astronomische belangstelling. Het ultieme doel is om planeten rond andere sterren dan onze Zon te identificeren, die Leven herbergen. Kometen speelden een belangrijke rol in oude tijden voor astrologen. Ook voor astronomen zijn ze fascinerend. Ze komen onverwachts en kunnen dan – heel soms – zeer prominent zichtbaar zijn.

  bekijk cursus

 • drs Petra Bolhuis

  Drs. Petra Bolhuis studeerde filosofie aan de RUG. De mens en het menselijk gedrag in de samenleving staat centraal in de cursussen die zij, met haar echtgenoot drs. Theo Meereboer, geeft. Bolhuis en Meereboer zijn al vele jaren als docent bij HOVO Noord-Nederland en diverse andere hovo-instellingen in Nederland werkzaam.


  Hannah Arendt’s Totalitarisme en de huidige tijd (cursus online)

  In deze cursus komt aan de orde hoe Hannah Arendt’s analyse van het totalitarisme handvatten geeft voor het nadenken over en omgaan met de opkomst van complotdenkers en antidemocratische groeperingen in 2021.

  bekijk cursus

  Hannah Arendt’s Totalitarisme en de huidige tijd

  In deze cursus komt aan de orde hoe Hannah Arendt’s analyse van het totalitarisme handvatten geeft voor nadenken over en omgaan met de opkomst van complotdenkers en antidemocratische groeperingen in 2021.

  bekijk cursus

  De mens, een algoritme met huidhonger

  Steeds weer blijken computers en Artificiële intelligentie dingen te kunnen waarvan we dachten dat ze typisch menselijk waren. Iedere grote kennissprong inspireert de filosofie om weer opnieuw na te denken over de vraag: Wat is de mens? In deze cursus onderzoeken we de overeenkomsten en verschillen tussen de mens en Artificiële Intelligentie.

  bekijk cursus

 • prof. dr. em. Doeko Bosscher

  Prof. dr. Doeko Bosscher is emeritus hoogleraar Eigentijdse Geschiedenis aan de RUG. In zijn onderwijs en onderzoek richt hij zich zowel op de Nederlandse geschiedenis als op de contemporaine geschiedenis van (West-) Europa en de Verenigde Staten. Hij was tevens Rector Magnificus aan deze universiteit.

 • dr. Hanno Brand

  Hanno Brand (1959) is historicus en bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde geschiedenis in Leiden en Gent. Daarna was hij verbonden aan de Rijksuniversiteit Leiden, de Universiteit Gent, het Duits Historisch Instituut in Parijs, de Rijksuniversiteit Groningen en aan de Fryske Akademy. Zijn belangstelling gaat uit naar de geschiedenis van de Hanze en de maritieme geschiedenis van Nederland en Friesland in de middeleeuwen en de vroeg-moderne tijd.

 • drs. Margaret Breukink

  Drs. Margaret Breukink wordt gedreven door haar passie voor kunst. Haar specialiteit is het bieden van een brede cultuurhistorische context met veel aandacht voor de achtergrondverhalen en het gebruik van het beeldmateriaal. 


  Landencursus Art Nouveau en Art Deco

  Aan de hand van zes landen wordt de opkomst en bloei rond 1900 van de nieuwe kunst in Europa geschetst. In elk land krijgt de vernieuwingsbeweging een eigen naam: Art Nouveau, Jugendstil, Secession, Modern (of Liberty) Style. Kunstenaars vinden een eigen vormentaal uit: floraal en sierlijk, of juist sober en geometrisch. In reactie op de organische vormentaal ontstaat tussen 1920-1940 de Art Deco, tot op de dag van vandaag het archetype van modern industrieel design.

  bekijk cursus

 • Ir. M.P. Broekers

  Prof. dr. C. Th. Smit Sibinga en Ir. M.P. Broekers coördineren de multidisciplinaire cursus die is voorbereid door de discussiegroep 'Impact van natuurwetenschappen en technologie op de maatschappij'. Deze discussiegroep komt voort uit de SAS (zie: http://www.safgroningen.nl) 

 • dr. Paul Brood

  Paul Brood is archivaris en rechtshistoricus. Als schrijver en redacteur is hij betrokken bij verschillende historische publicaties. Brood was archivaris in Drenthe en in Groningen en was werkzaam bij het Nationaal Archief in Den Haag.


