Menu

Onderstaand vindt op op alfabetische volgorde het overzicht van de docenten die momenteel een cursus aanbieden. U kunt klikken op de naam van de docent en krijgt dan kort cv en u ziet welke cursussen de betreffende docent geeft.

 • dr. Redmer Alma

  Drs. Redmer Alma (1963) studeerde wiskunde en geschiedenis in Groningen en is archivaris. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis en cultuur van de adel in Noord-Nederland.

 • drs. Anja van Berkum
 • drs Marianne Bleumink

  Marianne Bleumink is humaan/medisch bioloog en studeerde aan de RUG. Ze heeft als docent bij diverse onderwijsinstellingen Medische kennis en biologie gegeven. Van jongs af aan is ze gefascineerd door het functioneren van het menselijk lichaam. Ze wil haar kennis hierover graag delen en inzetten om mensen meer inzicht te geven in het functioneren van het eigen lichaam.
  Homepage: www.praktijktekstenuitleg.nl

   


  Verborgen gezondheid.

  Ons lichaam bevat zo’n anderhalve kilo micro-organismen. Bacteriën, virussen, schimmels en parasieten. Bijna allemaal zo klein dat we ze met het blote oog niet kunnen zien. Onzichtbaar leven. Ze reguleren onze spijsvertering, maken deel uit van ons immuunsysteem, verzorgen onze huid, produceren vitamines en beïnvloeden zelfs ons gedrag en humeur! (Deze cursus wordt niet online aangeboden)

  bekijk cursus

 • prof. dr. em. Prof. Dr. Bert Boekschoten

  Professor Bert Boekschoten is emeritus hoogleraar paleontologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en aan de Rijksuniversiteit Groningen en is sinds zijn emeritaat docent van vele Hovo-cursussen. Hij nam deel aan veel zee-onderzoek, naar riffen in de Antillen en Indonesia, alsook aan negen grote zee-expedities in de Atlantische en Indische oceanen en onderzocht oude formaties, in zee afgezet, zoals krijtrotsen.  


  De eilanden van de Middellandse Zee: gevormd door natuur en cultuur

  Deze cursus behandelt de geologische geschiedenis van de Middellandse Zee, van Oceaan tot binnenzee. De focus is op een aantal eilanden, Cyprus, Kreta, Sardinië, Malta en de Balearen. Naast geologie komt ook de natuur: planten en dieren, aan de orde. En uiteraard de cultuur, het aandeel van de mens in de ontwikkelingsgang van de meest tot de verbeelding sprekende binnenzee van de wereld.

  bekijk cursus

 • drs. Kees Boele

  Kees Boele (1956) is bioloog, docent en ondernemer (Natuurpresentaties) en inmiddels vele jaren werkzaam voor Hovo. Vroeger o.a. werkzaam bij de Natuur en Milieufederatie Groningen; Hortus Haren en botanische tuin De Kruidhof.

 • drs. Jan Allerd de Boer

  Drs. Jan de Boer (1943) studeerde in Groningen sterrenkunde. Hij werkte tot 1988 bij het Kapteyn Astronomisch instituut als beheerder en docent. Sinds zijn studietijd houdt hij zich bezig met de popularisering van sterrenkunde.

 • drs Petra Bolhuis

  Drs. Petra Bolhuis studeerde filosofie aan de RUG. De mens en het menselijk gedrag in de samenleving staat centraal in de cursussen die zij, met haar echtgenoot drs. Theo Meereboer, geeft. Bolhuis en Meereboer zijn al vele jaren als docent bij HOVO Noord-Nederland en diverse andere hovo-instellingen in Nederland werkzaam.

 • prof. dr. em. Doeko Bosscher

  Prof. dr. Doeko Bosscher is emeritus hoogleraar Eigentijdse Geschiedenis aan de RUG. In zijn onderwijs en onderzoek richt hij zich zowel op de Nederlandse geschiedenis als op de contemporaine geschiedenis van (West-) Europa en de Verenigde Staten. Hij was tevens Rector Magnificus aan deze universiteit.

 • dr. Hanno Brand

  Hanno Brand (1959) is historicus en bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde geschiedenis in Leiden en Gent. Daarna was hij verbonden aan de Rijksuniversiteit Leiden, de Universiteit Gent, het Duits Historisch Instituut in Parijs, de Rijksuniversiteit Groningen en aan de Fryske Akademy. Zijn belangstelling gaat uit naar de geschiedenis van de Hanze en de maritieme geschiedenis van Nederland en Friesland in de middeleeuwen en de vroeg-moderne tijd.

