Menu

Onderstaand vindt op op alfabetische volgorde het overzicht van de docenten die momenteel een cursus aanbieden. U kunt klikken op de naam van de docent en krijgt dan kort cv en u ziet welke cursussen de betreffende docent geeft.

 • drs. Cindy Besselink

  Cindy Besselink heeft ruim veertig jaar ervaring in het voortgezet onderwijs, met name in de VWO bovenbouw. Haar aandacht gaat vooral uit naar de Nieuwste en Contemporaine Geschiedenis. 


  Geopolitieke ontwikkelingen sinds de ‘val van de muur’.

  Tijdens de Cuba crisis van 1962 waren we collectief doodsbang voor een alles vernietigende kernoorlog. Lange tijd verdween deze angst naar de achtergrond, totdat de Russische president Poetin afgelopen februari zijn tegenstanders geheel onverwacht bedreigde met de inzet van kernwapens. Waardoor en hoe kon het zover komen?

  bekijk cursus

 • drs Marianne Bleumink

  Marianne Bleumink is humaan/medisch bioloog en studeerde aan de RUG. Ze heeft als docent bij diverse onderwijsinstellingen Medische kennis en biologie gegeven. Van jongs af aan is ze gefascineerd door het functioneren van het menselijk lichaam. Ze wil haar kennis hierover graag delen en inzetten om mensen meer inzicht te geven in het functioneren van het eigen lichaam.
  www.mariannebleumink.nl
   

   


  Over-leven!

  We leven 24 uur per dag. Elke verandering in en buiten ons lichaam ‘vraagt’ om een reactie. En om dat te kunnen, gebeurt er gelukkig heel veel op de automatische piloot. Onze stressreactie heeft hier een essentiële rol in. Zonder stress hebben we geen schijn van kans om te over-leven.

  bekijk cursus

 • prof. dr. em. Bert Boekschoten

  Professor Bert Boekschoten is emeritus hoogleraar paleontologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en aan de Rijksuniversiteit Groningen en is sinds zijn emeritaat docent van vele Hovo-cursussen. Hij nam deel aan veel zee-onderzoek, naar riffen in de Antillen en Indonesia, alsook aan negen grote zee-expedities in de Atlantische en Indische oceanen en onderzocht oude formaties, in zee afgezet, zoals krijtrotsen.  


  Op pad met het verleden

  Voorafgaand aan de lezingen van Prof. Boekschoten over de 'evolutie van de mens' kunt u onder begeleiding van de docent deelnemen aan een busexcursie naar Natuurpark en museum Lelystad. In het museum is op dit moment de tentoonstelling 'Ice age Flevoland: van nijlpaard tot neanderthaler‘ te zien.

  bekijk cursus

 • drs. Jan Allerd de Boer

  Drs. Jan de Boer (1943) studeerde sterrenkunde in Groningen . Hij werkte tot 1988 bij het Kapteyn Astronomisch instituut als beheerder en docent. Sinds zijn studietijd houdt hij zich bezig met de popularisering van sterrenkunde.


  Inleiding in de sterrenkunde

  Een cursus over de ‘fundamenten’ van de astronomie: zonnestelsel, sterren, sterrenstelsels en ontstaan heelal. Van dichtbij (zon en 8 planeten), via sterren en hun ‘leven’, naar stelsels van honderden miljarden sterren. En tenslotte over de ontwikkeling van het heelal vanaf de ‘Big Bang’. Daarnaast aandacht voor het hoofdgereedschap van de astronomen: telescopen en andere instrumenten.

  bekijk cursus

 • drs Petra Bolhuis

  Drs. Petra Bolhuis studeerde filosofie aan de RUG. De mens en het menselijk gedrag in de samenleving staat centraal in de cursussen die zij, met haar echtgenoot drs. Theo Meereboer, geeft. Bolhuis en Meereboer zijn al vele jaren als docent bij HOVO Noord-Nederland en diverse andere hovo-instellingen in Nederland werkzaam.


  Hannah Arendt, 'Denken'

  Na 'Totalitarisme' en 'De menselijke conditie' keert Arendt terug waar ze begon; bij het leven van de geest. Haar vraag: Welke handvatten biedt denken om een menswaardig leven vorm te geven?

  bekijk cursus

  Troost, als licht in donkere tijden

  Nussbaum legt in De breekbaarheid van het goede uit dat we door liefde en vriendschap, door onze binding aan unieke en onvervangbare mensen en situaties, kwetsbaar zijn voor lijden. Troost raakt aan individueel lijden, maar de cursus gaat over universele bronnen van troost.

  bekijk cursus

  Arendt, leven en liefdes in brieven

  Er zijn altijd veel persoonlijke vragen over deze filosofe wier leven en werk zo vervlochten zijn. Een zomercursus over haar- vele- briefwisselingen met Blucher en Jaspers en anderen. Het zal gaan over haar complexe relatie met Heidegger over haar moederland Duitsland en haar opvangland Amerika.

  bekijk cursus

 • prof. dr. em. Doeko Bosscher

  Prof. dr. Doeko Bosscher is emeritus hoogleraar Eigentijdse Geschiedenis aan de RUG. In zijn onderwijs en onderzoek richt hij zich zowel op de Nederlandse geschiedenis als op de contemporaine geschiedenis van (West-) Europa en de Verenigde Staten. Hij was tevens Rector Magnificus aan deze universiteit.


