Menu

Wat kun je van mensen verwachten

Mensbeeld en Bijbel

Wat kun je van mensen verwachten
 • Cursusnummer: 23ZN-1G10
 • Vakgebied: Godsdienstwetenschap
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: 2023-najaar
 • Dag: Vrijdag
 • Inschrijven voor:
  vrijdag 29 september 2023
 • Tijd: 11.00-13.00 uur
 • Cursusdata: 13 oktober t/m 8 december, 27 oktober vervalt. Reservedatum 15 december
 • Prijs: € 212
 • Aantal colleges: 8
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  Een digitale syllabus wordt geplaatst op de HOVO website. Aanbevolen literatuur: D. Beneken genaamd Kolmer: 'Mensbeelden - Oefeningen in interpersoneel werken.' (€ 17,50) R. de Vaux: 'Hoe het oude Israel leefde.' (€40) C.G. Jung: 'Mensbeeld en godbeeld.' (€ 20,00) D. Kleinlugtenbelt: 'Mensbeelden en levenskunst.' (€ 20,00) S. Schroer & Th. Staubli: 'Die Körpersymbolik der Bibel.' (€ 25,00)

Wat kun je van mensen verwachten

Mensbeelden zijn een samenvatting van wat je van mensen kunt verwachten. In deze cursus wordt gekeken naar een aantal mensbeelden en wordt de vraag gesteld in hoeverre hierbij Bijbelse noties een rol spelen. Lichaam, ziel, geest, solidariteit, en slavernij worden ook in de Bijbel genoemd. Wat betekenen ze daar eigenlijk?

Een mensbeeld kan je helpen om vorm te geven aan je eigen leven en om een rol te spelen in dat van anderen. Het kan je helpen inzicht te krijgen in wie je zelf bent, en in wat mensen van elkaar verwachten. In contact met anderen merk je al gauw dat er verschillende mensbeelden naast elkaar bestaan. Dat mensen, vaak onbewust, heel verschillende verwachtingen hebben van elkaar en van zichzelf, verschillend omgaan met hun mogelijkheden en frustraties. 

In deze cursus worden een aantal mensbeelden besproken die in West-Europa een rol hebben gespeeld of nog steeds spelen. Hierbij  komt de vraag aan de orde of je in de Bijbel een duidelijk mensbeeld kunt vinden en hoe dat zich verhoudt tot andere, gangbare mensbeelden. Het is de bedoeling aandacht te besteden aan de manier waarop in de Bijbel mensen worden beschreven in termen van bijvoorbeeld, ziel, geest en lichaam, en in termen van sociale relaties, zoals bijvoorbeeld de familie, koningschap, slavernij, huwelijk en rouwgebruiken.

Riens de Haan

Riens de Haan studeerde voor Klinisch Psycholoog en voor Bijbelvertaler. Hij werkte in de jeugdzorg en daarna in zendingswerk in Zuid-Afrika, waar hij promoveerde in Theology and Development.