Veranderende machtsverhoudingen, West-Europa tussen 1870 en 1990

Nationale en internationale ontwikkelingen op politiek en sociaaleconomisch gebied

 • Cursusnummer: 24WV-1G05
 • Vakgebied: Geschiedenis en archeologie
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: 2024-winter/voorjaar
 • Dag: Woensdag
 • Inschrijven voor: woensdag 17 januari 2024
 • Tijd: 11.15-13.00 uur
 • Cursusdata: 31 januari t/m 10 april, 21 februari vervalt
 • Prijs: € 260
 • Aantal colleges: 10
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  De digitale syllabus wordt geplaatst op de site van HOVO Noord Nederland

Veranderende machtsverhoudingen, West-Europa tussen 1870 en 1990

Het machtsevenwicht in West-Europa verschuift voortdurend: door de Frans-Duitse oorlog van 1870- 1871, de Wereldoorlogen in de twintigste eeuw en ontwikkelingen tijdens de Koude Oorlog. Aan het eind van de negentiende eeuw komen achtergestelde groepen als arbeiders en feministen op voor hun rechten. In het interbellum is er een strijd gaande tussen grote politieke stromingen.
Ondertussen verandert ook de rol die West-Europa speelt elders in de wereld.

In deze cursus worden de politieke en sociaaleconomische ontwikkelingen in West-Europa besproken. Zowel internationaal als nationaal zijn er steeds veranderingen in de machtsbalans. In de loop van twintigste eeuw komen de VS en de SU als grootmachten op en worden de kolonies zelfstandig. 
Het is duidelijk dat West-Europa in de loop van de twintigste eeuw een andere rol in de wereld is gaan spelen. Binnen Europa is de opstelling van Duitsland steeds van groot belang voor de onderlinge verhoudingen. De nadruk in de cursus zal liggen op vier landen: Duitsland, Engeland, Frankrijk en Nederland. Als het voor de samenhang nodig is worden ook kort andere landen besproken.

Programma

College 1 Een veranderende samenleving: sociaaleconomische ontwikkelingen (1870-1890)
College 2 Politieke verhoudingen (1870-1900)
College 3 Modern imperialisme (1870-1914)
College 4 Einde Concert van Europa (1890-1918)
College 5 Spanning en ontspanning in het interbellum (1918-1933)
College 6 Spanningen tijdens het interbellum en de Tweede Wereldoorlog (1933-1945)
College 7 Koloniale politiek in het interbellum (1918-1939)
College 8 Verhoudingen tijdens de Koude Oorlog (1945-1970)
College 9 West-Europa en de dekolonisatie (1945-1975)
College 10 Koude Oorlog, spanning en ontspanning (1970-1990)

Richard de Vries
Richard de Vries studeerde geschiedenis aan de RUG. Momenteel houdt hij zich bezig met uiteenlopende historische activiteiten.