  Nog steeds een wereldmacht?

  De Verenigde Staten hebben zich pas na de verwoestende Burgeroorlog (1861-1865) als wereldmacht gemanifesteerd. Vanaf de Eerste Wereldoorlog kwam de wereldorde onder invloed te staan van een soort Amerikaanse droom van eenheid en harmonie. Wat is er nu nog van deze idealen en ambities over?

  bekijk cursus

 • dr. Hanno Brand

  Hanno Brand (1959) is historicus en werkzaam aan de Fryske Akademy en de Stichting Erfgoed Gelderland. Tot februari 2022 was hij bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen.  Hij studeerde geschiedenis in Leiden en Gent. Daarna was hij verbonden aan de Rijksuniversiteit Leiden, de Universiteit Gent, het Duits Historisch Instituut in Parijs, de Rijksuniversiteit Groningen en aan de Fryske Akademy. Zijn belangstelling gaat uit naar de geschiedenis van de Hanze en de maritieme geschiedenis van Nederland en Friesland in de middeleeuwen en de vroeg-moderne tijd.

 • drs. Margaret Breukink

  Drs. Margaret Breukink wordt gedreven door haar passie voor kunst. Haar specialiteit is het bieden van een brede cultuurhistorische context met veel aandacht voor de achtergrondverhalen en het gebruik van het beeldmateriaal. 

 • Ir. M.P. Broekers

  Prof. dr. C. Th. Smit Sibinga en Ir. M.P. Broekers coördineren de multidisciplinaire cursus die is voorbereid door de discussiegroep 'Impact van natuurwetenschappen en technologie op de maatschappij'. Deze discussiegroep komt voort uit de SAS (zie: http://www.safgroningen.nl) 


  Dilemma’s bij de Klimaataanpak en Energietransitie.

  Wij worden overspoeld door problemen: klimaatverandering door gebruik van fossiele brandstoffen, een crisis omdat gas onbetaalbaar wordt door de oorlog in Oekraïne. Maar zijn er ook lichtpuntjes? Onze voetballende filosoof wist het zeker: “Elk nadeel heb se voordeel”, maar welke zijn de kansen die energietransitie ons bieden?

  bekijk cursus

 • dr. Paul Brood

  Paul Brood is archivaris en rechtshistoricus. Hij is als schrijver en redacteur betrokken bij verschillende historische publicaties. Brood was archivaris in Drenthe en in Groningen en was werkzaam bij het Nationaal Archief in Den Haag.

 • drs. Maaike Dicke

   Maaike Dicke (Dordrecht, 1961) is docente Italiaanse taal en cultuur aan de RUG.  In haar woonplaats Winsum heeft zij een vertaalbureau (Studio Giacomina) en geeft zij privélessen Italiaans op maat.


  Italiaanse bomen in het Netflix-bos

  Op Netflix is het Italiaanse aanbod overweldigend, bijna intimiderend. In acht colleges worden de cursisten wegwijs gemaakt in dit enorme bos zodat de bomen weer zichtbaar worden. Uitgaande van verschillende thema's zal ik achtergrondinformatie verschaffen over een aantal titels opdat de cursisten hun keuzes weloverwogen en makkelijker kunnen bepalen.

  bekijk cursus

 • drs. Marleen Diepeveen

  Marleen Diepeveen geeft al meer dan vijfentwintig jaar schrijftraining. Zij is een van de (weinige) gekwalificeerde docenten schrijven in Nederland.


  Vervolgcursus levensverhaal

  Uw losse herinneringen kunnen een samenhangende autobiografie worden. Hoe doet u dat? Hoe zorgt u ervoor dat er lijn komt in de teksten die u schrijft? Schrijft u over de buurt waar u bent opgegroeid? Of liever over uw werk? Over bijzondere mensen die u hebt ontmoet? In deze vervolgcursus krijgt u handreikingen om uw teksten te ordenen.

  bekijk cursus

  Hoe schrijf ik een goed verhaal?

  Als u het leuk vindt om korte verhalen te schrijven, is deze cursus iets voor u! In de cursus leert u verschillende technieken om de lezer te boeien. Een foto, een pakkende beginzin of een opmerkelijke situatie kunnen uitgangspunt zijn voor uw verhaal.

  bekijk cursus

 • dr. Peter Druijven

  Peter Druijven was als docent en onderzoeker werkzaam bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG. Hij promoveerde in 1990 aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over de sociaal-economische rurale ontwikkeling in Zuid-Mexico. Als ontwikkelingsgeograaf en planoloog heeft hij onderzoek gedaan in onder meer Mexico, India en China en heeft meerdere studiereizen naar deze gebieden georganiseerd.


