Nog is Polen niet verloren.

Een geschiedenis midden in Europa

  • Cursusnummer: x21W-2F03
  • Vakgebied: Geschiedenis
  • Dag: Dinsdag
  • Inschrijven voor: di 19 jan. 2021
  • Tijd: 13.00-15.00 uur
  • Cursusdata: 2 februari t/m 13 april, 23 februari vervalt
  • Prijs: € 232.00
  • Aantal colleges: 10
  • Werkvorm: Hoorcollege

Nog is Polen niet verloren.

Polen geldt als een van de lastige landen binnen de EU: de rechtsstaat staat onder druk en de huidige regering voert een uiterst nationalistisch beleid. Deze ontwikkelingen kwamen niet zomaar uit de lucht vallen: het heeft alles met Polens lastige geschiedenis te maken. Dit heeft Polen tot een strijdvaardige natie gemaakt.

Polen lijkt een nietsbeduidend land, maar speelde een belangrijke rol in de Europese geschiedenis. In de 18e eeuw werd Polen door Europese grootmachten opgedeeld om onderlinge oorlog te voorkomen. Ook de Napoleontische oorlogen lieten Polen niet onberoerd. In zowel de Eerste als Tweede Wereldoorlog was het land een belangrijk slagveld. De ineenstorting van het Oostblok begon met de opkomst van de vakbond Solidarność in Polen. 
Noem een grote Europese ontwikkeling en Polen is er bij betrokken. Polen wordt daarom ook wel ‘God’s Playground’ genoemd’. 
Strijd voor vrijheid en gerechtigheid loopt dan ook dwars door Polens geschiedenis heen. Dit heeft Polen getekend: het land zag zichzelf als ‘Christus onder de naties’ en als slachtoffer van de geschiedenis. Niet geheel ten onrechte: hoe vaak zijn de grenzen niet veranderd door grootmachten en hoe vaak is het niet bezet? De gruweldaden van de Nazi’s en het Communisme spreken ook boekdelen. Slachtofferschap is niet allesbepalend: Polen was lange tijd een regionale grootmacht en kreeg in 1791 zelfs de eerste moderne Europese constitutie. 
 

Programma

I. Inleiding: Geschiedenis in het hart van Europa; Polen tot 1385: de Piasten 
II. Polen en Litouwen: het Jagiellonische Polen 
III. Polen als adelsrepubliek: Het Pools-Litouwse Gemenebest  
IV. Het einde van Polen: een verhaal van ineenstorting en opdeling 
V. Polen overheerst en in opstand 1795 – 1864 
VI. Polen in transformatie: 1986-1914 
VII. Opnieuw een staat, opnieuw verloren: 1914-1945 
VIII. Polen als Communistische staat: 1945-1989 
IX. Polen na 1989: de derde Poolse Republiek? 
X. Coda: de Poolse omgang met het verleden

Nicolaas Kraft van Ermel
Dr. Nicolaas A. Kraft van Ermel is historicus, gespecialiseerd in contemporaine geschiedenis van Rusland, Oekraïne en Polen en meer in het algemeen de Europese geschiedenis van de 20ste eeuw.