Menu

Onderstaand vindt op op alfabetische volgorde het overzicht van de docenten die momenteel een cursus aanbieden. U kunt klikken op de naam van de docent en krijgt dan kort cv en u ziet welke cursussen de betreffende docent geeft.

 • drs. Cindy Besselink

  Cindy Besselink heeft ruim veertig jaar ervaring in het voortgezet onderwijs, met name in de VWO bovenbouw. Haar aandacht gaat vooral uit naar de Nieuwste en Contemporaine Geschiedenis. 

 • prof. dr. em. Sible de Blaauw

  Professor Sible de Blaauw is emeritus hoogleraar Vroegchristelijke Kunst en Architectuur, Radboud Universiteit Nijmegen. De zwaartepunten van zijn onderzoek zijn de vroegchristelijke architectuur en kunst van de stad Rome en het religieuze erfgoed in Nederland.

 • drs Marianne Bleumink

  Marianne Bleumink is humaan/medisch bioloog en studeerde aan de RUG. Ze heeft als docent bij diverse onderwijsinstellingen Medische kennis en biologie gegeven. Van jongs af aan is ze gefascineerd door het functioneren van het menselijk lichaam. Ze wil haar kennis hierover graag delen en inzetten om mensen meer inzicht te geven in het functioneren van het eigen lichaam.
  www.mariannebleumink.nl
   

   

 • drs. Jan Allerd de Boer

  Drs. Jan de Boer (1943) studeerde sterrenkunde in Groningen . Hij werkte tot 1988 bij het Kapteyn Astronomisch instituut als beheerder en docent. Sinds zijn studietijd houdt hij zich bezig met de popularisering van sterrenkunde.

 • drs Petra Bolhuis

  Drs. Petra Bolhuis studeerde filosofie aan de RUG. Zij is al vele jaren als docent bij HOVO Noord-Nederland werkzaam. De mens en het menselijk gedrag in de samenleving staan centraal in de cursussen van Petra Bolhuis

 • prof. dr. em. Doeko Bosscher

  Prof. dr. Doeko Bosscher is emeritus hoogleraar Eigentijdse Geschiedenis aan de RUG. In zijn onderwijs en onderzoek richt hij zich zowel op de Nederlandse geschiedenis als op de contemporaine geschiedenis van (West-) Europa en de Verenigde Staten. Hij was tevens Rector Magnificus aan deze universiteit.

 • drs. Margaret Breukink

  Drs. Margaret Breukink wordt gedreven door haar passie voor kunst. Haar specialiteit is het bieden van een brede cultuurhistorische context met veel aandacht voor de achtergrondverhalen en het gebruik van het beeldmateriaal. 

 • Ir. M.P. Broekers

  Prof. dr. C. Th. Smit Sibinga en Ir. M.P. Broekers coördineren de multidisciplinaire cursus die is voorbereid door de discussiegroep 'Impact van natuurwetenschappen en technologie op de maatschappij'. Deze discussiegroep komt voort uit de SAS (zie: http://www.safgroningen.nl) 

 • prof. dr. em. Henk Broer

  Henk Broer is emeritus hoogleraar Dynamische Systemen aan de RUG. Hij is lid van de KNAW en auteur van verscheidene boeken, onder andere verschenen bij Epsilon Uitgaven.

 • dr. Frank Brokken

  Frank Brokken was docent bij de Rijksuniversiteit Groningen en is expert op het gebied van computerveiligheid en computertalen, met name op het gebied van CC++. De door hem ontwikkelde cursus wordt nog steeds aan de RUG gegeven. 

 • dr. Leo Delfgaauw

  Dr. Leo Delfgaauw is kunsthistoricus met als specialiteit moderne en hedendaagse kunst. Hij is docent aan de Rijksuniversiteit Groningen en aan de Hanzehogeschool. Hij heeft onderzoek gedaan naar de beroepspraktijk van oudere beeldende kunstenaars in Nederland. Hij publiceert regelmatig over hedendaagse beeldende kunst. Momenteel is hij tevens voorzitter van het Festival Terug naar het Begin en van de stichting The World We Live In.

