Menu

Rondom Jan van Eyck

Bourgondische en Vroeg- Vlaamse kunst in de 14e en 15e eeuw

Rondom Jan van Eyck
 • Cursusnummer: 20WF11
 • Vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)
 • Locatie: Leeuwarden
 • Seizoen: Winter 2020 (januari-maart)
 • Dag: Dinsdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  18 Feb 2020
 • Tijd: 11.00-13.00 uur
 • Cursusdata: 3 t/m 24 maart
 • Prijs: € 102
 • Aantal colleges: 4
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  Hand-outs

 • Opmerkingen:

  maximaal 25 deelnemers, plaatsing op volgorde van inschrijving

Rondom Jan van Eyck

We beginnen ons verhaal in de periode van de internationale gotiek, die aan het hof van de hertogen van Bourgondië rond 1400 een bloeiperiode doormaakt. Aan dit hof in Dijon zijn verschillende Vlaamse kunstenaars actief. Overigens verblijven de Bourgondische hertogen ook regelmatig in Vlaanderen, dat onderdeel uitmaakt van hun rijk. 

De Vlaams-Nederlandse kunst vanaf 1400 komt deels uit de Bourgondische traditie voort. In Gent, één van de Vlaamse steden waar de handel bloeit en daarmee de beeldende kunst, werkt Jan van Eyck. Waarschijnlijk is hij het ook die de olieverftechniek ontwikkelt, met nieuwe mogelijkheden om gelaagdheid in kleur aan te brengen. 

Typisch is ook de grote aandacht voor op het eerste gezicht ondergeschikte details, die vaak symbolische verwijzingen bevatten. Zo grijpt hij terug op de Middeleeuwse manier van denken om alles met alles in verband te brengen. Aan de symboliek in de werken van Van Eyck en tijdgenoten schenken we tijdens de cursus speciale aandacht. 

Programma 

 1. Kunstenaars aan het hof van de hertogen van Bourgondië. De late, internationale gotiek. De hofkunst en de opkomst van de steden.
 2. Het ontstaan van de Vlaamse schilderkunst in het begin van de 15e eeuw, met als hoogtepunt Jan van Eyck. We gaan speciaal in op de combinatie van aandacht voor details en de symbolische verwijzingen, die in die details schuilen.
 3. Jan van Eyck in zijn tijd. Zijn invloed op tijdgenoten. Parallellen en verschillen, zoals die ook te zien zijn op de tentoonstelling in Gent.
 4. Enkele kunstenaars ná Jan van Eyck en de verdere ontwikkeling van de Vlaamse schilderkunst: de altaarstukken en de portretten.
Loes Rotshuizen

Loes Rotshuizen studeerde kunstgeschiedenis in Amsterdam en Parijs en doceerde kunst- en cultuurgeschiedenis aan de NHL Hogeschool in Leeuwarden.