  Het noorden in kaart

  Hoe ontstond Nederland? Door de strijd tegen de Spanjaarden, het water of nog veel meer? Zijn er nu 17, 7, 10, 11 of 12 Nederlandse provincies? En waarom zijn er in Nederland zoveel steden en streken? De nieuwe reeks Historische atlas NL' geeft een antwoord op deze vragen met de meest bijzondere kaarten en documenten uit onze archieven. In het college wandelen we door onze geschiedenis aan de hand van de vele kaarten en atlassen die in onze archieven en bibliotheken bewaard worden.

  bekijk cursus

 • prof. dr. Trudy Dehue

  Trudy Dehue is wetenschapssocioloog en emeritus hoogleraar van de RuG. Ze promoveerde op de veranderende betekenis van de begrippen ‘wetenschap’ en ‘objectiviteit’ in de psychologie. Na publicatie van dat proefschrift als De regels van het vak (1990) en Changing the Rules (1995) verschenen behalve artikelen nog de boeken De depressie-epidemie (2008) en Betere mensen (2014). In 2009 was ze gast bij VPRO-Zomergasten en won ze de Eurekaprijs. Tien jaar later kende de KNAW haar de Akademiepenning toe ‘wegens haar verdiensten voor de wetenschap in Nederland’. 

  (foto: Inge Hoogland, KNAW)


  Lustrumlezing 'Over de ingrediënten van de feiten'

  Het resultaat van wetenschappelijk onderzoek kan ‘de’ werkelijkheid niet representeren, betoogt Trudy Dehue, en het is beter over wetenschappelijk onderzoek te denken als een manier om de realiteit te vormen dan haar bloot te leggen.

  bekijk cursus

 • drs. Maaike Dicke

   Maaike Dicke (Dordrecht, 1961) is docente Italiaanse taal en cultuur aan de RUG.  In haar woonplaats Winsum heeft zij een vertaalbureau (Studio Giacomina) en geeft zij privélessen Italiaans op maat.


  Italiaanse romans op filmdoek (1960-heden)

  Er zijn talloze voorbeelden voorhanden: vanaf het moment dat de Italianen films gingen maken, grepen zij bij het schrijven van hun scripts vaak naar literaire werken van hun landgenoten. En daar gaan zij nog altijd mee door. Gemakzucht of uitingen van bewondering? En doen ze dit vaker dan hun collega’s buiten Italië? Ter voorbereiding van de colleges lezen de cursisten wat mooie passages, in de colleges zelf bekijken we de vertaling op filmdoek.

  bekijk cursus

 • drs. Marleen Diepeveen

  Marleen Diepeveen geeft al meer dan vijfentwintig jaar schrijftraining. Zij is een van de (weinige) gekwalificeerde docenten schrijven in Nederland.


  Hoe schrijf ik een kort verhaal?

  Als het u leuk lijkt om een kort of zeer kort verhaal te schrijven… Elke cursusbijeenkomst krijgt u een schrijfopdracht waarmee u aan de slag kunt. Door eens goed te kijken naar een foto, een bijzonder woord, een bijzondere situatie of een pakkende beginzin komt uw verhaal vanzelf.

  bekijk cursus

  Vervolgcursus Autobiografisch schrijven

  Uw herinneringen kunnen een aansprekend verhaal worden. Hoe doet u dat? Hoe zorgt u ervoor dat er lijn komt in de teksten die u schrijft? Schrijft u over de buurt waar u bent opgegroeid? Of liever over uw werk? Over bijzondere mensen die u hebt ontmoet? In deze vervolgcursus autobiografisch schrijven krijgt u handreikingen om uw teksten te ordenen.

  bekijk cursus

 • dr. Jaap van Dijk

  Jaap van Dijk studeerde Egyptische Taal- en Letterkunde aan de RUG en was van 1975 tot 2013 als Egyptoloog aan deze universiteit verbonden. Hij promoveerde in 1993 op de Nieuwe Rijks-dodenstad van Memphis bij Saqqâra, waar hij vele jaren opgroef met het RMO en de Egypt Exploration Society. Daarnaast werkte hij o.a. in het Dal der Koningen bij Luxor en in de Tempel van Moet in Karnak. Zie www.jacobusvandijk.nl

 • Jelto Drenth arts-seksuoloog

  Jelto Drenth is, na zijn artsexamen 39 jaar werkzaam geweest bij de Rutgersstichting als seksuoloog. Publiceerde een flink aantal bijdragen aan het Tijdschrift voor Seksuologie, maar schreef ook voor het lekenpubliek: een boek over de vrouw en een over de man. Was, met Goedele Liekens, mede-auteur van de zelfhulp-videoserie Je Lust en Je Leven. Hij was voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie. Na zijn pensioen is hij journalistiek actief voor het blad Argus.

 • dr. Peter Druijven

  Peter Druijven was als docent en onderzoeker werkzaam bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG. Hij promoveerde in 1990 aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over de sociaal-economische rurale ontwikkeling in Zuid-Mexico. Als ontwikkelingsgeograaf en planoloog heeft hij onderzoek gedaan in onder meer Mexico, India en China en heeft meerdere studiereizen naar deze gebieden georganiseerd.


