Menu

Onderstaand vindt op op alfabetische volgorde het overzicht van de docenten die momenteel een cursus aanbieden. U kunt klikken op de naam van de docent en krijgt dan kort cv en u ziet welke cursussen de betreffende docent geeft.

 • drs. Cindy Besselink

  Cindy Besselink heeft ruim veertig jaar ervaring in het voortgezet onderwijs, met name in de VWO bovenbouw. Haar aandacht gaat vooral uit naar de Nieuwste en Contemporaine Geschiedenis. 


  Duitsland in het interbellum (1918-1939)

  Al enige tijd staat in de westerse wereld de liberale democratie onder druk. Er is sprake van sterke polarisatie, waarbij het politieke midden afbrokkelt en populistische partijen met een conservatief nationalistisch wereldbeeld de wind in de zeilen hebben. Complottheorieën, ondermijning van persvrijheid en bedreiging van politici zijn aan de orde van de dag. Ongeveer een eeuw geleden was er in Duitsland sprake van soortgelijke ontwikkelingen.

  bekijk cursus

 • drs Marianne Bleumink

  Marianne Bleumink is humaan/medisch bioloog en studeerde aan de RUG. Ze heeft als docent bij diverse onderwijsinstellingen Medische kennis en biologie gegeven. Van jongs af aan is ze gefascineerd door het functioneren van het menselijk lichaam. Ze wil haar kennis hierover graag delen en inzetten om mensen meer inzicht te geven in het functioneren van het eigen lichaam.
  www.mariannebleumink.nl
   

   


  (Over)leven!

  Het begrip 'stress' wordt vaak in negatieve zin gebruikt. Maar stress is onmisbaar voor ons overleven.We leven 24 uur per dag. Elke verandering in en buiten ons lichaam ‘vraagt’ om een reactie. En om die reactie te kunnen geven, gebeurt er gelukkig heel veel op de automatische piloot. Onze stressreactie speelt hierin een essentiële rol. Zonder stress hebben we geen schijn van kans om te (over)leven.

  bekijk cursus

 • drs. Jan Allerd de Boer

  Drs. Jan de Boer (1943) studeerde sterrenkunde in Groningen . Hij werkte tot 1988 bij het Kapteyn Astronomisch instituut als beheerder en docent. Sinds zijn studietijd houdt hij zich bezig met de popularisering van sterrenkunde.


  Sterren in alle soorten en maten

  Onze zon is een ster. Vrijwel alle ‘heldere puntjes’ die we ’s nachts aan de hemel zien zijn, net als onze zon, ook sterren. Deze sterren leven – als ze heel zwaar zijn – miljoenen jaren, maar sterren zoals onze zon of nog lichter, leven miljarden jaren. 

  bekijk cursus

 • drs Petra Bolhuis

  Drs. Petra Bolhuis studeerde filosofie aan de RUG. Zij is al vele jaren als docent bij HOVO Noord-Nederland werkzaam. De mens en het menselijk gedrag in de samenleving staan centraal in de cursussen van Petra Bolhuis


  Arendt (1951) en Mbembe (2013) over imperialisme en uitsluiting

  In 1951 schreef Arendt Imperialisme. In 2013 schreef Mbembe Kritiek van de zwarte rede. In 2023 leven we in een wereld waarin de door Arendt en Mbembe onderzochte begrippen; ras, sekse, en nationaliteit, ons tot op het bot verdelen. Hun doel was kiemen te herkennen en denkkaders te verhelderen, om daarmee het eigen denken van mensen over insluiting en uitsluiting te verdiepen.

  bekijk cursus

  Filosofie als levenskunst

  De klassieke filosofische scholen zijn de eerste geschreven bronnen van mensen die samen nadachten over hoe ze hun vrijheid vorm konden en moesten geven. Deze denkers hebben geen zekerheden, niet in de wereld en niet in de goden, en ontwikkelen handvatten om zich staande te houden. In onze tijd waarin veel vanzelfsprekendheden verloren gaan bieden zij daardoor een pallet aan denkwijzen en oefeningen die de tand des tijds hebben doorstaan.

  bekijk cursus

 • dr. Hanno Brand

   Hanno Brand was tussen 1985 en 1996 verbonden aan de universiteiten van Leiden en Gent. Daarna werkte hij achtereenvolgens aan het Duits Historisch Instituut in Parijs en de Universiteit Groningen. Sinds 2009 is hij senior onderzoeker aan de Fryske Akademy. Hij was er enige jaren directeur-bestuurder en bijzonder hoogleraar.


  Een geschiedenis van de Hanze

  De Hanze is een historisch maar ook ongrijpbaar fenomeen. Haar lange geschiedenis bleek tegelijkertijd doorspekt van conflicten, regionale tegenstellingen en individueel opportunisme. In het Hanzejaar 2023 staat de cursus in het teken van de dynamiek van de Hanze waarin mythevorming en historische werkelijkheid op gespannen voet met elkaar staan.

  bekijk cursus

 • drs. Margaret Breukink

  Drs. Margaret Breukink wordt gedreven door haar passie voor kunst. Haar specialiteit is het bieden van een brede cultuurhistorische context met veel aandacht voor de achtergrondverhalen en het gebruik van het beeldmateriaal. 


