Menu

Onderstaand vindt op op alfabetische volgorde het overzicht van de docenten die momenteel een cursus aanbieden. U kunt klikken op de naam van de docent en krijgt dan kort cv en u ziet welke cursussen de betreffende docent geeft.

 • drs. Cindy Besselink

  Cindy Besselink heeft ruim veertig jaar ervaring in het voortgezet onderwijs, met name in de VWO bovenbouw. Haar aandacht gaat vooral uit naar de Nieuwste en Contemporaine Geschiedenis. 

 • drs Marianne Bleumink

  Marianne Bleumink is humaan/medisch bioloog en studeerde aan de RUG. Ze heeft als docent bij diverse onderwijsinstellingen Medische kennis en biologie gegeven. Van jongs af aan is ze gefascineerd door het functioneren van het menselijk lichaam. Ze wil haar kennis hierover graag delen en inzetten om mensen meer inzicht te geven in het functioneren van het eigen lichaam.
  www.mariannebleumink.nl
   

   


  (Over)leven!

  Het begrip 'stress' wordt vaak in negatieve zin gebruikt. Maar stress is onmisbaar voor ons overleven.We leven 24 uur per dag. Elke verandering in en buiten ons lichaam ‘vraagt’ om een reactie. En om die reactie te kunnen geven, gebeurt er gelukkig heel veel op de automatische piloot. Onze stressreactie speelt hierin een essentiële rol. Zonder stress hebben we geen schijn van kans om te (over)leven.

  bekijk cursus

 • drs. Jan Allerd de Boer

  Drs. Jan de Boer (1943) studeerde sterrenkunde in Groningen . Hij werkte tot 1988 bij het Kapteyn Astronomisch instituut als beheerder en docent. Sinds zijn studietijd houdt hij zich bezig met de popularisering van sterrenkunde.

 • drs Petra Bolhuis

  Drs. Petra Bolhuis studeerde filosofie aan de RUG. Zij is al vele jaren als docent bij HOVO Noord-Nederland werkzaam. De mens en het menselijk gedrag in de samenleving staan centraal in de cursussen van Petra Bolhuis

 • dr. Hanno Brand

   Hanno Brand was tussen 1985 en 1996 verbonden aan de universiteiten van Leiden en Gent. Daarna werkte hij achtereenvolgens aan het Duits Historisch Instituut in Parijs en de Universiteit Groningen. Sinds 2009 is hij senior onderzoeker aan de Fryske Akademy. Hij was er enige jaren directeur-bestuurder en bijzonder hoogleraar.


  Een geschiedenis van de Hanze

  De Hanze is een historisch maar ook ongrijpbaar fenomeen. Haar lange geschiedenis bleek tegelijkertijd doorspekt van conflicten, regionale tegenstellingen en individueel opportunisme. In het Hanzejaar 2023 staat de cursus in het teken van de dynamiek van de Hanze waarin mythevorming en historische werkelijkheid op gespannen voet met elkaar staan.

  bekijk cursus

 • drs. Margaret Breukink

  Drs. Margaret Breukink wordt gedreven door haar passie voor kunst. Haar specialiteit is het bieden van een brede cultuurhistorische context met veel aandacht voor de achtergrondverhalen en het gebruik van het beeldmateriaal. 


  Kunstduo´s

  Tussen alle duo’s in deze cursus bestond een intense vriendschap of zelfs een liefdesrelatie. In deze cursus bekijken we zes beroemde kunstduo’s waarbij ook de vrouwen hun terechte plaats zullen krijgen in de geschiedenis der kunsten. Na 1850 ontstaat het begin van de moderne kunst eb vrouwen hebben hieraan een essentiële bijdrage geleverd.

  bekijk cursus

 • Ir. M.P. Broekers

  Prof. dr. C. Th. Smit Sibinga en Ir. M.P. Broekers coördineren de multidisciplinaire cursus die is voorbereid door de discussiegroep 'Impact van natuurwetenschappen en technologie op de maatschappij'. Deze discussiegroep komt voort uit de SAS (zie: http://www.safgroningen.nl) 


