Menu

Onderstaand vindt op op alfabetische volgorde het overzicht van de docenten die momenteel een cursus aanbieden. U kunt klikken op de naam van de docent en krijgt dan kort cv en u ziet welke cursussen de betreffende docent geeft.

 • drs. Cindy Besselink

  Cindy Besselink heeft ruim veertig jaar ervaring in het voortgezet onderwijs, met name in de VWO bovenbouw. Haar aandacht gaat vooral uit naar de Nieuwste en Contemporaine Geschiedenis. 


  Geopolitieke ontwikkelingen sinds de ‘val van de muur’.

  Tijdens de Cuba crisis van 1962 waren we collectief doodsbang voor een alles vernietigende kernoorlog. Lange tijd verdween deze angst naar de achtergrond, totdat de Russische president Poetin afgelopen februari zijn tegenstanders geheel onverwacht bedreigde met de inzet van kernwapens. Waardoor en hoe kon het zover komen?

  bekijk cursus

 • prof. dr. em. Sible de Blaauw

  Professor Sible de Blaauw is emeritus hoogleraar Vroegchristelijke Kunst en Architectuur, Radboud Universiteit Nijmegen. De zwaartepunten van zijn onderzoek zijn de vroegchristelijke architectuur en kunst van de stad Rome en het religieuze erfgoed in Nederland.


  Kerkgebouwen van Constantijn tot Le Corbusier

  Het kerkgebouw is een van de meest innovatieve en duurzame creaties van de Europese architectuurgeschiedenis. Nieuwe bouwvormen werden vaak in de kerkbouw beproefd en door hun functie hebben kerken vaak een uitzonderlijke lange levensduur gekend. In een serie van vier colleges komen verschillende hoogtepunten uit de geschiedenis van de kerkbouw aan de orde.

  bekijk cursus

 • drs Marianne Bleumink

  Marianne Bleumink is humaan/medisch bioloog en studeerde aan de RUG. Ze heeft als docent bij diverse onderwijsinstellingen Medische kennis en biologie gegeven. Van jongs af aan is ze gefascineerd door het functioneren van het menselijk lichaam. Ze wil haar kennis hierover graag delen en inzetten om mensen meer inzicht te geven in het functioneren van het eigen lichaam.
  www.mariannebleumink.nl
   

   


  (Over)leven!

  Het begrip 'stress' wordt vaak in negatieve zin gebruikt. Maar stress is onmisbaar voor ons overleven. We leven 24 uur per dag. Elke verandering in en buiten ons lichaam ‘vraagt’ om een reactie. En om dat te kunnen, gebeurt er gelukkig heel veel op de automatische piloot. Onze stressreactie heeft hier een essentiële rol in. Zonder stress hebben we geen schijn van kans om te (over)leven.

  bekijk cursus

 • drs. Jan Allerd de Boer

  Drs. Jan de Boer (1943) studeerde sterrenkunde in Groningen . Hij werkte tot 1988 bij het Kapteyn Astronomisch instituut als beheerder en docent. Sinds zijn studietijd houdt hij zich bezig met de popularisering van sterrenkunde.


  Waar haalt de astronomie zijn informatie vandaan?

  Het heelal verkennen we met 3 soorten metingen: elektromagnetische straling (zoals licht), buitenaards materiaal bekijken (neutrino’s en kosmische straling), en zwaartekrachtgolven. En middels hun variatie. Bewijs van leven elders in het heelal overtuigt als we signalen waarnemen van een technologische beschaving. Metingen aan exoplaneet atmosferen of oppervlaktes zijn veel dubieuzer.

  bekijk cursus

 • drs Petra Bolhuis

  Drs. Petra Bolhuis studeerde filosofie aan de RUG. Zij is al vele jaren als docent bij HOVO Noord-Nederland werkzaam. De mens en het menselijk gedrag in de samenleving staan centraal in de cursussen van Petra Bolhuis


  Vier vrouwelijke denkers in de dertiger jaren

  Arendt, Rand, Weil en de Beauvoir beschrijven een periode die zo ingrijpend is voor de wereldgeschiedenis dat alle reflectie daarover gaat. Ze schrijven over vrijheid én noodlot en hoe je daarin als denkend mens staande te houden. En hun tijd heeft veel overeenkomsten met die van nu.

  bekijk cursus

  Het kwaad

  Wie de krant openslaat hoeft er niet aan te twijfelen; het kwaad bestaat. Maar wat is het kwaad? We volgen het historisch filosofisch onderzoek van Safranski. Hierop zijn aanvulling vanuit huidige inzichten nodig. Daardoor ondersteund gaan we tien colleges nadenken over dit complexe en helaas steeds weer actuele concept: het kwaad.

  bekijk cursus

 • prof. dr. em. Doeko Bosscher

  Prof. dr. Doeko Bosscher is emeritus hoogleraar Eigentijdse Geschiedenis aan de RUG. In zijn onderwijs en onderzoek richt hij zich zowel op de Nederlandse geschiedenis als op de contemporaine geschiedenis van (West-) Europa en de Verenigde Staten. Hij was tevens Rector Magnificus aan deze universiteit.

