Bij de cursus ‘Indonesië Nu’ (23WV-1G12) wordt in september 2023 een studiereis georganiseerd naar Java en Sumatra. Maar deelneming is ook mogelijk zonder de cursus gevolgd te hebben.

De reis voert door verschillende landschappen en langs cultuurhistorische monumenten als de Borobodur, maar ook naar de stedelijke omgevingen van Medan, Jakarta, Bandung, Yogyakarta en Surabaya. Daarbij is er aandacht voor het recente Nederlands-Indische verleden en het hedendaags functioneren van deze stedelijke samenlevingen. En natuurlijk is er ruimte voor die andere aspecten van de Indonesische wereld, de kunst, de muziek en natuurlijk de Indonesische keuken.

Opgave voor deze reis is uiterlijk 15 april

De reis voert ons door de verschillende landschappen waar ter plekke uitleg wordt gegeven. Een of enkele natuurparken staan daarbij ook op het programma. En uiteraard bezoeken we de cultuur- historische monumenten zoals de Borobudur en Prambanan. Verder worden de steden Medan, Jakarta, Bandung, Yogyakarta en Surabaya verkend. Dit met aandacht voor het recente Nederland-Indische verleden en de boeiende aspecten van het hedendaagse functioneren van deze stedelijke samenlevingen. Daarbij kunnen we hopelijk gebruik maken van de contacten die de RUG heeft met de diverse wetenschappelijke instituten.

Zoals gebruikelijk wordt voorafgaande aan de studiereis een infomiddag georganiseerd waarbij het reisprogramma wordt toegelicht en enkele thema’s worden uitgediept. Deze infomiddag geldt tevens als kennismaking met de reisgenoten. Bovendien ontvangt elke deelnemer een cd-rom met allerlei studiemateriaal.

Naast de maatschappelijk politieke aspecten besteden we ook aandacht aan de kunstnijverheid, de muziek (gamelan) en wayang (batik). En natuurlijk komt de Indonesische keuken aan bod.

De groep wordt gedurende de gehele reis begeleid door een lokale gids die vooral wordt ingeschakeld voor de logistiek.

Periode: September 2023.
Duur: Drie weken. Regio: Java, Sumatra.
Aantal deelnemers: 15-20 personen

Kostenraming:  3500-4000 € (N.B. op dit moment lastig in te schatten).

Opgave voor deze reis is uiterlijk 15 april
Voor opgave en meer informatie: peterdruijven@hotmail.com