  De nieuwe Zijderoutes

  De zijderoute spreekt tot de verbeelding, zowel vroeger als nu. De route, of liever routes, vormt een belangrijke schakel in een breed globaliseringsproces. China heeft onlangs een ambitieuze roadmap geformuleerd. Dit OBOR (One Belt, One Road) initiatief lijkt een weg naar een nieuwe wereldorde waarbij China de route bepaalt.

  bekijk cursus

 • drs. Joost Eskes

  Joost Eskes was docent aan de Hanzehogeschool Groningen en gedurende enkele jaren gedetacheerd als 
  docent geschiedenis aan de lerarenopleiding aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. 
  Hij publiceert regelmatig op www.historiek.nl


  Kruistochten, kerken en ketters rond 1200

  Rond 1200 vindt in Europa een snelle economische expansie plaats. Trefwoorden zijn verstedelijking, verstening en verschriftelijking. Naast monniken en ridders komen de burgers op. De paus roept op tot kruistochten tegen ketters, moslims en joden. Hoe beleefde Noord-Nederland deze periode? In deze cursus plaatsen we de geschiedenis van Noord-Nederland in Europees perspectief.

  bekijk cursus

 • drs. Miranda van Gelderen

  Miranda van Gelderen is kunsthistorica, doceert kunstgeschiedenis, architectuurgeschiedenis en archeologie aan diverse onderwijsinstellingen, geeft lezingen en begeleidt stadswandelingen en excursies. Speciale aandachtsgebieden: algemene kunstgeschiedenis, 17de eeuwse schilderkunst Noordelijke Nederlanden, materieel onderzoek van kunstvoorwerpen, beeldhouwkunst, Byzantijnse- en islamitische beeldende kunst en architectuur.

  Email: info@kijkopkunst.nu

   


  Cursus online - Overzichtscursus Moderne Beeldende Kunst, deel 1

  In dit eerste deel van de overzichtscursus Moderne Kunst worden de belangrijkste ontwikkelingen in de West-Europese schilderkunst behandeld, van ca. 1750 tot ca. 1885. Aan de orde komen rococo, neoclassicisme, romantiek, realisme en impressionisme. De cursisten leren de stijlkenmerken herkennen en de stromingen, kunstenaars en kunstwerken worden geplaatst in de historische, maatschappelijke, politieke en geografische context.

  bekijk cursus

  Overzichtscursus Moderne Beeldende Kunst, deel 1

  In dit eerste deel van de overzichtscursus Moderne Kunst worden de belangrijkste ontwikkelingen in de West-Europese schilderkunst behandeld, van ca. 1750 tot ca. 1885. Aan de orde komen rococo, neoclassicisme, romantiek, realisme en impressionisme. De cursisten leren de stijlkenmerken herkennen en de stromingen, kunstenaars en kunstwerken worden geplaatst in de historische, maatschappelijke, politieke en geografische context.

  bekijk cursus

 • drs. Michiel Hagdorn

  Michiel Hagdorn is literatuurwetenschapper. Sinds 1997 doceert hij aan meerdere instellingen, waaronder HOVO, Duitse literatuur, muziek en (cultuur-)geschiedenis, onder meer over Thomas Mann, Franz Kafka, Johann Wolfgang von Goethe, Richard Wagner, de Duitse Romantiek en de geschiedenis van München, Berlijn en Weimar. Hij beschouwt kunstwerken altijd in de historische, intellectuele en culturele context.


  Heinrich Heine

  Met zijn gedichten over liefde en Weltschmerz behoort Heinrich Heine (1797-1856) tot de Duitse Romantiek. Maar ook schreef hij schitterende satires op het literaire en sociaal-politieke, sterk nationalistische klimaat van Duitsland. Het maakt hem, zeker gezien zijn joodse afkomst, het Duitse ‘enfant terrible’ bij uitstek.

  bekijk cursus

 • Prof. dr. em. Cornelius Hasselblatt

  Cornelius Hasselblatt (1960) was van 1998 t/m 2014 hoogleraar Finoegrische talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn specialiteiten zijn de Oostzeefinse talen (Estisch, Fins en kleine verwante talen), Finse en Estische literatuur, receptieonderzoek, geschiedenis en cultuurgeschiedenis.


  Goede boeken over slechte tijden

  Terwijl Nederland 75 jaar geleden met het einde van de Tweede Wereldoorlog vrede en vrijheid herkreeg, was dat in een aantal (Oost-)Europese landen helemaal niet het geval. Deze tragiek wordt in actuele romans van die landen nog altijd geuit en verwerkt. Hoe? Dat bekijken we aan de hand van voorbeelden uit de Estische, Finse en Duitse literatuur.

  bekijk cursus

  De Finoegrische wereld

  Rusland, het grootste land der wereld, wordt vaak gelijk gesteld aan de Russische taal en cultuur. Toch is 20% van de ruim 140 miljoen inwoners niet Russisch. Ten dele zijn dit Finoegrische volken, met een bijzondere eigen taalfamilie en culturen die ouder zijn dan de Russische cultuur.

