Feest der herkenning

Bekende kerkelijke zaken anders bekeken

  • Cursusnummer: 24ZN-2F03
  • Vakgebied: Godsdienstwetenschap
  • Locatie: Leeuwarden
  • Dag: Woensdag
  • Inschrijven voor: wo 23 okt. 2024
  • Tijd: 10.00-12.00 uur
  • Cursusdata: 6 t/m 27 november
  • Prijs: € 116.00
  • Aantal colleges: 4
  • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie

Feest der herkenning

Holman Hunt schilderde Christus, in het duister, met een lantaarn, kloppend op een dichte deur. De schilder probeert duidelijk te maken dat u waarschijnlijk niet open zult doen. U herkent de teruggekeerde Christus niet en houdt de poort dicht. En dat terwijl u cursus na cursus heeft gevolgd over Laatste Oordelen, dan zou u toch de wederkomst moeten herkennen?

In deze cursus gaan we nog een keer wat bekende zaken bekijken: de eigenaardigheden van komst (kerst) en wederkomst. Of het feit dat er zoveel lichamelijke details worden uitgebeeld in de christelijke kunst: afgehakte hoofden, gutsende wonden en melkspuitende borsten, om maar een paar te noemen. Met welk doel? 

Of neem de uitdaging aan kunstenaars om een wezen uit te beelden dat je niet mag uitbeelden, of van wie je eigenlijk geen notie hebt hoe hij (zij, het) eruit ziet. En laten we de orde niet vergeten. Orde vindt u overal in de kerk terug, het is een keurige plek. Behalve daar waar chaos heerst…

 

Programma

1. Hij komt, hij komt! Over komst en wederkomst
Bij de komst van Christus (Kerst) vind je in de kerkelijke gebruiken verwijzingen naar de tweede komst, aan het einde der tijden. Er zijn gedetailleerde beschrijvingen van hóe Hij geboren werd en hóe Hij wederkomt.

2. Lichamelijkheden
Wij ervaren de bij vlagen zeer expliciete ‘lichamelijkheden’ in de christelijke kunst tegenwoordig soms als onbetamelijk of minstens ongepast en onsmakelijk. Toch hebben ze een duidelijke functie. 

3. Hoe ziet God eruit? Ziet God er wel uit?
Mag God nu wel of niet afgebeeld worden? Hoe het ook zij, Hij is veelvuldig afgebeeld. Ga er maar aan staan als kunstenaar. Hoe zou Hij eruit zien? Of welk symbool zou passend zijn? Voor je het weet sta je voor de kerkelijke rechtbank.

4. Orde! En chaos natuurlijk

 

Afbeelding: Hunt, Light of the World (Wikimedia Commons)

Saskia van Lier
Saskia van Lier heeft godsdienstwetenschap gestudeerd aan de RUG en is gespecialiseerd in christelijke kunst en kerkbouw.