Menu

Wiskunde in meer dimensies

Opmerkelijke uitbreiding en vernieuwing van wiskundige kennis

Wiskunde in meer dimensies
 • Cursusnummer: 20WG28
 • Vakgebied: Natuurwetenschap
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: Winter 2020 (januari-maart)
 • Dag: Dinsdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  11 Feb 2020
 • Tijd: 10.15-12.00 uur
 • Cursusdata: 25 februari t/m 7 april
 • Prijs: € 167
 • Aantal colleges: 7
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  Hand-outs. De powerpoint van de cursus wordt beschikbaar gesteld via:www.math.rug.nl/~broer.

 • Opmerkingen:

  Docenten: zie programma

Wiskunde in meer dimensies

Programma 

 1. Prof. dr. H.W. ( Henk) Broer, Bernoulli in Groningen (rond 1700). Bernoulli was een grondlegger van het variatie-principe, en vond de snelste glijbaan tussen twee punten, de brachistochroon.
 2. Prof. dr. R.H. (Ruud) Koning, Wat niet kan, is nog nooit gebeurd. Over rampen in de statistiek.
 3. Drs. M.C. ( Martinus) van Hoorn, Stereometrie, klassiek en niet meer klassiek. 
 4. Prof. dr. G. (Gert) Vegter, De meetkunde van het heelal. De kosmos werd lange tijd opgevat als een driedimensionale euclidische ruimte. Dit veranderde door de introductie van niet- euclidische meetkunde (rond 1830). Daardoor ontstond debat over de vorm van het heelal. Ook werd de weg gebaand naar de relativiteitstheorie.
 5. Prof. dr. H.W. ( Henk) Broer, Galileïsche dansen bij Jupiter. Galileï ontdekte vier grote manen bij Jupiter. Laplace beschreef de 1-2- 4 resonantie tussen de binnenste drie hiervan. Willem de Sitter gaf een newtoniaanse beschrijving. In het college volgt een behandeling met behulp van 20 dimensies.
 6. Prof. dr. J. (Jaap)Top, Meer dan reële getallen. In de 16e eeuw bleek dat voor het oplossen van derde- en vierdegraads vergelijkingen uitbreiding van het getalbegrip met wortels uit negatieve getallen bijzonder nuttig was. Zou verdergaande uitbreiding van het complexe vlak mogelijk en zinvol zijn? Dit resulteerde in een langdurige zoektocht.
 7. Drs. M.C. ( Martinus) van Hoorn, Meerdimensionale meetkunde. Halverwege de 19e eeuw kwam meerdimensionale meetkunde op. Vooreerst ondenkbaar, de kosmos was immers driedimensionaal? P.H. Schoute (1846-1913) te Groningen was in zijn tijd dé autoriteit op dit gebied. De ontwikkelingen gaan verder.
Martinus van Hoorn

Martinus van Hoorn was wiskundeleraar. Voor HOVO coordineert hij de cursussen over wiskunde, gegeven door diverse docenten. Zie het programma.