  bekijk cursus

 • Huub van 't Hek

   Huub van 't Hek (1947) deed rechten, communicatie en muziekgeschiedenis. Heeft sinds 1980 zijn eigen Bureau 'tHekst & Uitleg. 
  Groot operaspecialist. Kennis als basis, inzicht als doel, humor als middel. 
  Leidraad: het heden is het verleden gezien door de toekomst. 
  Homepage: www.hektic.nl

 • drs. Johan Holtrop

  Drs. J. Holtrop is kunsthistoricus en werk(te) onder andere als tentoonstellingsmaker, criticus, schrijver en doceert bij verschillende instellingen, zoals het HOVO vanaf 1996. Daarnaast is hij gespecialiseerd in de relatie tussen beeldende kunst en het brein.  


  Kunst, architectuur en de geschiedenis van de 17e eeuw

  De kennis van de kunsten, stedelijke ontwikkelingen en geschiedenis van de 17e eeuw is de afgelopen jaren spectaculair gegroeid. Dit leidde tot veel tentoonstellingen, publicaties en media-aandacht voor deze ‘Gouden Eeuw’. In dit college analyseren we de kunsten, architectuur en de steden van deze periode in nauwe relatie tot de historische ontwikkelingen: het ontstaan van de Republiek, de Oranjes, de invloed van de godsdienst, economie en wetenschap.

  bekijk cursus

  Hedendaagse beeldende kunst

  De hedendaagse kunst kenmerkt zich door een enorme pluriformiteit en het verdwijnen van de traditionele grenzen tussen disciplines. Spektakel en entertainment lijken nu geen negatieve betekenis meer te hebben. Zo exposeerde Damien Hirst op de Biënnale van Venetië 2017 een gigantische nep-archeologische opgraving uit zee met de sfeer van een fantasy film.

  bekijk cursus

 • Klaas Hoogenboezem

  Drs. Klaas Hoogenboezem (1940) was tot 2005 docent geschiedenis en aardrijkskunde aan het Hondsrugcollege in Emmen. Hij geeft lezingen en cursussen voor Volksuniversiteiten, Bibliotheken en verenigingen. Daarnaast organiseert hij studiedagen en excursies in het in het Nederlands-Duitse grensgebied.

 • drs. Martinus van Hoorn

  Martinus van Hoorn was wiskundeleraar. Voor HOVO coordineert hij de cursussen over wiskunde, gegeven door diverse docenten. 

 • drs. Hilde Hoving

  Drs. Hilde Hoving is theoloog. Zij was jaren werkzaam als docent filosofie aan een HBO theologieopleiding van de NHL Hogeschool te Leeuwarden. Zij is geestelijk verzorger en leidt uitvaarten vanuit christelijk en humanistisch perspectief.

  Homepage: www.hildehoving.nl

   

 • drs. Arend Klaas Jagersma

  Drs. Arend Klaas Jagersma studeerde onder andere filosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en was als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen.Momenteel is hij werkzaam als zelfstandig onderzoeker en docent filosofie. Sinds 1996 verzorgt hij colleges voor meerdere hovo-instellingen.


  Canon van de moderne westerse wijsbegeerte V

  In een nieuwe, vijfdelige leergang wordt de Canon van de moderne westerse wijsbegeerte gepresenteerd aan de hand van 50 sleutelteksten van filosofische kopstukken. Deel V van deze leergang besteedt aandacht aan 10 filosofische klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.

  bekijk cursus

 • drs. jacq kampman

  controle

 • Prof. dr. Hans van Koningsbrugge

  Prof. dr. J.S.A.M. (Hans) van Koningsbrugge is hoogleraar Russische geschiedenis en politiek. Hij is directeur van het Nederland-Rusland Centrum én van het evenzeer aan de Rijksuniversiteit Groningen verbonden Centre for Russian Studies. Hij is betrokken bij de minor- en masteropleiding Midden- en Oost-Europastudies en specialist in de Europese geschiedenis van de 18e eeuw.


  Napoleon: Historie en Legende

  Napoleon is in de geschiedschrijving over het algemeen positief beoordeeld. Zeker heeft hij diepe invloed gehad op het 19de eeuwse vroeg-moderne Europa. Maar was zijn gedrag en erfenis nu zo positief? Of is er eerder sprake van een forse legendevorming?

  bekijk cursus

 • Dr. Nicolaas Kraft van Ermel

  Dr. Nicolaas A. Kraft van Ermel is historicus gespecialiseerd in contemporaine geschiedenis van Rusland, Oekraïne en Polen; zijn bredere expertise is gelegen in de Europese geschiedenis van de 20ste eeuw. 


  Wit Rusland, onbekend en onbemind. (let op, data en tijden zijn veranderd!)