  Etnische minderheden in China

  Veel etnische minderheden bevinden zich in de grensgebieden van China. Zij nemen ook een perifere positie in binnen de Chinese Han samenleving. Minderheden dienen ontwikkeld te worden in economische en politiek-culturele zin via een sinificatieproces o.l.v. de Chinese Communistische Partij, temeer daar deze grensgebieden een sleutelrol spelen voor China als global player. 

  bekijk cursus

 • Dr. Henk von Eije

  Henk von Eije heeft ruim 30 jaar ervaring als Universitair Hoofddocent Financiering aan de Universiteit van Groningen 


  Moderne financieringstheorie

  U wordt op intuïtieve wijze ingevoerd in begrippen van de moderne financieringstheorie. De docent bespreekt netto contante waarde, risico en rendement, call- en putopties, financiële irrelevantie, efficiënte markten, agentschapskosten en asymmetrische informatie. Deze ideeën worden toegepast op de ondernemingsfinanciering en op wat dat voor u kan betekenen. Daarbij gaat de docent ook in op (eigen) empirisch onderzoek.

  bekijk cursus

 • drs. Joost Eskes

  Joost Eskes was docent aan de Hanzehogeschool Groningen en gedurende enkele jaren gedetacheerd als 
  docent geschiedenis aan de lerarenopleiding aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. 
  Hij publiceert regelmatig op www.historiek.nl

 • drs. Gradus Florestein

  Gradus van Florestein (1950) werkte voor zijn pensionering als psychiater en psychotherapeut
  in een eigen praktijk. In 2002 publiceerde hij ’Transpersoonlijke psychiatrie, relatie in beweging’ Aansluitend op
  het fenomeen ‘opstellingen’ publiceerde hij in 2009: ‘De depressie vanuit verschuivend 
  perspectief’. In 2021 publiceerde hij samen met Petra Bolhuis en Theo Meereboer: "de 
  rattenvangers van het onbehagen”.
   


  Troost, als licht in donkere tijden

  Nussbaum legt in De breekbaarheid van het goede uit dat we door liefde en vriendschap, door onze binding aan unieke en onvervangbare mensen en situaties, kwetsbaar zijn voor lijden. Troost raakt aan individueel lijden, maar de cursus gaat over universele bronnen van troost.

  bekijk cursus

 • drs. Miranda van Gelderen

  Miranda van Gelderen is kunsthistorica, doceert kunstgeschiedenis, architectuurgeschiedenis en archeologie aan diverse onderwijsinstellingen, geeft lezingen en begeleidt stadswandelingen en excursies. Speciale aandachtsgebieden: algemene kunstgeschiedenis, 17de eeuwse schilderkunst Noordelijke Nederlanden, materieel onderzoek van kunstvoorwerpen, beeldhouwkunst, Byzantijnse- en islamitische beeldende kunst en architectuur.

  Email: info@kijkopkunst.nu

   


  Overzichtscursus Moderne beeldende kunst, deel 3

  Onze fascinerende ontdekkingstocht door de kunstgeschiedenis voert langs een chronologisch overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de beeldende kunst van de twintigste eeuw in West-Europa en Noord-Amerika. De cursisten leren de stijlkenmerken herkennen en de stromingen, stijlen en opvattingen worden geplaatst in de (kunst)historische context.

  bekijk cursus

  Hollandse schilderkunst in de Gouden Eeuw

  Wie kent ze niet? De wereldberoemde schilderijen van Hollandse meesters zoals Frans Hals, Pieter de Hooch, Jacob van Ruisdael en Johannes Vermeer. In deze cursus behandelen we de specialismen van het landschap, genrestuk, portret en stadsgezicht. Welke betekenissen gaan mogelijk schuil achter de schilderijen en hoe leefden deze vermaarde kunstenaars?

  bekijk cursus

 • drs. Michiel Hagdorn

  Michiel Hagdorn is literatuurwetenschapper. Sinds 1997 doceert hij aan meerdere instellingen, waaronder HOVO, Duitse literatuur, muziek en (cultuur-)geschiedenis, onder meer over Thomas Mann, Franz Kafka, Johann Wolfgang von Goethe, Richard Wagner, de Duitse Romantiek en de geschiedenis van München, Berlijn en Weimar. Hij beschouwt kunstwerken altijd in de historische, intellectuele en culturele context.


  Franz Kafka

  Kafka’s oeuvre lijkt ‘vanuit het niets’ geschreven, zo raadselachtig is het. Maar in werkelijkheid biedt Kafka ontstellend scherpe tijdsportretten: verhalen als ‘Die Verwandlung’ (de gedaanteverwisseling) en de roman ‘Der Proceß’ behandelen sociale omstandigheden, psychologische en filosofische omwentelingen (Freud, Nietzsche) en het jodendom aan het begin van de 20e eeuw.

  bekijk cursus

  München, het ‘Athene aan de Isar’

  München is een van de interessantste en mooiste steden van Duitsland, vanwege zijn bewogen geschiedenis en uitzonderlijke culturele rijkdom. In de 19e eeuw krijgt de stad onder koning Ludwig I Europese allure en krijgt de bijnaam ‘Athene aan de Isar’. In het kunstzinnige klimaat gedijt ook de literatuur: van bohèmiens tot elitaire schrijvers.

  bekijk cursus

 • Prof. dr. em. Cornelius Hasselblatt

  Cornelius Hasselblatt (1960) was van 1998 t/m 2014 hoogleraar Finoegrische talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn specialiteiten zijn de Oostzeefinse talen (Estisch, Fins en kleine verwante talen), Finse en Estische literatuur, receptieonderzoek, geschiedenis en cultuurgeschiedenis.


