Tien eeuwen kunst in klank en beeld

een ontmoeting van muziek en beeldende kunst

 • Cursusnummer: x23WV-2F06
 • Vakgebied: Kunst- en cultuurgeschiedenis
 • Locatie: Leeuwarden
 • Seizoen: 2023-Winter/voorjaar
 • Dag: Donderdag
 • Inschrijven voor: donderdag 19 januari 2023
 • Tijd: 14.00-16.00 uur
 • Cursusdata: 2 februari t/m 30 maart, 2 maart vervalt, reservedatum 6 april
 • Prijs: € 178.50
 • Aantal colleges: 8
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  Na afloop van elk college ontvangt u een hand-out met muziekvoorbeelden

 • Opmerkingen:

  De powerpoint van dit college wordt niet digitaal beschikbaar gesteld. Deze cursus kon in het najaar van 2022 niet doorgaan. U kunt zich nu opnieuw inschrijven.

Tien eeuwen kunst in klank en beeld

Deze cursus is vol. Als u zich aanmeldt, wordt u op een wachtlijst geplaatst.

Beeldende kunst geïllustreerd door muziek ….. Muziek begeleid met bijpassende beelden. Een weloverwogen keuze van beeld- en muziekvoorbeelden en verrassende klankbeeldcombinaties voert je op een onverwachte en ongedachte wijze binnen in de geschiedenis van muziek en beeldende kunst door de eeuwen heen. Kortom: heel wat moois voor oog en oor.

De Kerk was in de Middeleeuwen een plek van vroomheid en verering (Madonna met kind, het gezongen Ave Maria) maar ook van prediking van hel en verdoemenis: het laatste oordeel in schilderijen, het Dies Irae in Gregoriaanse zang. Toenemende kritiek op de Kerk luidde nieuwe perioden in op het terrein van cultuur en religie.
Met trefwoorden als ‘Effect’ (theatrale pracht en praal) en ‘Affect’ (uitdrukken van emoties) wordt de periode 1600-1750 beschreven.
Vanaf 1750 ontwikkelt zich het Neoclassicisme (beeldende kunst en bouwkunst). De Weense klassieken (Haydn, Mozart, Beethoven) vormen het hart van deze muziekperiode. 
Daarna volgt de Romantiek: persoonlijke beleving, eigen emotie en overweldigende natuur.
Vervolgens behandelen we het realisme (weergeven van de werkelijkheid), het impressionisme (het weergeven van indrukken) en het expressionisme (het vervormend weergeven).
De reactie van kunst en muziek op de dood- en verderf zaaiende wereldoorlogen vormt de rode draad van de laatste colleges: het moet anders!

Programma
1. Middeleeuwen en Renaissance

2. Barok

3. Rococo, Neoclassicisme, de Weense Klassieken

4. Romantiek

5. Nationalisme, Realisme, Impressionisme, Expressionisme

6. Na WO I: het moet anders!  Dada, Surrealisme

7. Na WO II: het moet anders!  Experimenteel, Minimaal

8. Van Pop tot Pärt

Gert Visser
Gert Visser, was psycholoog bij de RU Groningen. Menselijke emoties zijn de bouwstenen voor zijn muziekcursussen.
Gert Riemersma
Gert Riemersma was docent in het middelbaar (beroeps)onderwijs in de vakken beeldende vorming en kunstgeschiedenis. Hij is medeauteur van het kunstgeschiedenisboek ‘Met Kunst & Bloemwerk.’