Geschiedenis en cultuur van het oude Griekenland

De bakermat van onze Europese cultuur

 • Cursusnummer: x23WV-3D03
 • Vakgebied: Geschiedenis-actueel
 • Locatie: Assen
 • Seizoen: 2023-Winter/voorjaar
 • Dag: Donderdag
 • Inschrijven voor: donderdag 12 januari 2023
 • Tijd: 14.00-16.15 uur
 • Cursusdata: 26 januari t/m 23 maart, 2 maart vervalt. Reservedatum 30 maart
 • Prijs: € 178.50
 • Aantal colleges: 8
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  syllabus, verkrijgbaar via de docent (€12,50)

Geschiedenis en cultuur van het oude Griekenland

De Europese cultuur is niet te begrijpen zonder kennis van haar achtergronden en wortels in de beschavingen van Griekenland en Rome. De Griekse beschaving beleefde haar hoogtepunt in het 5e en 4e eeuwse Athene, maar al eerder zorgden dichters als Homerus en de archaïsche lyrici (o.a. de dichteres Sappho) voor onuitwisbare sporen. In de beeldende kunsten (vazen, tempels, sculpturen etc.) bewonderen we nog steeds expressievormen die ons zeer vertrouwd aandoen maar waarvan de ‘revolutionaire’ vorm pas goed opvalt als we die vergelijken met de omringende culturen van Mesopotamië, Egypte e.d. En om nog maar niet te spreken van de filosofie.

De grote denkers van Griekenland, de grote schrijvers van tragedies en komedies hebben een geweldige invloed gehad op de Europese kunst en cultuur dank zij de Romeinen die hierbij als bemiddelaars zijn opgetreden. De organisatie van het Romeinse Rijk waarborgde dit doorgeven van de Griekse culturele waarden via de Middeleeuwen en de Renaissance tot in onze tijd. Motieven in schilderkunst, muziek, beeldende kunsten etc. zijn niet te begrijpen zonder kennis van deze achtergronden.

Er wordt uitvoerig stilgestaan bij de politieke en culturele ontwikkelingsgang van het oude Griekenland. Met PowerPoint-presentaties wordt dit ook visueel belicht.

Voor deze cursus wordt van de deelnemers beslist geen (voor)kennis van klassieke talen of antieke cultuur gevraagd. Alle fragmenten uit de literatuur worden in een moderne en merendeels Nederlandse vertaling gegeven.

Programma
1e college:          Het 2e millennium v.Chr.: de beschavingen van Kreta en Mycene.

2e college:          De “Dark Ages” en de periode van Homerus en Hesiodus.

3e college:          De archaïsche periode en de archaïsche lyrici.

4e college:          De kolonisatiebewegingen. Het heiligdom van Delphi. De archaïsche kunst.

5e college:          De spelen van Olympia en de mysteriën van Eleusis.

6e college:          Het vroege Athene (beeldende kunst; politieke ontwikkelingen). 

7e college:          Athene in de 6e-5e eeuw v.Chr. Ontwikkeling van de filosofie.

8e college:          Alexander de Grote en het Hellenisme. De entree van Rome.

Henk Schoonhoven
Dr. Henk Schoonhoven was universitair docent Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verzorgt al vele jaren cursussen voor HOVO.