  Kunstduo´s

  Tussen alle duo’s in deze cursus bestond een intense vriendschap of zelfs een liefdesrelatie. In deze cursus bekijken we zes beroemde kunstduo’s waarbij ook de vrouwen hun terechte plaats zullen krijgen in de geschiedenis der kunsten. Na 1850 ontstaat het begin van de moderne kunst eb vrouwen hebben hieraan een essentiële bijdrage geleverd.

  bekijk cursus

 • Ir. M.P. Broekers

  Prof. dr. C. Th. Smit Sibinga en Ir. M.P. Broekers coördineren de multidisciplinaire cursus die is voorbereid door de discussiegroep 'Impact van natuurwetenschappen en technologie op de maatschappij'. Deze discussiegroep komt voort uit de SAS (zie: http://www.safgroningen.nl) 


  Revolutie in de gezondheidszorg

  Personalized medicine’ wordt door de toepassing van nanotechnologie in een versnelling gebracht. De nanodeeltjes of ‘wagentjes’ kunnen beladen worden met diagnostica en therapeutica (geneesmiddelen) die in de bloedbaan naar de plek van de aandoening kunnen worden gezonden en daar ter plekke hun activiteit kunnen uitoefenen, diagnostisch (opsporen en meten) en therapeutisch, waardoor systeem bijwerkingen kunnen  worden vermeden of verminderd (cytostatica).

  bekijk cursus

 • prof. dr. em. Henk Broer

  Henk Broer is emeritus hoogleraar Dynamische Systemen aan de RUG. Hij is lid van de KNAW en auteur van verscheidene boeken, onder andere verschenen bij Epsilon Uitgaven.

 • dr. Frank Brokken

  Frank Brokken was docent bij de Rijksuniversiteit Groningen en is expert op het gebied van computerveiligheid en computertalen, met name op het gebied van CC++. De door hem ontwikkelde cursus wordt nog steeds aan de RUG gegeven. 


  Introductie programmeren in C++

  C++: een prachtige, moderne programmeertaal die intensief wordt gebruikt voor serieuze software-projecten. Er kan `low level' mee worden geprogrammeerd, maar C++ heeft ook een uitgebreide grammatica zodat de relatie tussen software projectbeschrijvingen en hun implementatie helder blijft. Het is zelfs mogelijk om de vertaler i.p.v. de programmeur te laten programmeren.

  bekijk cursus

 • dr. Leo Delfgaauw

  Dr. Leo Delfgaauw is kunsthistoricus met als specialiteit moderne en hedendaagse kunst. Hij is docent aan de Rijksuniversiteit Groningen en aan de Hanzehogeschool. Hij heeft onderzoek gedaan naar de beroepspraktijk van oudere beeldende kunstenaars in Nederland. Hij publiceert regelmatig over hedendaagse beeldende kunst. Momenteel is hij tevens voorzitter van het Festival Terug naar het Begin en van de stichting The World We Live In.


  Kunstenaars op leeftijd

  Is het werk van oudere kunstenaars altijd rijper en rijker? Dat wordt wel eens gedacht. Maar wat betekent de late levensfase in de praktijk van het kunstenaarschap en welke factoren spelen daarbij een rol? We zullen deze vragen bespreken aan de hand van voorbeelden en ervaringen uit de kunstenaarspraktijk.

  bekijk cursus

 • drs. Marleen Diepeveen

  Marleen Diepeveen geeft al meer dan vijfentwintig jaar schrijftraining. Zij is een van de (weinige) gekwalificeerde docenten schrijven in Nederland.


  Schrijfvarianten

  In deze cursus maakt u kennis met diverse schrijfvarianten. U gebruikt uw fantasie, leert technieken en laat u verrassen door de diversiteit aan schrijfopdrachten. U schrijft teksten die een ander graag zal willen lezen! De hierboven genoemde varianten komen alle vier aan bod!

  bekijk cursus

  Verhalen uit mijn leven

  Welke periode uit uw leven is interessant? Waar woonde u toen? Wat herinnert u zich daarvan? En hoe schrijft u zo, dat anderen het graag willen lezen? U leert schrijftechnieken om dat te bereiken.

  bekijk cursus

 • prof. em. dr. Douwe Draaisma

  Prof. Douwe Draaisma is honorair hoogleraar geschiedenis van de psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is vooral bekend van een groot aantal boeken over het menselijk geheugen, zoals 'Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt', 'De dromenwever'; 'Het Vergeetboek'  en 'Als mijn geheugen me niet bedriegt'. Recent verscheen 'De ivoren cel. Herinneren en vergeten in Privé-Domein' .


  Geheugen in de tijd van Google

  Volgens sommige filosofen leven we met de opkomst van digitale instrumenten niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van tijdperk. Steeds meer taken die een beroep deden op traditionele menselijke cognitieve vaardigheden – rekenen, navigeren, onthouden van informatie – kunnen ook of beter door Artificiële Intelligentie worden verricht. Wat voor consequenties heeft dat voor de verhouding tussen mens en machine?

  bekijk cursus

 • dr. Peter Druijven

  Peter Druijven was als docent en onderzoeker werkzaam bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG.  Als ontwikkelingsgeograaf en planoloog heeft hij onderzoek gedaan in onder meer Mexico, India en China en heeft meerdere studiereizen naar deze gebieden georganiseerd.


