Hedendaagse psychologie

Mensen en hun gedrag

 • Cursusnummer: x23WV-2F08
 • Vakgebied: Mens en maatschappij
 • Locatie: Leeuwarden
 • Seizoen: 2023-Winter/voorjaar
 • Dag: Donderdag
 • Inschrijven voor: donderdag 9 februari 2023
 • Tijd: 10.15-12.00 uur
 • Cursusdata: 23 februari, 9 maart, 16 maart en 30 maart
 • Prijs: € 102
 • Aantal colleges: 4
 • Werkvorm: Hoorcollege
 • Opmerkingen:

  Let op, de data waarop de cursus wordt gegeven zijn onregelmatig

Hedendaagse psychologie

Psychologie is overal om ons heen. Veel woorden uit de psychologie zijn in ons dagelijks spraakgebruik opgenomen: we praten over motivatie, persoonlijkheid, bewustzijn, trauma…. Maar zoals de wereld om ons heen verandert, zo veranderen ook de ideeën en visies in de psychologie.  

Binnen de psychologie zijn er allerlei ideeën en opvattingen over de mens en zijn gedrag. Die verschillende denkbeelden hebben geleid tot theorieën, elk met een eigen taal: het jargon van de psychologie. Veel van die woorden zijn geleidelijk het Nederlandse taalgebruik in geslopen en worden daar nog steeds volop gebruikt. Soms krijgen ze daar een heel eigen betekenis en raken ze los van de theorie waaruit ze afkomstig zijn.  

In deze serie van vier lessen staan we stil bij een aantal theorieën en zienswijzen die bepalend zijn (geweest) voor hoe we nu denken over mensen en hun gedrag. Recente inzichten en onderzoeksresultaten geven veel stof tot nadenken en nodigen ons uit om kritisch te kijken naar gangbare ideeën over mensen, hoe we denken, wat we ervaren en hoe we ons gedragen. In deze serie bespreken we oude, zeer bekende en ook nieuwe theorieën over alledaagse fenomenen zoals denken, dromen, motivatie, persoonlijkheid.  

Deze cursus is bedoeld voor iedereen, ongeacht voorkennis, die geïnteresseerd is in mensen en hun gedrag.

Programma

1: Verschillende visie op mensen en hun gedrag  

2: Emoties, motivatie en de rol van denken  

3: Vormen van bewustzijn  

4: Persoonlijkheid en zelfbeeld

 

Agnes Schilder
Agnes Schilder is toegepast psycholoog, spreker, docent en coach. Ze is docent-onderzoeker aan de Hanzehogeschool . Homepage: www.acttoo.nl en www.bovenhetmaaiveldcoaching.nl