Plantengroei en stikstofdepositie

De ecologische achtergrond van een maatschappelijk probleem

 • Cursusnummer: x24Z-1G01L
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: 2024-voorjaar/zomer
 • Dag: Dinsdag
 • Inschrijven voor: di 02 apr. 2024
 • Tijd: 13.00-14.30 uur
 • Cursusdata: 16 april
 • Prijs: € 30.00
 • Aantal colleges: 1
 • Werkvorm: Lezing
 • Opmerkingen:

  De powerpoint van deze lezing wordt niet beschikbaar gesteld. Cursusprijs inclusief koffie/thee en toegang tot Hortus

Plantengroei en stikstofdepositie

Er is in Nederland veel polarisatie ontstaan rond stikstofdepositie. Waar de een overtuigd is van de problematiek wordt die door de ander in twijfel getrokken. Ecologische kennis en begrip van effecten van stikstofdepositie is een must voor iemand die zinvol aan de discussie wil deelnemen.  

Het doel van het college is om duidelijk te maken waarom de natuurbeschermingswereld zo scherp is op het terugdringen van de stikstofdepositie.

In dit hoorcollege wordt daarom ingegaan op de wijze waarop de plantenwereld in Nederland reageert op de stikstofdepositie. Er wordt gekeken vanuit de individuele plant. Hoe gaan planten individueel om met stikstof? Waarom hebben ze het nodig? Waarom en wanneer kunnen ze te veel stikstof binnenkrijgen? Daarnaast wordt bekeken welke effecten er zijn op vegetatie en hele ecosystemen, waarbij begrippen als competitie en strategieën in leefwijze aan de orde komen.

De ecologische effecten worden op basis van het ecologische verhaal ook in het kader van de natuurbescherming en de wet- en regelgeving tegen het licht gehouden. Hierbij wordt ingegaan op termen als habitattypen, kritische depositiewaarde en instandhoudingsdoelen voor soorten en habitat.

De lezing is zonder diepgaande voorkennis te volgen voor iedereen met interesse op dit gebied.
 

Praktische informatie
De lezing vindt plaats in het Theehuis Kreunen van de Draak in Hortus Haren. Bij deze lezing is een dagkaart voor bezoek aan de Hortus inbegrepen. 
Indien u beschikt over een jaarkaart voor de hortus, kunt u kortingcode 01-Hortus opgeven. U krijgt dan € 10 korting op de cursusprijs. Jaarkaart tonen bij de ingang.

Roel Strijkstra
Dr. Roel Strijkstra heeft Ecologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel is hij werkzaam als docent ecologische advisering bij Hogeschool Van Hall Larenstein
Tineke van der Meij
Tineke van der Meij is werkzaam als (gast)docent bij de Hanzehogeschool en als projectleider bij ENTRANCE. Zij is als coordinator en docent bij verschillende colleges betrokken.