 • Ir. M.P. Broekers

  Prof. dr. C. Th. Smit Sibinga en Ir. M.P. Broekers coördineren de multidisciplinaire cursus die is voorbereid door de discussiegroep 'Impact van natuurwetenschappen en technologie op de maatschappij'. Deze discussiegroep komt voort uit de SAS (zie: http://www.safgroningen.nl) 

 • prof. dr. em. Henk Broer

  Henk Broer is emeritus hoogleraar Dynamische Systemen aan de RUG. Hij is lid van de KNAW en auteur van verscheidene boeken, onder andere verschenen bij Epsilon Uitgaven.


  Lange lijnen in de wiskunde

  De hedendaagse wiskunde is zeer uitgebreid. Ook in ’moderne’ wiskunde komt vaak ‘oude’ wiskunde voor, die soms al vanaf de Grieken of Arabieren werd ontwikkeld. Bovendien kunnen nieuwe onderwerpen zich ontwikkelen tot terugkerende thema’s. In deze cursus gaat het om zulke terugkerende thema’s, oud of nieuw, die telkens actueel blijken.

  bekijk cursus

 • Jelle Brouwer

  Jelle is momenteel een PhD kandidaat bij het CogFlex project dat wordt geleid door prof. dr. Merel Keijzer. In dit onderzoek kijkt hij wat er gebeurt als je op latere leeftijd iets nieuws leert zoals gitaar spelen of een vreemde taal. In het bijzonder kijkt hij naar mensen met een geschiedenis van stemmingsklachten, omdat zij vaak cognitieve klachten houden na hun depressie.


  Lezing: Leren als 'ouderdoms vaccin'

  Wat doet het leren van een taal na je 65e levensjaar met het denkvermogen en de stemming? Is het mogelijk om de natuurlijke achteruitgang in het denkvermogen, die optreedt als we ouder worden, tegen te gaan door iets nieuws te leren?

  bekijk cursus

 • drs. Maaike Dicke

   Maaike Dicke (Dordrecht, 1961) is docente Italiaanse taal en cultuur aan de RUG.  In haar woonplaats Winsum heeft zij een vertaalbureau (Studio Giacomina) en geeft zij privélessen Italiaans op maat.

 • drs. Marleen Diepeveen

  Marleen Diepeveen geeft al meer dan vijfentwintig jaar schrijftraining. Zij is een van de (weinige) gekwalificeerde docenten schrijven in Nederland.


  Hoe schrijf ik een goed verhaal?

  Schrijft u het verhaal over een museumbezoeker die een kostbare vaas omstoot óf het verhaal van de museumdirecteur, die dit voorval aangrijpt voor publiciteit? Een en dezelfde gebeurtenis kan verschillende verhalen opleveren. Waarom kiest u, als schrijver, voor een bepaalde invalshoek? Hoe is dat voor uw lezer?

  bekijk cursus

  Ben ik verteller of dichter?

  Wat is eigenlijk het verschil tussen een verhaal en een gedicht? Een strakke definitie is niet te geven en soms lijken de genres erg op elkaar. Toch is er verschil! U schrijft in deze cursus proza én poëzie en ontdekt wat u het best ligt.

  bekijk cursus

 • dr. Peter Druijven

  Peter Druijven was als docent en onderzoeker werkzaam bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG. Hij promoveerde in 1990 aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over de sociaal-economische rurale ontwikkeling in Zuid-Mexico. Als ontwikkelingsgeograaf en planoloog heeft hij onderzoek gedaan in onder meer Mexico, India en China en heeft meerdere studiereizen naar deze gebieden georganiseerd.