 • drs. Maaike Dicke

   Maaike Dicke (Dordrecht, 1961) is docente Italiaanse taal en cultuur aan de RUG.  In haar woonplaats Winsum heeft zij een vertaalbureau (Studio Giacomina) en geeft zij privélessen Italiaans op maat.

 • drs. Marleen Diepeveen

  Marleen Diepeveen geeft al meer dan vijfentwintig jaar schrijftraining. Zij is een van de (weinige) gekwalificeerde docenten schrijven in Nederland.

 • prof. em. dr. Douwe Draaisma

  Prof. Douwe Draaisma is honorair hoogleraar geschiedenis van de psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is vooral bekend van een groot aantal boeken over het menselijk geheugen, zoals 'Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt', 'De dromenwever'; 'Het Vergeetboek'  en 'Als mijn geheugen me niet bedriegt'. Recent verscheen 'De ivoren cel. Herinneren en vergeten in Privé-Domein' .

 • dr. Peter Druijven

  Peter Druijven was als docent en onderzoeker werkzaam bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG. Hij promoveerde in 1990 aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over de sociaal-economische rurale ontwikkeling in Zuid-Mexico. Als ontwikkelingsgeograaf en planoloog heeft hij onderzoek gedaan in onder meer Mexico, India en China en heeft meerdere studiereizen naar deze gebieden georganiseerd.

 • Dr. Henk von Eije

  Henk von Eije heeft ruim 30 jaar ervaring als Universitair Hoofddocent Financiering aan de Universiteit van Groningen 

 • drs. Joost Eskes

  Joost Eskes was docent aan de Hanzehogeschool Groningen en gedurende enkele jaren gedetacheerd als 
  docent geschiedenis aan de lerarenopleiding aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. 
  Hij publiceert regelmatig op www.historiek.nl

 • drs. Miranda van Gelderen

  Miranda van Gelderen is kunsthistorica, doceert kunstgeschiedenis, architectuurgeschiedenis en archeologie aan diverse onderwijsinstellingen, geeft lezingen en begeleidt stadswandelingen en excursies. Speciale aandachtsgebieden: algemene kunstgeschiedenis, 17de eeuwse schilderkunst Noordelijke Nederlanden, materieel onderzoek van kunstvoorwerpen, beeldhouwkunst, Byzantijnse- en islamitische beeldende kunst en architectuur.

  Email: info@kijkopkunst.nu

   

 • Rob Haaxma

  Klinisch neuroloog n.p. voorheen werkzaam in het UMCG en auteur van het leerboek “Neurologie van cognitie en gedrag in hoofdlijnen” (4e druk)

 • drs. Michiel Hagdorn

  Michiel Hagdorn is literatuurwetenschapper. Hij doceert aan meerdere instellingen Duitse literatuur, muziek en (cultuur-)geschiedenis, onder meer over Thomas Mann, Franz Kafka, Johann Wolfgang von Goethe, Richard Wagner en de geschiedenis van München, Berlijn en Weimar. Daarnaast organiseert hij culturele reizen naar o.a. Berlijn, München, Weimar, Lübeck. Zijn website: www.michielhagdorn.nl.


  De Buddenbrooks – De dood in Venetië

  Wat schuilt er onder de personages en gebeurtenissen in ‘De Buddenbrooks’ en ‘De dood in Venetië’, twee wereldberoemde werken van Thomas Mann die nog altijd veel worden gelezen? Vier colleges over de twee meestgelezen werken van Nobelprijswinnaar Thomas Mann: over hun ontstaan, opbouw, tijdsportret, symboliek en wereldbeeld.

  bekijk cursus

  München, het ‘Athene aan de Isar’