  In 2020 was de Wit-Russische hoofdstad Minsk plots wereldnieuws; na overduidelijk oneerlijke verkiezingen waren er grote protesten. Oppositiepresidentskandidaat Svetlana Tichanovskaja moest onder bedreiging zelfs het land verlaten. In Nederland weten we echter weinig over de ‘laatste dictatuur van Europa.

  bekijk cursus

  De vergeten “Korea-Oorlog”

  Anno nu horen we regelmatig over hoe Kim Jong-un de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea met kernwapens bedreigt. De situatie op en om het Koreaanse schiereiland is dan ook gespannen. Toch weten we weinig over de oorsprong ervan: de Korea Oorlog (1950-1953) blijft een onderbelichte episode uit de Koude Oorlog. Dat is des te vreemder, als we bedenken dat ook Nederland destijds een militaire bijdrage leverde.

  bekijk cursus

 • drs. Saskia van Lier

  Saskia van Lier (1978) heeft godsdienstwetenschap gestudeerd aan de RUG en is gespecialiseerd in christelijke kunst en kerkbouw. Als freelancer heeft ze enkele boeken geschreven, cursussen en lezingen gegeven en reizen en excursies begeleid.

 • dr. Tineke Looijenga

  Dr. Tineke Looijenga studeerde Oude Germaanse Talen en Culturen aan de RUG en promoveerde in 1997 op de oudste runeninscripties van Europa. Haar onderzoek heeft zich later meer gericht op de archeologie en op de oudere geschiedenis van Europa. Als onafhankelijk onderzoeker combineert zij archeologie en taalkunde en richt ze zich op Kelten en Prehistorische culturen in Europa. De focus is op neolithicum, bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd.


  De eilanden van de Middellandse Zee: gevormd door natuur en cultuur

  De cursus behandelt de geologische geschiedenis van de Middellandse Zee, van Oceaan tot binnenzee. De focus is op een aantal eilanden, Cyprus, Kreta, Sardinië, Malta en de Balearen. Naast geologie komt ook de natuur: planten en dieren, aan de orde. En uiteraard de cultuur, het aandeel van de mens in de ontwikkelingsgang van de meest tot de verbeelding sprekende binnenzee van de wereld.

  bekijk cursus

 • drs. Arwen Meereboer

  Arwen Meereboer is afgestudeerd aan Åbo Akademi in Finland met een scriptie over levendige materie in kinderboeken op basis van Jane Bennet’s boek Vibrant Matter. Haar belangstelling gaat uit naar de interactie van literatuur, ideologie en het dagelijks leven.

 • drs. Gerry Mulder

  Gerry Mulder is classica en heeft jaren Klassieke Talen en Klassieke Culturele Vorming onderwezen. Tegenwoordig geeft ze cursussen Latijn en Klassieke Oudheid bij HOVO.


  Beroemde vrouwen in de Romeinse oudheid

  Hoewel de maatschappij in de Romeinse Oudheid een mannenwereld was, kennen we uit de literatuur toch vele markante, beroemde vrouwenfiguren. De mythologische Dido en de historische Lucretia en Agrippina inspireren ook in onze tijd nog schrijvers, schilders, beeldhouwers en componisten.

  bekijk cursus

  Latijn

  Zo'n tweeduizend jaar geleden werd Europa beheerst door de Romeinen. Hun cultuur heeft een enorme invloed op Europa gehad: allerlei Romeinse gewoonten en uitvindingen zijn nog steeds terug te vinden in ons dagelijks leven. Doordat Rome een wereldmacht werd, groeide de taal der Romeinen, het Latijn, uit tot de belangrijkste voertaal, waaruit onze voorouders veel woorden overnamen. Nog steeds zit het Nederlands vol met woorden en zinnen, die uit het Latijn afkomstig zijn. Latijn betekent vooral: kennismaken met de wortels van onze eigen cultuur.

  bekijk cursus

 • drs. Rob van Mulder
 • drs. Tom Reijers

  Tom Reijers was exploratiegeoloog voor Shell (1972-1999). Hij begeleidde na zijn pensionering (1999) wereldwijd wetenschappelijk reizen en expedities en geeft tegenwoordig HOVO-cursussen alsmede gastlessen op middelbare scholen.

   


  Landschappen voor reizigers

  Cultuur- en Natuurlandschappen vertellen een verhaal. Daarvoor moet de taal worden verstaan. Die taal wordt in deze cursus aangeboden om de ‘Verenigde Platen van Europa’ duidelijk te maken. Dat verhaal is samengevat in een handzame syllabus voor op reis. Nooit meer onwetend reizen. Op reis zien we natuur- en cultuurlandschappen aan ons voorbijtrekken. Om ze begrijpend te leren zien, helpt het om iets van de aarde te weten; van haar wordingsprocessen en natuurlijke geschiedenis.

  bekijk cursus

 • Em. prof. dr. Reinder Reinders

  Dr. Reinder Reinders is emeritus hoogleraar archeologie aan de 
  Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 1971 verricht hij archeologisch 
  onderzoek in Thessalië (Griekenland) en van 1976 tot 2016 leidde hij de 
  Nederlandse opgravingen in het gebied van de Hellenistische stad Halos. 
  Daarnaast gaat zijn belangstelling uit naar kaarten van de provincie 
  Groningen en de bewoningsgeschiedenis van de Drentse dorpen Pesse, 
  Havelte en Uffelte.

