'Alkibiades' van Ilja Leonard Pfeijffer,

Context en achtergronden

 • Cursusnummer: 24WV-1G26
 • Vakgebied: Taal en cultuur
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: 2024-voorjaar/zomer
 • Dag: Meerdere Dagen
 • Inschrijven voor: maandag 10 juni 2024
 • Tijd: 11.00-13.00 uur
 • Cursusdata: Maandag t/m vrijdag 24-28 juni 2024
 • Prijs: € 140
 • Aantal colleges: 5
 • Werkvorm: Werkcollege
 • Cursusmateriaal:

  Syllabus verkrijgbaar via de docent, € 9,00

'Alkibiades' van Ilja Leonard Pfeijffer,

In deze korte zomercursus zal de achtergrond worden belicht van Pfeijffers ‘gedocumenteerd-historische’ roman. We zullen ons verdiepen in de politieke situatie van Alkibiades’ tijd en de voorafgaande ontwikkelingen in het Athene van de 5e eeuw v.Chr., een periode van turbulente ontwikkelingen in de Atheense democratie. 

We bezien het ontstaan en de ontwikkeling van de democratische verhoudingen, waarbij de komediedichter Aristophanes enkele briljante stukken ten tonele voerde over de demagogie die een overheersende rol ging spelen in de volksvergadering, de rol van de politicus Alkibiades, de (vormen van de) Griekse seksualiteit, de mysterieculten, de filosofen in zijn omgeving (met name Socrates) enz. Dit alles vergezeld van powerpoint en literatuurfragmenten in Nederlandse vertaling. 

Uiteraard is het niet de bedoeling om alle bronvermeldingen die Pfeijffer opsomt in ruim honderd pagina’s, na te gaan: deze cursus biedt vooral diegenen voor wie deze belangrijke periode in de wereldgeschiedenis relatief onbekend is, een kader om hierop meer zicht te krijgen. Voor wie Alkibiades nog moet gaan lezen is de cursus een mooie opmaat, en diegenen die het boek gelezen hebben, zullen  het caleidoscopisch beeld dat Pfeijffer presenteert, nog beter kunnen plaatsen.
 

Henk Schoonhoven
Dr. Henk Schoonhoven was universitair docent Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verzorgt al vele jaren cursussen voor HOVO.