  Indonesië nu

  De koloniale geschiedenis van Indonesië staat in Nederland volop in de belangstelling. Maar minstens zo interessant is het hedendaagse Indonesië. Een uitgestrekt eilandenrijk, het grootste moslimland ter wereld en een belangrijke geopolitieke speler in Zuid-Oost Azië. Een land met een grote etnische verscheidenheid, een snelle bevolkingsgroei, die op gespannen voet staat met economische groei en ontwikkeling, een tomeloze verstedelijking en grote ecologische problemen.

  bekijk cursus

 • Dr. Henk von Eije

  Henk von Eije heeft ruim 30 jaar ervaring als Universitair Hoofddocent Financiering aan de Universiteit van Groningen 

 • drs. Gradus Florestein

  Gradus van Florestein (1950) werkte voor zijn pensionering als psychiater en psychotherapeut
  in een eigen praktijk. In 2002 publiceerde hij ’Transpersoonlijke psychiatrie, relatie in beweging’ Aansluitend op
  het fenomeen ‘opstellingen’ publiceerde hij in 2009: ‘De depressie vanuit verschuivend 
  perspectief’. In 2021 publiceerde hij samen met Petra Bolhuis en Theo Meereboer: "de 
  rattenvangers van het onbehagen”.
   

 • drs. Miranda van Gelderen

  Miranda van Gelderen is kunsthistorica, doceert kunstgeschiedenis, architectuurgeschiedenis en archeologie aan diverse onderwijsinstellingen, geeft lezingen en begeleidt stadswandelingen en excursies. Speciale aandachtsgebieden: algemene kunstgeschiedenis, 17de eeuwse schilderkunst Noordelijke Nederlanden, materieel onderzoek van kunstvoorwerpen, beeldhouwkunst, Byzantijnse- en islamitische beeldende kunst en architectuur.

  Email: info@kijkopkunst.nu

   


  Hedendaagse beeldhouwkunst

  De laatste decennia verlegt de internationale beeldhouwkunst haar grenzen met spraakmakende, ruimtelijke objecten in wonderbaarlijke verschijningsvormen die de algemeen geldende regels voor traditionele beeldhouwkunst uitdagen en overschrijden. In deze cursus verdiepen we ons in de oeuvres van vijf hedendaagse beeldhouwers en behandelen hun werk uit de periode 1990 tot heden.

  bekijk cursus

 • drs. Michiel Hagdorn

  Michiel Hagdorn is literatuurwetenschapper. Sinds 1997 doceert hij aan meerdere instellingen, waaronder HOVO, Duitse literatuur, muziek en (cultuur-)geschiedenis, onder meer over Thomas Mann, Franz Kafka, Johann Wolfgang von Goethe, Richard Wagner, de Duitse Romantiek en de geschiedenis van München, Berlijn en Weimar. Hij beschouwt kunstwerken altijd in de historische, intellectuele en culturele context.


  München, het ‘Athene aan de Isar’

  München is een van de interessantste en mooiste steden van Duitsland, vanwege zijn bewogen geschiedenis en uitzonderlijke culturele rijkdom. In de 19e eeuw krijgt de stad onder koning Ludwig I Europese allure en krijgt de bijnaam ‘Athene aan de Isar’. In het kunstzinnige klimaat gedijt ook de literatuur: van bohèmiens tot elitaire schrijvers.

  bekijk cursus

  Richard Wagner en Ludwig II

  Een cursus over Richard Wagner en koning Ludwig II van Beieren, tegen de achtergrond van Duitslands eenwording en het Duitse nationalisme. De relatie tussen Richard Wagner en Ludwig II van Beieren is legendarisch. De koning maakte het voor Wagner mogelijk, zijn muzikale projecten te voltooien; de componist schiep voor Ludwig een mythische droomwereld.

  bekijk cursus

 • Prof. dr. em. Cornelius Hasselblatt

  Cornelius Hasselblatt (1960) was van 1998 t/m 2014 hoogleraar Finoegrische talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn specialiteiten zijn de Oostzeefinse talen (Estisch, Fins en kleine verwante talen), Finse en Estische literatuur, receptieonderzoek, geschiedenis en cultuurgeschiedenis.


  Schoonheid en magie van de Finoegrische talen

  Jacob Grimm, de beroemde taalkundige en sprookjesverzamelaar, noemde Fins een van de mooiste talen ter wereld met een perfecte vorm. Fins en daarmee verwante talen verschillen inderdaad fundamenteel van onze Indoeuropese talen. En dat roept boeiende vragen op over taalontwikkeling, taalcontacten en de invloed van taal op het denken.

  bekijk cursus

 • Huub van 't Hek

   Huub van 't Hek (1947) deed rechten, communicatie en muziekgeschiedenis. Heeft sinds 1980 zijn eigen Bureau 'tHekst & Uitleg. 
  Groot operaspecialist. Kennis als basis, inzicht als doel, humor als middel. 
  Leidraad: het heden is het verleden gezien door de toekomst. 
  Homepage: www.hektic.nl


  Nationalistische opera of het nationalisme in de opera?

