Menu

Voorjaarslezing Friesland - Wrakken in de Noordzee

Voorjaarslezing Friesland - Wrakken in de Noordzee
 • Cursusnummer: 20WF01L
 • Vakgebied: Algemeen-multidisciplinair
 • Locatie: Leeuwarden
 • Seizoen: Winter 2020 (januari-maart)
 • Dag: Woensdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  19 Feb 2020
 • Tijd: 15.00 uur uur
 • Cursusdata: 4 maart
 • Werkvorm: Lezing
 • Opmerkingen:

  De toegang tot deze lezing is vrij. U wordt wel verzocht zich in te schrijven, gezien de beperkte grootte van de zaal

Voorjaarslezing Friesland - Wrakken in de Noordzee

Om de risico’s beter te kunnen beheersen doen we op NHL Stenden onderzoek naar deze wrakken samen met partners in België, Duitsland, Denemarken en Noorwegen. Het onderzoek bestaat uit twee delen. In de eerste plaats onderzoeken we met studenten Ocean Technology op zee een aantal wrakken in de buurt van Terschelling. Met behulp van sonar techniek maken we een afbeelding van de wrakken. 

Daarnaast doen we juridisch onderzoek. We onderzoeken wat de rechten en plichten zijn van kuststaten en scheepseigenaren bij het opruimen van wrakken. Daarbij spelen dilemma’s. Een wrak kan in de weg liggen voor een nieuw windmolenpark of een risico opleveren voor het milieu of de volksgezondheid. Opruimen lijkt dan voor de hand te liggen. 

Tegelijkertijd kan een wrak echter ook een oorlogsgraf zijn dat met rust gelaten moet worden. In deze lezing duikt u samen met lector Welmoed van der Velde in de vragen die spelen rondom deze wrakken. 

Over de spreker 

Mr. dr. Welmoed van der Velde is lector Maritime Law aan NHL Stenden hogeschool bij het Maritiem Instituut Willem Barentsz. Daarnaast werkt zij als raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag en als plv. voorzitter bij het Tuchtcollege voor de Scheepvaart. Welmoed van der Velde is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op de positie van het zeeschip in het internationaal privaatrecht.

Welmoed van der Velde

Mr. dr. Welmoed van der Velde is lector Maritime Law aan NHL Stenden hogeschool bij het Maritiem Instituut Willem Barentsz.