Duurzame Ontwikkeling = Degrowth

Duurzame economische groei gaat ons niet redden

 • Cursusnummer: 24ZN-1G15
 • Vakgebied: Mens en maatschappij
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: 2024-najaar
 • Dag: Maandag
 • Inschrijven voor: ma 07 okt. 2024
 • Tijd: 10.00-12.00 uur
 • Cursusdata: 28 oktober t/m 16 december
 • Prijs: € 212.00
 • Aantal colleges: 8
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  Jaap Tielbeke; We waren gewaarschuwd; Prijs: €17,50 (zelf aanschaffen)
  Aanbevolen literatuur: 
  Jason Hickel, Less is More; Degrowth Will Save The World; Prijs: €12,-
  Paul Schenderling, Er is leven na de Groei; Prijs: €25,-

  Een digitale syllabus wordt geplaatst op de site van HOVO

 • Opmerkingen:

  maximaal 25 deelnemers, plaatsing op volgorde van aanmelding

Duurzame Ontwikkeling = Degrowth

Duurzame economische groei wordt alom gezien als het antwoord op de klimaatcrisis (en andere crises). Maar is dat werkelijk het geval? Er zijn steeds meer signalen dat we ons niet uit de huidige crises kunnen groeien en innoveren. De enige weg naar duurzame ontwikkeling is via een ontgroeieconomie (degrowth economy). Maar hoe doen we dat? We ontkomen niet aan een waardentransitie.

De ‘patient’ is ziek gezien de vele crises die zich aan ons opdringen, zoals de klimaatcrisis, grondstoffencrisis, gezondheidscrisis etcetera. We kunnen deze crises onderscheiden, maar niet scheiden van elkaar, omdat ze in meerdere of mindere mate met elkaar verbonden zijn via economische groei en het economisch systeem. Hoewel de crises zich pas sinds kort lijken te manifesteren gaat de oorsprong terug tot de 16e/17e eeuw.
In deze cursus gaan we het met elkaar hebben over de verschijnselen en hun oorsprong, maar ook over de manier waarop we ze te lijf kunnen gaan. Zo zullen we aandacht besteden aan ‘groene’ groei en de circulaire economie als mogelijke oplossingsrichtingen, maar ook aan de Donut Economy, om uiteindelijk uit te komen bij het Degrowth (=ontgroei) concept. We zullen zien dat wat we echt nodig hebben een waardentransitie is en dat de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties niet het antwoord zijn.

 

Programma

1. Het probleem
2. De oorzaken en gevolgen
3. De ‘oplossing’ (I): Groene groei
4. De ‘oplossing’ (II): De circulaire economie
5. De ‘oplossing’ (III): Doughnut Economics
6. De oplossing (IV): Degrowth
7. Waardentransitie
8. Degrowth en Duurzame Ontwikkelingsdoelen

 Tijdens de colleges zal er ruimte zijn voor actuele onderwerpen en ontwikkelingen die met het onderwerp
van de betreffende week te maken hebben.

Afbeelding: Gemaakt door docent met AI.

Egbert Dommerholt
Egbert Dommerholt is emeritus lector Circulaire Economie. Hij is gespecialiseerd in het domein van de ontgroeieconomie (degrowth), de circulaire economie en gerelateerde businessmodellen.