  Claudio Monteverdi (1567 - 1643) legt het fundament voor de theatertaal van de opera. Zangkunst als opperste vorm van communicatie. Vanuit Mantova en Venetië zal deze muzikale taal de wereld veroveren. Daarom opera in zeven verschillende talen. Nationale juweeltjes die het beluisteren en bekijken meer dan waard zijn.

  bekijk cursus

 • drs. Johan Holtrop

  Drs. J. Holtrop is kunsthistoricus en werk(te) onder andere als tentoonstellingsmaker, criticus, schrijver en doceert bij verschillende instellingen, zoals het HOVO vanaf 1996. Daarnaast is hij gespecialiseerd in de relatie tussen beeldende kunst en het brein.  


  De Westerse architectuurgeschiedenis deel 2

  Voor de staat en de kerk was de bouwkunst nog lang de ideale uitdrukking van autoriteit, religie en de gemeenschap, maar ook de Amsterdamse kooplieden lieten zich ’ryen van paleyzen’ bouwen. De grote opgave van de 20 e eeuw was de woning- en stedenbouw. Op het moment verrijzen de meest fantastische openbare gebouwen zoals de nieuwe musea.

  bekijk cursus

  De schilderlevens van Lucian Freud, David Hockney en Chuck Close

  Deze drie, nu beroemde, schilders kozen bewust, tegen de heersende trend in, voor de figuratie. Hun imponerende oeuvres kunnen ons daarom veel vertellen over het eigentijdse figuratieve schilderen. Hoe reageerden zij op de ontwikkelingen in de kunst tijdens hun lange schilderlevens zoals het postmodernisme vanaf de jaren tachtig wanneer kunstenaars weer putten uit de kunstgeschiedenis, of de digitale fotografie en iPads zoals David Hockney.

  bekijk cursus

  De transformatie van Parijs

  Het stadsbeeld van Parijs is wereldberoemd. Vermaard zijn de lange boulevards met uniforme bebouwing die uitlopen in stervormi¬ge knooppunten. Deze boulevards zijn het resultaat van een immense stadsvernieuwing die begint tijdens het Tweede Keizerrijk van Louis-Napoleon onder de leiding van Eugène Haus¬smann, de prefect van de Seine.

  bekijk cursus

 • drs. Arend Klaas Jagersma

  Arend Klaas Jagersma studeerde filosofie aan de VU in Amsterdam en was onderzoeker en docent aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de RUG. Sinds 1996 verzorgt hij colleges voor meerdere hovo-instellingen.


  Immanuel Kant - Kritiek van de praktische rede

  De Duitse filosoof Immanuel Kant (1724–1804) wordt alom beschouwd als een van de grootste denkers aller tijden. Deze reputatie dankt hij aan zijn zogeheten ‘transcendentale’ filosofie, uiteengezet in drie beroemde ‘kritieken’. Deze boeken veroorzaakten een revolutie in de filosofie en oefenen ook vandaag de dag nog veel invloed uit.

  bekijk cursus

 • Prof. dr. Hans van Koningsbrugge

  Prof. dr. J.S.A.M. (Hans) van Koningsbrugge is hoogleraar Russische geschiedenis en politiek. Hij is directeur van het Nederland-Rusland Centrum én van het evenzeer aan de Rijksuniversiteit Groningen verbonden Centre for Russian Studies. Hij is betrokken bij de minor- en masteropleiding Midden- en Oost-Europastudies en specialist in de Europese geschiedenis van de 18e eeuw.


  Van Rjoerik tot Poetin: de Isolementsgeschiedenis van Rusland

  Rusland is voortdurend in het nieuws. Dat is een eufemisme gezien de oorlog in Oekraïne. Maar wat weten we eigenlijk van de Russische geschiedenis? Rusland heeft zich in de loop der eeuwen in een isolement ontwikkeld. Dit heeft tot op de dag van vandaag grote gevolgen voor de relaties met het Westen. In deze cursus wordt de geschiedenis vanuit Russisch perspectief geanalyseerd waarbij voortdurend een verband wordt gelegd met de huidige Westers-Russische crisis.

  bekijk cursus

  Opkomst en ondergang van het Italiaans Fascisme

  Wie aan de Tweede Wereldoorlog denkt, komt al snel terecht bij Adolf Hitler. Maar Hitler had zijn nationaal-socialistische ideeën niet van zichzelf. Hij voelde zich nadrukkelijk geïnspireerd door Benito Mussolini, de leider van Italië. Die waardering was in het begin echter zeker niet wederzijds. Mussolini zag zichzelf als de senior en Hitler als de junior. Dit zou echter in de loop van de jaren ’30 en later veranderen. Deze cursus wil opkomst en ondergang van het Italiaanse fascisme analyseren en ook ingaan op de vraag naar huidige fascistische tendensen.

  bekijk cursus

 • Dr. Nicolaas Kraft van Ermel

  Dr. Nicolaas A. Kraft van Ermel is historicus gespecialiseerd in contemporaine geschiedenis van Rusland, Oekraïne en Polen; zijn bredere expertise is gelegen in de Europese geschiedenis van de 20ste eeuw. 