  Schoonheid en magie van de Finoegrische talen

  Jacob Grimm, de beroemde taalkundige en sprookjesverzamelaar, noemde Fins een van de mooiste talen ter wereld met een perfecte vorm. Fins en daarmee verwante talen verschillen inderdaad fundamenteel van onze Indoeuropese talen. En dat roept boeiende vragen op over taalontwikkeling, taalcontacten en de invloed van taal op het denken.

  bekijk cursus

  De Finse Kalevala

  Finland vierde in 2017 zijn honderdste verjaardag, want op 6 december 1917 verklaarde het land zich onafhankelijk van Rusland. Maar de Finse cultuur is uiteraard veel ouder. Het duidelijkste voorbeeld hiervan is wellicht het wereldberoemde epos Kalevala, dat in 1835 voor het eerst werd gepubliceerd.

  bekijk cursus

 • Huub van 't Hek

   Huub van 't Hek (1947) deed rechten, communicatie en muziekgeschiedenis. Heeft sinds 1980 zijn eigen Bureau 'tHekst & Uitleg. 
  Groot operaspecialist. Kennis als basis, inzicht als doel, humor als middel. 
  Leidraad: het heden is het verleden gezien door de toekomst. 
  Homepage: www.hektic.nl


  Nationalistische opera of het nationalisme in de opera?

  Claudio Monteverdi (1567 - 1643) legt het fundament voor de theatertaal van de opera. Zangkunst als opperste vorm van communicatie. Vanuit Mantova en Venetië zal deze muzikale taal de wereld veroveren. Daarom opera in zeven verschillende talen. Nationale juweeltjes die het beluisteren en bekijken meer dan waard zijn.

  bekijk cursus

 • drs. Johan Holtrop

  Drs. J. Holtrop is kunsthistoricus en werk(te) onder andere als tentoonstellingsmaker, criticus, schrijver en doceert bij verschillende instellingen, zoals het HOVO vanaf 1996. Daarnaast is hij gespecialiseerd in de relatie tussen beeldende kunst en het brein.  


  De Westerse architectuurgeschiedenis deel 1

  In veel culturen spelen bouwwerken een centrale rol: door religie, als monument of als uitdrukking van macht. Samenlevingen hebben zich dikwijls grote inspanningen getroost om deze bouwwerken tot stand te brengen.

  bekijk cursus

  Het zeestuk van de Gouden Eeuw tot en met Mesdag

  Het zeestuk is een van de fraaiste specialisaties van de 17e eeuw. Geen andere genre reflecteert oorlog, vrede en historische ontwikkelingen zo goed als de marines. In de loop van de eeuw zijn de schilders ook steeds beter in staat zeer realistische voorstellingen te schilderen van de diverse typen schepen, situaties op zee en de zeer bepalende weersomstandigheden. De laatste grote schilder in deze traditie is Hendrik Willem Mesdag eind 19e eeuw.

  bekijk cursus

  Beeldende kunst en onze hersenen

  Wat is het geheim achter de impressionistische schilderijen van Monet? Hoe kan Picasso’s Stierenkop slechts bestaan uit een fietsstuur en een zadel? Het antwoord op deze vragen heeft te maken met hoe onze hersenen werken. Kunstenaars maken gebruik van de eigenaardigheden van ons brein en het visuele systeem en spelen daar in hun werk dikwijls een spel mee.

  bekijk cursus

 • drs. Hilde Hoving

  Drs. Hilde Hoving is theoloog. Zij was jaren werkzaam als docent filosofie aan een HBO theologieopleiding van de NHL Hogeschool te Leeuwarden. Zij is geestelijk verzorger en leidt uitvaarten vanuit christelijk en humanistisch perspectief.

  Homepage: www.hildehoving.nl

   

 • drs. Arend Klaas Jagersma

  Drs. Arend Klaas Jagersma studeerde onder andere filosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en was als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel is hij werkzaam als zelfstandig onderzoeker en docent filosofie. Sinds 1996 verzorgt hij colleges voor meerdere hovo-instellingen.


  De Essays van Michel de Montaigne

  In zijn alom geprezen 'Essays' belicht Michel de Montaigne (1533-1592) op originele en eloquente wijze het veelzijdige en veranderlijke wezen van de mens. De in totaal 107 opstellen, waarvoor Montaigne als eerste de term ‘essais’, oftewel proeven of probeersels muntte, worden beschouwd als filosofische en literaire hoogtepunten van de Renaissance.

  bekijk cursus

 • Prof. dr. Hans van Koningsbrugge

  Prof. dr. J.S.A.M. (Hans) van Koningsbrugge is hoogleraar Russische geschiedenis en politiek. Hij is directeur van het Nederland-Rusland Centrum én van het evenzeer aan de Rijksuniversiteit Groningen verbonden Centre for Russian Studies. Hij is betrokken bij de minor- en masteropleiding Midden- en Oost-Europastudies en specialist in de Europese geschiedenis van de 18e eeuw.


  Van Rjoerik tot Poetin: de Isolementsgeschiedenis van Rusland

  Rusland is voortdurend in het nieuws. Dat is een eufemisme gezien de oorlog in Oekraïne. Maar wat weten we eigenlijk van de Russische geschiedenis? Rusland heeft zich in de loop der eeuwen in een isolement ontwikkeld. Dit heeft tot op de dag van vandaag grote gevolgen voor de relaties met het Westen. In deze cursus wordt de geschiedenis vanuit Russisch perspectief geanalyseerd waarbij voortdurend een verband wordt gelegd met de huidige Westers-Russische crisis.

  bekijk cursus

 • Dr. Nicolaas Kraft van Ermel

  Dr. Nicolaas A. Kraft van Ermel is historicus gespecialiseerd in contemporaine geschiedenis van Rusland, Oekraïne en Polen; zijn bredere expertise is gelegen in de Europese geschiedenis van de 20ste eeuw. 