 • drs. Margaret Breukink

  Drs. Margaret Breukink wordt gedreven door haar passie voor kunst. Haar specialiteit is het bieden van een brede cultuurhistorische context met veel aandacht voor de achtergrondverhalen en het gebruik van het beeldmateriaal. 

 • Ir. M.P. Broekers

  Prof. dr. C. Th. Smit Sibinga en Ir. M.P. Broekers coördineren de multidisciplinaire cursus die is voorbereid door de discussiegroep 'Impact van natuurwetenschappen en technologie op de maatschappij'. Deze discussiegroep komt voort uit de SAS (zie: http://www.safgroningen.nl) 

 • dr. Paul Brood

  Paul Brood is archivaris en rechtshistoricus. Als schrijver en redacteur is hij betrokken bij verschillende historische publicaties. Brood was archivaris in Drenthe en in Groninge. Vanaf 2000 is hij werkzaam bij het Nationaal Archief in Den Haag. 

 • Mr Ward Bulk
 • drs. Maaike Dicke

  Maaike Dicke (Dordrecht, 1961) is docente Italiaanse taal en cultuur aan de RUG. In haar woonplaats Winsum heeft zij een vertaalbureau (Studio Giacomina) en geeft zij privélessen 'Italiaans op maat'.

 • drs. Marleen Diepeveen

  Marleen Diepeveen geeft al meer dan vijfentwintig jaar schrijftraining. Zij is een van de (weinige) gekwalificeerde docenten schrijven in Nederland.

 • dr. Jaap van Dijk

  Jaap van Dijk studeerde Egyptische Taal- en Letterkunde aan de RUG en was van 1975 tot 2013 als Egyptoloog aan deze universiteit verbonden. Hij promoveerde in 1993 op de Nieuwe Rijks-dodenstad van Memphis bij Saqqâra, waar hij vele jaren opgroef met het RMO en de Egypt Exploration Society. Daarnaast werkte hij o.a. in het Dal der Koningen bij Luxor en in de Tempel van Moet in Karnak. Zie www.jacobusvandijk.nl

 • Jelto Drenth arts-seksuoloog

  Jelto Drenth is, na zijn artsexamen 39 jaar werkzaam geweest bij de Rutgersstichting als seksuoloog. Publiceerde een flink aantal bijdragen aan het Tijdschrift voor Seksuologie, maar schreef ook voor het lekenpubliek: een boek over de vrouw en een over de man. Was, met Goedele Liekens, mede-auteur van de zelfhulp-videoserie Je Lust en Je Leven. Hij was voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie. Na zijn pensioen is hij journalistiek actief voor het blad Argus.


  Seksualiteit: kaleidoscoop en grabbelton

  Ieder mens beschikt bij zijn geboorte over een enorm potentieel, en dat geldt ook voor seksualiteit en relationele emoties. Maar er zijn talloze mensen die zich weinig bezighouden met hun nog niet benutte mogelijkheden. Vaak is er toch wel enige nieuwsgierigheid ! En praten/lezen erover schudt doorgaans het geheugen op.

  bekijk cursus

 • dr. Peter Druijven

  Peter Druijven was als docent en onderzoeker werkzaam bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG. Hij promoveerde in 1990 aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over de sociaal-economische rurale ontwikkeling in Zuid-Mexico. Als ontwikkelingsgeograaf en planoloog heeft hij onderzoek gedaan in onder meer Mexico, India en China en heeft meerdere studiereizen naar deze gebieden georganiseerd.


  De nieuwe Zijderoutes

  De zijderoute spreekt tot de verbeelding, zowel vroeger als nu. De route, of liever routes, vormt een belangrijke schakel in een breed globaliseringsproces. China heeft onlangs een ambitieuze roadmap geformuleerd. Dit OBOR (One Belt, One Road) initiatief lijkt een weg naar een nieuwe wereldorde waarbij China de route bepaalt.

  bekijk cursus

 • drs. Miranda van Gelderen

  Miranda van Gelderen is kunsthistorica, doceert kunstgeschiedenis, architectuurgeschiedenis en archeologie aan diverse onderwijsinstellingen, geeft lezingen en begeleidt stadswandelingen en excursies. Speciale aandachtsgebieden: algemene kunstgeschiedenis, 17de eeuwse schilderkunst Noordelijke Nederlanden, materieel onderzoek van kunstvoorwerpen, beeldhouwkunst, Byzantijnse- en islamitische beeldende kunst en architectuur.

