Levendige Materie (vibrant matter)

Hoe verhouden wij ons op ethische wijze met materie.

 • Cursusnummer: x21ZV-09
 • Vakgebied: Filosofie
 • Locatie: Groningen
 • Dag: Meerdere Dagen
 • Inschrijven voor: wo 21 jul. 2021
 • Tijd: 10.00-12.30 uur
 • Cursusdata: dinsdag en donderdag 27 en 29 juli en 3 en 5 augustus
 • Prijs: € 110.00
 • Aantal colleges: 4
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Opmerkingen:

  Deze cursus wordt in hybride vorm aangeboden. U kunt de cursus dus ook vanaf uw eigen computer volgen. U kiest dan voor optie 3 bij uw inschrijving.

Levendige Materie (vibrant matter)

In het westen maken wij over het algemeen een onderscheid tussen een subject en een object. Een subject doet, een object wordt aangedaan. Dit onderscheid wordt door Jane Bennet in haar boek 'Vibrant Matter' ondermijnd. Als dit onderscheid verwatert, wat betekent dit voor de manier waarop wij ons verhouden tot objecten? Hoe zit het met onze vrijheid en verantwoordelijkheid?

We zijn er in de westerse filosofie aan gewend om een hard onderscheid te maken tussen objecten en subjecten. Subjecten handelen autonoom terwijl objecten alleen betrokken zijn in het handelen van subjecten. Als we dieper naar dit onderscheid tussen subject en object kijken kunnen we hier vraagtekens bij zetten. Zowel subjecten als objecten oefenen invloed uit op de wereld om hen heen. Deze invloed is niet individueel maar collectief. Als mensen bevinden we ons altijd in een stroom van collectieve invloeden van dingen, dieren en andere mensen. Als we het onderscheid tussen subject en object laten verwateren, wat betekent dit voor onze individuele omgang met de wereld? In deze cursus zullen wij ingaan op wat levendige materie is, en wat het betekent voor onze verantwoordelijkheid als we materie als levendig beschouwen.

Programma
Dag 1: Wat is levende materie (vibrant matter)? Wat is het onderscheid tussen subject en object en hoe kunnen wij dit onderscheid zien als spectrum in plaats van een binaire oppositie? 
Dag 2: Hoe ziet de autonomie van dingen er uit? Dingen hebben invloed op de ruimte waar zij zich in bevinden. Hoe is het concept dat Bennet 'assemblages' noemt belangrijk voor de manier waarop wij denken over de autonomie van objecten? 
Dag 3: Wat is onze verantwoordelijkheid? Als mensen en dingen samen invloed uitoefenen, en de invloeden deel uit maken van een veel groter patroon, hoeveel verantwoordelijkheid hebben wij dan voor ons handelen? Hebben wij verantwoordelijkheid voor alles, of voor niets? 
Dag 4: Hoe ervaren wij onszelf als assemblage? Afsluitend college waarin we samenvatten wat er in de afgelopen drie colleges is besproken. Eigen inbreng van de cursisten over hun ervaringen. 
 

Petra Bolhuis
Drs. Petra Bolhuis studeerde filosofie aan de RUG. Zij is al vele jaren als docent bij HOVO Noord-Nederland werkzaam.