  Centraal- Azië: een regio in beweging

  Centraal-Azië staat weer volop in de belangstelling. Een gebied met een rijke geschiedenis, onder andere door de ligging aan de klassieke Zijderoute. Een strijdtoneel van koloniale imperia Rusland en Engeland in de 19de eeuw (Great Game). Door de rijkdom aan energiebronnen en grondstoffen en de strategische ligging nu een geo-politieke en economische arena tussen de opkomende grootmachten als China en India. En gesitueerd in het Chinese megaproject van de Nieuwe Zijderoutes. Een regio die daarom in toenemende mate onze aandacht vraagt. 

  bekijk cursus

 • drs. Miranda van Gelderen

  Miranda van Gelderen is kunsthistorica, doceert kunstgeschiedenis, architectuurgeschiedenis en archeologie aan diverse onderwijsinstellingen, geeft lezingen en begeleidt stadswandelingen en excursies. Speciale aandachtsgebieden: algemene kunstgeschiedenis, 17de eeuwse schilderkunst Noordelijke Nederlanden, materieel onderzoek van kunstvoorwerpen, beeldhouwkunst, Byzantijnse- en islamitische beeldende kunst en architectuur.

  Email: info@kijkopkunst.nu

   


  Grensverleggende beeldhouwkunst.

  De laatste decennia verlegt de internationale beeldhouwkunst haar grenzen met spraakmakende, ruimtelijke objecten in wonderbaarlijke verschijningsvormen die de algemeen geldende regels voor traditionele beeldhouwkunst uitdagen en overschrijden. In deze cursus verdiepen we ons in de oeuvres van vijf hedendaagse beeldhouwers en behandelen hun werk uit de periode 1990 tot heden.

  bekijk cursus

 • Dr. Riens de Haan

  Riens de Haan studeerde voor Klinisch Psycholoog en voor Bijbelvertaler. Hij werkte in de jeugdzorg en daarna in zendingswerk in Zuid-Afrika, waar hij promoveerde in Theology and Development.


  Wat kun je van mensen verwachten

  Mensbeelden zijn een samenvatting van wat je van mensen kunt verwachten. In deze cursus wordt gekeken naar een aantal mensbeelden en wordt de vraag gesteld in hoeverre hierbij Bijbelse noties een rol spelen. Lichaam, ziel, geest, solidariteit, en slavernij worden ook in de Bijbel genoemd. Wat betekenen ze daar eigenlijk?

  bekijk cursus

 • dr. Rob Haaxma

   Rob Haaxma is klinisch neuroloog n.p. voorheen werkzaam in het UMCG en auteur van het leerboek “Neurologie van cognitie en gedrag in hoofdlijnen”. Hij was docent in meerdere HOVO cursussen. 


  Hoe leren wij?

  Het vermogen van de mens om van elkaar te leren en ongewenst gedrag af te leren is een van de belangrijkste pijlers van onze samenleving. In deze cursus kijken naar de biologie van leren en geheugen, de ontwikkeling van het externe geheugen en het leerproces in verschillende vakgebieden.

  bekijk cursus

 • drs. Michiel Hagdorn

  Michiel Hagdorn is literatuurwetenschapper. Hij doceert aan meerdere instellingen Duitse literatuur, muziek en (cultuur-)geschiedenis, onder meer over Thomas Mann, Franz Kafka, Johann Wolfgang von Goethe, Richard Wagner en de geschiedenis van München, Berlijn en Weimar. Daarnaast organiseert hij culturele reizen naar o.a. Berlijn, München, Weimar, Lübeck. Zijn website: www.michielhagdorn.nl.


  Literatuur en theater in de Weimarrepubliek

  De Republiek van Weimar, voortgekomen uit de revolutie van 1819-1919, wordt geteisterd door politieke onrust, geweld en economische misère. Maar in deze vernieuwde, democratische maatschappij bloeien theater en literatuur op ongekende wijze, met werken van o.a. Bertolt Brecht, Erich Maria Remarque, Alfred Döblin, Hermann Hesse, Hans Fallada en Kurt Tucholsky.

  bekijk cursus

  De Buddenbrooks – De dood in Venetië

  Wat schuilt er onder de personages en gebeurtenissen in ‘De Buddenbrooks’ en ‘De dood in Venetië’, twee wereldberoemde werken van Thomas Mann die nog altijd veel worden gelezen? Vier colleges over de twee meestgelezen werken van Nobelprijswinnaar Thomas Mann: over hun ontstaan, opbouw, tijdsportret, symboliek en wereldbeeld.

  bekijk cursus

 • Prof. dr. em. Cornelius Hasselblatt

  Cornelius Hasselblatt (1960) was van 1998 t/m 2014 hoogleraar Finoegrische talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn specialiteiten zijn de Oostzeefinse talen (Estisch, Fins en kleine verwante talen), Finse en Estische literatuur, receptieonderzoek, geschiedenis en cultuurgeschiedenis.


  Zangers, zieners en sjamanen

  In de Finoegrische epossen zijn oeroude mondelinge overleveringen verwerkt. Noordelijke zangers, zieners en sjamanen komen daarin weer tot leven. Een wereldberoemd voorbeeld is de Finse ‘Kalevala’ (1835). Dit epos inspireerde andere Finoegrische volken zoals de Esten, Wepsen en Komi. Waar vertellen hun epossen over en wat maakt ze zo belangrijk?

  bekijk cursus

 • Huub van 't Hek

   Huub van 't Hek (1947) deed rechten, communicatie en muziekgeschiedenis. Heeft sinds 1980 zijn eigen Bureau 'tHekst & Uitleg. 
  Groot operaspecialist. Kennis als basis, inzicht als doel, humor als middel. 
  Leidraad: het heden is het verleden gezien door de toekomst. 
  Homepage: www.hektic.nl

 • drs. Johan Holtrop

  Drs. J. Holtrop is kunsthistoricus en werk(te) onder andere als tentoonstellingsmaker, criticus, schrijver en doceert bij verschillende instellingen, zoals het HOVO vanaf 1996. Daarnaast is hij gespecialiseerd in de relatie tussen beeldende kunst en het brein.  