  München is een van de interessantste en mooiste steden van Duitsland, vanwege zijn bewogen geschiedenis en uitzonderlijke culturele rijkdom. In de 19e eeuw krijgt de stad onder koning Ludwig I Europese allure en krijgt de bijnaam ‘Athene aan de Isar’. In het kunstzinnige klimaat gedijt ook de literatuur: van bohèmiens tot elitaire schrijvers.

  bekijk cursus

 • Prof. dr. em. Cornelius Hasselblatt

  Cornelius Hasselblatt (1960) was van 1998 t/m 2014 hoogleraar Finoegrische talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn specialiteiten zijn de Oostzeefinse talen (Estisch, Fins en kleine verwante talen), Finse en Estische literatuur, receptieonderzoek, geschiedenis en cultuurgeschiedenis.

 • Huub van 't Hek

   Huub van 't Hek (1947) deed rechten, communicatie en muziekgeschiedenis. Heeft sinds 1980 zijn eigen Bureau 'tHekst & Uitleg. 
  Groot operaspecialist. Kennis als basis, inzicht als doel, humor als middel. 
  Leidraad: het heden is het verleden gezien door de toekomst. 
  Homepage: www.hektic.nl

 • drs. Johan Holtrop

  Drs. J. Holtrop is kunsthistoricus en werk(te) onder andere als tentoonstellingsmaker, criticus, schrijver en doceert bij verschillende instellingen, zoals het HOVO vanaf 1996. Daarnaast is hij gespecialiseerd in de relatie tussen beeldende kunst en het brein.  


  Het schilderleven van David Hockney

  David Hockney is een schilder die in de start van zijn carrière bewust tegen de wind in koos voor de figuratie met onderwerpen uit zijn eigen leven. Hockney werd daarna vooral bekend met zijn fel gekleurde landschappen en portretten, maar heeft daarnaast een heel divers oeuvre opgebouwd met opera decors, reproducerende technieken zoals lithografie, video en zijn experimenten met de fotografie.

  bekijk cursus

  De transformatie van Parijs

  Het stadsbeeld van Parijs is wereldberoemd. Vermaard zijn de lange boulevards met uniforme bebouwing die uitlopen in stervormi¬ge knooppunten. Deze boulevards zijn het resultaat van een immense stadsvernieuwing die begint tijdens het Tweede Keizerrijk van Louis-Napoleon onder de leiding van Eugène Haus¬smann, de prefect van de Seine.

  bekijk cursus

 • drs. Martinus van Hoorn

   Martinus van Hoorn was wiskundeleraar, mede-auteur van leerboeken en hoofdredacteur van het tijdschrift Euclides voor wiskundeleraren.

 • drs. Arend Klaas Jagersma

  Arend Klaas Jagersma studeerde filosofie aan de VU in Amsterdam en was onderzoeker en docent aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de RUG. Sinds 1996 verzorgt hij colleges voor meerdere hovo-instellingen.

 • em. prof. dr. Henk Kauffman
 • Prof. dr. Hans van Koningsbrugge

  Prof. dr. J.S.A.M. (Hans) van Koningsbrugge is hoogleraar Russische geschiedenis en politiek. Hij is directeur van het Nederland-Rusland Centrum én van het evenzeer aan de Rijksuniversiteit Groningen verbonden Centre for Russian Studies. Hij is betrokken bij de minor- en masteropleiding Midden- en Oost-Europastudies en specialist in de Europese geschiedenis van de 18e eeuw.

 • Dr. Nicolaas Kraft van Ermel

  Dr. Nicolaas A. Kraft van Ermel is historicus gespecialiseerd in contemporaine geschiedenis van Rusland, Oekraïne en Polen; zijn bredere expertise is gelegen in de Europese geschiedenis van de 20ste eeuw. 

 • Jan Kruimink

  Jan Kruimink deed de opleiding Schoolmuziek B aan Conservatorium Zwolle, en de dirigentenopleiding. Hij was 38 jaar docent muzikale vorming aan de NHL Stenden hogeschool  en is dirigent en koordirigent van verschillende gezelschappen, arrangeur van koormuziek en componist van revue-liederen. 

