Menu

Botsende culturen

De strijd om erkenning in een veranderende wereld

Botsende culturen
 • Cursusnummer: 20WF02
 • Vakgebied: Filosofie
 • Locatie: Leeuwarden
 • Seizoen: Winter 2020 (start januari-maart)
 • Dag: Maandag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  15 Jan 2020
 • Tijd: 10.30-12.30 uur
 • Cursusdata: 27 januari t/m 6 april 2020, 17 februari vervalt
 • Prijs: € 232
 • Aantal colleges: 10
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  Aanbevolen literatuur: Francis Fukuyama, 'Identiteit, waardigheid, ressentiment en identiteitspolitiek'. 2019 Cursusmateriaal wordt beschikbaar gesteld via de site van de docent: https://opzoeknaaridentiteit.wordpress.co

Botsende culturen

Het einde van de koude oorlog luidde een nieuw tijdperk in. Francis Fukuyama (Het einde van de geschiedenis) voorzag "het eindpunt van de ideologische evolutie van de mensheid en de universalisering van de Westerse liberale democratie als de uiteindelijke vorm van menselijk bestuur." En Samuel Huntington (Botsende beschavingen) stelde dat "de grote scheidslijnen tussen mensen en de overheersende bron van conflicten cultureel van aard (zullen) zijn." Met de gebeurtenissen van en na 9/11 en het groeiende politiek hete hangijzer van immigratie leek Huntington het historische gelijk aan zijn kant te krijgen.

In Europa, maar ook elders, hebben populistische politici die de nationle identiteit en culturele eigenheid onderstrepen de wind in de zeilen gekregen. Maar de toenemende globalisering en de opkomst van het internet zorgde voor nog een ander fenomeen: botsende ideologische (sub)culturen binnen samenlevingen. Enerzijds zijn er de voorstanders van een open, liberale, democratische en pluralistische samenleving die zichzelf zien als wereldburgers in een globaliserende wereld. Anderzijds zijn er de critici van dit in hun ogen naïeve wereldbeeld: zij pleiten voor een herstel van nationale identiteit en culturele waarden. De polarisatie tussen beide 'kampen' leidt tot ressentiment, vijand- denken en identiteitspolitiek. 

Programma  

In deze cursus komen de volgende thema's aan de orde:  

geo-politieke verhoudingen & spanningen na 1990; neo-liberalisme, globalisering & anti-globalisering; depolitisering & de politiek van 'de 3e weg'; immigratie & terrorisme (9/11 en daarna); populisme, nationalisme en neo-condervatisme; tribalisme & vijand- denken; culture wars & identiteitspolitiek; opkomst van internet: social media & alternatieve feiten; anti-establishment links & recht

Michiel Edward van der Tuuk

Drs. Edward van der Tuuk studeerde sociale filosofie, wetenschap & samenleving, en ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.