 • Prof. dr. em. Hans Renner

  Prof. dr. Hans Renner, geboren te Praag, is emeritus hoogleraar in Midden- en Oost-Europese Geschiedenis aan de RUG. 


  Joods verleden in Midden-Europa. (cursus in Assen)

  “Alles gaat voorbij, behalve het verleden.” Het verleden van de Joodse gemeenschappen in Midden-Europa en het gemis van nu.

  bekijk cursus

  Joods verleden in Midden Europa (cursus in Friesland)

  “Alles gaat voorbij, behalve het verleden.” Het verleden van de Joodse gemeenschappen in Midden-Europa en het gemis van nu.

  bekijk cursus

  Joods verleden in Midden Europa (cursus in Groningen)

  “Alles gaat voorbij, behalve het verleden.” Het verleden van de Joodse gemeenschappen in Midden-Europa en het gemis van nu.

  bekijk cursus

 • Justa Renner-van Niekerk

  Justa Renner-van Niekerk verzorgt de audiovisuele presentatie en doet literatuuronderzoek voor dit college


  Joods verleden in Midden-Europa. (cursus in Assen)

  “Alles gaat voorbij, behalve het verleden.” Het verleden van de Joodse gemeenschappen in Midden-Europa en het gemis van nu.

  bekijk cursus

  Joods verleden in Midden Europa (cursus in Friesland)

  “Alles gaat voorbij, behalve het verleden.” Het verleden van de Joodse gemeenschappen in Midden-Europa en het gemis van nu.

  bekijk cursus

  Joods verleden in Midden Europa (cursus in Groningen)

  “Alles gaat voorbij, behalve het verleden.” Het verleden van de Joodse gemeenschappen in Midden-Europa en het gemis van nu.

  bekijk cursus

 • Gert Riemersma

  Gert Riemersma was docent in het middelbaar (beroeps)onderwijs in de vakken beeldende vorming en kunstgeschiedenis. 

 • drs. Loes Rotshuizen

  Loes Rotshuizen studeerde kunstgeschiedenis in Amsterdam (VU) en Parijs (Sorbonne). Zij doceerde kunst- en cultuurgeschiedenis aan de Lerarenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving aan NHL Hogeschool in Leeuwarden. Zij trad op als (mede)curator van beeldententoonstellingen in het park Vijversburg bij Leeuwarden. Daarnaast was en is zij nog steeds actief als docente binnen het HOVO in Noord-Nederland, met als standplaats Leeuwarden.


  Kunstenaars in 'La belle époque' in Parijs (1880-1914)

  Na de Frans-Duitse oorlog van 1870-71 breekt in Frankrijk een periode van vrede en grote welvaart aan die duurt tot WO I: La Belle Époque. We volgen enkele kunstenaars in Parijs gedurende die periode: de beeldhouwers Rodin en Brancusi, de schilders Picasso, Braque en Delaunay en de textielontwerpster Sonia Delaunay.

  bekijk cursus

 • drs. Alberte Roué

  Alberte Roué was verbonden aan de afdeling Frans van Romaanse Talen en Culturen (RTC) bij de RUG. Ze gaf daar colleges Franse taalvaardigheid en cultuur.


  Albert Camus (1913-1960)

  Zestig jaar na Camus’ dood is zijn werk nog springlevend. Tijdens de coronacrisis werd zijn roman ‘De Pest’ opnieuw een bestseller. Ook zijn filosofische en politieke standpunten blijven talrijke tijdgenoten beïnvloeden. We zullen nagaan hoe Camus’ levensloop en werk onlosmakelijk met elkaar verbonden waren en waarom hij ons nog steeds aanspreekt.

  bekijk cursus

 • drs. Agnes Schilder

  Agnes Schilder is psycholoog en als docent verbonden aan diverse onderwijsinstellingen waaronder de opleiding Toegepaste Psychologie van de Hanzehogeschool Groningen.  

  Homepage: www.acttoo.nl

   

 • dr. Henk Schoonhoven

  Dr. Henk Schoonhoven was universitair docent Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verzorgt al vele jaren cursussen voor de Senioren Academie.


