Menu

Inschrijven voor lezing of cursus
Via deze website kunt u zich inschrijven voor een cursus of lezing van HOVO Noord-Nederland. Na het aanmaken van uw eigen account kunt u zich inschrijven voor de cursus(sen) van uw keuze.
Na de inschrijving voor uw cursus ontvangt u per mail een bevestiging van uw inschrijving en de factuur.
Via uw eigen account heeft u inzage in alle informatie betreffende uw cursus.

Cursuskosten
De cursusprijs, en de eventuele kosten van het cursusmateriaal, staan vermeld bij de desbetreffende cursus. De cursusprijs is inclusief 21% btw. Met uw inschrijving voor een cursus gaat u een betalingsverplichting aan. De factuur ontvangt u meteen bij uw inschrijving.
U kunt het bedrag voldoen door via IDeal te betalen of door overmaking van het bedrag, onder vermelding van het factuurnummer, vóór de op de factuur vermelde uiterste betaaldatum.

Wachtlijst
Bij elke cursus staat een uiterste inschrijfdatum. Deze datum is de peildatum waarop wordt bepaald of een cursus, gezien het aantal inschrijvingen, door kan gaan.
Het gebeurt regelmatig dat een cursus al ruim voor de uiterste inschrijfdatum vol zit. U kunt zich dan laten plaatsen op de
wachtlijst. U ontvangt bericht als er een plaats vrijkomt. Als ook de wachtlijst vol zit, kunt u zich niet meer aanmelden

Annulering
U kunt een cursus annuleren tot de in de cursusgids vermelde uiterste
inschrijfdatum. Er worden dan wel administratiekosten (€ 15,-) in
rekening gebracht. Het eventueel al betaalde cursusgeld (minus de
administratiekosten) wordt dan aan u terugbetaald.
Bij een annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus
wordt 50% van de cursusprijs bij u in rekening gebracht.
Vanaf de dag voor aanvang van de cursus is annuleren niet meer mogelijk.
Annuleren kan alléén schriftelijk, via de mail of per brief, onder vermelding van uw eigen gegevens en de titel en code van de cursus.

Annulering door HOVO
Als een cursus door onvoldoende aanmeldingen niet door kan gaan, sturen
we u zo snel mogelijk na de peildatum (de uiterste inschrijfdatum) bericht.
In andere gevallen, bijvoorbeeld bij ziekte van de docent, laten we dat per
omgaande weten.
Als een cursus geen doorgang vindt, krijgt u het reeds betaalde cursusgeld uiteraard zo snel mogelijk teruggestort.

Korting op de cursusprijs
Als dit noodzakelijk is kunt u van het Steunfonds HOVO Noord-Nederland een korting op het cursusgeld krijgen voor één cursus per programma. Er is geen korting mogelijk op het cursusmateriaal.
Bij een bruto gezinsinkomen lager dan € 19.000,- per jaar is een korting mogelijk van 40% op de in de studiegids genoemde cursusprijs. Bij uw kortingsaanvraag dient u een financieel bewijsstuk mee te sturen waaruit uw jaarinkomen is af te leiden.
De schriftelijke aanvraag voor de korting, met bewijsstuk, dient voor de uiterste inschrijfdatum bij ons aanwezig te zijn. Het kortingsbedrag ter hoogte van 40% van het door u vooruitbetaalde cursusgeld wordt dan aan u overgemaakt.

Aansprakelijkheid
De in de studiegids vermelde gegevens kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn zonder dat het bestuur van HOVO Noord-Nederland hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden.
HOVO Noord- Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/ of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, door welke oorzaak dan ook ontstaan voor, tijdens en na de door HOVO Noord-Nederland georganiseerde activiteiten.

Cursusgids
Cursusgids Winter - voorjaar 2023. Via deze gids kunt u ook doorklikken naar de cursus van uw keuze.