Voorbereiden op het levenseinde

 • Cursusnummer: 24ZN-1G16
 • Vakgebied: Mens en maatschappij
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: 2024-najaar
 • Dag: Dinsdag
 • Inschrijven voor: di 17 sep. 2024
 • Tijd: 14.00-16.00 uur
 • Cursusdata: 1 oktober t/m 19 november, 29 oktober vervalt
 • Prijs: € 188.00
 • Aantal colleges: 7
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie

Voorbereiden op het levenseinde

Praten over het levenseinde, vooral over de eigen dood, is voor veel mensen taboe. Ouderen willen graag zelf de regie houden in de laatste levensfase. Daartoe kunnen ze hun wensen kenbaar maken en vastleggen. De dood komt veelal anders dan gedacht, maar het is prettig voor nabestaanden en zorgverleners als ze de wensen van betrokkene kennen.

In het eerste college wordt informatie gegeven over de belangrijkste aspecten, zoals levenstestament, wilsverklaring, behandelverbod, doneren van organen. Het nalaten van materiële zaken na de dood, in een testament, komt niet aan de orde. 
Het tweede college over palliatieve zorg gaat over verlichten van lichamelijke en geestelijke klachten en behoud van welzijn. Dan wordt euthanasie met de voorwaarden en dilemma’s vooral bij dementie uitgebreid besproken. 
Daarna de hospicezorg, waar het vooral gaat om het leven. 
Daarna komen rouwrituelen in diverse levensovertuigingen (islam, boeddhisme o.a.) aan de orde. 
Tot slot een filosofische beschouwing over hoe we ons verhouden tot onze dood? 

Na elk informatief hoorcollege is ruimte voor discussie met de deelnemers.

Programma
De achtereenvolgende colleges:

1. Uitburgeren, wat ieder kan weten en regelen omtrent het levenseinde.
Prof. dr. B. Meyboom-de Jong, em. hoogleraar huisartsgeneeskunde

2. Palliatieve zorg
Prof. dr. A. K. L. Reyners, hoogleraar palliatieve zorg

3. Hospicezorg
E. van Pagée en E.Zeinstra, vrijwilligers Hospice Vredeborgh te Leek

4. Euthanasie
W. Helden, namens NVVE 

5. Verlieservaringen en rouw
G.G.Wilems- de Vries, palliatief verpleegkundige

6. Rouwrituelen vanuit diverse levensbeschouwingen
Prof. dr. B. Meyboom-de Jong, em. hoogleraar huisartsgeneeskunde

7. Filosofische afronding 
 Drs. M.J.de Bree, docent filosofie.

 

Afbeelding: ‘Levensboom’, door Annemarie van Ulden

Betty Meyboom-de Jong
Betty Meyboom is 35 jaar huisarts geweest. Van 1990-2004 was zij hoogleraar huisartsgeneeskunde aan de RUG en ze was voorzitter van het Nationaal Programma Ouderenzorg.