  Revolutie in de gezondheidszorg

  Let op: in tegenstelling tot het bericht in onze nieuwsbrief start de eerste cursusdag op donderdag 26 oktober met professor Ben Feringa (dus niet op 17 oktober)! Personalized medicine’ wordt door de toepassing van nanotechnologie in een versnelling gebracht. De nanodeeltjes of ‘wagentjes’ kunnen beladen worden met diagnostica en therapeutica (geneesmiddelen) die in de bloedbaan naar de plek van de aandoening kunnen worden gezonden en daar ter plekke hun activiteit kunnen uitoefenen, diagnostisch (opsporen en meten) en therapeutisch, waardoor systeem bijwerkingen kunnen  worden vermeden of verminderd (cytostatica).

  bekijk cursus

 • prof. dr. em. Henk Broer

  Henk Broer is emeritus hoogleraar Dynamische Systemen aan de RUG. Hij is lid van de KNAW en auteur van verscheidene boeken, onder andere verschenen bij Epsilon Uitgaven.

 • dr. Frank Brokken

  Frank Brokken was docent bij de Rijksuniversiteit Groningen en is expert op het gebied van computerveiligheid en computertalen, met name op het gebied van CC++. De door hem ontwikkelde cursus wordt nog steeds aan de RUG gegeven. 

 • dr. Leo Delfgaauw

  Dr. Leo Delfgaauw is kunsthistoricus met als specialiteit moderne en hedendaagse kunst. Hij is docent aan de Rijksuniversiteit Groningen en aan de Hanzehogeschool. Hij heeft onderzoek gedaan naar en is gepromoveerd op de beroepspraktijk van oudere beeldende kunstenaars in Nederland. Hij publiceert regelmatig over hedendaagse beeldende kunst. Momenteel is hij tevens voorzitter van het Festival Terug naar het Begin en van de stichting The World We Live In.


  Kunstenaars op leeftijd

  Is het werk van oudere kunstenaars altijd rijper en rijker? Dat wordt wel eens gedacht. Maar wat betekent de late levensfase in de praktijk van het kunstenaarschap en welke factoren spelen daarbij een rol? We zullen deze vragen bespreken aan de hand van voorbeelden en ervaringen uit de kunstenaarspraktijk.

  bekijk cursus

 • drs. Marleen Diepeveen

  Marleen Diepeveen geeft al meer dan vijfentwintig jaar schrijftraining. Zij is een van de (weinige) gekwalificeerde docenten schrijven in Nederland.

 • prof. em. dr. Douwe Draaisma

  Prof. Douwe Draaisma is honorair hoogleraar geschiedenis van de psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is vooral bekend van een groot aantal boeken over het menselijk geheugen, zoals 'Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt', 'De dromenwever'; 'Het Vergeetboek'  en 'Als mijn geheugen me niet bedriegt'. Recent verscheen 'De ivoren cel. Herinneren en vergeten in Privé-Domein' .

 • dr. Peter Druijven

  Peter Druijven was als docent en onderzoeker werkzaam bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG.  Als ontwikkelingsgeograaf en planoloog heeft hij onderzoek gedaan in onder meer Mexico, India en China en heeft meerdere studiereizen naar deze gebieden georganiseerd.

 • drs. Miranda van Gelderen

  Miranda van Gelderen is kunsthistorica, doceert kunstgeschiedenis, architectuurgeschiedenis en archeologie aan diverse onderwijsinstellingen, geeft lezingen en begeleidt stadswandelingen en excursies. Speciale aandachtsgebieden: algemene kunstgeschiedenis, 17de eeuwse schilderkunst Noordelijke Nederlanden, materieel onderzoek van kunstvoorwerpen, beeldhouwkunst, Byzantijnse- en islamitische beeldende kunst en architectuur.

  Email: info@kijkopkunst.nu

   


  Grensverleggende beeldhouwkunst.

  De laatste decennia verlegt de internationale beeldhouwkunst haar grenzen met spraakmakende, ruimtelijke objecten in wonderbaarlijke verschijningsvormen die de algemeen geldende regels voor traditionele beeldhouwkunst uitdagen en overschrijden. In deze cursus verdiepen we ons in de oeuvres van vijf hedendaagse beeldhouwers en behandelen hun werk uit de periode 1990 tot heden.

  bekijk cursus

 • dr. Annemie de Gendt
 • Dr. Riens de Haan

  Riens de Haan studeerde voor Klinisch Psycholoog en voor Bijbelvertaler. Hij werkte in de jeugdzorg en daarna in zendingswerk in Zuid-Afrika, waar hij promoveerde in Theology and Development.


