Het was een middag met prachtige kerstmuziek, muziekhistorische achtergronden en theologische vergezichten.

Kerstmuziek is er te kust en te keur, maar voor menige Nederlander is het Weihnachtsoratorium (BWV 248) van Johann Sebastian Bach toch de kerstmuziek bij uitstek. Bachs Weihnachtsoratorium bestaat uit een zestal cantates die voor het eerst uitgevoerd rond de jaarwisseling 1734-35 van Eerste Kerstdag tot en met Driekoningen. De eerste drie cantates zijn geschreven voor uitvoering op Eerste, Tweede en Derde kerstdag 1734. Samen vertellen deze cantates het verhaal over Jezus’ geboorte in Bethlehem.

In deze lezing over de eerste drie cantates uit het Weihnachtsoratorium is musicoloog Dr. Marcel S. Zwitser ingegaan op wat de bewaard gebleven autograaf van Bach ons leert over Bachs werkwijze als componist en hoe inzicht in lutherse theologische literatuur uit de barokke periode ons helpt Bijbels-theologische symbolieken in Bachs oratorium te herkennen. 


Marcel Zwitser is in 2012 gepromoveerd op een onderzoek naar de invloed van de lutherse pneumatologie op Bach en is bij uitstek in staat om deze samenhang te laten zien en horen.