Geopolitieke ontwikkelingen sinds de ‘val van de muur’.

Van de euforie in de jaren negentig tot nieuwe oorlog in Europa.

 • Cursusnummer: x23WV-1G04
 • Vakgebied: Geschiedenis-actueel
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: 2023-Winter/voorjaar
 • Dag: Dinsdag
 • Inschrijven voor: woensdag 18 januari 2023
 • Tijd: 13.00-15.00 uur
 • Cursusdata: 31 januari t/m 11 april, 28 februari vervalt. Reservedatum 18 april
 • Prijs: € 232
 • Aantal colleges: 10
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  De powerpoint van dit college wordt niet digitaal beschikbaar gesteld. Aanbevolen literatuur: C. Belton, 'Putin’s People. How the KGB Took Back Russia and Then Took on the West', Londen: William Collins, 2020.

Geopolitieke ontwikkelingen sinds de ‘val van de muur’.

Tijdens de Cuba crisis van 1962 waren we collectief doodsbang voor een alles vernietigende kernoorlog. Lange tijd verdween deze angst naar de achtergrond, totdat de Russische president Poetin afgelopen februari zijn tegenstanders geheel onverwacht bedreigde met de inzet van kernwapens. Waardoor en hoe kon het zover komen?

In deze cursus staan de grootmachten Verenigde Staten, China, Rusland en de  Europese Unie centraal. Hun geopolitieke positie wordt gevolgd gedurende de jaren negentig en de twee daaropvolgende decennia. Een hoofdrol is weggelegd voor de politieke leiders in deze periode, zoals Jeltsin, Poetin, Clinton, Bush, Obama, Trump, Xi Jinping en Merkel. Daarbij kijken we vooral naar het geopolitieke speelveld, de onderlinge relaties en machtsverhoudingen en uiteraard naar het politiek handelen van deze leiders.

In de jaren negentig is de Verenigde Staten de onbetwiste supermacht, terwijl de Westerse wereld met haar liberale, politieke en economische systeem zeker vanuit eigen perspectief een voorbeeld vormt voor de rest van de wereld. 
In 2001 echter, krijgt de VS te maken met het trauma van ‘Nine-eleven’ en de daarmee samenhangende oorlogen in Afghanistan en Irak.
Tevens gaan de autoritaire nieuwe leiders van Rusland en China op zoek naar herstel van oude glorie en vormen hierdoor een bedreiging voor de bestaande wereldorde.

Programma
1. Op weg naar het einde van de Koude Oorlog 1985 – 1991.

2. De optimistische en welvarende jaren negentig in de VS en West- Europa.

3.  De chaotische jaren onder Jeltsin in Rusland

4. Economische en politieke ontwikkelingen in China  in de periode 1989 -2012.

5. De Europese Unie tussen Verdrag van Maastricht en uitbreiding van 2004.

6. Rusland vanaf machtsovername Poetin tot annexatie Krim.

7: De Verenigde Staten tijdens de presidenten Bush en Obama 2001-2017.

8. China onder leiding van Xi Jinping vanaf 2013.

9. De Europese Unie na 2004, de voorzichtige stapjes van Angela Merkel.

10. Trump en de NAVO; oorlog in Oekraïne en de reactie van de geopolitieke grootmachten.

Cindy Besselink
Cindy Besselink heeft ruim veertig jaar ervaring in het voortgezet onderwijs. Haar aandacht gaat vooral uit naar de Nieuwste en Contemporaine Geschiedenis.