 • drs. Saskia van Lier

  Saskia van Lier (1978) heeft godsdienstwetenschap gestudeerd aan de RUG en is gespecialiseerd in christelijke kunst en kerkbouw. Als freelancer heeft ze enkele boeken geschreven, cursussen en lezingen gegeven en reizen en excursies begeleid.

 • dr. Tineke Looijenga

  Dr. Tineke Looijenga studeerde Oude Germaanse Talen en Culturen aan de RUG en promoveerde in 1997 op de oudste runeninscripties van Europa. Haar onderzoek heeft zich later meer gericht op de archeologie en op de oudere geschiedenis van Europa. Als onafhankelijk onderzoeker combineert zij archeologie en taalkunde en richt ze zich op Kelten en Prehistorische culturen in Europa. De focus ligt op het neolithicum, de bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd.

 • drs. Heiko Jan Mein

  Drs. Heiko Jan Mein studeerde wis- en natuurkunde aan de RUG. Hij doceerde aan hogescholen en academische opleidingen en werkte bij de overheid. Momenteel verzorgt hij nog cursussen, geeft lezingen en schrijft hij artikelen.

 • drs. Gerry Mulder

  Gerry Mulder is classica en heeft jaren Klassieke Talen en Klassieke Culturele Vorming onderwezen. Tegenwoordig geeft ze cursussen Latijn en Klassieke Oudheid bij HOVO.

 • drs. Tom Reijers

  Tom Reijers was exploratiegeoloog voor Shell (1972-1999). Hij begeleidde na zijn pensionering (1999) wereldwijd wetenschappelijk reizen en expedities en geeft tegenwoordig HOVO-cursussen alsmede gastlessen op middelbare scholen.

   

 • Prof. dr. em. Hans Renner

  Prof. dr. Hans Renner, geboren te Praag, is emeritus hoogleraar in Midden- en Oost-Europese Geschiedenis aan de RUG. 


  Oorlog, dictatuur en menselijk gedrag

  Welke invloed heeft een dictatuur op het menselijk gedrag? En hoe gedragen mensen zich onder extreme omstandigheden zoals in een oorlog? Vanuit dit perspectief behandelen wij de situatie in Rusland en Oekraïne sinds de ‘speciale militaire operatie’ van Vladimir Poetin tegen de Oekraïense staat, februari 2022. Hierover gaven Hans en Justa Renner in maart 2023 twee colleges. Aan deze geactualiseerde reeks is één college toegevoegd, over de voorgeschiedenis van deze oorlog.

  bekijk cursus

  Oekraïne: een historisch portret van een land tussen Oost en West

  Een oude historische wijsheid luidt: je kunt het heden niet begrijpen zonder het verleden te kennen. In Oekraïne: een historisch portret van een land tussen Oost en West komt de onstuimige geschiedenis van dit land en zijn bevolking aan de orde.

  bekijk cursus

 • Justa Renner-van Niekerk

  Justa Renner-van Niekerk verzorgt de audiovisuele presentatie en doet literatuuronderzoek voor dit college


  Oorlog, dictatuur en menselijk gedrag

  Welke invloed heeft een dictatuur op het menselijk gedrag? En hoe gedragen mensen zich onder extreme omstandigheden zoals in een oorlog? Vanuit dit perspectief behandelen wij de situatie in Rusland en Oekraïne sinds de ‘speciale militaire operatie’ van Vladimir Poetin tegen de Oekraïense staat, februari 2022. Hierover gaven Hans en Justa Renner in maart 2023 twee colleges. Aan deze geactualiseerde reeks is één college toegevoegd, over de voorgeschiedenis van deze oorlog.

  bekijk cursus

  Oekraïne: een historisch portret van een land tussen Oost en West

  Een oude historische wijsheid luidt: je kunt het heden niet begrijpen zonder het verleden te kennen. In Oekraïne: een historisch portret van een land tussen Oost en West komt de onstuimige geschiedenis van dit land en zijn bevolking aan de orde.

  bekijk cursus

 • Gert Riemersma

  Gert Riemersma was docent in het middelbaar (beroeps)onderwijs in de vakken beeldende vorming en kunstgeschiedenis. Hij is medeauteur van het kunstgeschiedenisboek ‘Met Kunst & Bloemwerk.’
   