  Wat kun je van mensen verwachten

  Mensbeelden zijn een samenvatting van wat je van mensen kunt verwachten. In deze cursus wordt gekeken naar een aantal mensbeelden en wordt de vraag gesteld in hoeverre hierbij Bijbelse noties een rol spelen. Lichaam, ziel, geest, solidariteit, en slavernij worden ook in de Bijbel genoemd. Wat betekenen ze daar eigenlijk?

  bekijk cursus

 • dr. Rob Haaxma

   Rob Haaxma is klinisch neuroloog n.p. voorheen werkzaam in het UMCG en auteur van het leerboek “Neurologie van cognitie en gedrag in hoofdlijnen”. Hij was docent in meerdere HOVO cursussen. 


  Hoe leren wij?

  Het vermogen van de mens om van elkaar te leren en ongewenst gedrag af te leren is een van de belangrijkste pijlers van onze samenleving. In deze cursus kijken naar de biologie van leren en geheugen, de ontwikkeling van het externe geheugen en het leerproces in verschillende vakgebieden.

  bekijk cursus

 • drs. Michiel Hagdorn

  Michiel Hagdorn is literatuurwetenschapper. Hij doceert aan meerdere instellingen Duitse literatuur, muziek en (cultuur-)geschiedenis, onder meer over Thomas Mann, Franz Kafka, Johann Wolfgang von Goethe, Richard Wagner en de geschiedenis van München, Berlijn en Weimar. Daarnaast organiseert hij culturele reizen naar o.a. Berlijn, München, Weimar, Lübeck. Zijn website: www.michielhagdorn.nl.

 • Prof. dr. em. Cornelius Hasselblatt

  Cornelius Hasselblatt (1960) was van 1998 t/m 2014 hoogleraar Finoegrische talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn specialiteiten zijn de Oostzeefinse talen (Estisch, Fins en kleine verwante talen), Finse en Estische literatuur, receptieonderzoek, geschiedenis en cultuurgeschiedenis.


  Zangers, zieners en sjamanen

  In de Finoegrische epossen zijn oeroude mondelinge overleveringen verwerkt. Noordelijke zangers, zieners en sjamanen komen daarin weer tot leven. Een wereldberoemd voorbeeld is de Finse ‘Kalevala’ (1835). Dit epos inspireerde andere Finoegrische volken zoals de Esten, Wepsen en Komi. Waar vertellen hun epossen over en wat maakt ze zo belangrijk?

  bekijk cursus

 • Huub van 't Hek

   Huub van 't Hek (1947) deed rechten, communicatie en muziekgeschiedenis. Heeft sinds 1980 zijn eigen Bureau 'tHekst & Uitleg. 
  Groot operaspecialist. Kennis als basis, inzicht als doel, humor als middel. 
  Leidraad: het heden is het verleden gezien door de toekomst. 
  Homepage: www.hektic.nl

 • drs. Johan Holtrop

  Drs. J. Holtrop is kunsthistoricus en werk(te) onder andere als tentoonstellingsmaker, criticus, schrijver en doceert bij verschillende instellingen, zoals het HOVO vanaf 1996. Daarnaast is hij gespecialiseerd in de relatie tussen beeldende kunst en het brein.  

 • drs. Martinus van Hoorn

   Martinus van Hoorn was wiskundeleraar, mede-auteur van leerboeken en hoofdredacteur van het tijdschrift Euclides voor wiskundeleraren.

 • drs. Arend Klaas Jagersma

  Arend Klaas Jagersma studeerde filosofie aan de VU in Amsterdam en was onderzoeker en docent aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de RUG. Sinds 1996 verzorgt hij colleges voor meerdere hovo-instellingen.

 • em. prof. dr. Henk Kauffman

  HF Kauffman geeft al meerdere jaren HOVO cursussen in het kader van brede thema ‘Ontstaan van het Bewustzijn’. Deze cursus is een vervolg op meerdere voorgaande lezingen.


  Hoe leren wij?

