Moderne Wetenschap en Technologie

Een algemene inleiding tot de kwantummechanica en atoomfysica

 • Cursusnummer: 24ZN-2F09
 • Vakgebied: Natuurwetenschap
 • Locatie: Leeuwarden
 • Seizoen: 2024-najaar
 • Dag: Donderdag
 • Inschrijven voor: do 19 sep. 2024
 • Tijd: 14.00-16.00 uur
 • Cursusdata: 3 oktober t/m 28 november, 31 oktober vervalt
 • Prijs: € 212.00
 • Aantal colleges: 8
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  Boek ‘Bouwstenen van de Materie - Inleiding tot de kwantummechanica en atoomfysica', door Heiko Jan Mein. Verkrijgbaar via de docent, € 29,--

  De powerpoint van deze cursus wordt niet digitaal beschikbaar gesteld.

 • Opmerkingen:

  Maximaal 25 deelnemers, inschrijving op volgorde van aanmelding

Moderne Wetenschap en Technologie

Een boeiende cursus over de geheimzinnige natuurwetten van het universum en de werking en opbouw van onze wereld. Verteld wordt hoe wetenschappers de wereld wisten te veranderen. Middels PowerPoint-beelden, filmpjes en animaties wordt begrijpelijk ingegaan op klassieke natuurfilosofieën, atoomfysica en kwantummechanica, de relativiteitstheorie, vele toepassingen zoals high-tech-elektronica, nieuwe medicijnen, medische-technologie, energievoorzieningen, milieuproblematiek en toekomstige ontwikkelingen.

Al in de oudheid filosofeerden wijsgeren als Plato en Aristoteles over het universum en introduceerde Democritus het ‘atoom’ als bouwsteen van materie. Vanaf 1600 maakten geleerden zoals Galilei, Huygens en Newton, mechanische beschrijvingen van het wereldbeeld, waarmee de klassieke natuurkunde werd gevormd. Begin vorige eeuw ontdekten Einstein, Planck, Bohr en anderen, dat veel klassieke natuurwetten niet opgingen voor materie, energie en licht. Ze formuleerden de relativiteitstheorie, de kwantummechanica en nieuwe atoomfysica, waarmee de basis werd gelegd voor de moderne natuurkunde, chemie, biologie en meer. Er werden vele nieuwe toepassingen gerealiseerd, waaronder de computer, televisie en andere elektronica. Daarnaast kwamen er geavanceerde kunststoffen, medische apparaten, nieuwe medicijnen en ontwikkelde men kernenergie, nanochemie en kwantumtechnologie. Dit alles heeft geleid tot een hoge welvaart, maar ook voor bijvoorbeeld milieuproblemen en een toenemende complexiteit.

De cursus is ook zonder veel voorkennis van wis- natuur- of scheikunde goed te volgen voor iedereen met interesse op dit gebied.

 

Programma
 

Algemeen overzicht van de belangrijkste cursusonderdelen (niet in volgorde):

 • Klassieke wereldbeelden, theorieën en filosofieën 
 • Historische mijlpalen in de natuurwetenschap 
 • De nieuwe wetenschap van licht, materie en energie
 • De relativiteitstheorieën van Einstein 
 • Het wereldbeeld volgens de kwantumtheorie
 • Kwantummechanica en enkele bijzondere fenomenen
 • Toepassingen van de kwantum- en atoomfysica
 • Radioactiviteit, straling en kernenergie   
 • Kwantumchemie, -biologie en -technologie
 • Moderne nanotechnologische toepassingen 
 • Toekomstige natuurwetenschap en technologie

  Afbeelding: Eigen illustratie docent 

Heiko Jan Mein
Drs. Heiko Jan Mein studeerde wis- en natuurkunde aan de RUG. Hij doceerde aan hogescholen en academische opleidingen en werkte bij de overheid.