  De kunst- en architectuurgeschiedenis van de Middeleeuwen (1) - De 4e t/m 10e Eeuw

  Als het Romeinse Rijk in de late Oudheid implodeert, volgt een periode van transitie waarin het christendom geleidelijk de overhand krijgt. Door importdynastieën ontstaat een versnippering en een grote diversiteit aan regionale culturen en een verstrengeling van heidense en christelijke invloeden. De kunst en architectuur van deze periode is daarom heel divers.

  bekijk cursus

  Beeldende kunst en onze hersenen

  Wat is het geheim achter de impressionistische schilderijen van Monet? Hoe kan Picasso’s Stierenkop slechts bestaan uit een fietsstuur en een zadel? Het antwoord op deze vragen heeft te maken met hoe onze hersenen werken. Kunstenaars maken gebruik van de eigenaardigheden van ons brein en het visuele systeem en spelen daar in hun werk dikwijls een spel mee.

  bekijk cursus

  Het schilderleven van David Hockney

  David Hockney is een schilder die in de start van zijn carrière bewust tegen de wind in koos voor de figuratie met onderwerpen uit zijn eigen leven. Hockney werd daarna vooral bekend met zijn fel gekleurde landschappen en portretten, maar heeft daarnaast een heel divers oeuvre opgebouwd met opera decors, reproducerende technieken zoals lithografie, video en zijn experimenten met de fotografie.

  bekijk cursus

 • drs. Martinus van Hoorn

   Martinus van Hoorn was wiskundeleraar, mede-auteur van leerboeken en hoofdredacteur van het tijdschrift Euclides voor wiskundeleraren.

 • drs. Arend Klaas Jagersma

  Arend Klaas Jagersma studeerde filosofie aan de VU in Amsterdam en was onderzoeker en docent aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de RUG. Sinds 1996 verzorgt hij colleges voor meerdere hovo-instellingen.


  Charles Taylor – Bronnen van het zelf

  De Canadese filosoof Charles Taylor (1931) is een van de invloedrijkste denkers van deze tijd. In zijn hedendaagse klassieker 'Bronnen van het zelf' (1989) brengt hij nauwgezet in kaart langs welke wijsgerige wegen het individualiseringsproces zich voltrok en biedt hij een grondige analyse van de wordingsgeschiedenis van de moderne identiteit.

  bekijk cursus

 • em. prof. dr. Henk Kauffman

  HF Kauffman geeft al meerdere jaren HOVO cursussen in het kader van brede thema ‘Ontstaan van het Bewustzijn’. Deze cursus is een vervolg op meerdere voorgaande lezingen.


  Hoe leren wij?

  Het vermogen van de mens om van elkaar te leren en ongewenst gedrag af te leren is een van de belangrijkste pijlers van onze samenleving. In deze cursus kijken naar de biologie van leren en geheugen, de ontwikkeling van het externe geheugen en het leerproces in verschillende vakgebieden.

  bekijk cursus

 • Prof. dr. Hans van Koningsbrugge

  Prof. dr. J.S.A.M. (Hans) van Koningsbrugge is hoogleraar Russische geschiedenis en politiek. Hij is directeur van het Nederland-Rusland Centrum én van het evenzeer aan de Rijksuniversiteit Groningen verbonden Centre for Russian Studies. Hij is betrokken bij de minor- en masteropleiding Midden- en Oost-Europastudies en specialist in de Europese geschiedenis van de 18e eeuw.


  De Russisch-Oekraïense Oorlog

  De Russisch-Oekraïense Oorlog heeft een enorme mondiale impact. Het gaat daarbij in de media niet alleen over militaire of economische aspecten, maar ook over veranderende internationale machtsverhoudingen. Vaak wordt in de media een tamelijk gefragmenteerd beeld gepresenteerd waarbij veel onbesproken blijft. Deze cursus wil diepgaand aandacht besteden aan juist deze aspecten.

  bekijk cursus

 • Dr. Nicolaas Kraft van Ermel

  Dr. Nicolaas A. Kraft van Ermel is historicus gespecialiseerd in contemporaine geschiedenis van Rusland, Oekraïne en Polen; zijn bredere expertise is gelegen in de Europese geschiedenis van de 20ste eeuw. 


  Oekraïne: een beladen Grensland

  In 2022 werden we overvallen door de Russische invasie van Oekraïne, die zich inmiddels heeft ontwikkeld tot zeer gewelddadige agressie en een uitputtingsoorlog. Geschiedenis is van vitaal belang om deze oorlog te begrijpen. Poetin, maar ook Zelensky maken immers veelvuldig gebruik van geschiedenis om de eigen positie te legitimeren.

  bekijk cursus

  Moldavië. Europa’s volgende kruitvat?

  Afgelopen februari leek het alsof Rusland een coup wilde plegen in het kleine Moldavië. Dit kleine land, ingeklemd tussen Oekraïne en Roemenië kan in potentie een nieuw conflictgebied worden. Het kent een politiek, etnisch en religieus verdeelde bevolking, een door Rusland gecontroleerde afvallige regio in het oosten van het land én economisch weinig rooskleurige vooruitzichten. Toch kreeg het land onverwacht door de oorlog in Oekraïne het EU-kandidaatlidmaatschap.

  bekijk cursus

 • drs. Saskia van Lier

  Saskia van Lier (1978) heeft godsdienstwetenschap gestudeerd aan de RUG en is gespecialiseerd in christelijke kunst en kerkbouw. Als freelancer heeft ze enkele boeken geschreven, cursussen en lezingen gegeven en reizen en excursies begeleid.


