Moderne Wetenschap en Technologie

Een algemene inleiding tot de kwantummechanica en atoomfysica

 • Cursusnummer: x23ZN-2F09
 • Vakgebied: Natuurwetenschap
 • Locatie: Leeuwarden
 • Seizoen: 2023-najaar
 • Dag: Donderdag
 • Inschrijven voor: do 21 sep. 2023
 • Tijd: 14.00-16.00 uur
 • Cursusdata: 5 oktober t/m 23 november, 26 oktober vervalt. Reservedatum 30 november
 • Prijs: € 188.00
 • Aantal colleges: 7
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie

Moderne Wetenschap en Technologie

In deze cursus wordt op een voor iedereen begrijpelijke wijze verteld hoe onze wereld in elkaar zit en ‘werkt’. De inhoud is toegespitst op de (basis van de) kwantummechanica en atoomfysica, die momenteel het wetenschappelijk fundament vormen voor alle natuurwetenschappen. Daarnaast wordt ingegaan op diverse toepassingen en toekomstige ontwikkelingen. 

Al in de oudheid filosofeerden wijsgeren als Plato en Aristoteles over het universum en introduceerde Democritus het ‘atoom’ als bouwsteen van materie. Vanaf 1600 legden geleerden zoals Galilei, Huygens en Newton, de basis voor de klassieke natuurkunde met mechanische beschrijvingen van het wereldbeeld. Begin vorige eeuw ontdekten Einstein, Planck, Bohr en anderen, dat veel klassieke natuurwetten niet opgingen voor materie, energie en licht. Ze formuleerden de relativiteitstheorie, de kwantummechanica en nieuwe atoomfysica, waarmee de basis werd gelegd voor de moderne natuurkunde, chemie, biologie en meer. Er werden vele nieuwe toepassingen gerealiseerd, waaronder de computer, televisie en andere elektronica. Daarnaast kwamen er geavanceerde kunststoffen, medische apparaten, nieuwe medicijnen en ontwikkelde men kernenergie, nanochemie en kwantumtechnologie. Dit alles heeft geleid tot een hoge welvaart, maar ook voor bijvoorbeeld milieuproblemen en een toenemende complexiteit.

De cursus is goed te volgen voor iedereen die interesse heeft op dit gebied en vereist geen kennis van wis- natuur- of scheikunde op hoog niveau.
 

Programma
Algemeen overzicht van de belangrijkste cursusonderdelen (niet in volgorde)

• Klassieke wereldbeelden, theorieën en filosofieën  

• Historische mijlpalen in de natuurwetenschap  

• De nieuwe wetenschap van licht, materie en energie

• De relativiteitstheorieën van Einstein  

• Het wereldbeeld volgens de kwantumtheorie

• Kwantummechanica en enkele bijzondere fenomenen

• Toepassingen van de kwantum- en atoomfysica

• Radioactiviteit, straling en kernenergie    

• Kwantumchemie, -biologie en -technologie

• Moderne nanotechnologische toepassingen  

• Toekomstige natuurwetenschap en technologie  

 

Heiko Jan Mein
Drs. Heiko Jan Mein studeerde wis- en natuurkunde aan de RUG. Hij doceerde aan hogescholen en academische opleidingen en werkte bij de overheid.