  Vergilius, de grootste Latijnse dichter en zijn Aeneïs

  Publius Vergilius Maro (70-19 v.Chr.) wordt algemeen beschouwd als de grootste Romeinse dichter. Bij zijn onverwachte dood liet Vergilius een (nagenoeg voltooid) epos na, de Aeneïs, dat gaat over de Trojaanse held Aeneas die na de verwoesting van zijn vaderstad Troje en vele avontuurlijke zwerftochten uiteindelijk in Italië zijn lotsbestemming vindt. Hij wordt de stamvader van de Romeinen.

  bekijk cursus

  “Van zijn tijdgenoten de beste, wijste en rechtvaardigste”

  In de Europese filosofiegeschiedenis is Socrates niet weg te denken. Maar wat weten we eigenlijk van hem? Het beeld wordt grotendeels bepaald door zijn leerling Plato. Centraal in deze cursus staan de dagen rond het proces in 399 v.Chr. waarin hij ter dood werd veroordeeld, maar we gaan ook na hoe het zover was gekomen.

  bekijk cursus

 • Dr. Pouwel Slurink

  Dr. Pouwel Slurink studeerde filosofie in Nijmegen en werkte daar bij de afdeling Algemene 
  Wetenschapsleer. Hij gaf les aan diverse universiteiten en instellingen. Hij schreef veel over evolutie 
  en filosofie, o.a. Aap zoekt zin; waarom wij bewustzijn, vrije wil, cultuur en religie hebben (2014). 

  https://radboud.academia.edu/PouwelSlurink


  Waarom zijn we bewust?

  Darwin zag overeenkomsten tussen de emoties van dieren en mensen. Toch stoeiden wetenschap en filosofen 150 jaar over bewustzijn. 100 Jaar geleden kwam Roy Wood Sellars met een middenweg, maar hij wist niet genoeg over dieren en evolutie… Ondertussen lijken wetenschappers en filosofen samen de functie van bewustzijn te ontdekken.

  bekijk cursus

 • prof. dr. Cees Th. Smit Sibinga

  Prof. dr. C. Th. Smit Sibinga en Ir. M.P. Broekers coördineren de multidisciplinaire cursus die is voorbereid door de discussiegroep 'Impact van natuurwetenschappen en technologie op de maatschappij'. Deze discussiegroep komt voort uit de SAS (zie: http://www.safgroningen.nl) 


  Kunstmatige Intelligentie – Een vloek of een zegen?

  Met zelfbewustzijn en intelligentie denken wij uniek en superieur te zijn in onze wereld. Maar gaat dit zelfbeeld nu bedreigd worden door de snelle opkomst van kunstmatige intelligentie? Wat is feit en wat is fictie? Zijn er zegeningen en bedreigingen? Neemt een intelligente computer onze rol over? Deze cursus geeft u inzicht.

  bekijk cursus

 • drs Frans Somers

  Frans Somers (1947) is econoom. Hij is auteur van talrijke studieboeken over de (internationale) economie en doceerde onder andere aan de Hanzehogeschool Groningen, de Universiteit van Leiden, de AOG School of management en als gastdocent aan universiteiten in Praag, Boedapest en Moskou. De laatste jaren voor zijn pensionering in 2016 werkte hij als zelfstandig adviseur voorinternationaliseringsprogramma's van universiteiten en hogescholen.

 • dr. Frank van Steenwijk

  Dr. Frank J. van Steenwijk studeerde Natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Tot zijn pensionering was hij werkzaam als docent bij de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.  


  De kwantumtheorie

  Golven die zich als deeltjes gedragen, deeltjes die zich als golven gedragen. Onbegrepen experimenten, onverklaarbaar met de fysica die aan het begin van de twintigste eeuw verankerd was in het denken van de natuurkundigen (en veelal ook nog in ons denken). Een radicaal nieuwe aanpak moest uitkomst bieden: de kwantumtheorie.

  bekijk cursus

 • drs Edward van der Tuuk

  Drs. Edward van der Tuuk studeerde sociale filosofie, wetenschap & samenleving, en ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde af op de ethische implicaties van de wettelijke erkenning van 'intrinsieke waarde' in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren en de Wet op de Dierproeven in relatie tot moderne biotechnologie. Hij verzorgt cursussen voor de HOVO / Senioren-academie, de U3L, de ISVW, en voorheen het Instituut voor Filosofie en de Volksuniversiteit.


  Eigen gelijk eerst

  In onze moderne westerse samenleving staat het individu centraal: mensen worden verondersteld autonome individuen, geëmancipeerde burgers en bewuste consumenten te zijn. Toch lijkt er de afgelopen jaren sprake van een kentering: het publieke debat wordt steeds meer beheerst door indentiteitspolitiek, waarbij er aanspraak wordt gemaakt op de waarden (en waarheden) van een bepaald collectief. Heeft het humanisme z'n langste tijd gehad, en keren we terug naar een pre-moderne vorm van collectivisme, gebaseerd op groepsidentiteit en sectarisme?

  bekijk cursus

 • drs. ellen van der Vecht

  Drs Ellen van der Vecht geeft als kunsthistorica les op verschillende gebieden van de kunstgeschiedenis, met als specialisaties Italiaanse renaissance en de beeldende kunst van de 19-20e eeuw.


