Menu

Ik doe, ik doe .....wat jij ook doet?!

Over beïnvloeden van gedrag

Ik doe, ik doe .....wat jij ook doet?!
 • Cursusnummer: x20Z-02
 • Vakgebied: Mens en maatschappij
 • Locatie: Groningen
 • Dag: Dinsdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  21 Jul 2020
 • Tijd: 10.15-12.00 uur
 • Cursusdata: 4, 11, 18 en 25 augustus
 • Prijs: € 102
 • Aantal colleges: 4x
 • Werkvorm: Hoorcollege
 • Cursusmateriaal:

  Hand-outs

 • Opmerkingen:

  Deze cursus is een herhaling van de eerder in Friesland aangeboden cursus.

Ik doe, ik doe .....wat jij ook doet?!

In de psychologie wordt studie gemaakt van mensen en hun gedrag. Naast pogingen om de factoren te vinden die verschillen tussen mensen verklaren en ons daarmee in staat stellen hun gedrag te voorspellen (persoonlijkheidspsychologie) wordt er ook veel onderzoek gedaan naar hoe we gedrag van mensen kunnen beïnvloeden. Hoe zorgen we ervoor dat mensen zich goed gedragen in het verkeer, gezond leven, bepaalde producten kopen, abonnementen afsluiten, sociaal gedrag laten zien en zuiniger omgaan met energie?

In deze cursus bespreken we theorieën over gedrag en beïnvloeden van gedrag en geven we vele voorbeelden. Die voorbeelden laten zien hoe we enerzijds zeer makkelijk te beïnvloeden zijn. Bijvoorbeeld in de marketing wordt daar handig op in gespeeld. Anderzijds zijn er ook vele voorbeelden te vinden van hoe we soms juist totaal ongevoelig blijken te zijn voor de strategieën die anderen toepassen om iets van ons gedaan te krijgen. We blijken dan opeens behoorlijk onvoorspelbaar, heel lastig als je iets voor elkaar wilt krijgen. 

De meeste aandacht in deze cursus gaat uit naar de vraag hoe ons gedrag beïnvloed wordt door anderen. Uiteraard is er ook aandacht voor het beïnvloeden van ons eigen gedrag: hoe zit het met onze eigen goede voornemens om iets in ons gedrag te veranderen? Denk aan gezonder leven, meer bewegen, allerlei voornemens die vaak zo moeilijk te realiseren zijn: wat kunnen we doen om ons eigen gedrag te veranderen? 

Programma 

De colleges worde opgebouwd rondom een bepaald thema of één of meerdere theorieën die verwant aan elkaar zijn. Aan de orde komen: bewust en onbewust gedrag, nudging, theorie van gepland gedrag, stages of change-model en enkele andere bekende en minder bekende theorieën over gedrag(sverandering).Dit aan de hand van veel voorbeelden vanuit onder andere de gezondheidspsychologie, marketing, verkeer, verslaving, energiegebruik en duurzaam gedrag, opvoeding.

Agnes Schilder

Agnes Schilder is psycholoog en als docent verbonden aan diverse onderwijsinstellingen.