  Email: info@kijkopkunst.nu

   

 • dr. Annemie de Gendt

  Dr. Annemie De Gendt heeft vele jaren ervaring als docente aan de RUG. Haar specialisatie is de cultuur en literatuur van de Middeleeuwen en de vroegmoderne periode. Zij deelt heel graag haar kennis en doet dat met volle overtuiging en veel enthousiasme en plezier. 

 • Ger-Jan Goedvriend

  G.J.M. Goedvriend (1949) was wetenschappelijk onderzoeker, milieutechnoloog
  bij TNO docent Milieuvakken op het HBO, uitvoerder
  van Restauratieprojecten van een Rijks- en een Gemeentelijk
  monument alsook docent Scheikunde op VWO en HAVO. Na de studie
  Scheikunde met biologie in Nijmegen (1968-1972), afgestudeerd in
  Milieuhygiène (Waterzuivering) in Wageningen (1973-1981). Sterk
  gericht op praktische betekenis en toepassing van theoretische kennis
  (popularisering van de kennis over Milieukundige onderwerpen).


  Broeikasgassen, vloek of zegen?

  Het besef, dat de opwarming van de atmosfeer en daarmee het zeewater wel eens door menselijke activiteit zou kunnen worden veroorzaakt, is bij velen doorgedrongen. Recentelijk zijn de agrariërs verantwoordelijk gesteld voor de te grote stikstofemissie, door politiek, overheid en rechters. Draconische maatregelen volgden. Een handvol sceptici geeft tegengas. Wie heeft gelijk?

  bekijk cursus

 • drs. Michiel Hagdorn

  Michiel Hagdorn is literatuurwetenschapper. Sinds 1997 doceert hij aan meerdere instellingen, waaronder HOVO, Duitse literatuur, muziek en (cultuur-)geschiedenis, onder meer over Thomas Mann, Franz Kafka, Johann Wolfgang von Goethe, Richard Wagner, de Duitse Romantiek en de geschiedenis van München, Berlijn en Weimar. Hij beschouwt kunstwerken altijd in de historische, intellectuele en culturele context.

 • Prof. dr. em. Cornelius Hasselblatt

  Cornelius Hasselblatt (1960) was van 1998 t/m 2014 hoogleraar Finoegrische talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn specialiteiten zijn de Oostzeefinse talen (Estisch, Fins en kleine verwante talen), Finse en Estische literatuur, receptieonderzoek, geschiedenis en cultuurgeschiedenis.


  Goede boeken over slechte tijden

  Deze cursus wordt niet online aangeboden. Terwijl Nederland 75 jaar geleden met het einde van de Tweede Wereldoorlog vrede en vrijheid herkreeg, was dat in een aantal (Oost-)Europese landen helemaal niet het geval. Deze tragiek wordt in actuele romans van die landen nog altijd geuit en verwerkt. Hoe? Dat bekijken we aan de hand van voorbeelden uit de Estische, Finse en Duitse literatuur.

  bekijk cursus

  Mythologie en folklore van Finland en Estland

  Estland en Finland staan bekend om prachtige zaken als sauna’s en midzomernachtfeesten. Maar welke rol spelen hun mythologie en verbluffend rijke folklore nog in hun moderne maatschappij? Kunnen we ondanks de globalisering en internationalisering nog sporen van iets bijzonders of anders in die hedendaagse nationale culturen vinden?

  bekijk cursus

  De Finoegrische wereld

  Rusland, het grootste land der wereld, wordt vaak gelijk gesteld aan de Russische taal en cultuur. Toch is 20% van de ruim 140 miljoen inwoners niet Russisch. Ten dele zijn dit Finoegrische volken, met een bijzondere eigen taalfamilie en culturen die ouder zijn dan de Russische cultuur.

  bekijk cursus

 • Huub van 't Hek

   Huub van 't Hek (1947) deed rechten, communicatie en muziekgeschiedenis. Heeft sinds 1980 zijn eigen Bureau 'tHekst & Uitleg. 
  Groot operaspecialist. Kennis als basis, inzicht als doel, humor als middel. 
  Leidraad: het heden is het verleden gezien door de toekomst. 
  Homepage: www.hektic.nl

 • drs. Johan Holtrop

  Drs. J. Holtrop is kunsthistoricus en werk(te) onder andere als tentoonstellingsmaker, criticus, schrijver en doceert bij verschillende instellingen, zoals het HOVO vanaf 1996. Daarnaast is hij gespecialiseerd in de relatie tussen beeldende kunst en het brein.  


