Latijn

Vervolgcursus

 • Cursusnummer: x23WV-1G21
 • Vakgebied: Taal en cultuur
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: 2023-Winter/voorjaar
 • Dag: Dinsdag
 • Inschrijven voor: woensdag 18 januari 2023
 • Tijd: 13.00-15.00 uur
 • Cursusdata: 31 januari t/m 11 april, 28 februari vervalt. Reservedatum 18 april
 • Prijs: € 232
 • Aantal colleges: 10
 • Werkvorm: Werkcollege
 • Cursusmateriaal:

  'Grammaticus', Uitg. Hermaion, Houten 'Livius, Libera et Impera', Uitg. Hermaion, Houten. Cursusmateriaal zelf aanschaffen

Latijn

Zo ‘n tweeduizend jaar geleden werd Europa beheerst door de Romeinen. Hun cultuur heeft een enorme invloed op Europa gehad: allerlei Romeinse  gewoonten en uitvindingen zijn nog steeds terug te vinden in ons dagelijks leven. Doordat Rome een wereldmacht werd, groeide de taal der Romeinen, het Latijn, uit tot de belangrijkste voertaal, waaruit onze voorouders veel woorden overnamen. Nog steeds zit het Nederlands vol met woorden en zinnen, die uit het Latijn afkomstig zijn. Latijn betekent vooral: kennismaken met de wortels van onze eigen cultuur.

In de Voorjaarscursus van 2023 worden de colleges vervolgd, die in 2005 zijn gestart als een cursus voor beginners. Inmiddels worden de colleges grotendeels bezocht door oud-gymnasiasten, die hun Latijn willen ophalen.  Momenteel lezen we een tekst over het leven van Alexander de Grote en daarna gaan we Livius lezen, over de Romeinse bevrijding en onderwerping van Griekenland. 

Hierna kiezen we in overleg een andere schrijver, b.v. Seneca, Ovidius, Vergilius. Inmiddels is de behandeling van inscripties, die door de cursisten worden ingebracht, een gezellige traditie geworden.  Na elke les wordt als “toetje” naar een film met een Klassiek onderwerp gekeken. Ook een powerpointpresentatie behoort tot de mogelijkheden.
Deze cursus biedt niet alleen de mogelijkheid tot het vertalen van beroemde Latijnse schrijvers, maar ook tot discussie over de interpretatie van de teksten, de effecten van de stilistische middelen en de tijdsomstandigheden, waarin de teksten geschreven zijn.  Ruimte dus voor historische en culturele achtergronden.

Als u een redelijke basiskennis van de Latijnse grammatica en syntaxis hebt, kunt u zonder enig bezwaar aanschuiven bij de reeds bestaande groep enthousiastelingen! Onze oud-gymnasiasten  merken tot hun vreugde dat hun oude 'vergeten'  kennis weer komt opborrelen! U weet meer dan u denkt!

 

Gerry Mulder
Gerry Mulder is classica en heeft jaren Klassieke Talen en Klassieke Culturele Vorming onderwezen. Tegenwoordig geeft ze cursussen Latijn en Klassieke Oudheid bij HOVO Noord-Nederland.