Menu

Kijken naar kunst, deel II

Voorbeelden van symboliek in de Westerse kunsttraditie

Kijken naar kunst, deel II
 • Cursusnummer: 23WV-2F05
 • Vakgebied: Kunst- en cultuurgeschiedenis
 • Locatie: Leeuwarden
 • Seizoen: 2023-Winter/voorjaar
 • Dag: Maandag
 • Inschrijven voor:
  maandag 20 februari 2023
 • Tijd: 15.00-17.00 uur
 • Cursusdata: 6 t/m 27 maart, reservedatum 3 april
 • Prijs: € 102
 • Aantal colleges: 4
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  Aanbevolen: Ad de Visser, ‘Hardop kijken met Voetnoten’.

 • Opmerkingen:

  Maximaal 25 deelnemers, plaatsing op volgorde van aanmelding

Kijken naar kunst, deel II

In vervolg op het eerste deel van de cursus ‘Kijken naar kunst’ behandelen we in het tweede deel de iconografie oftewel de thematiek in de beeldende kunst. De voorbeelden komen uit de westerse kunsttraditie. De cursus is ook te volgen, als u het eerste gedeelte heeft gemist.

In vier colleges komen voorbeelden van veel voorkomende thema’s binnen de kunstgeschiedenis aan de orde. Zo bouwt u aan de ‘gereedschapskist’, de terminologie, die u helpt de Westerse beeldende kunsttraditie beter te begrijpen. Achter die schilderijen en sculpturen gaan namelijk interessante verhalen schuil. In de colleges houden we een zekere chronologie aan en grijpen daarbij zo nu en dan terug op het tweede deel van het handboek van Ad de Visser, getiteld ‘Hardop kijken met Voetnoten’. Dit boek is overigens niet verplicht. 

De volgende thema's komen onder meer aan de orde: 
- Vroegchristelijke en middeleeuwse symboliek
- De 15de eeuw in Vlaanderen en Italië
- De klassieke traditie in de 16de eeuw
- Allegorie en emblematiek in de 17de eeuw

Binnen de thema's wordt ook gekeken naar latere voorbeelden. 

 

Loes Rotshuizen

Loes Rotshuizen studeerde kunstgeschiedenis in Amsterdam en Parijs en doceerde kunst- en cultuurgeschiedenis aan de NHL Hogeschool in Leeuwarden.