  Beeldende kunst en onze hersenen

  Wat is het geheim achter de impressionistische schilderijen van Monet? Hoe kan Picasso’s Stierenkop slechts bestaan uit een fietsstuur en een zadel? Het antwoord op deze vragen heeft te maken met hoe onze hersenen werken. Kunstenaars maken gebruik van de eigenaardigheden van ons brein en het visuele systeem en spelen daar in hun werk dikwijls een spel mee.

  bekijk cursus

 • Klaas Hoogenboezem

  Drs. Klaas Hoogenboezem (1940) was tot 2005 docent geschiedenis en aardrijkskunde aan het Hondsrugcollege in Emmen. Hij geeft lezingen en cursussen voor Volksuniversiteiten, Bibliotheken en verenigingen. Daarnaast organiseert hij studiedagen en excursies in het in het Nederlands-Duitse grensgebied.

 • drs. Martinus van Hoorn

  Martinus van Hoorn was wiskundeleraar. Voor HOVO coordineert hij de cursussen over wiskunde, gegeven door diverse docenten. 

 • drs. Hilde Hoving

  Drs. Hilde Hoving is theoloog. Zij was jaren werkzaam als docent filosofie aan een HBO theologieopleiding van de NHL Hogeschool te Leeuwarden. Zij is geestelijk verzorger en leidt uitvaarten vanuit christelijk en humanistisch perspectief.

  Homepage: www.hildehoving.nl

   

 • drs. Arend Klaas Jagersma

  Drs. Arend Klaas Jagersma studeerde onder andere filosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en was als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen.Momenteel is hij werkzaam als zelfstandig onderzoeker en docent filosofie. Sinds 1996 verzorgt hij colleges voor meerdere hovo-instellingen.

 • Prof.dr.mr. Hylkje de Jong

  Dr. mr. Hylkje de Jong studeerde onder andere Klassieke Talen en Rechten. Per 1 december 2019 is zij benoemd tot hoogleraar Rechtsgeschiedenis aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

 • drs. Sjef Kemper

  Drs. Sjef Kemper was tot zijn pensionering verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen als docent Grieks en Latijn en hij heeft onder andere jarenlang de universiteitsbrede mythologie-minor Een doos van Pandora verzorgd.

 • dr. Hans van Koningsbrugge

  Prof. dr. J.S.A.M. (Hans) van Koningsbrugge is hoogleraar Russische geschiedenis en politiek. Hij is directeur van het Nederland-Rusland Centrum én van het evenzeer aan de Rijksuniversiteit Groningen verbonden Centre for Russian Studies. Hij is betrokken bij de minor- en masteropleiding Midden- en Oost-Europastudies en specialist in de Europese geschiedenis van de 18e eeuw.


  De Vietnam Oorlog: Koude Oorlog in de Tropen?

  De Vietnam Oorlog heeft decennia lang het nieuws gedomineerd. De uiteindelijke Amerikaanse terugtocht uit Saigon leverde iconische beelden op, die bij menigeen nog op het netvlies staan. Maar hoe kon het zover komen? En wat hebben Japan en Frankrijk hiermee te maken? In deze collegereeks staan de oorzaken, het verloop en het einde van dit conflict centraal. De reeks zal eindigen met een beschouwing over het Vietnam van vandaag.

  bekijk cursus

 • Nicolaas Kraft van Ermel MA

  Nicolaas A. Kraft van Ermel is historicus gespecialiseerd in contemporaine geschiedenis van Rusland, Oekraïne en Polen; zijn bredere expertise is gelegen in de Europese geschiedenis van de 20ste eeuw. 

 • drs. Laurens krüger

  Laurens Krüger studeerde Cultuurgeschiedenis. Zij is mede-organisator filosofisch café Philos Groningen en ontwikkelt initiatieven op het gebied van kunstreflectie en creatieve ontwikkeling, waarbij ze zich voedt vanuit de kunsten, de filosofie, literatuur en (cognitie-)wetenschappen. Laurens studeert Kunsteducatie.

 • drs. Saskia van Lier

  Saskia van Lier (1978) heeft godsdienstwetenschap gestudeerd aan de RUG en is gespecialiseerd in christelijke kunst en kerkbouw. Als freelancer heeft ze enkele boeken geschreven, cursussen en lezingen gegeven en reizen en excursies begeleid.

 • dr. Tineke Looijenga

  Tineke Looijenga studeerde Oude Germaanse Talen en Culturen aan de RUG en promoveerde in 1997 op de oudste runeninscripties van Europa. Haar onderzoek heeft zich later meer gericht op de archeologie en op de oudere geschiedenis van Europa. Als onafhankelijk onderzoeker combineert zij archeologie en taalkunde en richt ze zich op Kelten en Prehistorische culturen in Europa. De focus is op neolithicum, bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd.


