De gevaarlijke dreiging van het moderne China

Het sterke Chinese streven naar de wereldheerschappij

 • Cursusnummer: 24WV-2F03
 • Vakgebied: Geschiedenis-actueel
 • Locatie: Leeuwarden
 • Seizoen: 2024-winter/voorjaar
 • Dag: Maandag
 • Inschrijven voor: maandag 8 januari 2024
 • Tijd: 14.00-16.00 uur
 • Cursusdata: 22 januari t/m 25 maart, 19 en 26 februari vervallen
 • Prijs: € 212
 • Aantal colleges: 8
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  Rien T. Segers, De lange mars van Xi. Acht lessen over de Chinese dreiging (Amsterdam: Balans, september 2023) 223 pp; Euro 15; boek speciaal voor deze HOVO cursus geschreven. + digitale syllabus, wordt geplaatst op de website

 • Opmerkingen:

  Deze cursus wordt in hybride vorm aangeboden en kan dus ook online worden gevolgd.

De gevaarlijke dreiging van het moderne China

De afgelopen jaren heeft de Chinese leider Xi Jinping de wereld in woord en daad duidelijk gemaakt dat China de absolute wereldheerschappij nastreeft. Wordt China inderdaad de nieuwe hegemoon? Zal Xi het aandurven Taiwan aan te vallen en in te lijven? Wat betekent deze Chinese dreiging om de hegemonie na te streven voor ons in het westen en in het bijzonder in Nederland?

 President Xi van China is aan een lange mars bezig om de wereldheerschappij te veroveren. Dat doet hij op zijn eigen, Chinese wijze. Onder zijn autocratische leiding duldt China in dit opzicht geen enkele tegenspraak, niet in het land zelf en ook niet daarbuiten. Het recente optreden van China richting Oeigoeren, Hong Kong en Taiwan zijn daarvan afschrikwekkende voorbeelden.  
Waar leidt ons de lange mars van Xi Jinping heen? Wordt China inderdaad de nieuwe wereldleider? En als dat zo is, wat merken de wereld, het Westen en Nederland daar dan van? Hoe ziet die nieuwe, Chinese wereldorde er uit? Staat die haaks op onze westerse normen en waarden? Dát zijn de centrale vragen van deze cursus.

Om deze actuele vragen te kunnen beantwoorden, zullen we een overzicht geven van de denk- en handelwijze van President Xi en van zijn belangrijkste instrument om de hegemonie in de wereld te realiseren: de Chinese Communistische Partij. Ook komt de Nieuwe Zijderoute (BRI) aan de orde; het geeft ons een directe inkijk in de wereld à la Xi: het Xi-isme. Minstens zo belangrijk is de gevaarlijke Chinese dreiging ten aanzien van Taiwan. Xi heeft gezegd Taiwan te willen annexeren in zijn ambtsperiode. Hoe sterk is de Chinese dreiging die uitgaat naar het westen (de Verenigde Staten en de Europese Unie) en naar het oosten (Japan en Zuid-Korea)? Hoe moeten we de verhouding tussen China en Rusland duiden?  

Programma
De doelstelling van de cursus is de deelnemers een omvattend beeld te schetsen van de gevaarlijke dreiging die er van het huidige China uitgaat in zijn poging de wereldheerschappij te realiseren. Er vallen acht speerpunten in die dreiging te onderscheiden, die achtereenvolgens in de acht colleges van deze cursus aan de orde komen: 

 1. Kan de Chinese draak nog getemd worden? Hoe sterk is China eigenlijk?
 2. President Xi en de Communistische Partij. Is Xi in staat om met behulp van de grootste politieke beweging ter wereld, de Chinese Communistische Partij,  de wereldhegemonie te veroveren?
 3. Toenemende repressie tegen Oeigoeren, Hong Kong en naar aanleiding van de COVID-19 maatregelen. Alleen door een sterke autocratische repressie is China in staat zijn wereldaspiraties te realiseren.
 4. De economische ontwikkeling van China. Hoe sterk is die economische ontwikkeling geweest en is die ook in de toekomst nog realiseerbaar?
 5. Overzicht van de Nieuwe Zijderoute, hét Chinese instrument voor de wereldheerschappij.
 6. Ernstige conflicten van China met Rusland en de Oekraïne, de Verenigde Staten, Japan en de Europese Unie.
 7. Zal de Chinese annexatie van Taiwan inderdaad plaatsvinden? En zo ja wanneer, en wat zullen de implicaties dan zijn voor China  zelf, Taiwan en de rest van de wereld? Dit is verreweg het gevaarlijkste spel dat China nu aan het spelen is.
 8. Waar leidt de lange mars van President Xi eigenlijk heen? In hoeverre heeft dat gevolgen voor het Westen in het algemeen en voor Nederland in het bijzonder?
Rien Segers
Rien T. Segers is emeritus hoogleraar bedrijfscultuur, van m.n. China en Japan aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is regelmatig voor langere tijd gasthoogleraar in die twee landen.