Menu

Neanderthalers in Noord-Nederland

Leven aan de rand van de oerwereld

Neanderthalers in Noord-Nederland
 • Cursusnummer: 20WD01L
 • Vakgebied: Geschiedenis
 • Locatie: Assen
 • Seizoen: Winter 2020 (start januari-maart)
 • Dag: Donderdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  5 Mar 2020
 • Tijd: 15.00 uur
 • Cursusdata: 19 maart 2020
 • Aantal colleges: 1 lezing
 • Werkvorm: Lezing
 • Opmerkingen:

  Deze lezing is gratis toegankelijk. U wordt wel verzocht zich hiervoor in te schrijven via de website (www.hovonoordnederland.nl). Als de zaal vol is wordt de inschrijving gesloten

Neanderthalers in Noord-Nederland

Ongeveer 50.000 jaar geleden bivakkeerde een groepje Neanderthalers op de spaarzaam begroeide flank van de Zeijen-rug. De plek in het toenmalige steppe-achtige landschap was zorgvuldig gekozen: hij bood uitzicht over het stroomdal van het Oostervoortschediep, dat destijds vele meters lager lag dan tegenwoordig. Na een succesvolle jacht in de brede dalvlakte, slachtten ze hun buit met stenen gereedschappen op de hogere delen van de rug. 

De vuurstenen die het groepje jagers ter plaatse achterliet vormen nu, ongeveer 40.000 jaar na het uitsterven van de Neanderthaler, belangrijke studieobjecten voor archeologen. 

De vindplaats, verreweg de grootste ten noorden van de grote rivieren, is een van de belangrijkste relicten van de aanwezigheid van onze uitgestorven neef aan de rand van zijn verspreidingsgebied. 

Over de spreker 

Marcel J.L.Th. Niekus (1970) is archeoloog, gespecialiseerd op het onderzoek naar de Steentijd. Vooral de periode van de Neanderthaler heeft zijn warme belangstelling. Hij is medeoprichter van Stichting STONE (Steentijdonderzoek Nederland), dat als doel heeft om het onderzoek naar de Neanderthalers in Noord-Nederland te bevorderen.

Marcel Niekus

Marcel J.L.Th. Niekus (1970) is archeoloog, gespecialiseerd in het onderzoek naar de Steentijd.