  De eilanden van de Middellandse Zee: gevormd door natuur en cultuur

  Deze cursus behandelt de geologische geschiedenis van de Middellandse Zee, van Oceaan tot binnenzee. De focus is op een aantal eilanden, Cyprus, Kreta, Sardinië, Malta en de Balearen. Naast geologie komt ook de natuur: planten en dieren, aan de orde. En uiteraard de cultuur, het aandeel van de mens in de ontwikkelingsgang van de meest tot de verbeelding sprekende binnenzee van de wereld.

  bekijk cursus

  Keltische cultuurgeschiedenis: van Hallstatt tot Halloween.

  Kelten en hun cultuur hebben door de eeuwen heen tot de verbeelding gesproken. Ook nu nog worden Keltische gebruiken in ere gehouden. Op vele plaatsen in Europa treft men sporen van een oude Keltische bewoning aan, resten van een grote cultuur. De cursus laat u kennismaken met het rijke verleden van de Kelten.

  bekijk cursus

 • drs. Hans de Man

  Hans de Man studeerde architectuur- en stedenbouwgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en is werkzaam als zelfstandig architectuurhistoricus. Daarnaast is hij als docent verbonden aan diverse instellingen, waaronder ArtEZ academie van bouwkunst.

 • drs. Gerry Mulder

  Gerry Mulder is classica en heeft jaren Klassieke Talen en Klassieke Culturele Vorming onderwezen. Tegenwoordig geeft ze cursussen Latijn en Klassieke Oudheid bij HOVO.


  Beroemde vrouwen in de Romeinse oudheid

  Hoewel de maatschappij in de Romeinse Oudheid een mannenwereld was, kennen we uit de literatuur toch vele markante, beroemde vrouwenfiguren. De mythologische Dido en de historische Lucretia en Agrippina inspireren ook in onze tijd nog schrijvers, schilders, beeldhouwers en componisten. (Deze cursus wordt niet online aangeboden)

  bekijk cursus

  Latijn

  Zo'n tweeduizend jaar geleden werd Europa beheerst door de Romeinen. Hun cultuur heeft een enorme invloed op Europa gehad: allerlei Romeinse gewoonten en uitvindingen zijn nog steeds terug te vinden in ons dagelijks leven. Doordat Rome een wereldmacht werd, groeide de taal der Romeinen, het Latijn, uit tot de belangrijkste voertaal, waaruit onze voorouders veel woorden overnamen. Nog steeds zit het Nederlands vol met woorden en zinnen, die uit het Latijn afkomstig zijn. Latijn betekent vooral: kennismaken met de wortels van onze eigen cultuur. (Deze cursus wordt niet online aangeboden)

  bekijk cursus

 • drs. Rob Mulder
 • drs. Marcel Niekus

  Marcel J.L.Th. Niekus (1970) is archeoloog, gespecialiseerd in het onderzoek naar de Steentijd. Vooral de periode van de Neanderthaler heeft zijn warme belangstelling. Hij is medeoprichter van Stichting STONE (Steentijdonderzoek Nederland), dat als doel heeft om het onderzoek naar de Neanderthalers in Noord-Nederland te bevorderen.

 • Karel van Olffen

  Karel van Olffen is musicus. Na zijn opleiding aan het conservatorium in Amsterdam, specialiseerde hij zich in de geschiedenis van de Russische muziek en haar dwarsverbindingen met de Russische literatuur en schilderkunst.

 • prof. dr. Bert Otten
 • Bauke van der Pol

  Bauke van der Pol is antropoloog (VU, Amsterdam) met India als specialisatie. Hij deed onderzoek naar het kastenstelsel in Kerala en naar het gemeenschappelijke Indiaas-Nederlandse erfgoed. Zijn jarenlange kennis en ervaring resulteerde in een aantal boeken en talrijke publicaties en artikelen. Voor Omrop Fryslân maakte hij een documentaires onder de titel, ‘Fries in Yndia’. 

 • drs. Tom Reijers

  Tom Reijers was exploratiegeoloog voor Shell (1972-1999). Hij begeleidde na zijn pensionering (1999) wereldwijd wetenschappelijk reizen en expedities en geeft tegenwoordig HOVO-cursussen alsmede gastlessen op middelbare scholen.