  Armenië: Het land van Ararat

  Het kleine Armenië trekt af en toe onze aandacht, zoals in 2020 toen er een korte oorlog uitbrak met buurland Azerbeidzjan. Ook de lotgevallen van Armenen tijdens WO I trekken regelmatig de aandacht: afgelopen februari erkende de Tweede Kamer nog de Armeense genocide. Desondanks weten we maar weinig over deze Kaukasische republiek.

  bekijk cursus

  Op het kruispunt van Europa

  Op een kruispunt van het Europese continent vinden we een bijzonder land. Roemenië ligt centraal gelegen tussen Midden-, Oost-, en Zuid-Oost Europa. Dichtbij conflictgebieden in Oekraïne speelt het land nu een belangrijke rol in het geopolitieke spel dat zich in de regio aan het ontvouwen is. Tijd om dit land onder een vergrootglas te leggen.

  bekijk cursus

 • dr. Tineke Looijenga

  Dr. Tineke Looijenga studeerde Oude Germaanse Talen en Culturen aan de RUG en promoveerde in 1997 op de oudste runeninscripties van Europa. Haar onderzoek heeft zich later meer gericht op de archeologie en op de oudere geschiedenis van Europa. Als onafhankelijk onderzoeker combineert zij archeologie en taalkunde en richt ze zich op Kelten en Prehistorische culturen in Europa. De focus ligt op het neolithicum, de bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd.

 • drs. Heiko Jan Mein

  Drs. Heiko Jan Mein studeerde wis- en natuurkunde aan de RUG. Hij doceerde aan hogescholen en academische opleidingen en werkte bij de overheid. Momenteel verzorgt hij nog cursussen, geeft lezingen en schrijft hij artikelen.


  Moderne Wetenschap en Technologie

  In deze cursus wordt op een voor iedereen begrijpelijke wijze verteld hoe de onze wereld in elkaar zit en ‘werkt’. De inhoud is toegespitst op de (basis van de) kwantummechanica en atoomfysica, die momenteel het wetenschappelijk fundament vormen voor alle natuurwetenschappen. Daarnaast wordt ingegaan op diverse toepassingen en toekomstige ontwikkelingen.

  bekijk cursus

 • Wytze van der Molen

  Wytze van der Molen is 4de jaars Toegepaste Psychologie Student aan de Hanzehogeschool in Groningen. Momenteel loopt hij stage aan de Rijksuniversiteit in Groningen waar hij meewerkt aan het Coflex onderzoek.  

   


  Lezing: Leren als 'ouderdoms vaccin'

  Wat doet het leren van een taal na je 65e levensjaar met het denkvermogen en de stemming? Is het mogelijk om de natuurlijke achteruitgang in het denkvermogen, die optreedt als we ouder worden, tegen te gaan door iets nieuws te leren?

  bekijk cursus

 • drs. Gerry Mulder

  Gerry Mulder is classica en heeft jaren Klassieke Talen en Klassieke Culturele Vorming onderwezen. Tegenwoordig geeft ze cursussen Latijn en Klassieke Oudheid bij HOVO.


  Latijn

  Zo‘n tweeduizend jaar geleden werd Europa beheerst door de Romeinen. Hun cultuur heeft een enorme invloed op Europa gehad: allerlei Romeinse gewoonten en uitvindingen zijn nog steeds terug te vinden in ons dagelijks leven. Doordat Rome een wereldmacht werd, groeide de taal der Romeinen, het Latijn, uit tot de belangrijkste voertaal, waaruit onze voorouders veel woorden overnamen. Nog steeds zit het Nederlands vol met woorden en zinnen, die uit het Latijn afkomstig zijn. Latijn betekent vooral: kennismaken met de wortels van onze eigen cultuur.

  bekijk cursus

 • drs. Tom Reijers

  Tom Reijers was exploratiegeoloog voor Shell (1972-1999). Hij begeleidde na zijn pensionering (1999) wereldwijd wetenschappelijk reizen en expedities en geeft tegenwoordig HOVO-cursussen alsmede gastlessen op middelbare scholen.