  Hongarije, van Árpád tot Orbán

  Toen de Sovjettanks in 1956 de straten van Boedapest binnenrolden, deed premier Imre Nagy een beroep op Europa zijn land te helpen. Anno nu keert premier Viktor Orbán, die zijn politieke carrière vestigde op de nalatenschap aan de Hongaarse revolutie, zich in zekere zin juist van Europa af. Wie de Hongaarse geschiedenis echter kent, kan deze tegenstelling beter verklaren.

  bekijk cursus

  Grensland Oekraïne

  In februari 2022 stond Oekraïne plots in onze aandacht. Wie meer wil begrijpen over de achtergronden van deze door Rusland begonnen oorlog moet de geschiedenis in duiken: Uit Poetins ‘oorlogsverklaring’ mogen we opmaken dat geschiedenis en verschillende interpretaties daarvan in Oekraïne en Rusland ook onderdeel zijn van het conflict. In deze korte cursus zullen de historische achtergronden van het huidige conflict worden geschetst.

  bekijk cursus

  Joegoslavië

  Joegoslavië, dat ééns een groot deel van de Balkan besloeg, is uiteengevallen in talloze nieuwe staten. Dit ging gepaard met veel geweld: De treurige beelden van de val van Srebrenica staan in Nederland op ons netvlies gegrift. Ondanks onze eigen betrokkenheid begrijpen we er maar weinig van. In deze cursus besteden we daarom aandacht aan het veelvolkerenexperiment Joegoslavië.

  bekijk cursus

 • dr. Tineke Looijenga

  Dr. Tineke Looijenga studeerde Oude Germaanse Talen en Culturen aan de RUG en promoveerde in 1997 op de oudste runeninscripties van Europa. Haar onderzoek heeft zich later meer gericht op de archeologie en op de oudere geschiedenis van Europa. Als onafhankelijk onderzoeker combineert zij archeologie en taalkunde en richt ze zich op Kelten en Prehistorische culturen in Europa. De focus ligt op het neolithicum, de bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd.


  Keltische cultuurgeschiedenis: van Hallstatt tot Halloween

  Kelten en hun cultuur hebben door de eeuwen heen tot de verbeelding gesproken. Ook nu nog worden Keltische gebruiken in ere gehouden. Op vele plaatsen in Europa treft men sporen van een oude Keltische bewoning aan, resten van een grote cultuur. De cursus laat u kennismaken met het rijke verleden van de Kelten.

  bekijk cursus

  Excursie bij cursus 'Prehistorische Culturen van Europa'.

  Let op: Deze excursie is voor iedereen toegankelijk, dus niet alleen voor de cursisten van Prehistorische culturen van Europa. Na het volgen van de cursus 'Prehistorische culturen' kan men deelnemen aan een 1-daagse busexcursie naar Museum Burg Bederkesa met een unieke archeologische verzameling prehistorica en de mogelijkheid in de omgeving een wandeling door het prehistorisch landschap te maken. Flögeln is al sinds de Steentijd bewoond geweest en van de opeenvolgende culturen is van alles bewaard en zichtbaar gebleven. De excursie wordt gemaakt met een bus vanaf Groningen bij voldoende deelname.

  bekijk cursus

  Prehistorische Culturen in Europa

  In deze cursus bespreken we een aantal aspecten van intrigerende culturen die in Europa vanaf het Neolithicum tot in de Romeinse tijd hun sporen hebben achtergelaten. We behandelen verschillende archeologische episodes en vervolgens komen de megalieten en rotstekeningen aan bod. Daarna zetten we de Picten en hun kunstig bewerkte stenen monumenten naast de beeldstenen van het Zweedse eiland Gotland. We eindigen de cursus met een korte geschiedenis van het schrift in Europa, en eindigen met archaïsch schrift, ook runeninscripties. Na de cursus kan men deelnemen aan een 1-daagse busexcursie naar Museum Burg Bederkesa

  bekijk cursus

 • drs. Gerry Mulder

  Gerry Mulder is classica en heeft jaren Klassieke Talen en Klassieke Culturele Vorming onderwezen. Tegenwoordig geeft ze cursussen Latijn en Klassieke Oudheid bij HOVO.


  Latijn (vervolgcursus)

  Zo ‘n tweeduizend jaar geleden werd Europa beheerst door de Romeinen. Hun cultuur heeft een enorme invloed op Europa gehad: allerlei Romeinse gewoonten en uitvindingen zijn nog steeds terug te vinden in ons dagelijks leven. Doordat Rome een wereldmacht werd, groeide de taal der Romeinen, het Latijn, uit tot de belangrijkste voertaal, waaruit onze voorouders veel woorden overnamen. Nog steeds zit het Nederlands vol met woorden en zinnen, die uit het Latijn afkomstig zijn. Latijn betekent vooral: kennismaken met de wortels van onze eigen cultuur.

  bekijk cursus

 • drs. Tom Reijers

  Tom Reijers was exploratiegeoloog voor Shell (1972-1999). Hij begeleidde na zijn pensionering (1999) wereldwijd wetenschappelijk reizen en expedities en geeft tegenwoordig HOVO-cursussen alsmede gastlessen op middelbare scholen.