   

 • Em.prof.dr. Dirk-jan Reijngoud
 • Em. prof. dr. Reinder Reinders

  Dr. Reinder Reinders is emeritus hoogleraar archeologie aan de 
  Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 1971 verricht hij archeologisch 
  onderzoek in Thessalië (Griekenland) en van 1976 tot 2016 leidde hij de 
  Nederlandse opgravingen in het gebied van de Hellenistische stad Halos. 
  Daarnaast gaat zijn belangstelling uit naar kaarten van de provincie 
  Groningen en de bewoningsgeschiedenis van de Drentse dorpen Pesse, 
  Havelte en Uffelte.

 • Prof. dr. em. Hans Renner

  Prof. dr. Hans Renner, geboren te Praag, is emeritus hoogleraar in Midden- en Oost-Europese Geschiedenis aan de RUG. 


  Joods verleden in Midden-Europa (Cursus in Assen)

  In geen ander deel van de wereld - met de Verenigde Staten als uitzondering - speelden de Joden zo een belangrijke rol in de maatschappij als in Midden-Europa. Op cultureel gebied, in de wetenschap, in de economie. In deze collegereeks maken wij kennis met het Joodse leven van weleer. (Deze cursus wordt niét online aangeboden)

  bekijk cursus

 • Justa Renner-van Niekerk

  Justa Renner-van Niekerk verzorgt de audiovisuele presentatie en doet literatuuronderzoek voor dit college


  Joods verleden in Midden-Europa (Cursus in Assen)

  In geen ander deel van de wereld - met de Verenigde Staten als uitzondering - speelden de Joden zo een belangrijke rol in de maatschappij als in Midden-Europa. Op cultureel gebied, in de wetenschap, in de economie. In deze collegereeks maken wij kennis met het Joodse leven van weleer. (Deze cursus wordt niét online aangeboden)

  bekijk cursus

 • Gert Riemersma

  Gert Riemersma was docent in het middelbaar (beroeps)onderwijs in de vakken beeldende vorming en kunstgeschiedenis. 


  Tien eeuwen Kunst in Klank en Beeld

  Beeldende kunst geïllustreerd door muziek ….. Muziek begeleid met bijpassende beelden. Een weloverwogen keuze van beeld- en muziekvoorbeelden en verrassende klankbeeldcombinaties voeren je op een onverwachte en ongedachte wijze binnen in de geschiedenis van muziek en beeldende kunst door de eeuwen heen. Kortom: heel wat moois voor oog en oor. (Deze cursus wordt niet online aangeboden)

  bekijk cursus

 • drs. Loes Rotshuizen

  Loes Rotshuizen studeerde kunstgeschiedenis in Amsterdam (VU) en Parijs (Sorbonne). Zij doceerde kunst- en cultuurgeschiedenis aan de Lerarenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving aan NHL Hogeschool in Leeuwarden. Zij trad op als (mede)curator van beeldententoonstellingen in het park Vijversburg bij Leeuwarden. Daarnaast was en is zij nog steeds actief als docente binnen het HOVO in Noord-Nederland, met als standplaats Leeuwarden.

 • drs. Alberte Roué

  Alberte Roué was verbonden aan de afdeling Frans van Romaanse Talen en Culturen (RTC) bij de RUG. Ze gaf daar colleges Franse taalvaardigheid en cultuur.

 • drs. Agnes Schilder

  Agnes Schilder is psycholoog en als docent verbonden aan diverse onderwijsinstellingen waaronder de opleiding Toegepaste Psychologie van de Hanzehogeschool Groningen.  

  Homepage: www.acttoo.nl

   

 • dr. Henk Schoonhoven

  Dr. Henk Schoonhoven was universitair docent Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verzorgt al vele jaren cursussen voor de Senioren Academie.

 • Dr. Pouwel Slurink

  Dr. Pouwel Slurink studeerde filosofie in Nijmegen en werkte daar bij de afdeling Algemene 
  Wetenschapsleer. Hij gaf les aan diverse universiteiten en instellingen. Hij schreef veel over evolutie 
  en filosofie, o.a. Aap zoekt zin; waarom wij bewustzijn, vrije wil, cultuur en religie hebben (2014). 

  https://radboud.academia.edu/PouwelSlurink

 • prof. dr. Cees Th. Smit Sibinga

  Prof. dr. C. Th. Smit Sibinga en Ir. M.P. Broekers coördineren de multidisciplinaire cursus die is voorbereid door de discussiegroep 'Impact van natuurwetenschappen en technologie op de maatschappij'. Deze discussiegroep komt voort uit de SAS (zie: http://www.safgroningen.nl) 

 • drs Frans Somers

  Frans Somers (1947) is econoom. Hij is auteur van talrijke studieboeken over de (internationale) economie en doceerde onder andere aan de Hanzehogeschool Groningen, de Universiteit van Leiden, de AOG School of management en als gastdocent aan universiteiten in Praag, Boedapest en Moskou. De laatste jaren voor zijn pensionering in 2016 werkte hij als zelfstandig adviseur voorinternationaliseringsprogramma's van universiteiten en hogescholen.