 • drs. Loes Rotshuizen

  Loes Rotshuizen studeerde kunstgeschiedenis in Amsterdam (VU) en Parijs (Sorbonne). Zij doceerde kunst- en cultuurgeschiedenis aan de Lerarenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving aan NHL Hogeschool in Leeuwarden. Zij trad op als (mede)curator van beeldententoonstellingen in het park Vijversburg bij Leeuwarden. Daarnaast was en is zij nog steeds actief als docente binnen het HOVO in Noord-Nederland, met als standplaats Leeuwarden.

 • drs. Alberte Roué

  Alberte Roué was verbonden aan de afdeling Frans van Romaanse Talen en Culturen (RTC) bij de RUG. Ze gaf daar colleges Franse taalvaardigheid en cultuur.

 • drs. Agnes Schilder

  Agnes Schilder is toegepast psycholoog, spreker, docent en coach. Ze is als docent-onderzoeker
  verbonden aan de Hanzehogeschool in Groningen en eigenaar ACTtoo en Boven het maaiveld Coaching.

  Homepage: www.acttoo.nl en www.bovenhetmaaiveldcoaching.nl

   

 • dr. Henk Schoonhoven

  Dr. Henk Schoonhoven was universitair docent Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verzorgt al vele jaren cursussen voor HOVO Noord-Nederland.

 • prof. dr. Rien Segers

  Rien T. Segers is Hoogleraar em. Bedrijfscultuur, van m.n. China en Japan aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is regelmatig voor langere tijd gasthoogleraar in die twee landen. 

 • prof. dr. Cees Th. Smit Sibinga

  Prof. dr. C. Th. Smit Sibinga en Ir. M.P. Broekers coördineren de multidisciplinaire cursus die is voorbereid door de discussiegroep 'Impact van natuurwetenschappen en technologie op de maatschappij'. Deze discussiegroep komt voort uit de SAS (zie: http://www.safgroningen.nl) 

 • dr. Frank van Steenwijk

  Dr. Frank J. van Steenwijk studeerde Natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Tot zijn pensionering was hij werkzaam als docent bij de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.  

 • drs Edward van der Tuuk

  Drs. Edward van der Tuuk studeerde sociale filosofie, wetenschap & samenleving, en ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde af op de ethische implicaties van de wettelijke erkenning van 'intrinsieke waarde' in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren en de Wet op de Dierproeven in relatie tot moderne biotechnologie. Hij verzorgt cursussen voor HOVO en andere instellingen.

 • drs. Ellen van der Vecht

  Drs Ellen van der Vecht geeft als kunsthistorica les op verschillende gebieden van de kunstgeschiedenis, met als specialisaties Italiaanse renaissance en de beeldende kunst van de 19-20e eeuw.

 • prof. dr. em. John J. Videler

  John Videler introduceerde meer dan 25 generaties Groningse biologiestudenten in de diversiteit van 
  het dierenrijk. Een variant op die collegereeks, waarin recente ontwikkelingen zijn verwerkt, is voor 
  HOVO studenten geschikt gemaakt.

  website: www.johnhannekevideler.com

 • drs Gert Visser

  Gert Visser was psycholoog bij de RU Groningen. Hij beschouwt componist en muziekwetenschapper Bertus van 
  Lier als zijn leermeester. De menselijke emoties zijn de psychologische bouwstenen voor zijn 
  muziekcursussen.