   


  Energie drijft de evolutie aan

  De aardgeschiedenis kent vijf energie omwentelingen. De eerste bij het ontstaan van de aarde, de volgende van het leven, en die van de mens. Die leerde vuur te controleren en andere energiebronnen te ontwikkelen, ook toekomstige. Deze energie omwentelingen brachten ons in het Antropoceen. De gevolgen bedreigen de leefbaarheid van de aarde.

  bekijk cursus

  Stenen kunnen spreken-3

  We leerden in eerdere cursussen de letters van stenen te lezen. Nu volgt het hele verhaal van de stenen, de geschiedenis van de aarde met toenemende nadruk op West Europa en Nederland. Grote aardkundige gebeurtenissen uit gesteenten worden toegelicht. Deze cursus kan ook op zichzelf worden gevolgd. 

  bekijk cursus

 • Gert Riemersma

  Gert Riemersma was docent in het middelbaar (beroeps)onderwijs in de vakken beeldende vorming en kunstgeschiedenis. 


  Tien eeuwen kunst in klank en beeld

  Beeldende kunst geïllustreerd door muziek ….. Muziek begeleid met bijpassende beelden. Een weloverwogen keuze van beeld- en muziekvoorbeelden en verrassende klankbeeldcombinaties voert je op een onverwachte en ongedachte wijze binnen in de geschiedenis van muziek en beeldende kunst door de eeuwen heen. Kortom: heel wat moois voor oog en oor.

  bekijk cursus

 • drs. Loes Rotshuizen

  Loes Rotshuizen studeerde kunstgeschiedenis in Amsterdam (VU) en Parijs (Sorbonne). Zij doceerde kunst- en cultuurgeschiedenis aan de Lerarenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving aan NHL Hogeschool in Leeuwarden. Zij trad op als (mede)curator van beeldententoonstellingen in het park Vijversburg bij Leeuwarden. Daarnaast was en is zij nog steeds actief als docente binnen het HOVO in Noord-Nederland, met als standplaats Leeuwarden.


  Kijken naar kunst, deel I

  Als geregelde tentoonstellingsbezoeker wilt u uw vocabulaire wat betreft het bekijken van kunstwerken aanscherpen. In dat geval is deze korte cursus geschikt voor u. De cursus is het eerste deel van een ‘tweeluik’. De tweede aflevering volgt naar verwachting in maart 2023 en gaat over de thematiek en symboliek in de westerse kunsttraditie.

  bekijk cursus

 • drs. Alberte Roué

  Alberte Roué was verbonden aan de afdeling Frans van Romaanse Talen en Culturen (RTC) bij de RUG. Ze gaf daar colleges Franse taalvaardigheid en cultuur.


  Hedendaagse Franse literatuur

  Hoe ziet het huidige Franse literaire landschap eruit? Tussen traditie en vernieuwing hebben de laatste vijfentwintig jaar talentvolle nieuwe schrijvers hun stempel gedrukt op de literatuur en zijn er nieuwe literaire vormen ontstaan. In deze cursus - waar theater en poëzie niet aan bod komen - worden twintig auteurs behandeld die behoren tot de meest toonaangevend voor de hedendaagse Franstalige literatuur.

  bekijk cursus

 • drs. Agnes Schilder

  Agnes Schilder is toegepast psycholoog, spreker, trainer en coach. Ze is als docent-onderzoeker
  verbonden aan NHLStenden in Leeuwarden en aan de Hanzehogeschool in Groningen.

  Homepage: www.acttoo.nl

   


  Inleiding in de psychologie

  We zijn meer met onszelf bezig dan ooit: we zijn op zoek naar ons ware zelf en maken ongegeneerd selfies. Wat heeft die zoektocht ons gebracht? Wat weten we over hoe menselijk gedrag tot stand komt? Een korte cursus voor wie geïnteresseerd is in de psychologie van mensen en hun gedrag.

  bekijk cursus

 • dr. Henk Schoonhoven

  Dr. Henk Schoonhoven was universitair docent Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verzorgt al vele jaren cursussen voor de Senioren Academie.


  Geschiedenis en cultuur van het oude Rome

  Dankzij de Romeinen ging de Griekse beschaving (filosofie, letteren, beeldende kunsten etc.) niet ten onder: zoals de dichter Horatius (levend onder keizer Augustus) schreef: ‘Het overwonnen Griekenland overwon zijn onbeschaafde overwinnaar en bracht kunsten en wetenschappen in het boerse Latium’. En West-Europa heeft zijn wortels in het Imperium Romanum.

  bekijk cursus

  Vrijmetselaar Mozart

  Wij besteden aandacht aan de enthousiaste vrijmetselaar Mozart en dan vooral aan zijn vrijmetselaarscantates. We zullen daarvoor primair de politieke en ‘spiritueel-religieuze’ omstandigheden ten tijde van zijn vrijmetselaarschap belichten, dus de idee- en cultuurgeschiedenis, maar ook de oorsprong en ontwikkeling van het fenomeen Vrijmetselarij.

  bekijk cursus

  O Fortuna!

  Met enige regelmaat wordt in de media aankondiging gedaan van een uitvoering van Orffs Carmina Burana. Toch omvat Orffs liederenkeuze niet de Carmina Burana zoals ze zijn overgeleverd in een middeleeuwse codex die in 1803 in het klooster van Benediktbeuren werd ontdekt: bijna 300 onbekende Middeleeuws-Latijnse liederen en enkele passiespelen!

  bekijk cursus

 • prof. dr. Rien Segers

  Rien T. Segers is Hoogleraar em. Bedrijfscultuur, m.n. van China en Japan aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is regelmatig voor langere tijd gasthoogleraar in die twee landen. 


