Succesful Ageing

Visie vanuit de gerontologie op geslaagd ouder worden

 • Cursusnummer: 24WV-1G28
 • Vakgebied: Mens en maatschappij
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: 2024-voorjaar/zomer
 • Dag: Woensdag
 • Inschrijven voor: woensdag 27 maart 2024
 • Tijd: 14.00-16.00 uur
 • Cursusdata: woensdag 10 en 24 april en 8 en 22 mei
 • Prijs: € 116
 • Aantal colleges: 4
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Opmerkingen:

  Maximaal 20 deelnemers, plaatsing op volgorde van aanmelding

Succesful Ageing

Deze cursus is helaas vol, u kunt zich niet meer inschrijven. Als u zich inschrijft wordt u op een wachtlijst geplaatst.
In de cursus wordt ingegaan op algemene gerontologische kennis. Dit wordt ook toegepast op het persoonlijk leven van de docent, hoe gaat hij om met de processen van het ouder worden. 
Aspecten daarvan gaan over gezondheid, chronische aandoeningen en ziekte, zintuiglijke veranderingen, veranderingen in sociale rollen en tijdsbesteding, relaties met familie, omgang met de eindigheid, kwaliteit van leven, zelfbeeld en zelfbeleving op latere leeftijd. 

Verder is er aandacht voor gerontologische theorieën en noties, de historische context van de huidige categorie ouderen, het model van “rechthoekig leven” en mogelijke interventies daarbij. 
Een actueel voorbeeld betreft het “daten” door ouderen, zoals recent onderzocht door Ten Cate en Holwerda.

 

Programma

1. Lezing + discussie onder de titel “Gerontologie vanuit het standpunt van een 74-jarige” waarbij algemene processen van de derde levensfase worden belicht vanuit de persoonlijke ervaringen van de docent.

2.  Aandacht voor gerontologische theorieën en noties, aangeduid met kernbegrippen als ‘disengagement’, ‘continuïteitstheorie’, ‘activiteitstheorie’, ‘theorie van de leeftijdsstratificatie’, ‘theorie van Erikson’, noties over succesful ageing.

3. Ideeën over kwaliteit van leven van ouderen en manieren om dat begrip te meten, o.a. via vragenlijsten zoals de SSWO (Schaal Subjectief Welzijn Ouderen), ontwikkeld via het proefschrift van de docent uit 1987. 

4.  Zelfbeleving bij ouderen aan de hand van een theoretische benadering over het begrip “zelfbeeld”, een ander woord voor “identiteit”. 
Er wordt uitgegaan van een model waarbij het zelfbeeld van mensen wordt gezien als een duurzame innerlijke mentale constructie die bestaat uit een aantal “bouwstenen” die kunnen variëren in “centraliteit” en “waardering”. Bij centraliteit gaat het om de vraag hoe dicht bij de kern van de eigen persoonlijkheid, het eigen “ik” die bouwsteen ervaren wordt (bijvoorbeeld huwelijkspartner, wedstrijdbiljarter, grootvader, schaker). Bij waardering gaat het om de positie op een negatief-positieve dimensie zoals die aan de bouwsteen worden toegekend. 
Door middel van een diepte-interview kan bij individuele ouderen worden nagegaan hoe het zelfbeeld er uitziet, welke bouwstenen worden genoemd en hoe positief of negatief die worden ervaren. Via dit model kan worden begrepen hoe begrippen als “identiteitsprobleem” en “negatief zelfbeeld” gezien kunnen worden. Bij dit alles is de vraag in hoeverre sprake is van specifieke aspecten aan de zelfbeleving bij (specifieke groepen) ouderen, mede in het licht van eindigheidsbeleving, voorafgaande levensloop en persoonlijkheidseigenschappen.

Cees Tempelman
Dr. Cees Tempelman (1946) was onderzoeker/docent bij de RUG. De oprichting van HOVO in 1986 kwam uit zijn werk voort.