Menu

Prehistorische culturen - Zes capita selecta

Prehistorische culturen - Zes capita selecta
 • Cursusnummer: 20WF06
 • Vakgebied: Geschiedenis
 • Locatie: Leeuwarden
 • Seizoen: Winter 2020 (start januari-maart)
 • Dag: Maandag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  13 Jan 2020
 • Tijd: 13.45-15.30 uur
 • Cursusdata: 27 januari t/m 9 maart, 17 februari vervalt
 • Prijs: € 145
 • Aantal colleges: 6
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  handouts

 • Opmerkingen:

  Maximaal 25 deelnemers, plaatsing op volgorde van inschrijving.

Prehistorische culturen - Zes capita selecta

De cursus begint met de neolithische revolutie (komst van landbouw en veeteelt) en de verschillende ideeën over de verspreiding van de Indo Europese talen, de grondslag van de meeste huidige Europese talen. Monumenten die met het neolithicum en de daarop volgende metaalculturen samenhangen zijn de megalieten in west Europa en het mediterrane gebied en de rotstekeningen in Scandinavië en het Alpengebied. 

Voorts bespreken we de symboliek van de beeldstenen op Gotland en de bijzondere sculpturen van de Picten in Schotland. De ontwikkeling van het schrift, archaïsche inscripties en het runenschrift vormen de afsluiting: naast figuren ook schrift op grote stenen. 

Aandacht wordt besteed aan de archeologische achtergrond van de opeenvolgende tijdperken, aangevuld met taalkundige aspecten. Megalithische culturen van Anatolië, Portugal, Malta, Sardinië, Frankrijk en de Britse eilanden worden besproken, met als hoogtepunt Stonehenge. De Picten leefden in Schotland aan het begin van onze jaartelling. Tot hun culturele erfenis behoren rijk versierde stenen monumenten en sieraden. De indrukwekkende beeldstenen van Gotland uit de vroege middeleeuwen worden vergeleken met die van de Picten. We sluiten af met de inscripties op grote stenen, met speciale belangstelling voor het runenschrift in Scandinavië. 

Programma  

 1. Het Neolithicum en het Indo-Europees
 2. Megalieten
 3. Stonehenge
 4. Rotstekeningen
 5. Pictische en Gotlandse beeldstenen
 6. Archaïsche inscripties en runen.
Tineke Looijenga

Tineke Looijenga studeerde Oude Germaanse Talen en Culturen aan de RUG en promoveerde in 1997 op de oudste runeninscripties van Europa.