Menu

De Stichting Steunfonds heeft als doelstelling: het stimuleren en het in stand houden van HOVO Noord-Nederland door het verlenen van kortingen aan cursisten die niet in staat zijn het volledige cursusgeld te betalen en door het financieel ondersteunen van belangrijk geachte, maar mogelijk niet rendabele onderwijsactiviteiten en vernieuwingen.

De SAS is een zelfstandige en multidisciplinaire studiekring van emeriti en oud-docenten van universiteit en hogeschool, gelieerd aan HOVO Noord-Nederland. Zij spoort belangrijke nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen op en wijdt kritische beschouwingen aan actuele maatschappelijke thema’s.
www.sasgroningen.nl

Cursusgids
We hopen dat u een goede keuze kunt maken uit ons cursusaanbod.