  Een feest der herkenning:

  Holman Hunt schilderde Christus, in het duister, met een lantaarn, kloppend op een dichte deur. De schilder probeert duidelijk te maken dat u waarschijnlijk niet open zult doen. U herkent de teruggekeerde Christus niet en houdt de poort dicht. En dat terwijl u cursus na cursus heeft gevolgd over Laatste Oordelen, dan zou u toch de wederkomst moeten herkennen?

  bekijk cursus

 • dr. Tineke Looijenga

  Dr. Tineke Looijenga studeerde Oude Germaanse Talen en Culturen aan de RUG en promoveerde in 1997 op de oudste runeninscripties van Europa. Haar onderzoek heeft zich later meer gericht op de archeologie en op de oudere geschiedenis van Europa. Als onafhankelijk onderzoeker combineert zij archeologie en taalkunde en richt ze zich op Kelten en Prehistorische culturen in Europa. De focus ligt op het neolithicum, de bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd.


  De Kelten; van Hallstatt tot Ogam.

  Door de eeuwen heen komen de Kelten voor in Griekse en Romeinse geschriften als keltoi, galli en celtae. Met deze namen werden de verschillende Keltische stammen benoemd die destijds in grote delen van Europa te vinden waren. Maar zowel in etnisch als politiek opzicht vormden zij geen eenheid.

  bekijk cursus

 • dr. Aurora Marijke Martin

  Martin is universitair hoofddocent Geschiedenis en Theorie van de Architectuur & Stedenbouw  aan de RUG. Nadruk in haar onderzoek en onderwijs  ligt op 19de en 20ste eeuw.  

  Zowel onderzoek als onderwijs richt zij zich al geruime tijd op architectuur & stedenbouw in regio’s buiten West-Europa, zoals Colombia (Medellín, Bogotá) en Sub Sahara Afrika. In 2006 was Martin co-curator bij de presentatie van Colombia op de Architectuur Biënnale van Venetië. Als copromotor is ze nauw betrokken bij onderzoek naar (koloniale) architectuur en stedenbouw in diverse Afrikaanse steden. 


  Ethiek en Esthetiek: modernistische architectuur als gebouwd manifest

  Modernistische architectuur als drager van politiek-ideologische getinte idealen is vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw ingezet ter ondersteuning van processen van natievorming in (koloniaal) Sub-Sahara Afrika en Latijns-Amerika. De cursus behandelt kenmerkende voorbeelden waar onder Asmara/Eritrea, Rio de Janeiro/Brazilië en Accra/Ghana.

  bekijk cursus

 • drs. Heiko Jan Mein

  Drs. Heiko Jan Mein studeerde wis- en natuurkunde aan de RUG. Hij doceerde aan hogescholen en academische opleidingen en werkte bij de overheid. Momenteel verzorgt hij nog cursussen, geeft lezingen en schrijft hij artikelen.


  Moderne Wetenschap en Technologie

  In deze cursus wordt op een voor iedereen begrijpelijke wijze verteld hoe onze wereld in elkaar zit en ‘werkt’. De inhoud is toegespitst op de (basis van de) kwantummechanica en atoomfysica, die momenteel het wetenschappelijk fundament vormen voor alle natuurwetenschappen. Daarnaast wordt ingegaan op diverse toepassingen en toekomstige ontwikkelingen.

  bekijk cursus

 • dr. Betty Meyboom-de Jong

  Betty Meyboom was 35 jaar huisarts en van 1990-2004 hoogleraar huisartsgeneeskunde aan de RUG. In 1989 is zij gepromoveerd op onderzoek naar functiebeperkingen van ouderen in relatie tot hun gezondheidsproblemen. Als voorzitter van het Nationaal Programma Ouderenzorg heeft zij ingezet voor welbevinden en inspraak van ouderen.’Niet over ons, zonder ons’


  Voorbereiden op het levenseinde

  Praten over het levenseinde, vooral over de eigen dood, is voor veel mensen taboe. Ouderen willen graag zelf de regie houden in de laatste levensfase. Daartoe kunnen ze hun wensen kenbaar maken en vastleggen. De dood komt veelal anders dan gedacht, maar het is prettig voor nabestaanden en zorgverleners als ze de wensen van betrokkene kennen.

  bekijk cursus

 • drs. Gerry Mulder

  Gerry Mulder is classica en heeft jaren Klassieke Talen en Klassieke Culturele Vorming onderwezen. Tegenwoordig geeft ze cursussen Latijn en Klassieke Oudheid bij HOVO.


  Latijn

  Zo ‘n tweeduizend jaar geleden werd Europa beheerst door de Romeinen. Hun cultuur heeft een enorme invloed op Europa gehad: allerlei Romeinse gewoonten en uitvindingen zijn nog steeds terug te vinden in ons dagelijks leven. Doordat Rome een wereldmacht werd, groeide de taal der Romeinen, het Latijn, uit tot de belangrijkste voertaal, waaruit onze voorouders veel woorden overnamen. Nog steeds zit het Nederlands vol met woorden en zinnen, die uit het Latijn afkomstig zijn. Latijn betekent vooral: kennismaken met de wortels van onze eigen cultuur.

  bekijk cursus

 • Ynskje Penning-Van Staalduinen

  Ynskje Penning is docent geschiedenis. Ze heeft talloze lezingen gegeven over de achtergronden van haar historische romans, waarvoor ze zeer uitgebreid onderzoek doet. 


