Menu

Positieve psychologie, de wetenschap van geluk - Over bevlogenheid, welbevinden en geluk

Positieve psychologie, de wetenschap van geluk - Over bevlogenheid, welbevinden en geluk
 • Cursusnummer: 20WD06
 • Vakgebied: Mens en maatschappij
 • Locatie: Assen
 • Seizoen: Winter 2020 (januari-maart)
 • Dag: Maandag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  6 Jan 2020
 • Tijd: 10.15-12.00 uur
 • Cursusdata: 20 januari t/m 10 februari
 • Prijs: € 102
 • Aantal colleges: 4
 • Werkvorm: Hoorcollege
 • Cursusmateriaal:

  Aanbevolen literatuur: Ap Dijksterhuis, 'Op naar geluk'. De powerpoint van dit college wordt beschikbaar gesteld via de website van de docent: www.acttoo.nl

Positieve psychologie, de wetenschap van geluk - Over bevlogenheid, welbevinden en geluk

Hebben we invloed op de mate waarin we ons gelukkig voelen? Wat zijn de pijlers van geluk en welbevinden? Is dat voor iedereen hetzelfde? Onder welke omstandigheden floreren mensen? Is optimisme een persoonlijkheidstrek of kan je dat leren? Waarom is er opeens overal aandacht voor geluk en veerkracht? Zijn succesvolle mensen gelukkig of zijn gelukkige mensen succesvol? Hoe zit het toch met geld, maakt geld gelukkig? Of niet? 

Deze vragen passen binnen het aandachtsgebied van wat de positieve psychologie wordt genoemd. De positieve psychologie is de wetenschappelijke studie van optimaal menselijk functioneren. Positief psychologen doen onderzoek naar de omstandigheden waaronder mensen floreren en passen de gevonden inzichten toe in interventies om zo het welbevinden van mensen te bevorderen. 

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten van de psychologie om dat vervolgens toe te kunnen passen in het dagelijks leven. Voorkennis is niet vereist, een (brede) belangstelling volstaat.  

Deze cursus is geen zelfhulpprogramma of therapie en niet bedoeld voor mensen die hun eigen (levens)vragen willen bespreken en daarbij coaching of begeleiding wensen. De cursus beoogt wel u te helpen uw eigen gedrag en dat van anderen beter te kunnen begrijpen en waar mogelijk ook te beïnvloeden. 

Programma  

In vier colleges nemen we u mee langs psychologische theorieën uit de positieve psychologie: de 'Broaden and Build theory' van Fredrickson, de 'principes van flow' van Csikszentmihalyi, de ideeën over 'menselijk geluk' van Lyubomirsky. Tal van bekende en minder bekende namen, theorieën en onderzoeken uit de recente psychologie passeren de revue. 

Bij deze cursus maken we gebruik van het boek Op naar geluk van Ap Dijksterhuis. Dit boek is niet echt bedoeld als studieboek maar geeft u wel een goede indruk van de uitgangspunten en thema’s van de positieve psychologie. Het boek vormt de kapstok voor de lessen waarin we spreken over welbevinden, bevlogenheid en gelukkig zijn of worden. Met veel voorbeelden uit ons dagelijks leven en korte oefeningen die u eenvoudig zelf thuis kunt doen.

Agnes Schilder

Agnes Schilder is psycholoog en als docent verbonden aan diverse onderwijsinstellingen.