   


  Van oerknal tot antropoceen

  Vanaf het begin heeft de zich ontwikkelende mens de wereld om zich heen gebruikt en geprobeerd deze te begrijpen. Wij bezien in deze cursus hoe de mens de lithosfeer, hydrosfeer, biosfeer, en atmosfeer heeft onderzocht en gebruikt. Een speurtocht naar wat we met onze aarde hebben gedaan en een oefening in nederigheid. 

  bekijk cursus

  Van oerknal tot antropoceen

  Vanaf het begin heeft de zich ontwikkelende mens de wereld om zich heen gebruikt en geprobeerd deze te begrijpen. Wij bezien in deze cursus hoe de mens de lithosfeer, hydrosfeer, biosfeer, en atmosfeer heeft onderzocht en gebruikt. Een speurtocht naar wat we met onze aarde hebben gedaan en een oefening in nederigheid.

  bekijk cursus

 • Gert Riemersma

  Gert Riemersma was docent in het middelbaar (beroeps)onderwijs in de vakken beeldende vorming en kunstgeschiedenis. Hij is medeauteur van het kunstgeschiedenisboek ‘Met Kunst & Bloemwerk.’
   


  Tien eeuwen kunst in klank en beeld

  Beeldende kunst geïllustreerd door muziek ….. Muziek begeleid met bijpassende beelden. Een weloverwogen keuze van beeld- en muziekvoorbeelden en verrassende klankbeeldcombinaties voert je op een onverwachte en ongedachte wijze binnen in de geschiedenis van muziek en beeldende kunst door de eeuwen heen. Kortom: heel wat moois voor oog en oor.

  bekijk cursus

 • drs. Loes Rotshuizen

  Loes Rotshuizen studeerde kunstgeschiedenis in Amsterdam (VU) en Parijs (Sorbonne). Zij doceerde kunst- en cultuurgeschiedenis aan de Lerarenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving aan NHL Hogeschool in Leeuwarden. Zij trad op als (mede)curator van beeldententoonstellingen in het park Vijversburg bij Leeuwarden. Daarnaast was en is zij nog steeds actief als docente binnen het HOVO in Noord-Nederland, met als standplaats Leeuwarden.


  Kijken naar kunst, deel II

  In vervolg op het eerste deel van de cursus ‘Kijken naar kunst’ behandelen we in het tweede deel de iconografie oftewel de thematiek in de beeldende kunst. De voorbeelden komen uit de westerse kunsttraditie. De cursus is ook te volgen, als u het eerste gedeelte heeft gemist.

  bekijk cursus

 • drs. Alberte Roué

  Alberte Roué was verbonden aan de afdeling Frans van Romaanse Talen en Culturen (RTC) bij de RUG. Ze gaf daar colleges Franse taalvaardigheid en cultuur.


  De roerige jaren ’60 in Frankrijk

  Net als in veel westerse landen betekenen de jaren ’60 in Frankrijk het begin van een nieuw tijdperk. Einde van de Algerijnse oorlog, dood van Édith Piaf, Concorde, Nouvelle Vague, Mei ’68; De Gaulle, Brigitte Bardot, Françoise Hardy, Jean-Luc Godard, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Marguerite Duras. In deze cursus hoort u wat deze - en nog vele andere in Nederland minder bekende - namen en evenementen betekend hebben in deze roerige jaren.

  bekijk cursus

 • drs. Agnes Schilder

  Agnes Schilder is toegepast psycholoog, spreker, trainer en coach. Ze is als docent-onderzoeker
  verbonden aan de Hanzehogeschool in Groningen en eigenaar ACTtoo en Boven het maaiveld Coaching.

  Homepage: www.acttoo.nl en www.bovenhetmaaiveldcoaching.nl

   


  Hedendaagse psychologie

  Psychologie is overal om ons heen. Veel woorden uit de psychologie zijn in ons dagelijks spraakgebruik opgenomen: we praten over motivatie, persoonlijkheid, bewustzijn, trauma…. Maar zoals de wereld om ons heen verandert, zo veranderen ook de ideeën en visies in de psychologie.

  bekijk cursus

 • dr. Henk Schoonhoven

  Dr. Henk Schoonhoven was universitair docent Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verzorgt al vele jaren cursussen voor HOVO Noord-Nederland.


