Menu

De Westerse architectuurgeschiedenis deel 2

17e eeuw tot heden

De Westerse architectuurgeschiedenis deel 2
 • Cursusnummer: 20WF13
 • Vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)
 • Locatie: Leeuwarden
 • Seizoen: Winter 2020 (januari-maart)
 • Dag: Vrijdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  14 Feb 2020
 • Tijd: 14.00-16.00 uur
 • Cursusdata: 28 februari t/m 17 april 2020, 13 maart en 10 april vervallen
 • Prijs: € 145
 • Aantal colleges: 6
 • Werkvorm: Hoorcollege
 • Cursusmateriaal:

  Handouts

 • Opmerkingen:

  De powerpoints van deze cursus worden niet digitaal beschikbaar gesteld

De Westerse architectuurgeschiedenis deel 2

Met de komst van de renaissance in het noorden vonden de klassieke principes geleidelijk ingang in de lokale bouwtradities. Ook de 17e eeuwse barok uit Italië heeft in West en Noord-Europa overal lokale varianten, wat zelfs uitmondt in de weelderige en frivole rococo. Eind 18e eeuw ontstaat als reactie daarop dan weer het ernstige neoclassicisme. 

Het is vooral in de loop van de 19e eeuw dat we op grote schaal nieuwe typen gebouwen gaan zien zoals bibliotheken, spoorstations, banken en appartementsgebouwen ten behoeve van de zich ontwikkelende burgerlijke samenleving. Ook worden in deze tijd nieuwe technieken toegepast, zoals het ijzer, wat meestal nog werd weggewerkt achter façades met architectuurstijlen uit het verleden. Zelfs de eerste generatie wolkenkrabbers in de Verenigde Staten werden gebouwd in historische stijlen uit Europa. 

In de 20e eeuw leidt het nieuwe bouwen tot een echte breuk met de historische stijlen, een breuk die pas rond 1980 met het postmodernisme weer wordt hersteld. 

Programma 

In deze cursus analyseren we de bouwkunst vanaf de 17e eeuwse Republiek der Nederlanden tot heden in relatie tot de functie van architectuur en de historische ontwikkelingen. Ook besteden we aandacht aan de relatie met de beeldende kunsten omdat die daar dikwijls mee verbonden zijn. Denk aan het samensmelten van architectuur en design in de art nouveau eind 19e eeuw of de expressionistische architectuur van het interbellum. 

Een belangrijke rode draad in het college zijn de ontwikkelingen in Nederland. We besteden aandacht aan bouwtechnieken, het inrichten van de openbare ruimte en een bijzonder aandachtspunt is het verhelderen van het begrip ‘classicisme’ omdat zich daar sinds de Oudheid zoveel varianten van hebben ontwikkeld.

 

Johan Holtrop

Drs. J. Holtrop is kunsthistoricus en werkt als docent voor HOVO sinds 1996