 • dr. Marianne Vogel

  Marianne Vogel (1958) is persoonlijke coach en literatuurwetenschapper. In haar advies- en coachpraktijk De Bosvogel te Zuidhorn begeleidt zij cliënten. Daarnaast geeft ze cursussen en leesgroepen. Marianne Vogel is gepromoveerd in de Letteren en in de Algemene Wetenschappen. Haar specialiteiten zijn literatuur- en cultuuranalyse, zingeving en creatieve omgang met problemen.

 • drs. Richard de Vries

  Richard de Vries studeerde geschiedenis aan de RUG. Hij gaf meer dan 26 jaar les in het voortgezet onderwijs.
  Momenteel houdt hij zich bezig met uiteenlopende historische activiteiten.

   


  Ontstaan en bloei van de Nederlandse Republiek

  Hoe ontstaat de Nederlandse Republiek? Waarom breekt er een opstand en burgeroorlog uit in de zestiende eeuw? Hoe ontstaat een bloeiende economie aan het begin van de zeventiende eeuw? Op welke manier wordt de jonge Republiek bedreigd door interne conflicten en externe aanvallen? Een overzicht in vier colleges.

  bekijk cursus

 • dr. Paul Wesselius

  Dr. Paul Wesselius (1942) studeerde sterrenkunde in Amsterdam. Tot 2005 werkte hij bij SRON Netherlands Institute for Space Research.

 • Ben Westerink

  Ben Westerink is in zijn vrije tijd al vele jaren actief op het gebied van educatie van natuur en landschap. Hij publiceert en geeft lezingen  en rondleidingen over het Groninger kleilandschap.


  Land van Wierden

  Langs de noordkust van Groningen ontstaat ruim twintig eeuwen geleden een bijzonder cultuurlandschap. Het groeit uit tot een collage van wierden, wegen, waterlopen en dijken. Aan de hand van archeologische vondsten, hoogtekaarten en reconstructies wordt de ontstaansgeschiedenis van dit landschap verteld én verbeeld. Wierden spelen in de cursus een hoofdrol. Maar hoe hebben ze de eeuwen doorstaan? Dat is het onderwerp van deze geconcentreerde zomercursus

  bekijk cursus

 • drs Marcel Worms

  Pianist Marcel Worms nam Bachs complete Wohltemperierte Klavier en diens Goldbergvariaties op CD op en geeft daar regelmatig cursussen over. www.marcelworms.com


  De Goldbergvariaties van J.S.Bach: structuur, inhoud en symboliek

  De Goldbergvariaties behoren tot de meest geliefde werken van Bach. Tijdens deze studiedag wordt ingegaan op de achtergronden, de structuur, de vernieuwende aspecten en de betekenis van het werk. Ook de symbolische betekenis van de negen canons in de Goldbergvariaties komt aan de orde. Tenslotte voert Marcel Worms de complete Goldbergvariaties voor U uit

  bekijk cursus

 • dr. Marcel Zwitser

  Dr. Marcel S. Zwitser studeerde muziektheorie en muziekwetenschap en rondde zijn opleiding af met een postdoctorale lerarenopleiding muziek. In 2012 promoveerde hij aan de Universiteit van Utrecht op een interdisciplinair proefschrift muziekwetenschap en historische theologie. Sinds 2000 verzorgt hij cursussen voor het HOVO in o.m. Groningen en Amsterdam. Website: www.marcelzwitser.nl


  Zomerlezingen over drie componisten door Marcel Zwitser

  Deze zomer geeft musicoloog Marcel Zwitser drie lezingen over heel verschillende, maar allen zeer beroemde en geliefde componisten. U kunt er voor kiezen om alle drie de lezingen te volgen, maar het is ook mogelijk om voor slechts 1 lezing in te schrijven. In dat geval kiest u via de link voor het college over Beethoven), voor die over Berlioz of voor de lezing over Tsjaikovski. Inschrijving voor slechts 1 college is alleen mogelijk via de website.

  bekijk cursus

Cursusgids
Cursusgids Winter - voorjaar 2023. Via deze gids kunt u ook doorklikken naar de cursus van uw keuze.