 • dr. Frank van Steenwijk

  Dr. Frank J. van Steenwijk studeerde Natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Tot zijn pensionering was hij werkzaam als docent bij de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.  

 • test testdocent
 • drs Michiel Edward van der Tuuk

  Drs. Edward van der Tuuk studeerde sociale filosofie, wetenschap & samenleving, en ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde af op de ethische implicaties van de wettelijke erkenning van 'intrinsieke waarde' in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren en de Wet op de Dierproeven in relatie tot moderne biotechnologie. Hij verzorgt cursussen voor de HOVO / Senioren-academie, de U3L, de ISVW, en voorheen het Instituut voor Filosofie en de Volksuniversiteit.

 • drs. ellen van der Vecht

  Drs Ellen van der Vecht geeft als kunsthistorica les op verschillende gebieden van de kunstgeschiedenis, met als specialisaties Italiaanse renaissance en de beeldende kunst van de 19-20e eeuw.


  Topmusea van de wereld

  Rembrandt´s Danaë in de Hermitage in Sint Petersburg, las Meninas van Velàzquez in het Prado in Madrid... Het zijn maar enkele voorbeelden van werken die in deze korte cursus voorbij komen. U maakt per college een reis door de geschiedenis en de collecties van een topmuseum. U ziet de highlights in de collecties van schitterende musea over de hele wereld. Bekende én minder bekende kunstwerken komen aan bod. (Deze cursus wordt niet online aangeboden)

  bekijk cursus

 • Mr. dr. Welmoed van der Velde

  Mr. dr. Welmoed van der Velde is lector Maritime Law aan NHL Stenden hogeschool bij het Maritiem Instituut Willem Barentsz. Daarnaast werkt zij als raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag en als plv. voorzitter bij het Tuchtcollege voor de Scheepvaart. Welmoed van der Velde is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op de positie van het zeeschip in het internationaal privaatrecht.

 • prof. dr. em. John J. Videler

  Dr. John J. Videler is emeritus hoogleraar Evolutionaire Mechanica aan de Universiteit van Leiden, en Mariene Zoölogie en Bionica aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn expertise omvat kennis over zwemmen, vliegen en toepassingen van biologische kennis in de techniek.

  Homepage: www.joepvof.nl

   

 • drs Gert Visser

  Gert Visser was psycholoog bij de RU Groningen. Hij beschouwt componist en muziekwetenschapper Bertus van 
  Lier als zijn leermeester. De menselijke emoties zijn de psychologische bouwstenen voor zijn 
  muziekcursussen.


  Tien eeuwen Kunst in Klank en Beeld

  Beeldende kunst geïllustreerd door muziek ….. Muziek begeleid met bijpassende beelden. Een weloverwogen keuze van beeld- en muziekvoorbeelden en verrassende klankbeeldcombinaties voeren je op een onverwachte en ongedachte wijze binnen in de geschiedenis van muziek en beeldende kunst door de eeuwen heen. Kortom: heel wat moois voor oog en oor. (Deze cursus wordt niet online aangeboden)

  bekijk cursus

 • dr. Marianne Vogel

  Marianne Vogel (1958) is persoonlijke coach en literatuurwetenschapper. In haar advies- en coachpraktijk De Bosvogel te Zuidhorn begeleidt zij cliënten. Daarnaast geeft ze cursussen en leesgroepen. Marianne Vogel is gepromoveerd in de Letteren en in de Algemene Wetenschappen. Haar specialiteiten zijn literatuur- en cultuuranalyse, zingeving en creatieve omgang met problemen.