  Vergilius, de grootste Latijnse dichter en zijn Aeneïs

  Publius Vergilius Maro (70-19 v.Chr.) wordt algemeen beschouwd als de grootste Romeinse dichter. Bij zijn onverwachte dood liet Vergilius een (nagenoeg voltooid) epos na, de Aeneïs, dat gaat over de Trojaanse held Aeneas die na de verwoesting van zijn vaderstad Troje en vele avontuurlijke zwerftochten uiteindelijk in Italië zijn lotsbestemming vindt. Hij wordt de stamvader van de Romeinen.

  bekijk cursus

  Geschiedenis en cultuur van het oude Griekenland

  De Europese cultuur is niet te begrijpen zonder kennis van haar achtergronden en wortels in de beschavingen van Griekenland en Rome. De Griekse beschaving beleefde haar hoogtepunt in het 5e en 4e eeuwse Athene, maar al eerder zorgden dichters als Homerus en de archaïsche lyrici (o.a. de dichteres Sappho) voor onuitwisbare sporen. In de beeldende kunsten (vazen, tempels, sculpturen etc.) bewonderen we nog steeds expressievormen die ons zeer vertrouwd aandoen maar waarvan de ‘revolutionaire’ vorm pas goed opvalt als we die vergelijken met de omringende culturen van Mesopotamië, Egypte e.d. En om nog maar niet te spreken van de filosofie.

  bekijk cursus

 • prof. dr. Rien Segers

  Rien T. Segers is Hoogleraar em. Bedrijfscultuur, van m.n. China en Japan aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is regelmatig voor langere tijd gasthoogleraar in die twee landen. 


  Het nieuwe China in de 21ste eeuw

  De afgelopen jaren heeft de Chinese leider Xi Jinping duidelijk gemaakt – in woord en daad – dat China de absolute wereldheerschappij nastreeft. Onder zijn autocratische leiding duldt China in dit opzicht geen tegenspraak, noch binnen China zelf noch in het buitenland. Wat betekent deze opzienbarende en zorgwekkende ontwikkeling voor de geopolitiek, de internationale handelsstromen, de autonomie van veel landen, inclusief die van Nederland?

  bekijk cursus

 • prof. dr. Cees Th. Smit Sibinga

  Prof. dr. C. Th. Smit Sibinga en Ir. M.P. Broekers coördineren de multidisciplinaire cursus die is voorbereid door de discussiegroep 'Impact van natuurwetenschappen en technologie op de maatschappij'. Deze discussiegroep komt voort uit de SAS (zie: http://www.safgroningen.nl) 

 • dr. Frank van Steenwijk

  Dr. Frank J. van Steenwijk studeerde Natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Tot zijn pensionering was hij werkzaam als docent bij de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.  

 • drs Edward van der Tuuk

  Drs. Edward van der Tuuk studeerde sociale filosofie, wetenschap & samenleving, en ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde af op de ethische implicaties van de wettelijke erkenning van 'intrinsieke waarde' in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren en de Wet op de Dierproeven in relatie tot moderne biotechnologie. Hij verzorgt cursussen voor HOVO en andere instellingen.


  De rechtvaardige samenleving

  Het afgelopen decennium zijn we geconfronteerd met diverse crises: de banken-crisis, de euro-crisis, de klimaat-crisis, de stikstof-crisis, de woning-crisis, de asiel-crisis, covid, en de toeslagen-affaire, om er een paar te noemen. Eén thema dat deze crises met elkaar verbindt is dat van de rechtvaardige samenleving. Elke crisis maakt een discussie los over hoe we erna alles anders gaan doen, en vooral rechtvaardiger.

  bekijk cursus

  Perspectieven op geluk

  Volgens het World Happiness Report 2022 staat het bruto nationaal geluk van de Nederlanders in de top 5. Toch krijgt bijna een kwart van de volwassenen ooit in hun leven te maken met een burn-out of depressie en stijgt het gebruik van anti-depressiva al jaren. Hoe rijmen we dit? En wat is geluk eigenlijk?

  bekijk cursus

 • drs. Ellen van der Vecht

  Drs Ellen van der Vecht geeft als kunsthistorica les op verschillende gebieden van de kunstgeschiedenis, met als specialisaties Italiaanse renaissance en de beeldende kunst van de 19-20e eeuw.


  vrouwen in de moderne kunst

  Vrouwen in de moderne kunst: de moderne kunstgeschiedenis van de late 19e tot de vroege 21ste eeuw aan de hand van de kunst van vrouwen. 

  bekijk cursus

 • prof. dr. em. John J. Videler

  John Videler introduceerde meer dan 25 generaties Groningse biologiestudenten in de diversiteit van 
  het dierenrijk. Een variant op die collegereeks, waarin recente ontwikkelingen zijn verwerkt, is voor 
  HOVO studenten geschikt gemaakt.

