De dreiging van het moderne China

China op weg naar de wereldheerschappij?

 • Cursusnummer: x23ZN-1G05
 • Vakgebied: Geschiedenis
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: 2023-najaar
 • Dag: Maandag
 • Inschrijven voor: ma 02 okt. 2023
 • Tijd: 14.00-16.00 uur
 • Cursusdata: 16 oktober t/m 18 december, 23 en 30 oktober vervallen
 • Prijs: € 212.00
 • Aantal colleges: 8
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  Rien T. Segers, De lange mars van Xi (Balans, 2023) (verkrijgbaar bij de docent, ca. € 15).

De dreiging van het moderne China

De afgelopen jaren heeft de Chinese leider Xi Jinping de wereld in woord en daad duidelijk gemaakt dat China de absolute wereldheerschappij nastreeft. Wordt China inderdaad de nieuwe hegemoon? Zal Xi het aandurven Taiwan aan te vallen en in te lijven? Wat betekent deze Chinese dreiging om de hegemonie na te streven voor ons in het westen en in het bijzonder in Nederland?

President Xi van China is aan een lange mars bezig om de wereldheerschappij te veroveren. Dat doet hij op zijn eigen, Chinese wijze. Onder zijn autocratische leiding duldt China in dit opzicht geen tegenspraak, niet in het land zelf en ook niet daarbuiten. Het recente optreden van China richting Oeigoeren, Hong Kong en Taiwan zijn daarvan afschrikwekkende voorbeelden.  

Waar leidt ons de lange mars van Xi Jinping heen? Wordt China inderdaad de nieuwe wereldleider? En als dat zo is, wat merken de wereld, het Westen en Nederland daar dan van? Hoe ziet die nieuwe, Chinese wereld er uit? Staat die haaks op onze westerse normen en waarden? Dát zijn de centrale vragen van deze cursus.

Om deze actuele vragen te kunnen beantwoorden, zullen we een overzicht geven van de denk- en handelwijze van President Xi en van zijn belangrijkste instrument om de hegemonie in de wereld te realiseren: de Chinese Communistische Partij. Ook komt de Nieuwe Zijderoute (BRI) aan de orde; het geeft ons een directe inkijk in de wereld à la Xi. Minstens zo belangrijk is de gevaarlijke Chinese dreiging ten aanzien van Taiwan. Xi heeft gezegd Taiwan te willen annexeren in zijn ambtsperiode. Hoe sterk is de Chinese dreiging die uitgaat naar het westen (de Verenigde Staten en de Europese Unie) en naar het oosten (Japan en Zuid-Korea)? Hoe moeten we de verhouding tussen China en Rusland duiden?  

Deze cursus is een geactuealiseerde en aangepaste versie van de HOVO cursus over China in Groningen (najaar 2022) en Leeuwarden (voorjaar 2023).

Programma

De doelstelling van de cursus is de deelnemers een omvattend beeld te schetsen van de dreiging die er van China nu uitgaat in zijn poging de wereldheerschappij te realiseren. Er vallen zes speerpunten in die dreiging te onderscheiden, die achtereenvolgens in zes colleges aan de orde komen (de colleges 2 t/m 7). In totaal omvat de cursus de volgende acht colleges: 

 1. Inleiding: de dreiging van China in de 21ste eeuw
 2. De wereld volgens President Xi Jinping
 3. Hét instrument om de wereldheerschappij te realiseren: de Communistische Partij China
 4. Op weg naar de hegemonie (a): de lange mars van Xi over de Nieuwe Zijderoute (BRI)
 5. Op weg naar de hegemonie (b): de absolute heerschappij binnen China (o.a. het monddood maken van de Oeigoeren, de inlijving van Hong Kong, de mislukking van de Covid-19 strategie)
 6. Op weg naar de hegemonie (c): de dreigende aanval op Taiwan
 7. Op weg naar de hegemonie (d): de relatie met het westen (de Verenigde Staten en de Europese Unie); de relatie met het oosten (Japan, Zuid-Korea) en de relatie met Rusland tegen de achtergrond van de oorlog in de Oekraïne
 8. Conclusies: hoe sterk zal nu de dreiging van China in de 21ste eeuw worden? Zal China een ‘prettige’ hegemoon blijken te zijn?

 

Rien Segers
Rien T. Segers is emeritus hoogleraar bedrijfscultuur, van m.n. China en Japan aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is regelmatig voor langere tijd gasthoogleraar in die twee landen.