  De gouden jaren twintig in Berlijn

  Wie kent Marlene Dietrich niet? Deze ster en haar film ‘Der Blaue Engel’ zijn tot op heden een symbool van de jaren twintig in Berlijn. Niet alleen de hoge cultuur, maar ook de populaire cultuur had toen een spectaculair niveau. Geen andere metropool in Europa trok zoveel briljante kunstenaars, intellectuelen, revolutionairen en mensen met een alternatieve levensstijl aan. Maar hoe gouden waren deze jaren werkelijk? Berlijn was immers ook de stad van dramatische armoede, werkloosheid en de opkomst van het nationaalsocialisme. Hoe zijn deze tegenstellingen te rijmen? (Deze cursus wordt niet online aangeboden)

  bekijk cursus

  Berlijn en de Tweede Wereldoorlog

  (Deze cursus wordt niet online aangeboden) In Berlijn is de Tweede Wereldoorlog nog altijd zichtbaar in talloze ‘Erinnerungsorte’: plekken die voor een grote groep mensen een speciale betekenis hebben. Interessant is dat zo’n ‘plek’ ook een persoon, voorwerp of gebeurtenis kan zijn. Wat wordt herinnerd? Hoe? En wat zegt ons dat over de oorlog en over goed en fout?

  bekijk cursus

 • drs. Fons van Wanroij

  Fons van Wanroij was bijna veertig jaar leraar Nederlands. Zijn belangstelling voor de kunsten en de geschiedenis leidde tot enkele bescheiden publicaties en de organisatie van veelsoortige culturele evenementen in Stad, Lande en buitenlanden.

 • Oscar Weijman
 • dr. Paul Wesselius

  Dr. Paul Wesselius (1942) studeerde sterrenkunde in Amsterdam. Tot 2005 werkte hij bij SRON aan de satellieten ANS, IRAS, ISO en Herschel, de laatste 10 jaar als divisiehoof


  Astrobiologie

  Een van de belangrijkste vragen voor de mensheid is: Zijn wij alleen in het grote heelal? Of zijn er elders ook intelligent wezens. Of wat simpeler: Komt er leven op microbeniveau voor buiten de aarde?

  bekijk cursus

 • Wildevuur, Reijngoud, Van Baak, Otten
 • drs. Andreas Wismeijer

  Andreas Wismeijer heeft na zijn afstuderen aan de Universiteit van Tilburg zes jaar aan de Vrije Universiteit van Barcelona gewerkt als docent en onderzoeker. Zijn onderzoek richt zich met name op de persoonlijkheidspsychologie en de relatie tussen het hebben van geheimen en welzijn.

 • Willem Wolfert

  Willem Wolfert heeft 30 jaar les gegeven aan de Politieacademie.  Hij doceerde zowel aan de basispolitieopleiding als aan de voortgezette opleidingen 'van politieagent tot hulpofficier van justitie'. Daarnaast verzorgde hij specialistische recherche opleidingen.

 • drs. Arnold Ziegelaar

  Arnold Ziegelaar (1962) is filosoof, beeldend kunstenaar en schrijver. Hij is als docent filosofie werkzaam in het hoger onderwijs. Zijn interesse ligt vooral bij metafysica, bewustzijnsfilosofie en levensfilosofie. Hij publiceerde Aardse mystiek, inleiding in de filosofie van de verwondering (2015) en Oorspronkelijk bewustzijn, een kritiek van de neuromane rede (2016)..Hij verricht als buitenpromovendus bij de Universiteit Leiden onderzoek naar de grondvraag van de metafysica.

  Homepage: www.arnoldziegelaar.nl

   


  Zin zoeken en zin vinden

  ‘Zingeving’ is een veel gebruikt woord. Niet altijd is duidelijk wat er mee wordt bedoeld. Filosofie is van oudsher betrokken op vragen rond zin en zinloosheid. We ontwikkelen een model van zingeving en bespreken thema’s zoals zelfontplooiing, vriendschap, religie en mystiek. Een cursus voor iedereen die zich (weer) wil oriënteren op de (on)zin van het leven.

  bekijk cursus

 • dr. Marcel Zwitser

  Dr. Marcel S. Zwitser studeerde muziektheorie en muziekwetenschap en rondde zijn opleiding af met een postdoctorale lerarenopleiding muziek. In 2012 promoveerde hij aan de Universiteit van Utrecht op een interdisciplinair proefschrift muziekwetenschap en historische theologie. Sinds 2000 verzorgt hij cursussen voor het HOVO in o.m. Groningen en Amsterdam. Website: www.marcelzwitser.nl


  ‘The criterion must be humility’ (Cursus in Groningen)

  Al jaren is de Estse componist Arvo Pärt (*1935) de meest gespeelde eigentijdse klassieke componist. Uitvoeringen van zijn verstilde werken zijn vaak volledig uitverkocht en cd’s met opnamen ervan gaan als warme broodjes over de toonbank.

  bekijk cursus

Cursusgids
We hopen dat u een goede keuze kunt maken uit ons cursusaanbod.