  Het Nieuwe China in de 21ste eeuw

  Jarenlang hebben Westerse leiders de overtuiging uitgedragen dat China de westerse wereld zou omhelzen. China zou net zo worden als ‘wij’. Maar de Chinese machthebber Xi Jinping heeft met die opvatting in de afgelopen tien jaar radicaal afgerekend. Onder zijn autocratische leiding heeft China zich niet ontwikkeld als een getrouwe kopie van het Westen, maar als een geduchte tegenspeler.

  bekijk cursus

 • prof. dr. Cees Th. Smit Sibinga

  Prof. dr. C. Th. Smit Sibinga en Ir. M.P. Broekers coördineren de multidisciplinaire cursus die is voorbereid door de discussiegroep 'Impact van natuurwetenschappen en technologie op de maatschappij'. Deze discussiegroep komt voort uit de SAS (zie: http://www.safgroningen.nl) 


  Dilemma’s bij de Klimaataanpak en Energietransitie.

  Wij worden overspoeld door problemen: klimaatverandering door gebruik van fossiele brandstoffen, een crisis omdat gas onbetaalbaar wordt door de oorlog in Oekraïne. Maar zijn er ook lichtpuntjes? Onze voetballende filosoof wist het zeker: “Elk nadeel heb se voordeel”, maar welke zijn de kansen die energietransitie ons bieden?

  bekijk cursus

 • dr. Frank van Steenwijk

  Dr. Frank J. van Steenwijk studeerde Natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Tot zijn pensionering was hij werkzaam als docent bij de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.  


  Thermodynamica

  De thermodynamica werd in de 19de eeuw ontwikkeld, deels ingegeven door het streven om de al eerder ontwikkelde stoommachine efficiënter te maken. De equivalentie van warmte, arbeid en energie werd onderkend en vastgelegd in de eerste hoofdwet van de thermodynamica. Tevens werd duidelijk dat alle processen in de natuur gedreven worden door de toename van de wanorde: de tweede hoofdwet van de thermodynamica. Populair gezegd: Bij alles wat er gebeurt wordt de wanorde groter.

  bekijk cursus

 • drs Edward van der Tuuk

  Drs. Edward van der Tuuk studeerde sociale filosofie, wetenschap & samenleving, en ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde af op de ethische implicaties van de wettelijke erkenning van 'intrinsieke waarde' in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren en de Wet op de Dierproeven in relatie tot moderne biotechnologie. Hij verzorgt cursussen voor HOVO en andere instellingen.


  Levensfilosofie

  In materieel opzicht hebben we het nog nooit zo goed gehad als in de afgelopen 50 jaar. En dat vindt zijn weerslag in ons welbevinden: uit de ‘World Happiness Database’ blijkt dat in Nederland het ‘bruto nationaal geluk’ in de top 10 staat. Maar wat betekent dit eigenlijk? Natuurlijk, vrijheid en welvaart zijn belangrijke voorwaarden voor individuele geluksbeleving. Maar deze opvatting van geluk kent zijn beperkingen: existentiële levensvragen over fundamentele waarden maken er geen deel van uit.

  bekijk cursus

  De rechtvaardige samenleving

  Het afgelopen decennium zijn we geconfronteerd met diverse crises: de banken-crisis, de euro-crisis, de klimaat-crisis en covid, om er een paar te noemen. Eén thema dat deze crises met elkaar verbindt is dat van de rechtvaardige samenleving. Elke crisis maakt een discussie los over hoe we erna alles anders gaan doen, en vooral rechtvaardiger.

  bekijk cursus

 • drs. Ellen van der Vecht

  Drs Ellen van der Vecht geeft als kunsthistorica les op verschillende gebieden van de kunstgeschiedenis, met als specialisaties Italiaanse renaissance en de beeldende kunst van de 19-20e eeuw.


  Kunststeden van Europa: opkomst en bloei

  Steden bezoeken we vaak vooral om kunst te kunnen bekijken of te bestuderen. Sommige steden, zoals Rome, Florence en Brugge staan bekend als echte ‘kunststeden’ en worden als zodanig aangeprezen. Maar waarom juist deze steden? Hoe komt het dat een bepaalde stad in een bepaalde periode het predicaat ‘kunststad’ heeft verdiend? Waarom verwachten we in Florence vooral kunst uit de Renaissance te zien, en in Barcelona de kunst van Antonì Gaudì?

  bekijk cursus

  Vrouwen in de moderne kunst

  Vrouwen in de moderne kunst: de moderne kunstgeschiedenis van de late 19e tot de vroege 21e eeuw aan de hand van de kunst van vrouwen.

  bekijk cursus

 • prof. dr. em. John J. Videler

  John Videler introduceerde meer dan 25 generaties Groningse biologiestudenten in de diversiteit van 
  het dierenrijk. Een variant op die collegereeks, waarin recente ontwikkelingen zijn verwerkt, is voor 
  HOVO studenten geschikt gemaakt.

  website: www.johnhannekevideler.com

 • drs Gert Visser

  Gert Visser was psycholoog bij de RU Groningen. Hij beschouwt componist en muziekwetenschapper Bertus van 
  Lier als zijn leermeester. De menselijke emoties zijn de psychologische bouwstenen voor zijn 
  muziekcursussen.


