Ben ik verteller of dichter?

Proza en poëzie schrijven

 • Cursusnummer: x23WV-1G22
 • Vakgebied: Taal en cultuur
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: 2023-Winter/voorjaar
 • Dag: Woensdag
 • Inschrijven voor: woensdag 18 januari 2023
 • Tijd: 10.30-13.00 uur
 • Cursusdata: 1 februari tot 12 april, 1 maart vervalt. Reservedatum 19 april
 • Prijs: € 295
 • Aantal colleges: 10
 • Werkvorm: Werkcollege
 • Opmerkingen:

  maximaal 12 cursisten, inschrijving op volgorde van aanmelding

Ben ik verteller of dichter?

Wat is eigenlijk het verschil tussen een verhaal en een gedicht? Een strakke definitie is niet te geven en soms lijken de genres erg op elkaar. Toch is er verschil! U schrijft in deze cursus proza én poëzie en ontdekt wat u het best ligt. 

In deze cursus schrijft u de ene week een prozatekst, de andere week een gedicht. Steeds probeert u zo te schrijven dat u uw lezer boeit! Kiest u, bij het schrijven van een verhaal, voor bloemrijke of juist voor sobere taal? Schrijft u liever een vrij vers of kiest u voor een vaste dichtvorm? Probeert u een prozagedicht? U maakt kennis met allerlei schrijfvormen.

Programma
Een spannend verhaal of een spetterende dialoog, een kwatrijn of een rondeel? Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van verschillende vormen? In het ene geval kiest u ervoor te schrijven over een actueel onderwerp, de andere keer laat u uw fantasie spreken. De mooiste uitdaging van deze cursus: over hetzelfde thema een gedicht én een verhaal schrijven.

U schrijft uw teksten thuis, aan de hand van een opdracht. Tijdens de cursusbijeenkomst luisteren we naar elkaars teksten. Zo leren we van elkaar en ontdekken hoe onbegrensd de mogelijkheden van taal zijn!

Voor cursisten die al eerder meededen aan deze cursus: het cursusprogramma is nieuw! 

Marleen Diepeveen
Marleen Diepeveen geeft al meer dan vijfentwintig jaar schrijftraining. Zij is een van de (weinige) gekwalificeerde docenten schrijven in Nederland.