  Het vermogen van de mens om van elkaar te leren en ongewenst gedrag af te leren is een van de belangrijkste pijlers van onze samenleving. In deze cursus kijken naar de biologie van leren en geheugen, de ontwikkeling van het externe geheugen en het leerproces in verschillende vakgebieden.

  bekijk cursus

 • Prof. dr. Hans van Koningsbrugge

  Prof. dr. J.S.A.M. (Hans) van Koningsbrugge is hoogleraar Russische geschiedenis en politiek. Hij is directeur van het Nederland-Rusland Centrum én van het evenzeer aan de Rijksuniversiteit Groningen verbonden Centre for Russian Studies. Hij is betrokken bij de minor- en masteropleiding Midden- en Oost-Europastudies en specialist in de Europese geschiedenis van de 18e eeuw.

 • Dr. Nicolaas Kraft van Ermel

  Dr. Nicolaas A. Kraft van Ermel is historicus gespecialiseerd in contemporaine geschiedenis van Rusland, Oekraïne en Polen; zijn bredere expertise is gelegen in de Europese geschiedenis van de 20ste eeuw. 

 • drs. Saskia van Lier

  Saskia van Lier (1978) heeft godsdienstwetenschap gestudeerd aan de RUG en is gespecialiseerd in christelijke kunst en kerkbouw. Als freelancer heeft ze enkele boeken geschreven, cursussen en lezingen gegeven en reizen en excursies begeleid.


  Een feest der herkenning:

  Holman Hunt schilderde Christus, in het duister, met een lantaarn, kloppend op een dichte deur. De schilder probeert duidelijk te maken dat u waarschijnlijk niet open zult doen. U herkent de teruggekeerde Christus niet en houdt de poort dicht. En dat terwijl u cursus na cursus heeft gevolgd over Laatste Oordelen, dan zou u toch de wederkomst moeten herkennen?

  bekijk cursus

 • dr. Tineke Looijenga

  Dr. Tineke Looijenga studeerde Oude Germaanse Talen en Culturen aan de RUG en promoveerde in 1997 op de oudste runeninscripties van Europa. Haar onderzoek heeft zich later meer gericht op de archeologie en op de oudere geschiedenis van Europa. Als onafhankelijk onderzoeker combineert zij archeologie en taalkunde en richt ze zich op Kelten en Prehistorische culturen in Europa. De focus ligt op het neolithicum, de bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd.


  De Kelten.

  Door de eeuwen heen komen de Kelten voor in Griekse en Romeinse geschriften als keltoi, galli en celtae. Met deze namen werden de verschillende Keltische stammen benoemd die destijds in grote delen van Europa te vinden waren. Maar zowel in etnisch als politiek opzicht vormden zij geen eenheid.

  bekijk cursus

 • dr. Aurora Marijke Martin

  Martin is universitair hoofddocent Geschiedenis en Theorie van de Architectuur & Stedenbouw  aan de RUG. Nadruk in haar onderzoek en onderwijs  ligt op 19de en 20ste eeuw.  

  Zowel onderzoek als onderwijs richt zij zich al geruime tijd op architectuur & stedenbouw in regio’s buiten West-Europa, zoals Colombia (Medellín, Bogotá) en Sub Sahara Afrika. In 2006 was Martin co-curator bij de presentatie van Colombia op de Architectuur Biënnale van Venetië. Als copromotor is ze nauw betrokken bij onderzoek naar (koloniale) architectuur en stedenbouw in diverse Afrikaanse steden. 

 • drs. Heiko Jan Mein

  Drs. Heiko Jan Mein studeerde wis- en natuurkunde aan de RUG. Hij doceerde aan hogescholen en academische opleidingen en werkte bij de overheid. Momenteel verzorgt hij nog cursussen, geeft lezingen en schrijft hij artikelen.


  Moderne Wetenschap en Technologie

  In deze cursus wordt op een voor iedereen begrijpelijke wijze verteld hoe onze wereld in elkaar zit en ‘werkt’. De inhoud is toegespitst op de (basis van de) kwantummechanica en atoomfysica, die momenteel het wetenschappelijk fundament vormen voor alle natuurwetenschappen. Daarnaast wordt ingegaan op diverse toepassingen en toekomstige ontwikkelingen.

  bekijk cursus

 • dr. Betty Meyboom-de Jong

  Betty Meyboom was 35 jaar huisarts en van 1990-2004 hoogleraar huisartsgeneeskunde aan de RUG. In 1989 is zij gepromoveerd op onderzoek naar functiebeperkingen van ouderen in relatie tot hun gezondheidsproblemen. Als voorzitter van het Nationaal Programma Ouderenzorg heeft zij ingezet voor welbevinden en inspraak van ouderen.’Niet over ons, zonder ons’

 • drs. Gerry Mulder

  Gerry Mulder is classica en heeft jaren Klassieke Talen en Klassieke Culturele Vorming onderwezen. Tegenwoordig geeft ze cursussen Latijn en Klassieke Oudheid bij HOVO.

