Plantenecologie en biodiversiteit

Hoe planten functioneren in hun natuurlijke omgeving

 • Cursusnummer: 24Z-1G04
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: 2024-voorjaar/zomer
 • Dag: Meerdere Dagen
 • Inschrijven voor: dinsdag 21 mei 2024
 • Tijd: 10.00-12.00 uur
 • Cursusdata: Dinsdag 4 juni, donderdag 6 juni, dinsdag 11 juni en donderdag 13 juni
 • Prijs: € 145
 • Aantal colleges: 4
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  Tijdens de colleges zal worden ingegaan op mogelijke literatuur voor verdieping.

  De powerpoint van dit college wordt niet beschikbaar gesteld. 

 • Opmerkingen:

  De colleges vinden plaats in het Theehuis 'Kreunen van de Draak' in Hortus Haren. Cursusprijs Inclusief koffie/thee en een jaarabonnement voor de Hortus. Elk college bestaat voor de helft uit een buitenexcursie in de Hortus.

Plantenecologie en biodiversiteit

Planten zijn als voedselproducenten de spil van de biodiversiteit. Hoe planten functioneren hangt af van een groot aantal factoren en relaties, die dus daarmee ook bepalend zijn voor de biodiversiteit. Inzicht in deze factoren is nodig om te kunnen begrijpen waarom biodiversiteit achteruitgaat en hoe je dit kunt tegengaan, bijvoorbeeld door middel van natuur(herstel)beheer en natuurontwikkeling. 

In de collegereeks komen begrippen aan de orde als geografische verspreiding van soorten, milieufactoren, nutriënten, voortplanting en verspreiding, vestiging en groei, concurrentie, vegetatietypen en vegetatiedynamiek. De ecologie van dieren wordt besproken, voor zover deze in relatie staat met planten (vraat, bestuiving, zaadverspreiding). Er wordt ingegaan op de gevolgen van menselijke invloed en een aantal op dit moment relevante veranderingen in het milieu: zoals gevolgen van klimaatverandering, stikstofproblematiek en bestrijdingsmiddelengebruik. Drie van de bijeenkomsten gaan over een specifiek onderdeel van de plantenecologie. De vierde bijeenkomst staat in het teken van bijzondere verhalen rondom ecologie en biodiversiteit.
 

Programma
Deze cursus is zonder veel voorkennis goed te volgen voor iedereen met interesse op dit gebied. 

 • Bijeenkomst 1 Wat is plantenecologie? Wat is biodiversiteit?
 • Bijeenkomst 2 De plant en haar milieu
 • Bijeenkomst 3 De relatie tussen planten en dieren
 • Bijeenkomst 4 Vorm, functie en ecologie: bijzondere verhalen

Elk college bestaat uit een presentatie en een rondleiding door een deel van  Hortus Haren

 

De cursusprijs is inclusief een jaarabonnement voor de Hortus.  Indien u beschikt over een jaarkaart voor de hortus, kunt u kortingcode 02-Hortus opgeven. U krijgt dan € 27,50 korting op de cursusprijs. Jaarkaart tonen bij de ingang.

Roel Strijkstra
Dr. Roel Strijkstra heeft Ecologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel is hij werkzaam als docent ecologische advisering bij Hogeschool Van Hall Larenstein
Tineke van der Meij
Tineke van der Meij is werkzaam als (gast)docent bij de Hanzehogeschool en als projectleider bij ENTRANCE. Zij is als coordinator en docen bij verschillende colleges betrokken.