Egypte onder de Grieken en Romeinen

Hoe Alexandrië het Griekse denken verspreidde

 • Cursusnummer: x23ZN-2F05
 • Vakgebied: Geschiedenis en archeologie
 • Locatie: Leeuwarden
 • Seizoen: 2023-najaar
 • Dag: Woensdag
 • Inschrijven voor: wo 20 sep. 2023
 • Tijd: 14.00-16.15 uur
 • Cursusdata: 4 oktober t/m 29 november, 25 oktober vervalt. Reservedatum 6 december
 • Prijs: € 212.00
 • Aantal colleges: 8
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie

Egypte onder de Grieken en Romeinen

Bij ‘Egypte’ denken we onwillekeurig aan piramiden en koningsgraven, maar vanaf het moment dat Egypte toevalt aan Alexander de Grote en in Alexandrië de Bibliotheek wordt gesticht is de invloed van de Griekse cultuur en daarmee later ook de invloed van de Alexandrijnse kunst en wetenschappen op de Romeinse wereld niet meer weg te denken.

Sinds het 2e millennium v.Chr. bestonden er betrekkingen tussen Egypte en de Minoïsch-Myceense culturen. Met de stichting van de Griekse handelsstad Naucratis (ca.650 v.Chr.) neemt de invloed van Griekse kunst en wetenschap toe. Herodotus gaf in boek II van zijn ‘Historiën’ verslag van zijn Egyptische rondreis. Plato zal er zijn Atlantisverhaal ontlenen. In 332 v.Chr. komt Alexander de Grote als ‘farao’ op de troon en na zijn dood bouwt de dynastie van de Griekse Ptolemaeën een indrukwekkende macht op, zowel politiek als cultureel –  de beroemde bibliotheek van Alexandrië vormt een hoogtepunt. Veel informatie over het Ptolemaeïsche Egypte geven papyri. Via Alexandrijnse Grieken en Joden onderging het vroege Christendom invloeden vanuit Egyptisch denken (Hermetisme). De Romeinen raakten hoe langer hoe meer betrokken bij de politieke ontwikkelingen in het oosten en Julius Caesar kwam in contact met Cleopatra VII. (Händels opera Giulio Cesare!). Na de nederlaag van Antonius en Cleopatra bij Actium in 31 v.Chr. wordt Egypte een provincie van het Imperium Romanum. Een dramatische episode vormt de moord op Hypatia, de neoplatoonse filosofe, wiskundige en astronome aan de Bibliotheek (415). 

Programma
- contacten Egypte met Kreta en Mycene. Herodotus

- Plato’s Atlantis: Plato als mytholoog

- Alexander de Grote. Alexandrië. De Bibliotheken. Wetenschap in Alexandrië

- wetenswaardigheden uit het dagelijks leven: de papyri

- de Isiscultus onder de Romeinen

- Julius Caesar, Antonius en Cleopatra

- keizer Hadrianus op reis in Egypte  

- het vroege Christendom  

- Hypatia

 

 

Henk Schoonhoven
Dr. Henk Schoonhoven was universitair docent Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verzorgt al vele jaren cursussen voor HOVO.