 • Ynskje Penning-Van Staalduinen

  Ynskje Penning is docent geschiedenis. Ze heeft talloze lezingen gegeven over de achtergronden van haar historische romans, waarvoor ze zeer uitgebreid onderzoek doet. 

 • drs. Tom Reijers

  Exploratie geoloog met wereldwijde ervaring in speuren naar olie/gas. Wetenschappelijk expeditieleider in verschillende onherbergzame delen van de wereld. Gastdocent op scholen.

   

 • Prof. dr. em. Hans Renner

  Prof. dr. Hans Renner, geboren te Praag, is emeritus hoogleraar in Midden- en Oost-Europese Geschiedenis aan de RUG. 

 • Justa Renner-van Niekerk

  Justa Renner-van Niekerk verzorgt de audiovisuele presentatie en doet literatuuronderzoek voor dit college

 • Gert Riemersma

  Gert Riemersma was docent in het middelbaar (beroeps)onderwijs in de vakken beeldende vorming en kunstgeschiedenis. Hij is medeauteur van het kunstgeschiedenisboek ‘Met Kunst & Bloemwerk.’
   

 • drs. Alberte Roué

  Drs Alberte Roué was docent Franse taal en cultuur aan de RUG. Zij verzorgt al vele jaren cursussen voor HOVO en het Institut français.

 • drs. Agnes Schilder

  Agnes Schilder is toegepast psycholoog, spreker, docent en coach. Ze is als docent-onderzoeker verbonden aan de Hanzehogeschool in Groningen en eigenaar ACTtoo en Boven het maaiveld Coaching.

  Homepage: www.acttoo.nl en www.bovenhetmaaiveldcoaching.nl

   


  Inleiding in de psychologie

  We zijn meer met onszelf bezig dan ooit: we zijn op zoek naar ons ware zelf en maken ongegeneerd selfies. Wat heeft die zoektocht ons gebracht? Wat weten we over hoe menselijk gedrag tot stand komt? Een cursus voor wie geïnteresseerd is in de psychologie van mensen en hun gedrag.

  bekijk cursus

 • dr. Henk Schoonhoven

  Dr. Henk Schoonhoven was universitair docent Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verzorgt al vele jaren cursussen voor HOVO Noord-Nederland.

 • prof. dr. em. Rien Segers

  Rien T. Segers is emeritus hoogleraar Bedrijfscultuur, van m.n. China en Japan aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is regelmatig voor langere tijd gasthoogleraar in die twee landen. 


  De dreiging van het moderne China

  De afgelopen jaren heeft de Chinese leider Xi Jinping de wereld in woord en daad duidelijk gemaakt dat China de absolute wereldheerschappij nastreeft. Wordt China inderdaad de nieuwe hegemoon? Zal Xi het aandurven Taiwan aan te vallen en in te lijven? Wat betekent deze Chinese dreiging om de hegemonie na te streven voor ons in het westen en in het bijzonder in Nederland?

  bekijk cursus

 • prof. dr. Cees Th. Smit Sibinga

  Prof. dr. C. Th. Smit Sibinga en Ir. M.P. Broekers coördineren de multidisciplinaire cursus die is voorbereid door de discussiegroep 'Impact van natuurwetenschappen en technologie op de maatschappij'. Deze discussiegroep komt voort uit de SAS (zie: http://www.safgroningen.nl) 


  Revolutie in de gezondheidszorg

  Let op: in tegenstelling tot het bericht in onze nieuwsbrief start de eerste cursusdag op donderdag 26 oktober met professor Ben Feringa (dus niet op 17 oktober)! Personalized medicine’ wordt door de toepassing van nanotechnologie in een versnelling gebracht. De nanodeeltjes of ‘wagentjes’ kunnen beladen worden met diagnostica en therapeutica (geneesmiddelen) die in de bloedbaan naar de plek van de aandoening kunnen worden gezonden en daar ter plekke hun activiteit kunnen uitoefenen, diagnostisch (opsporen en meten) en therapeutisch, waardoor systeem bijwerkingen kunnen  worden vermeden of verminderd (cytostatica).

  bekijk cursus

 • dr. Frank van Steenwijk

  Dr. Frank J. van Steenwijk studeerde Natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Tot zijn pensionering was hij werkzaam als docent bij de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.  

