Menu

Den Haag

'Het mooiste dorp van Europa'

Den Haag
 • Cursusnummer: 20ZG13
 • Vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: zomer Academie
 • Dag: Dinsdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  14 Jul 2020
 • Tijd: 13.00-15.00 uur
 • Cursusdata: Dinsdag en donderdag 21, 23 en 28 juli
 • Prijs: € 80
 • Aantal colleges: 3
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Opmerkingen:

  De powerpoint van deze cursus wordt beschikbaar gesteld via de site van de docent, www.hansdeman.com

Den Haag

Onze hofstad heeft een heel bijzondere ontstaansgeschiedenis. Den Haag ontstond rond het grafelijke machtscentrum dat we nu kennen als het Binnenhof en werd in de 16e eeuw gezien als het mooiste en rijkste dorp van Europa.  

Deze driedelige cursus geeft een prachtig overzicht van de eerste menselijke activiteiten in de regio, het Romeinse Forum Hadriani, het middeleeuwse Binnenhof en de maar liefst vier paleizen van stadhouder Frederik Hendrik, het Mauritshuis, Het Catshuis, de grote stadsuitbreidingen uit de negentiende en twintigste eeuw, de bouw van het Vredespaleis, de opkomst van de badplaats Scheveningen, het werk van architecten als Wils, Van Eesteren en Duiker tot aan de laatste ontwikkelingen. Voor de cursus is een uitvoerige hand-out beschikbaar met prachtig historisch kaartmateriaal en een fraaie wandelroute. Een wandeling door Den Haag zal nooit meer hetzelfde zijn. 

Programma

1. Voorgeschiedenis en de opkomst van ‘Die Haghe’ als bestuurlijk centrum 

2. Het Den Haag van de Stadhouders en Koningen

3. De stormachtige ontwikkeling van Den Haag en Scheveningen vanaf 1850
 

Hans de Man

Hans de Man studeerde architectuur- en stedenbouwgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en is werkzaam als zelfstandig architectuurhistoricus.