  Helmantel en de Noordelijke figuratie

  Een korte cursus in 5 colleges waarin u kennismaakt met verschillende kunstenaars van de Noordelijk Figuratieve schilderkunst. Deze stroming heeft sinds de jaren 1970 veel roem vergaard, met als bekende gezichten Matthijs Röling, Olga Wiese, Henk Helmantel en hedendaagse kunstenaars.

  bekijk cursus

  Vrouwen in de kunst

  Iedereen kent Picasso, Vincent van Gogh en Caravaggio. Maar kent u Judith Leyster, Mary Cassatt of Artemisia Gentilleschi? In de kunstgeschiedenis lijken de vrouwen slechts een marginale rol te spelen. Maar niets is minder waar. Hun werk was van de hoogste kwaliteit, hun carrières vaak internationaal.

  bekijk cursus

 • prof. dr. em. John J. Videler

  John Videler introduceerde meer dan 25 generaties Groningse biologiestudenten in de diversiteit van 
  het dierenrijk. Een variant op die collegereeks, waarin recente ontwikkelingen zijn verwerkt, is voor 
  HOVO studenten geschikt gemaakt.

  website: www.johnhannekevideler.com

 • drs Gert Visser

  Gert Visser was psycholoog bij de RU Groningen. Hij beschouwt componist en muziekwetenschapper Bertus van 
  Lier als zijn leermeester. De menselijke emoties zijn de psychologische bouwstenen voor zijn 
  muziekcursussen.

 • dr. Marianne Vogel

  Marianne Vogel (1958) is persoonlijke coach en literatuurwetenschapper. In haar advies- en coachpraktijk De Bosvogel te Zuidhorn begeleidt zij cliënten. Daarnaast geeft ze cursussen en leesgroepen. Marianne Vogel is gepromoveerd in de Letteren en in de Algemene Wetenschappen. Haar specialiteiten zijn literatuur- en cultuuranalyse, zingeving en creatieve omgang met problemen.

 • drs. Fons van Wanroij

  Fons van Wanroij was bijna veertig jaar leraar Nederlands. Zijn belangstelling voor de kunsten en de geschiedenis leidde tot enkele bescheiden publicaties en de organisatie van veelsoortige culturele evenementen in Stad, Lande en buitenlanden.

 • dr. Paul Wesselius

  Dr. Paul Wesselius (1942) studeerde sterrenkunde in Amsterdam. Tot 2005 werkte hij bij SRON aan de satellieten ANS, IRAS, ISO en Herschel, de laatste 10 jaar als divisiehoof


  Sterrenkunde

  De onderwerpen exoplaneten en exobiologie staan sinds 1995 zeer in de astronomische belangstelling. Het ultieme doel is om planeten rond andere sterren dan onze Zon te identificeren, die Leven herbergen. Kometen speelden een belangrijke rol in oude tijden voor astrologen. Ook voor astronomen zijn ze fascinerend. Ze komen onverwachts en kunnen dan – heel soms – zeer prominent zichtbaar zijn.

  bekijk cursus

 • drs. Arnold Ziegelaar

  Arnold Ziegelaar (1962) is filosoof, beeldend kunstenaar en schrijver. Hij is als docent filosofie werkzaam in het hoger onderwijs. Zijn interesse ligt vooral bij metafysica, bewustzijnsfilosofie en levensfilosofie. Hij publiceerde Aardse mystiek, inleiding in de filosofie van de verwondering (2015) en Oorspronkelijk bewustzijn, een kritiek van de neuromane rede (2016)..Hij verricht als buitenpromovendus bij de Universiteit Leiden onderzoek naar de grondvraag van de metafysica.

  Homepage: www.arnoldziegelaar.nl

   

 • dr. Marcel Zwitser

  Dr. Marcel S. Zwitser studeerde muziektheorie en muziekwetenschap en rondde zijn opleiding af met een postdoctorale lerarenopleiding muziek. In 2012 promoveerde hij aan de Universiteit van Utrecht op een interdisciplinair proefschrift muziekwetenschap en historische theologie. Sinds 2000 verzorgt hij cursussen voor het HOVO in o.m. Groningen en Amsterdam. Website: www.marcelzwitser.nl


  ‘Hier kun je nog iets van leren’

  Na de cursussen over Franz Joseph Haydn (najaar 2019) en Ludwig van Beethoven (voorjaar 2020) wordt met deze cursus de cyclus over de Weense klassieke gecompleteerd.

  bekijk cursus

Cursusgids
We hopen dat u een goede keuze kunt maken uit ons cursusaanbod.