Menu

Latijn

Vervolgcursus

Latijn
 • Cursusnummer: 20WG29
 • Vakgebied: Taal en literatuur
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: Winter 2020 (januari-maart)
 • Dag: Dinsdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  21 Jan 2020
 • Tijd: 13.00-15.00 uur
 • Cursusdata: 4 februari t/m 14 april, 18 februari vervalt
 • Prijs: € 232
 • Aantal colleges: 10
 • Werkvorm: Werkcollege
 • Cursusmateriaal:

  'Grammaticus' Uitg. Hermaion- Houten 'Fortuna, deel 3, met Hulpboek 3a en 3b', Eisma Edumedia, Leeuwarden

 • Opmerkingen:

  Maximaal 25 deelnemers, plaatsing op volgorde van inschrijving

Latijn

In de Voorjaarscursus van 2020 worden de colleges vervolgd, die in oktober 2005 zijn gestart als een cursus voor beginners. Inmiddels worden de colleges grotendeels bezocht door oud-gymnasiasten, die hun Latijn willen ophalen. 

Momenteel zijn we bezig met de Oden van Horatius, van wie het “Carpe Diem” voer voor senioren is! Hierna lezen we delen uit de “Aeneis” van Vergilius, waaronder boek IV over de liefde tussen Aeneas en Dido. Als afsluiting van dit drama luisteren en kijken we naar de opera “Dido and Aeneas” van Purcell. 

Inmiddels is de behandeling van inscripties, die door de cursisten worden ingebracht, een gezellige traditie geworden. Na elke les wordt als “toetje” naar een film met een Klassiek onderwerp gekeken. Ook een powerpointpresentatie behoort tot de mogelijkheden. 

Programma 

Deze cursus biedt niet alleen de mogelijkheid tot het vertalen van beroemde Latijnse schrijvers, maar ook tot discussie over de interpretatie van de teksten, de effecten van de stilistische middelen en de tijdsomstandigheden, waarin de teksten geschreven zijn. Ruimte dus voor historische en culturele achtergronden. 

Als u al een redelijke basiskennis van de Latijnse grammatica en syntaxis hebt, kunt u zonder bezwaar aanschuiven bij de reeds bestaande groep enthousiastelingen! Inmiddels maakt een groeiend aantal oud-gymnasiasten deel uit van deze groep en het blijkt, dat hun oude 'vergeten' kennis weer komt opborrelen! U weet meer dan u denkt!

Gerry Mulder

Gerry Mulder is classica en heeft jaren Klassieke Talen en Klassieke Culturele Vorming onderwezen. Tegenwoordig geeft ze cursussen Latijn en Klassieke Oudheid bij HOVO.