  WOII vanuit zee! Een nieuwe benadering.

  Penning analyseert de Tweede Wereldoorlog vanuit de strijd op zee. Ze is de dochter van een marinier die vijf jaar lang geheime geallieerde regeringspost over de Atlantische Oceaan bracht. Twaalf jaar is ze onafgebroken met deze studie bezig geweest en heeft dit grote project in de herfst van 2021 afgerond met de boeken 'Overleven'.

  bekijk cursus

 • drs. Tom Reijers

  Exploratie geoloog met wereldwijde ervaring in speuren naar olie/gas. Wetenschappelijk expeditieleider in verschillende onherbergzame delen van de wereld. Gastdocent op scholen.

   


  Aardwetenschappen en aardse sferen

  Onze miljarden jaren oude planeet aarde bestaat uit sferen die steeds meer worden beïnvloed door de mens met eigen sferen die van de aarde onze wereld maakte met onzekere toekomst.

  bekijk cursus

 • Prof. dr. em. Hans Renner

  Prof. dr. Hans Renner, geboren te Praag, is emeritus hoogleraar in Midden- en Oost-Europese Geschiedenis aan de RUG. 


  Oorlog, dictatuur en menselijk gedrag

  Welke invloed heeft een dictatuur op het menselijk gedrag? En hoe gedragen mensen zich onder extreme omstandigheden zoals in een oorlog? Vanuit dit perspectief behandelen wij de situatie in Rusland en Oekraïne sinds de ‘speciale militaire operatie’ van Vladimir Poetin tegen de Oekraïense staat, februari 2022.

  bekijk cursus

 • Justa Renner-van Niekerk

  Justa Renner-van Niekerk verzorgt de audiovisuele presentatie en doet literatuuronderzoek voor dit college


  Oorlog, dictatuur en menselijk gedrag

  Welke invloed heeft een dictatuur op het menselijk gedrag? En hoe gedragen mensen zich onder extreme omstandigheden zoals in een oorlog? Vanuit dit perspectief behandelen wij de situatie in Rusland en Oekraïne sinds de ‘speciale militaire operatie’ van Vladimir Poetin tegen de Oekraïense staat, februari 2022.

  bekijk cursus

 • Gert Riemersma

  Gert Riemersma was docent in het middelbaar (beroeps)onderwijs in de vakken beeldende vorming en kunstgeschiedenis. Hij is medeauteur van het kunstgeschiedenisboek ‘Met Kunst & Bloemwerk.’
   

 • drs. Alberte Roué

  Drs Alberte Roué was docent Franse taal en cultuur aan de RUG. Zij verzorgt al vele jaren cursussen voor HOVO en het Institut français.


  De Gouden tijd van de Franse roman (1830-1900)

  De negentiende-eeuwse Franse literatuur produceerde talrijke meesterlijke romans die nog steeds hoog op de wereldranglijst van de beste literaire werken staan. Balzac, Stendhal, Victor Hugo, Gustave Flaubert, Émile Zola en ook, als enige vrouw, George Sand: wat maakt deze romanciers zo bijzonder en waarom spreken ze de lezers nog zo aan? Dat ontdekt u in deze overzichtscursus.

  bekijk cursus

 • drs. Agnes Schilder

  Agnes Schilder is toegepast psycholoog, spreker, docent en coach. Ze is als docent-onderzoeker verbonden aan de Hanzehogeschool in Groningen en eigenaar ACTtoo en Boven het maaiveld Coaching.

  Homepage: www.acttoo.nl en www.bovenhetmaaiveldcoaching.nl

   


  Inleiding in de psychologie

  We zijn meer met onszelf bezig dan ooit: we zijn op zoek naar ons ware zelf en maken ongegeneerd selfies. Wat heeft die zoektocht ons gebracht? Wat weten we over hoe menselijk gedrag tot stand komt? Een cursus voor wie geïnteresseerd is in de psychologie van mensen en hun gedrag.

  bekijk cursus

 • dr. Henk Schoonhoven

  Dr. Henk Schoonhoven was universitair docent Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verzorgt al vele jaren cursussen voor HOVO Noord-Nederland.


  Egypte onder de Grieken en Romeinen

  Bij ‘Egypte’ denken we onwillekeurig aan piramiden en koningsgraven, maar vanaf het moment dat Egypte toevalt aan Alexander de Grote en in Alexandrië de Bibliotheek wordt gesticht is de invloed van de Griekse cultuur en daarmee later ook de invloed van de Alexandrijnse kunst en wetenschappen op de Romeinse wereld niet meer weg te denken.

  bekijk cursus

  Mozart, Raphaël, Cicero en de droom

  Cicero’s geschrift 'De Staat' is fragmentarisch tot ons gekomen maar het slot, 'de droom van Scipio', is bewaard gebleven. Dit werk heeft als brug tussen de geest van de Oudheid en die van de Middeleeuwen een zeer belangrijke doorwerking gehad in de kunst, de literatuur - en in Mozarts opera.

  bekijk cursus

 • prof. dr. em. Rien Segers

  Rien T. Segers is emeritus hoogleraar Bedrijfscultuur, van m.n. China en Japan aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is regelmatig voor langere tijd gasthoogleraar in die twee landen. 


