Menu

Op weg van erfzonde tot Hemels Jeruzalem

Het kerkgebouw als een heilsweg

Op weg van erfzonde tot Hemels Jeruzalem
 • Cursusnummer: 20ZF07
 • Vakgebied: Godsdienstwetenschap
 • Locatie: Leeuwarden
 • Seizoen: voorjaar-zomer 2020 (april-juni)
 • Dag: Dinsdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  19 May 2020
 • Tijd: 10.15-12.00 uur
 • Cursusdata: 2 t/m 30 juni
 • Prijs: € 123.50
 • Aantal colleges: 5
 • Werkvorm: Hoorcollege
 • Cursusmateriaal:

  Hand-outs

 • Opmerkingen:

  Deze cursus wordt gegeven in Leeuwardne

Op weg van erfzonde tot Hemels Jeruzalem

In de twaalfde eeuw schreef abt Hugo van Sint-Victor een ‘rondleiding’ door de ark van Noach. Het was een fictieve rondleiding in een fictieve kerk, waarbij de kerk werd voorgesteld als ark van Noach. De bedoeling van de abt was om de heilsgeschiedenis te tonen en te laten zien dat een pad door de kerk vooral een spiritueel pad is, een pad naar het heil. 

Als je op Hugo van Sint-Victors wijze naar een kerk kijkt, kan er een wereld voor je open gaan. Aan de buitenzijde staat al gebeeldhouwd hoe God de wereld bedoeld heeft, en vooral welke plek de mens inneemt. In de kerk ontvouwt zich een pad van zonde en doop, langs heiligen en hulp, onder het oordeel door naar de hemel en het koor, waar de eucharistie wacht. 

Programma 

 1. Erfzonde en doop
 2. Plichten, ken je plaats
 3. Hulp onderweg van heiligen
 4. Oordeel, de poort naar het heil
 5. Hemels Jeruzalem in het koor
Saskia van Lier

Saskia van Lier heeft godsdienstwetenschap gestudeerd aan de RUG en is gespecialiseerd in christelijke kunst en kerkbouw.