Waterstof

Hype, Hoop of Hier?

 • Cursusnummer: 24Z-1G02L
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: 2024-voorjaar/zomer
 • Dag: Woensdag
 • Inschrijven voor: woensdag 3 april 2024
 • Tijd: 14.00-15.00. Rondleiding (optioneel) 15.30-16.30 uur
 • Cursusdata: 17 april
 • Prijs: € 25
 • Aantal colleges: 1
 • Werkvorm: Lezing
 • Opmerkingen:

  Maximaal 40 deelnemers, plaatsing op volgorde van inschrijving. U wordt ontvangen met koffie/thee, er is geen pauze.

Waterstof

Waterstof speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Door de huidige energiecrisis wordt er groots ingezet
op de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen. Bovendien moeten in 2050 alle woningen in Nederland
van het aardgas af zijn. Omdat zonne- en windenergie lastig opgeslagen kunnen worden, lijken dat (nog) geen
geschikte alternatieven. 

Waterstof is anders: in het molecuul kan energie worden opgeslagen en getransporteerd. In Groningen rijden
inmiddels 32 bussen op waterstof, en is er een waterstoftankstation. Er worden stappen gezet met de bouw
van bijvoorbeeld waterstoffabrieken. De eerste huizen zijn voor verwarming aangesloten op waterstof in
plaats van aardgas. De energietransitie is in volle gang.
Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen wordt in deze lezing ingegaan op waterstof. Wat is het
geheim van dit kleine molecuul bestaande uit twee waterstofatomen (H2)? Welke plek heeft waterstof tussen
alle andere vormen van energie in het energiesysteem? Hoe werkt het eigenlijk?

 

Programma
In deze lezing gaan we (kort) in op de volgende onderwerpen
- Nut en noodzaak van waterstof binnen de energietransitie.
- Hoe wordt waterstof gemaakt ?
- Wat zijn mogelijke toepassingen van waterstof.
- Welke kansen en belemmeringen zijn er?

 

Extra
Aansluitend aan de lezing is er de mogelijkheid om –in groepen- mee te gaan met een rondleiding over de proeftuin van ENTRANCE.

 

De lezing vindt plaats op ENTRANCE, Zernikeplein 17, Groningen.
Goed bereikbaar per fiets, OV bushalte Zernike Noord en 8 min lopen;
link parkeren; https://www.entrance.eu/over-entrance/contact/

Jan jaap Aué
Jan-jaap Aué is directeur van ENTRANCE Centre of Expertise Energy en lector waterstof toepassingen aan de Hanzehogeschool in Groningen.
Tineke van der Meij
Tineke van der Meij is werkzaam als (gast)docent bij de Hanzehogeschool en als projectleider bij ENTRANCE. Zij is als coordinator en docen bij verschillende colleges betrokken.