  De dreiging van het moderne China

  De afgelopen jaren heeft de Chinese leider Xi Jinping de wereld in woord en daad duidelijk gemaakt dat China de absolute wereldheerschappij nastreeft. Wordt China inderdaad de nieuwe hegemoon? Zal Xi het aandurven Taiwan aan te vallen en in te lijven? Wat betekent deze Chinese dreiging om de hegemonie na te streven voor ons in het westen en in het bijzonder in Nederland?

  bekijk cursus

 • prof. dr. Cees Th. Smit Sibinga

  Prof. dr. C. Th. Smit Sibinga en Ir. M.P. Broekers coördineren de multidisciplinaire cursus die is voorbereid door de discussiegroep 'Impact van natuurwetenschappen en technologie op de maatschappij'. Deze discussiegroep komt voort uit de SAS (zie: http://www.safgroningen.nl) 


  Revolutie in de gezondheidszorg

  Personalized medicine’ wordt door de toepassing van nanotechnologie in een versnelling gebracht. De nanodeeltjes of ‘wagentjes’ kunnen beladen worden met diagnostica en therapeutica (geneesmiddelen) die in de bloedbaan naar de plek van de aandoening kunnen worden gezonden en daar ter plekke hun activiteit kunnen uitoefenen, diagnostisch (opsporen en meten) en therapeutisch, waardoor systeem bijwerkingen kunnen  worden vermeden of verminderd (cytostatica).

  bekijk cursus

 • dr. Frank van Steenwijk

  Dr. Frank J. van Steenwijk studeerde Natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Tot zijn pensionering was hij werkzaam als docent bij de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.  


  Fysica van het klimaat

  Het klimaat verandert. De gemiddelde temperatuur op het aardoppervlak is met ruim een graad gestegen sinds het begin de industriële revolutie. In dit college worden natuurkundige en, in mindere mate, ook chemische en biologische aspecten van het klimaat en de klimaatverandering behandeld.

  bekijk cursus

 • drs Edward van der Tuuk

  Drs. Edward van der Tuuk studeerde sociale filosofie, wetenschap & samenleving, en ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde af op de ethische implicaties van de wettelijke erkenning van 'intrinsieke waarde' in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren en de Wet op de Dierproeven in relatie tot moderne biotechnologie. Hij verzorgt cursussen voor HOVO en andere instellingen.


  Met andere ogen

  Covid, oorlog in Ukraïne, terrorisme, energiecrisis, klimaatverandering, migratie, inflatie, en daarvoor een kredietcrisis, gevolgd door een economische crisis: de wereld lijkt steeds instabieler, en de toekomst steeds onzekerder te worden. Op tal van gebieden lijkt het westerse liberale wereldbeeld, gebaseerd op vrijhandel, individuele vrijheid, universalisme en vooruitgangsgeloof, op grenzen te stuiten.

  bekijk cursus

 • drs. Ellen van der Vecht

  Drs Ellen van der Vecht geeft als kunsthistorica les op verschillende gebieden van de kunstgeschiedenis, met als specialisaties Italiaanse renaissance en de beeldende kunst van de 19-20e eeuw.


  Het verhaal van een topstuk

  Het leven van een kunstenaar staat altijd in direct verband met zijn of haar werk, en wordt daar soms in zichtbaar. Per keer komt in deze serie één kunstenaar aan bod, met één specifiek kunstwerk dat een speciale plaats inneemt in zijn of haar leven

  bekijk cursus

  Vrouwen in de moderne kunst

  Nog steeds wordt kunst van vrouwen anders beoordeeld en minder waard gevonden dan kunst van mannen. Dat er daardoor een schat aan prachtige kunst verborgen bleef, is inmiddels duidelijk dankzij de inspanningen van vele kunsthistorici die de kunstgeschiedenis met nieuwe kennis hebben bijgesteld.

  bekijk cursus

  De Bruegel dynastie

  Iemand de blauwe huik omhangen, rozen voor de varkens werpen, zij draagt water en vuur… Kent u deze spreekwoorden? Ze zijn geschilderd door Pieter Bruegel de Oude in de 16e eeuw, en werden opnieuw geschilderd door zijn zoon Pieter de Oude. Hij en zijn (klein)kinderen zijn dit najaar het onderwerp van een grote tentoonstelling in het Noord-Brabants Museum in Den Bosch.

  bekijk cursus

 • prof. dr. em. John J. Videler

  John Videler introduceerde meer dan 25 generaties Groningse biologiestudenten in de diversiteit van 
  het dierenrijk. Een variant op die collegereeks, waarin recente ontwikkelingen zijn verwerkt, is voor 
  HOVO studenten geschikt gemaakt.

  website: www.johnhannekevideler.com

 • drs Gert Visser

  Gert Visser was psycholoog bij de RU Groningen. Hij beschouwt componist en muziekwetenschapper Bertus van 
  Lier als zijn leermeester. De menselijke emoties zijn de psychologische bouwstenen voor zijn 
  muziekcursussen.

 • dr. Marianne Vogel

  Marianne Vogel (1958) is persoonlijke coach en literatuurwetenschapper. In haar advies- en coachpraktijk De Bosvogel te Zuidhorn begeleidt zij cliënten. Daarnaast geeft ze cursussen en leesgroepen. Marianne Vogel is gepromoveerd in de Letteren en in de Algemene Wetenschappen. Haar specialiteiten zijn literatuur- en cultuuranalyse, zingeving en creatieve omgang met problemen.