  website: www.johnhannekevideler.com


  Voortplanting in het dierenrijk

  Reproductie is het essentiële kenmerk van leven. Generaties planten zich voort, sterven en nakomelingen herhalen de cyclus. Geslachtelijke voortplanting is de dominante vorm bij dieren. De colleges geven een overzicht van de bizarre diversiteit aan voortplantingsstrategiën en een verklaring voor het ontstaan van de menselijke populatie van 8 miljard individuen.

  bekijk cursus

 • drs Gert Visser

  Gert Visser was psycholoog bij de RU Groningen. Hij beschouwt componist en muziekwetenschapper Bertus van 
  Lier als zijn leermeester. De menselijke emoties zijn de psychologische bouwstenen voor zijn 
  muziekcursussen.


  Tien eeuwen kunst in klank en beeld

  Beeldende kunst geïllustreerd door muziek ….. Muziek begeleid met bijpassende beelden. Een weloverwogen keuze van beeld- en muziekvoorbeelden en verrassende klankbeeldcombinaties voert je op een onverwachte en ongedachte wijze binnen in de geschiedenis van muziek en beeldende kunst door de eeuwen heen. Kortom: heel wat moois voor oog en oor.

  bekijk cursus

 • dr. Marianne Vogel

  Marianne Vogel (1958) is persoonlijke coach en literatuurwetenschapper. In haar advies- en coachpraktijk De Bosvogel te Zuidhorn begeleidt zij cliënten. Daarnaast geeft ze cursussen en leesgroepen. Marianne Vogel is gepromoveerd in de Letteren en in de Algemene Wetenschappen. Haar specialiteiten zijn literatuur- en cultuuranalyse, zingeving en creatieve omgang met problemen.

 • drs. Richard de Vries

  Richard de Vries studeerde geschiedenis aan de RUG. Hij gaf meer dan 26 jaar les in het voortgezet onderwijs.
  Momenteel houdt hij zich bezig met uiteenlopende historische activiteiten.

   

 • dr. Paul Wesselius

  Dr. Paul Wesselius (1942) studeerde sterrenkunde in Amsterdam. Tot 2005 werkte hij bij SRON Netherlands Institute for Space Research.


  Waar haalt de astronomie zijn informatie vandaan?

  Het heelal verkennen we met 3 soorten metingen: elektromagnetische straling (zoals licht), buitenaards materiaal bekijken (neutrino’s en kosmische straling), en zwaartekrachtgolven. En middels hun variatie. Bewijs van leven elders in het heelal overtuigt als we signalen waarnemen van een technologische beschaving. Metingen aan exoplaneet atmosferen of oppervlaktes zijn veel dubieuzer.

  bekijk cursus

 • dr. Marcel Zwitser

  Dr. Marcel S. Zwitser studeerde muziektheorie en muziekwetenschap en rondde zijn opleiding af met een postdoctorale lerarenopleiding muziek. In 2012 promoveerde hij aan de Universiteit van Utrecht op een interdisciplinair proefschrift muziekwetenschap en historische theologie. Sinds 2000 verzorgt hij cursussen voor het HOVO in o.m. Groningen en Amsterdam. Website: www.marcelzwitser.nl


  muziek bij kerst

  Kerstmuziek is er te kust en te keur, maar voor menige Nederlander is het Weihnachtsoratorium (BWV 248) van Johann Sebastian Bach toch de kerstmuziek bij uitstek. Bachs Weihnachtsoratorium bestaat uit een zestal cantates die voor het eerst uitgevoerd rond de jaarwisseling 1734-35 van Eerste Kerstdag tot en met Driekoningen. De eerste drie cantates zijn geschreven voor uitvoering op Eerste, Tweede en Derde kerstdag 1734. Samen vertellen deze cantates het verhaal over Jezus’ geboorte in Bethlehem.

  bekijk cursus

  Leven en werk van Robert Schumann en Clara Schumann-Wieck

  In deze overzichtscursus zullen we de levens en de loopbanen van Robert Schumann (1810-1856) en zijn vrouw Clara Schumann-Wieck (1819-1896) parallel verkennen. Werken van beiden worden besproken en beluisterd.

  bekijk cursus

  Muziek bij Kerst

  Kerstmuziek is er te kust en te keur, maar voor menige Nederlander is het Weihnachtsoratorium (BWV 248) van Johann Sebastian Bach toch de kerstmuziek bij uitstek.

  bekijk cursus

Cursusgids
Cursusgids Winter - voorjaar 2023. Via deze gids kunt u ook doorklikken naar de cursus van uw keuze.