  Tien eeuwen kunst in klank en beeld

  Beeldende kunst geïllustreerd door muziek ….. Muziek begeleid met bijpassende beelden. Een weloverwogen keuze van beeld- en muziekvoorbeelden en verrassende klankbeeldcombinaties voert je op een onverwachte en ongedachte wijze binnen in de geschiedenis van muziek en beeldende kunst door de eeuwen heen. Kortom: heel wat moois voor oog en oor.

  bekijk cursus

 • dr. Marianne Vogel

  Marianne Vogel (1958) is persoonlijke coach en literatuurwetenschapper. In haar advies- en coachpraktijk De Bosvogel te Zuidhorn begeleidt zij cliënten. Daarnaast geeft ze cursussen en leesgroepen. Marianne Vogel is gepromoveerd in de Letteren en in de Algemene Wetenschappen. Haar specialiteiten zijn literatuur- en cultuuranalyse, zingeving en creatieve omgang met problemen.


  De ‘Dreigroschenoper’ en Bertolt Brecht

  De ‘Dreigroschenoper’ is het succesvolste Duitse toneelstuk van de 20e eeuw. Hoe komt dat? Door zijn (a)politieke inhoud? Door swingende songs zoals het Mackie Messer-lied? Door zijn maker Bertolt Brecht, die zwaar leunde op vrouwelijke medeschrijvers? Door de roerige ontstaanstijd, vijf jaar voor Hitlers aantreden? We gaan onderzoeken, luisteren en kijken.

  bekijk cursus

 • drs. Richard de Vries

  Richard de Vries studeerde geschiedenis aan de RUG. Hij gaf meer dan 26 jaar les in het voortgezet onderwijs.
  Momenteel houdt hij zich bezig met uiteenlopende historische activiteiten.

   


  Geschiedenis, een discussie zonder einde

  Geschiedenis wordt tegenwoordig anders gedoceerd dan voorheen het geval was. In deze cursus kijken we in 10 colleges naar de tien tijdvakken van de geschiedenis zoals die tegenwoordig worden onderwezen. Wat is er anders geworden? Naast de inhoudelijke behandeling komen ook kritiekpunten op deze indeling aan de orde en wordt ingegaan op actuele discussies bij verschillende onderwerpen.

  bekijk cursus

 • dr. Paul Wesselius

  Dr. Paul Wesselius (1942) studeerde sterrenkunde in Amsterdam. Tot 2005 werkte hij bij SRON Netherlands Institute for Space Research.


  Inleiding in de sterrenkunde

  Een cursus over de ‘fundamenten’ van de astronomie: zonnestelsel, sterren, sterrenstelsels en ontstaan heelal. Van dichtbij (zon en 8 planeten), via sterren en hun ‘leven’, naar stelsels van honderden miljarden sterren. En tenslotte over de ontwikkeling van het heelal vanaf de ‘Big Bang’. Daarnaast aandacht voor het hoofdgereedschap van de astronomen: telescopen en andere instrumenten.

  bekijk cursus

 • drs. Andreas Wismeijer

   Dr. Andreas Wismeijer heeft psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg (UvT) en werkte enkele jaren aan de Vrije Universiteit van Barcelona. Na terugkeer aan de UvT is hij gepromoveerd op het onderwerp geheimen en ging aan de UvT aan het werk als docent en onderzoeker. Hij geeft sinds enkele jaren colleges psychologie voor HOVO. Hij houdt zich vooral bezig met persoonlijkheidspsychologie, sociale psychologie en evolutieleer.


  De sociale mens, van ik naar wij

  De manier waarop wij naar de wereld kijken wordt onder andere gevormd door onze relaties met anderen. Tijdens deze cursus zullen we leren dat een groot deel van ons gedrag een sociale oorsprong heeft, zelfs wanneer we dat niet direct zien.

  bekijk cursus

 • dr. Marcel Zwitser

  Dr. Marcel S. Zwitser studeerde muziektheorie en muziekwetenschap en rondde zijn opleiding af met een postdoctorale lerarenopleiding muziek. In 2012 promoveerde hij aan de Universiteit van Utrecht op een interdisciplinair proefschrift muziekwetenschap en historische theologie. Sinds 2000 verzorgt hij cursussen voor het HOVO in o.m. Groningen en Amsterdam. Website: www.marcelzwitser.nl


  Muziek bij Pinksteren

  Hoe belangrijk Kerst, Goede Vrijdag, Pasen en Hemelvaart als stadia in de christelijke heilsleer ook mogen zijn, er kan met goed recht worden beweerd dat Pinksteren – het feest van de uitstorting van de Heilige Geest – het christelijke feest bij uitstek is.

  bekijk cursus

  Eenheid in verscheidenheid

  In deze overzichtscursus zullen ter gelegenheid van het 175e sterfjaar van Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) en zijn zus Fanny Hensel-Mendelssohn (1805-1847) de levens en de loopbanen van beide componisten parallel worden verkend en zullen er werken van beiden worden besproken en beluisterd.

  bekijk cursus

Cursusgids
Cursusgids zomer-najaar 2022. Via deze gids kunt u ook doorklikken naar de cursus van uw keuze.