Menu

Inleiding in de mariene biologie

Leven in Zee

Inleiding in de mariene biologie
 • Cursusnummer: 20WG26
 • Vakgebied: Natuurwetenschap
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: Winter 2020 (start januari-maart)
 • Dag: Dinsdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  14 Jan 2020
 • Tijd: 10.15-12.00 uur
 • Cursusdata: 28 januari t/m 10 maart, 18 februari vervalt
 • Prijs: € 150
 • Aantal colleges: 6
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  E-book, inbegrepen in de cursusprijs

 • Opmerkingen:

  De uiterste inschrijfdatum van deze cursus is voorbij. U kunt zich nog wel inschrijven maar u ontvangt geen cursusinformatiebrief meer. U kunt alleen nog betalen met Ideal.

Inleiding in de mariene biologie

Het leven is 4 miljard jaar geleden in zee begonnen en nog steeds leven er vertegenwoordigers van alle taxonomische groepen organismen. Mariene processen houden het leven op onze planeet in stand. Kennis over het leven in zeeën en oceanen is dringend noodzakelijk nu de mens door zijn explosieve bevolkingsgroei en technologische ontwikkeling in staat blijkt te zijn die processen fundamenteel te beïnvloeden. 

Om het functioneren van organismen in mariene ecosystemen te kunnen begrijpen dienen we niet alleen de eigenschappen en verspreiding van de belangrijkste organismen in ruimte en tijd te kennen, maar ook de oorzaken van de verspreiding. Autecologische en systeemecologische benaderingen worden besproken en het belang ervan wordt toegelicht aan de hand van voorbeelden. 

We verdiepen ons in plankton, nekton en benthos; maken kennis met de belangrijkste basale processen en verspreidingsmechanismen, en leren over aanpassingen aan condities die het mariene milieu kenmerken. 

Specifieke onderwerpen als extreme omstandigheden in de diepzee en in de getijdenzone, symbiose met primaire producenten en licht in zee komen eveneens aan bod.  

Programma 

 1. Omvang van het vakgebied: Grote kringlopen, stroming, getijdenwerking, schaaleffecten, eigenschappen van zeewater, overzicht van het leven in zee en basisprincipes van levensprocessen.
 2. Methoden in de Mariene biologie: Systeemecologie, het Ecopath model, autecologie.
 3. Plankton: Diversiteit (micro en macro), locomotie, voedselverwerving, cyclische processen.
 4. Nekton: Diversiteit, voortstuwing, migratie, voortplanting voedselopname.
 5. Benthos: Diversiteit, strijd om ruimte, voortplanting, voedselopname.
 6. Extreme omstandigheden (diepzee en getijdezones), symbiose met primaire producenten, licht in zee.
John J. Videler

Dr. John J. Videler is emeritus hoogleraar Evolutionaire Mechanica aan de Universiteit van Leiden, en Mariene Zoölogie en Bionica aan de Rijksuniversiteit Groningen.