Menu

Grote denkers over de wijsgerige godsvraag, deel II - Inleiding in het existentialisme

Grote denkers over de wijsgerige godsvraag, deel II - Inleiding in het existentialisme
 • Cursusnummer: 20WF03
 • Vakgebied: Filosofie
 • Locatie: Leeuwarden
 • Seizoen: Winter 2020 (januari-maart)
 • Dag: Dinsdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  18 Feb 2020
 • Tijd: 10.00-11.45 uur
 • Cursusdata: 3 maart t/m 31 maart
 • Prijs: € 123.50
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  Hand-outs. Aanbevolen literatuur: Gerard Koek: 'Tussen twee grenzen, filosofische meditaties over de eindigheid van ons bestaan'; Damon 1999. Te vinden als pdf bestand op internet.

 • Opmerkingen:

  Vervolgcursus op de cursus gegeven in Leeuwarden voorjaar 2019. Maximaal 20 deelnemers, plaatsing op volgorde van aanmelding

Grote denkers over de wijsgerige godsvraag, deel II - Inleiding in het existentialisme

In de eerste cursus werd een inleiding is gegeven in het denken van Plato, Aristoteles, Thomas van Aquino,Kant en Nietzsche. De relatie tussen de filosofie en de theologie met daarbinnen het verlangen van de mens naar oneindigheid of onsterfelijkheid stond daarin centraal. Dit thema zal ook het uitgangspunt zijn van deze vervolgcolleges. Aan de orde komen het denken van Martin Heidegger, Jean Paul Sartre en Simone De Beauvoir, Emmanuel Levinas en Hannah Arendt. We zullen zien dat de traditionele filosofie met een verticale transcendentieopvatting waarbinnen de natuurlijke werkelijkheid overstegen wordt, onder kritiek gesteld wordt. Transcendentie krijgt inhoud op het horizontale vlak d.w.z. binnen het aards lichamelijke bestaan. 

Programma 

 • College 1: terugblik op de voorafgaande stof; inleiding existentialisme
 • College 2: inleiding Heidegger
 • College 3: Inleiding Sartre en De Beauvoir
 • College 4: inleiding Levinas
 • College 5: inleiding Hannah Arendt
Hilde Hoving

Drs. Hilde Hoving is theoloog. Zij was jaren werkzaam als docent filosofie aan een HBO theologieopleiding van de NHL Hogeschool te Leeuwarden.