Menu

Perspectieven op geluk

Over genieten, zelfontplooiing, zingeving en liefde

Perspectieven op geluk
 • Cursusnummer: 23WV-3D01
 • Vakgebied: Filosofie
 • Locatie: Assen
 • Seizoen: 2023-Winter/voorjaar
 • Dag: Woensdag
 • Inschrijven voor:
  donderdag 19 januari 2023
 • Tijd: 10.30-12.30 uur
 • Cursusdata: 1 februari t/m 12 april, 1 maart vervalt. Reservedatum 19 april
 • Prijs: € 232
 • Aantal colleges: 10
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie

Perspectieven op geluk

Volgens het World Happiness Report 2022 staat het bruto nationaal geluk van de Nederlanders in de top 5. Toch krijgt bijna een kwart van de volwassenen ooit in hun leven te maken met een burn-out of depressie en stijgt het gebruik van anti-depressiva al jaren. Hoe rijmen we dit? En wat is geluk eigenlijk?

Gedurende de 20e eeuw heeft de psychiatrie zich ontwikkeld tot een klinische wetenschap die zich vooral richt op de pathologische kanten van de menselijke psyche en het reduceren van psychisch leed. De afgelopen decennia zien we echter een toenemende aandacht voor de rol van betekenis- en zingeving in het psychisch welzijn van mens en samenleving. De klacht-gerichte psychiatrie wordt steeds meer aangevuld met oplossingsgerichte benaderingen, zoals de positieve psychologie, mindfulness, acceptance and commitment theory (ACT), en zelf-determinatie-theorie (ZDT), die zich minder richten op gebreken, en meer op waarden en kwaliteiten. Ook wordt het functioneren van het individu meer geplaatst in de context van zijn leven met anderen binnen een omgeving waaraan hij deels zijn waarden en identiteit ontleent. En zo vullen inzichten vanuit de psychologie en de levensfilosofie elkaar steeds meer aan.

 In tien colleges zullen we het thema geluk onderzoeken vanuit filosofische en psychologische invalshoeken.

Programma

 - Het toevalsgeluk: is geluk maakbaar, of vooral afhankelijk van het toeval / het lot?

- De bio-chemie van geluk: is geluk reduceerbaar tot genetische opmaak en stofjes in het brein?

- Wat is de rol van genot en plezier, en van deugd en discipline, in de persoonlijke ontwikkeling?

- Kunnen we spreken over ‘de zin van het leven’, of moet ieder voor zich 'zin' in zijn of haar leven creëren?

- Vinden we betekenis in datgene waaraan we hechten, of is onthechting een voorwaarde voor zingeving?

- Heeft zin betrekking op ons gevoelsleven en onze beleving, of speelt vooral de ratio een belangrijke rol?

- Is zin iets dat we kunnen nastreven, of komt het op ons pad door datgene wat we in ons leven toelaten?

- In hoeverre hebben liefde en sociale verbinding te maken met persoonlijk geluk en zingeving?

- In hoeverre vormen spiritualiteit of het geloof in iets dat het aardse overstijgt een voorwaarde voor geluk?

- Wat kunnen we leren van antieke stromingen als het stoïcisme, taoïsme, boeddhisme en de deugd-ethiek?

 

Edward van der Tuuk

Drs. Edward van der Tuuk studeerde sociale filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verzorgt vele cursussen, voor HOVO en andere instellingen.