Menu

Het nieuwe China in de 21ste eeuw

Zal deze nieuwe grootmacht de wereldorde gaan bepalen?

Het nieuwe China in de 21ste eeuw
 • Cursusnummer: 23WV-2F02
 • Vakgebied: Geschiedenis
 • Locatie: Leeuwarden
 • Seizoen: 2023-Winter/voorjaar
 • Dag: Maandag
 • Inschrijven voor:
  maandag 16 januari 2023
 • Tijd: 14.00-16.00 uur
 • Cursusdata: 30 januari t/m 27 maart, 27 februari vervalt. Reservedatum 3 april
 • Prijs: € 178.50
 • Aantal colleges: 8
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  Aanbevolen literatuur: Kishore Mahbubani, 'Has China Won? The Chinese Challenge to American Primacy' (New York: Public Affairs, 2020) Henk Schulte Nordholt, 'Is China nog te stoppen? Hoe een virus de wereldorde verandert.' (Amsterdam: Querido, 2021)

Het nieuwe China in de 21ste eeuw

De afgelopen jaren heeft de Chinese leider Xi Jinping duidelijk gemaakt – in woord en daad – dat China de absolute wereldheerschappij nastreeft. Onder zijn autocratische leiding duldt China in dit opzicht geen tegenspraak, noch binnen China zelf noch in het buitenland. Wat betekent deze opzienbarende en zorgwekkende ontwikkeling voor de geopolitiek, de internationale handelsstromen, de autonomie van veel landen, inclusief die van Nederland? 

In de 21ste eeuw dreigt China het Westen én het Oosten op veel gebieden te overvleugelen. Is dit land nu bezig zich te ontwikkelen tot ‘de’ nieuwe hegemoon? En als dat zo is, wat merken wij dan daarvan? Dát zijn de centrale vragen van deze cursus.

Om deze actuele vragen te kunnen beantwoorden, zullen we een overzicht geven van de misvattingen die er in het Westen over China bestaan. Ook besteden we aandacht aan de huidige en toekomstige identiteit van het land, zijn supersnelle  economische en technologische ontwikkeling, de situatie rondom de mensenrechten, de alleenheerschappij van de Communistische Partij, de gevaarlijke situatie met betrekking tot Taiwan en het even indrukwekkende als afschrikwekkende ‘Belt and Road’ initiatief van de Chinese regering. Tenslotte gaan we ook in op de verhouding tussen Rusland en China tegen de achtergrond van de oorlog in de Oekraïne.  

Al deze ontwikkelingen zullen afgezet worden tegen de hedendaagse sterkte en zwakte van de Verenigde Staten en de Europese Unie.  

Om kort te gaan: in deze cursus leren de deelnemers dat China niet alleen containers naar de rest  van de wereld verscheept, maar ook zijn ideologie en ongebreidelde machtsaspiraties.  

Programma
1. Inleiding. Hoe kon China zich zo snel ontwikkelen en streven naar het leiderschap in de wereld?

2. De nietsontziende almacht van de Chinese Communistische Partij.

3. De opzienbarende economische ontwikkeling van China: niet alleen omhoog maar ook omlaag!

4. Taiwan, de gevaarlijkste plaats ter wereld
Het conflict met Taiwan vormt een ernstige bedreiging voor de wereldvrede. Hoe groot is die bedreiging?  

5. Het ontzagwekkende ‘Belt and Road’ initiatief van de Chinese regering.
Wat houdt dit initiatief in en wat wil China ermee bereiken? Moeten we ons zorgen maken?

6. De internationale betrekkingen van China.  
Speciale aandacht gaat uit naar de relaties van China met Oost-Azië (m.n. Japan),  met het Westen (de USA, EU, Nederland) en met Rusland tegen de achtergrond van de oorlog in de Oekraïne.

7. Mensenrechten in het huidige China. 
Welke groepen worden in China beknot in hun vrijheid? En wat voor gevolgen heeft die vrijheidsbeperking?

8. Conclusie

In het laatste college worden de belangrijkste verworvenheden van de collegereeks samengevat in een drietal punten: de Westerse misvattingen over het 21ste China; sterkte en zwakte analyse van het huidige China; de toekomstige wereldorde en de plaats van China daarin.

Rien Segers

Rien T. Segers is emeritus hoogleraar bedrijfscultuur, van m.n. China en Japan aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is regelmatig voor langere tijd gasthoogleraar in die twee landen.