Menu

Van harte! Moge het tot de harten gaan!

Inleiding tot het leven en het werk van Ludwig van Beethoven (1770- 1827)

Van harte! Moge het tot de harten gaan!
 • Cursusnummer: 20WF17
 • Vakgebied: Muziek en theater
 • Locatie: Leeuwarden
 • Seizoen: Winter 2020 (start januari-maart)
 • Dag: Woensdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  13 Jan 2020
 • Tijd: 9.30-12.00 uur
 • Cursusdata: 29 januari t/m 15 april, 19 februari en 8 april vervallen
 • Prijs: € 232
 • Aantal colleges: 10
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  Aanbevolen literatuur: Jan Cayers, 'Beethoven. Een biografie'. Amsterdam 2017.

Van harte! Moge het tot de harten gaan!

De naam Beethoven is zo ongeveer synoniem met klassieke muziek. Beethoven wordt meestal in één adem genoemd met Haydn en Mozart als de drie grote representanten van de Weense klassieke stijl. Anders dan Haydn en Mozart was Beethoven een geboren Duitser (met wortels in België), die op 21-jarige leeftijd naar Wenen verhuisde. Hij bouwde daar zorgvuldig een carrière op als pianist en componist, die echter doorkruist werd door almaar voortschrijdende doofheid. 

Tekenend voor Beethovens andere houding ten opzichte van compositie is het veel kleinere aantal werken dat hij heeft nagelaten, als gevolg van het feit dat Beethoven heel andere eisen aan componeren stelde dan zijn voorgangers. Enerzijds bouwde Beethoven voort op de erfenis van Haydn (bij wie hij zelfs enige tijd studeerde) en Mozart, anderzijds voegde hij met name op het gebied van de muzikale vormgeving zijn eigen ideeën toe. 

Beethovens stijl markeert de overgang van de klassieke naar de romantische stijl. Beethovens leven en werk zal worden besproken tegen de achtergrond van de opkomende romantische muziekesthetiek met de kenmerkende verering van het genie. Het ligt tevens in de bedoeling uit te werken wat de invloed van deze ideeën op de generaties na Beethoven is geweest.

Marcel Zwitser

Dr. Marcel S. Zwitser studeerde muziektheorie en muziekwetenschap en rondde zijn opleiding af met een postdoctorale lerarenopleiding muziek.