Menu

Leven en werk van Robert Schumann en Clara Schumann-Wieck

Licht in duistere mensenharten

Leven en werk van Robert Schumann en Clara Schumann-Wieck
 • Cursusnummer: x23WV-1G15
 • Vakgebied: Muziek en theater
 • Locatie: Groningen
 • Seizoen: 2023-Winter/voorjaar
 • Dag: Woensdag
 • Inschrijven voor:
  woensdag 11 januari 2023
 • Tijd: 14.00-16.00 uur
 • Cursusdata: 25 januari t/m 5 april, 1 maart vervalt. Reservedatum 12 april
 • Prijs: € 232
 • Aantal colleges: 10
 • Werkvorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie
 • Cursusmateriaal:

  syllabus, via de docent (€ 15.00)

Leven en werk van Robert Schumann en Clara Schumann-Wieck

In deze overzichtscursus zullen we de levens en de loopbanen van Robert Schumann (1810-1856) en zijn vrouw Clara Schumann-Wieck (1819-1896) parallel verkennen. Werken van beiden worden besproken en beluisterd.

‘Licht zenden in het duister van mensenharten – dat is de taak van de kunstenaar’, aldus Robert Schumann, die beschouwd kan worden als de kwintessens van de muzikale romantiek. Nadat een rechtenstudie ‘de bloemen van mijn fantasie zó heeft verwelkt en bevroren, dat ze nooit meer het licht zullen zoeken’, strekte Schumann zich uit naar het licht van de vrije, onbeteugelde fantasie, resulterend in pianocomposities die nu als de romantische muziek bij uitstek wordt beschouwd.

Conform de romantische tendens tot idealisering is Schumanns huwelijk met Clara Schumann-Wieck vaak als een perfect match voorgesteld. De werkelijkheid was echter weerbarstiger, vooral omdat Clara als vrouw met allerlei maatschappelijke beperkingen te maken had.

De insteek van de cursus is de cursist in te leiden tot de rijkdom van de muziek van Robert Schumann en Clara Schumann-Wieck en deze in perspectief te plaatsen door muziekhistorische, muziektheoretische of muzieksociologische aspecten ervan te belichten.

 

Marcel Zwitser

Dr. Marcel S. Zwitser studeerde muziektheorie en muziekwetenschap en promoveerde op een interdisciplinair proefschrift. Sinds 2000 verzorgt hij cursussen voor HOVO.