 • drs Edward van der Tuuk

  Drs. Edward van der Tuuk studeerde sociale filosofie, wetenschap & samenleving, en ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde af op de ethische implicaties van de wettelijke erkenning van 'intrinsieke waarde' in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren en de Wet op de Dierproeven in relatie tot moderne biotechnologie. Hij verzorgt cursussen voor HOVO en andere instellingen.

 • drs. Ellen van der Vecht

  Drs Ellen van der Vecht geeft als kunsthistorica les op verschillende gebieden van de kunstgeschiedenis, met als specialisaties Italiaanse renaissance en de beeldende kunst van de 19-20e eeuw.

 • prof. dr. em. John J. Videler

  John Videler introduceerde meer dan 25 generaties Groningse biologiestudenten in de diversiteit van 
  het dierenrijk. Een variant op die collegereeks, waarin recente ontwikkelingen zijn verwerkt, is voor 
  HOVO studenten geschikt gemaakt.

  website: www.johnhannekevideler.com

 • drs Gert Visser

  Gert Visser was psycholoog bij de RU Groningen. Hij beschouwt componist en muziekwetenschapper Bertus van 
  Lier als zijn leermeester. De menselijke emoties zijn de psychologische bouwstenen voor zijn 
  muziekcursussen.

 • dr. Marianne Vogel

  Marianne Vogel (1958) is persoonlijke coach en literatuurwetenschapper. In haar advies- en coachpraktijk De Bosvogel te Zuidhorn begeleidt zij cliënten. Daarnaast geeft ze cursussen en leesgroepen. Marianne Vogel is gepromoveerd in de Letteren en in de Algemene Wetenschappen. Haar specialiteiten zijn literatuur- en cultuuranalyse, zingeving en creatieve omgang met problemen.

 • drs. Richard de Vries

  Richard de Vries studeerde geschiedenis aan de RUG. Hij gaf meer dan 26 jaar les in het voortgezet onderwijs.
  Momenteel houdt hij zich bezig met uiteenlopende historische activiteiten.

   

 • dr. Paul Wesselius

  Dr. Paul Wesselius (1942) studeerde sterrenkunde in Amsterdam. Tot 2005 werkte hij bij SRON Netherlands Institute for Space Research.

 • Ben Westerink

  Ben Westerink is in zijn vrije tijd al vele jaren actief op het gebied van educatie van natuur en landschap. Hij publiceert en geeft lezingen  en rondleidingen over het Groninger kleilandschap.

 • drs Marcel Worms

  Pianist Marcel Worms nam Bachs complete Wohltemperierte Klavier en diens Goldbergvariaties op CD op en geeft daar regelmatig cursussen over. www.marcelworms.com

 • dr. Marcel Zwitser

  Dr. Marcel S. Zwitser studeerde muziektheorie en muziekwetenschap en rondde zijn opleiding af met een postdoctorale lerarenopleiding muziek. In 2012 promoveerde hij aan de Universiteit van Utrecht op een interdisciplinair proefschrift muziekwetenschap en historische theologie. Sinds 2000 verzorgt hij cursussen voor het HOVO in o.m. Groningen en Amsterdam. Website: www.marcelzwitser.nl


  Kerstlezing 2023 in Leeuwarden. De Messiah van Händel

  Wat Bachs Matthäus-Passion in Nederland is, is Händels Messiah in Engeland: het grootste oratorium uit het repertoire en in zeker opzicht zelfs hét muziekstuk bij uitstek. Ook in Nederland wordt Händels Messiah veel uitgevoerd – en net als in Engeland niet in de lijdensweek, maar in de adventsperiode.

  bekijk cursus

  Kerstlezing 2023 in Groningen. De Messiah van Händel

  Wat Bachs Matthäus-Passion in Nederland is, is Händels Messiah in Engeland: het grootste oratorium uit het repertoire en in zeker opzicht zelfs hét muziekstuk bij uitstek. Ook in Nederland wordt Händels Messiah veel uitgevoerd – en net als in Engeland niet in de lijdensweek, maar in de adventsperiode.

  bekijk cursus