  De wereld van Brecht, Lenya en de ‘Dreigroschenoper’

  De legendarische ‘Dreigroschenoper’ van Bertolt Brecht ontstond in een roerige periode, vijf jaar voor Hitlers aantreden. Dit stuk behoort tot het vernieuwende proletarische theater van Brecht en Erwin Piscator. Brechts stukken zijn onvergetelijk geworden door de liederen van Kurt Weill, de zang van Lotte Lenya en het acteertalent van Helene Weigel. Wat dreef deze fascinerende mensen?

  bekijk cursus

 • drs. Richard de Vries

  Richard de Vries studeerde geschiedenis aan de RUG. Hij gaf meer dan 26 jaar les in het voortgezet onderwijs.
  Momenteel houdt hij zich bezig met uiteenlopende historische activiteiten.

   


  Geschiedenis: een discussie zonder einde

  Geschiedenis wordt tegenwoordig anders gedoceerd dan voorheen het geval was. In deze cursus kijken we in tien colleges naar de tien tijdvakken van de geschiedenis zoals die tegenwoordig worden onderwezen. Wat is er anders geworden? Naast de inhoudelijke behandeling komen ook kritiekpunten op deze indeling aan de orde en wordt ingegaan op actuele discussies bij verschillende onderwerpen.

  bekijk cursus

  Ontstaan en bloei van de Nederlandse Republiek

  Hoe ontstaat de Nederlandse Republiek? Waarom breekt er een opstand en burgeroorlog uit in de zestiende eeuw? Hoe ontstaat een bloeiende economie aan het begin van de zeventiende eeuw? Op welke manier wordt de jonge Republiek bedreigd door interne conflicten en externe aanvallen? Een overzicht in vier colleges.

  bekijk cursus

 • dr. Paul Wesselius

  Dr. Paul Wesselius (1942) studeerde sterrenkunde in Amsterdam. Tot 2005 werkte hij bij SRON Netherlands Institute for Space Research.


  Sterren in alle soorten en maten

  Onze zon is een ster. Vrijwel alle ‘heldere puntjes’ die we ’s nachts aan de hemel zien zijn, net als onze zon, ook sterren. Deze sterren leven – als ze heel zwaar zijn – miljoenen jaren, maar sterren zoals onze zon of nog lichter, leven miljarden jaren. 

  bekijk cursus

 • Ben Westerink

  Ben Westerink is in zijn vrije tijd al vele jaren actief op het gebied van educatie van natuur en landschap. Hij publiceert en geeft lezingen  en rondleidingen over het Groninger kleilandschap.


  Land van Wierden

  Langs de noordkust van Groningen ontstaat ruim twintig eeuwen geleden een bijzonder cultuurlandschap. Het groeit uit tot een collage van wierden, wegen, waterlopen en dijken. Aan de hand van archeologische vondsten, hoogtekaarten en reconstructies wordt de ontstaansgeschiedenis van dit landschap verteld én verbeeld. Wierden spelen in de cursus een hoofdrol. Maar hoe hebben ze de eeuwen doorstaan? Dat is het onderwerp van deze geconcentreerde zomercursus

  bekijk cursus

 • drs Marcel Worms

  Pianist Marcel Worms nam Bachs complete Wohltemperierte Klavier en diens Goldbergvariaties op CD op en geeft daar regelmatig cursussen over. www.marcelworms.com


  De Goldbergvariaties van J.S.Bach: structuur, inhoud en symboliek

  De Goldbergvariaties behoren tot de meest geliefde werken van Bach. Tijdens deze studiedag wordt ingegaan op de achtergronden, de structuur, de vernieuwende aspecten en de betekenis van het werk. Ook de symbolische betekenis van de negen canons in de Goldbergvariaties komt aan de orde. Tenslotte voert Marcel Worms de complete Goldbergvariaties voor U uit

  bekijk cursus

 • dr. Marcel Zwitser

  Dr. Marcel S. Zwitser studeerde muziektheorie en muziekwetenschap en rondde zijn opleiding af met een postdoctorale lerarenopleiding muziek. In 2012 promoveerde hij aan de Universiteit van Utrecht op een interdisciplinair proefschrift muziekwetenschap en historische theologie. Sinds 2000 verzorgt hij cursussen voor het HOVO in o.m. Groningen en Amsterdam. Website: www.marcelzwitser.nl


  Harmonies poétiques et religieuses

  Is de Hongaarse componist Franz Liszt de minst begrepen componist van de 19e eeuw? Met zijn onwaarschijnlijke pianospel bracht hij iedereen in vervoering en vrijwel niemand kon zich aan de betovering van zijn persoonlijkheid onttrekken, maar achter het masker van de publieke persona ging een heel eenzame man schuil.

  bekijk cursus

  Pjotr Iljitsj Tsjaikovski, Symfonie nr.6 in b, op.74 ‘Pathétique’

  Als Pjotr Iljitsj Tsjaikovski (1840-1893) negen dagen na de door hemzelf gedirigeerde première van zijn Zesde symfonie (1893) plotseling niet meer tot de levenden behoort, luidt zijn onverwachte overlijden het begin van een geruchtenstroom om deze symfonie in. 

  bekijk cursus

  Zomerlezingen over drie componisten door Marcel Zwitser

  Deze zomer geeft musicoloog Marcel Zwitser drie lezingen over heel verschillende, maar allen zeer beroemde en geliefde componisten. U kunt er voor kiezen om alle drie de lezingen te volgen, maar het is ook mogelijk om voor slechts 1 lezing in te schrijven. In dat geval kiest u via de link voor het college over Beethoven), voor die over Berlioz of voor de lezing over Tsjaikovski. Inschrijving voor slechts 1 college is alleen mogelijk via de website.

  bekijk cursus